Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
ДБН Д.2.2-30-99. Збірник 30. Мости і труби (Див. -ДСТУ Б Д.2.2-8:2008) ( Д.2.2-30-99 ) (ДБН Д.2.2-30-99. Сборник 30. Мосты и трубы (См. -ДСТУ Б Д.2.2-8:2008))
СНіП ІІ-3-79**. Зміна (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06) ( II-3-79* ) (СНиП ІІ-3-79**. Изменение (Упразднено согласно приказа Минбуду Украины N 301 от 09.09.06))
Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України ( 9 ) (Правила технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины)
ДБН В.2.3-4-2000. Автомобильные дороги. (На русском языке) /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./ ( В.2.3-4-2000 ) (ДБН В.2.3-4-2000. Автомобильные дороги. (На русском языке) /Отменен-приказ Минрегионбуду Украины N 292 от 31.10.2007р./)
Щодо визначення вартості робіт з технічного обслуговування і ремонту технічних засобів пожежогасіння, охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації ( 7/7-837 ) (Относительно определения стоимости работ по техническому обслуживанию иd ремонта технических средств пожежогасіння, охранительной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)
Положення про ескізний архітектурний проект ( 51/-839/1 ) (Положение об эскизном архитектурном проекте)
ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Поправка ( В.2.5-13-98 ) (ДБН В.2.5-13-98. Инженерное оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и сооружений. Поправка)
ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання. Зміна N1 ( А.3.1-9-00 ) (ДБН А.3.1-9-2000. Принятие в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержания. Изменение N1)
Про уповноваження ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 222 ) (О полномочии ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Зміна N3 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Мінбуду України N 55 від 28.02.06) (Изменение N3 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 55 от 28.02.06))
Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 ( 85 ) (Об Изменении N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 и Изменение N 1 ДБН Д.1.1-7-2000)
ДБН Д.2.2-31-99. Збірник 31. Аеродроми ( Д.2.2-31-99 ) (ДБН Д.2.2-31-99. Сборник 31. Аэродромы)
ДСТУ Б В.2.6-17-2000. (ГОСТ 26602.1-99). Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі. ( Б В.2.6-17-00 ) (ДСТУ Б В.2.6-17-2000. (ГОСТ 26602.1-99). Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи.)
ДБН Д.2.2-28-99. Збірник 28. Залізниці ( Д.2.2-28-99 ) (ДБН Д.2.2-28-99. Сборник 28. Железные дороги)
ДСТУ Б В.1.1-6-2001. пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість. Видання офіційне ( Б В.1.1-6-2001 ) (ДСТУ Б В.1.1-6-2001. пожары. Двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость. Издание официальное)
ДСТУ Б В.2.7-109-2001. Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови ( Б В.2.7-109-2001 ) (ДСТУ Б В.2.7-109-2001. Породы карбонатные для производства известки. Технические условия)
Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, пе... ( 21 ) (Об утверждении форм актов из принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется государственной приемной, рабочей комиссиям при принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов, пе...)
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-393 ) (Об определении стоимости проектно-изыскательных работ)
ДБН Д.2.3-6-99. Збірник 6. Теплосилове устаткування ( Д.2.3-6-99 ) (ДБН Д.2.3-6-99. Сборник 6. Теплосиловое оборудование)
ДБН Д.2.5-21-2001. Збірник 21. Різні роботи ( Д.2.5-21-2001 ) (ДБН Д.2.5-21-2001. Сборник 21. Разные работы)
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97 ( 117 ) (Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97)
Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ( 20 ) (О проекте Изменения N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование")
Роз"яснення щодо можливості відключення окремих квартир в багатоквартирних житлових будинках від системи центрального опалення та влаштування автономного опалення квартир (Разъяснение относительно возможности отключения отдельных квартир в многоквартирных жилых домах от системы центрального отопления и устраивания автономного отопления квартир)
ДБН А.3.1-3-94. Зміна (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191) ( А.3.1-3-94 ) (ДБН А.3.1-3-94. Изменение (Утратил действие -приказ Держбуду Украины от 18.10.2004 г. N 191))
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Раздел 2. Рабочие. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.)
Типові регіональні правила забудови (Типовые региональные правила застройки)
Про затвердження державних нормативних документів ( 73 ) (Об утверждении государственных нормативных документов)
Про введення в дію Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва ( 295 ) (О введении в действие Перечня действующих в Украине нормативных документов в отрасли строительства)
СНиП 2.03.01-84* Зміна N 2 ( 2.03.01-84* ) (СНиП 2.03.01-84* Изменение N 2)
Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону). Правила розрахунку загальної площі показників житлового будинку ( 228 ) (Правила и порядок распределения территории жилищного квартала (микрорайона). Правила расчета общей площади показателей жилого дома)
Про граничні базисні ціни на матеріали, вироби та конструкції ( 7/171 ) (Про предельные базисные цены на материалы, изделия и конструкции)
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1 ( Б В.2.8-10-98 ) (ДСТУ Б В.2.8-10-98. Изменение N 1)
ДБН Д.1.1-3-99 Доповнення 2, ДБН Д.2.3-99 Доповнення 4 ( Д.1.1-3-99 ) (ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 2, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 4)
ДБН В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей ( В.2.3-8-2003 ) (ДБН В.2.3-8-2003. Дорожные покрытия. Методы измерения сцепляющихся качеств)
ДСТУ Б В.2.7-42-97. Зміна ( Б В.2.7-42-97 ) (ДСТУ Б В.2.7-42-97. Изменение)
СНиРр-93, ОРрР-97. Випуск 3. Доповнення до кошторисних норм і одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи ( Випуск 3 ) (СНиРр-93, ОРрР-97. Выпуск 3. Дополнения к сметным нормам и единичным расценкам на ремонтно-строительные работы)
Про проект ДБН В.1.1-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" ( 4 ) (О проекте ДБН В.1.1-2002 'Пожарная безопасность объектов строительства')
Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005 (Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения ДБН В.2.2-15-2005)
ДБН В.2.2-7-98. Зміна N1. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних доголивши та засобів захисту рослин. ( В.2.2-7-98 