Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про проект Зміни N 3 СНіП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ("Опалення, вентиляція і кондиціонування") ( 52 ) (О проекте Изменения N 3 Сноп 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ("Опалення, вентиляция и кондиціонування"))
ДБН В.2.7-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах ( В.2.7-64-97 ) (ДБН В.2.7-64-97. Правила применения химических добавок в бетонах и строительных растворах)
ДБН Д.2.2-37-99. Збірник 37. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд ( Д.2.2-37-99 ) (ДБН Д.2.2-37-99. Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)
ДБН Д.2.3-7-99. Збірник 7. Компресорні установки, насоси і вентилятори ( Д.2.3-7-99 ) (ДБН Д.2.3-7-99. Сборник 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)
ДБН Д.2.3-38-99. Збірник 38. Устаткування загального призначення ( Д.2.3-38-99 ) (ДБН Д.2.3-38-99. Сборник 38. Оборудование общего назначения)
ДБН В.2.6-14-97. Зміна N 2 (Дія припинена) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Изменение N 2 (Действие приостановлено))
СНіП 2.04.07-86. Зміна (відмінний з 01.07.09р. - наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N568) ( 2.04.07-86 ) (СНиП 2.04.07-86. Изменение (отменен с 01.07.09г. -приказание Минрегионстроя Украины вот 09.12.08 N568))
СН 174-75. Зміни і доповнення ( 174-75 ) (СН 174-75. Изменения и дополнения)
ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей ( В.2.6-22-01 ) (ДБН В.2.6-22-2001. Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей)
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб"єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій ( 176 ) (Об утверждении Методических рекомендаций относительно участия субъектов предпринимательской деятельности в удержании домов и прибудинкових территорий)
ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 1 ( Б В.2.6-11-97 ) (ДСТУ Б В.2.6-11-97. Изменение N 1)
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови (українською мовою) ( Б В.2.7-112-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цемент. Общие технические условия (украинским языком))
ДБН Д.2.2-25-99. Збірник 25. Магістральні і промислові трубопроводи газонафтопродуктів ( Д.2.2-25-99 ) (ДБН Д.2.2-25-99. Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов)
ДБН Д.2.2-21-99. Збірник 21. Електроосвітлення будівель ( Д.2.2-21-99 ) (ДБН Д.2.2-21-99. Сборник 21. Электроосвещение зданий)
ДБН В.2.3-6-2002. Мости і труби. Обстеження і випробування ( В.2.3-6-2002 ) (ДБН В.2.3-6-2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание)
Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства ( 47 ) (Об утверждении Методических рекомендаций из планирования, учета и калькулирования себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
Щодо рівня середньої вартості людино-дня при визначенні вартості проектно-вишукувальних робіт за кошторисом, складеним за формою "3-П" ( 7/7-1111 ) (Относительно уровня средней стоимости человеко-дня при определении стоимости проектно-изыскательских работ за сметой, составленным по форме '3-П')
ДСТУ Б В.2.6-23-2001. (ГОСТ 23166-99). Блоки віконні. Загальні технічні умови. ( Б В.2.6-23-01 ) (ДСТУ Б В.2.6-23-2001. (ГОСТ 23166-99). Блоки оконные. Общие технические условия.)
Зміна N 3 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення" ( 108 )
Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2003р.) (Перечень действующих в Украине нормативных документов в отрасли строительства (по состоянию на 1января 2003р .))
Державні будівельні норми України. Планування та забудова сільських поселень. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств ДБН Б.2.4-4-97 ( 42 ) (Государственные строительные нормы Украины. Планирование и застройка сельских поселений. Планирование и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств ДБН Б.2.4-4-97)
СНиП 2.02.03-85 Зміна N 1 ( 2.02.03-85 ) (СНиП 2.02.03-85 Изменение N 1)
ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 2 ( А.1.1-1-93 ) (ДБН А.1.1-1-93. Изменение N 2)
ДБН В.2.5-22-2002. Зовнішні мережі гарячого водопостачання і водяного опалювання з використанням труб із структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі вспіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою ( В.2.5-22-2002 ) (ДБН В.2.5-22-2002. Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой)
Про затвердження ДБН А 2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 8 ) (Об утверждении ДБН А 2.2-3-2004 "Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
ДБН Д.2.2-26-99. Збірник 26. Роботи теплоізоляцій ( Д.2.2-26-99 ) (ДБН Д.2.2-26-99. Сборник 26. Теплоизоляционные работы)
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92 ( 44 ) (Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92)
ДБН А.1.1-73-2003. ССНБ. Положення по виробничому нормуванню витрати матеріалів у будівництві ( А.1.1-73-2003 ) (ДБН А.1.1-73-2003. ССНБ. Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве)
ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97). Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови. ( Б В.2.5-15-99 ) (ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97). Краны регулировочные и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия.)
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
Про погодження проекту ВБН 2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" ( 58 ) (О согласовании проекта ВБН 2.3-218-171-2002 "Сооружения транспорта. Сооружение земляного холста автомобильных дорог")
ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі ( Б В.2.7-105-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме)
ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Деталі з"єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови ( Б В.2.5-18-2001 ) (ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Детали соединительные из полипропилена для сварки нагретым инструментом врозтруб при строительстве сетей холодного и горячего водоснабжения. Технические условия)
ДБН Д.2.3-18-99. Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної і нафтопереробної промисловості ( Д.2.3-18-99 ) (ДБН Д.2.3-18-99. Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности)
Про прийняття та надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" ( 80 ) (О принятии и предоставлении действия ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові дома. Основные положення")
Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" ( 87 ) (О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Общественные дома и сооружения. Основные положения")
Щодо способів виконання ремонтних робіт, складу проектно-кошторисної документації та особливостей визначення вартості ремонтно-будівельних робіт з поточного та капітального ремонтів (в тому числі непередбачуваних ремонтів, що виникають при аварійних ... ( 7/7-540 ) (Относительно способов выполнения ремонтных работ, состава проектно-сметной документации и особенностей определение стоимости ремонтно-строительных работ по текущего и капитального ремонтов (в том числе непредусмотренных ремонтов, которые возникают при аварийных ...)
Щодо документального оформлення передачі підрядником замовнику устаткування (обладнання), придбаного підрядником згідно з дорученням замовника для монтажу на об"єкті будівництва ( 7/7-284 ) (Относительно документального оформления передачи подстрочником заказчику оборудование (оснащение), приобретенного подстрочником в соответствии с поручением заказчика для монтажа на объекте строительства)
ДБН В.2.8-11-99. Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів ( В.2.8-11-99 ) (ДБН В.2.8-11-99. Технические требования к ремонту типичных повреждений металлоконструкций грузоподъемных кранов)
Щодо визначення вартості проектних робіт ( 7/567 ) (Относительно определения стоимости проектных работ)
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92 ( 44 ) (Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92)
ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001). Плитки керамічні для підлог. Технічні умови ( Б В.2.7-117-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001). Плитки керамические для полов. Технические условия)
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна ( 127 ) (Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
ДСТУ Б В.2.6-24-2001. (ГОСТ 24700-99). Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови ( Б В.2.6-24-01 ) (ДСТУ Б В.2.6-24-2001. (ГОСТ 24700-99). Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия)
ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 5 ( А.2.3-1-99 ) (ДБН А.2.3-1-99. Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения. Изменение N 5)
ДБН IV-16-98, частина II. Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення і впорядкування, а також реставрації пам"ятників архітектури і містобудування (з внес. изм. N1) (відмінений) ( IV-16-98 ) (ДБН IV-16-98, часть II. Порядок определения стоимости строительства, ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства (с внес. изм. N1) (отменен))
ДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. Зміна N1 ( А.2.2-2-96 ) (ДБН А.2.2-2-96. Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для строительства. Изменение N1)
ДБН Д.2.2-34-99. Збірник 34. Споруди зв"язку, радіомовлення і телебачення ( Д.2.2-34-99 ) (ДБН Д.2.2-34-99. Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
ДБН Д.2.2-24-99. Збірник 24.Теплозабезпечення і газопроводи - наружні мережі ( Д.2.2-24-99 ) (ДБН Д.2.2-24-99. Сборник 24.Теплоснабжение и газопроводы -наружные сети)
Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам"ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91) ( 75 ) (Временный сборник цен на научно-проектные работы по неподвижным достопримечательностям истории и культуры Украинской ССР (ТЗЦНПР-91))
СНиП 2.05.06-85. Зміна N 3 Держбуду України N 279 від 03.12.98 ( 2.05.06-85 ) (СНиП 2.05.06-85. Изменение N 3 Госстроя Украины N 279 от 03.12.98)
Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" ( 66 ) (О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
ДБН В.2.2-8-98. Зміна N1. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. ( В.2.2-8-98 ) (ДБН В.2.2-8-98. Изменение N1. Предприятия, здания и сооружения по сохранению и переработке зерна.)
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно- будівельні роботи (ДБН Д.2.4-1-2000 - ДБН Д.2.4-20-2000) та вказівок щодо їх застосування (ДБН Д.1.1-4-2000) ( 201 ) (Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно- строительные работы (ДБН Д.2.4-1-2000 - ДБН Д.2.4-20-2000) и указаний относительно их применения (ДБН Д.1.1-4-2000))
ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань ( Б В.2.7-84-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94). Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний)
Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ( 26 ) (О проекте Изменения N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование")
ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1 ( А.2.3-1-99 ) (ДБН А.2.3-1-99. Изменение N 1)
ДБН В.2.3-4-2000. Зміна /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./ ( В.2.3-4-2000 ) (ДБН В.2.3-4-2000. Изменение /Отменен-приказ Минрегионбуду Украины N 292 от 31.10.2007р./)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці ( Розділ 1 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Раздел 1. Руководители, профессионалы, специалисты)
Роз"яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги (Разъяснение по вопросам установления приборов учета и расчетов за коммунальные услуги)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 4. Рабочие. Строительство и ремонт автомобильных дорог)
Державні будівельні норми України. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України ДБН 79-92 ( 37 ) (Государственные строительные нормы Украины. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины ДБН 79-92)
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2006. Загальнодержавні кошторисні нормативи (Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2006. Общегосударственные сметные нормативы)
ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж ( В.2.5-16-99 ) (ДБН В.2.5-16-99. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей)
ДСТУ Б В.2.7-81-98. Бітуми нафтові дорожні грузлі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам"яних матеріалів. ( Б В.2.7-81-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов.)
ДСТУ Б В.2.7-92-99. Суміші бетонні і цементобетонні дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови ( Б В.2.7-92-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-92-99. Смеси бетонные и цементобетоные дорожные на известняковых заполнителях. Технические условия)
СНиП 2.04.03-85. Зміна N 1 ( 2.04.03-85 ) (СНиП 2.04.03-85. Изменение N 1)
ДСТУ Б В.2.7-91-99. В"яжучі мінеральні. Класифікація ( Б В.2.7-91-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-91-99. Вяжущие минеральные. Классификация)
ДСТУ Б В.2.7-8-94. Зміна N1 ( Б В.2.7-8-94 ) (ДСТУ Б В.2.7-8-94. Изменение N1)
Зміна N 2 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення" ( 239 )
ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 1 ( А.1.1-1-93 ) (ДБН А.1.1-1-93. Изменение N 1)
ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови ( Б В.2.7-108-2001 ) (ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-76-98. Пісок для будівельних порід з відсіву дроблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови ( Б В.2.7-76-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-76-98. Песок для строительных пород из отсевов дробления скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия)
ДБН Д.2.3-34-99. Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров"я і підприємств медичної промисловості ( Д.2.3-34-99 ) (ДБН Д.2.3-34-99. Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)
ДСТУ Б В.2.7-65-97. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація ( Б В.2.7-65-97 ) (ДСТУ Б В.2.7-65-97. Добавки для бетонов и строительных растворов. Классификация)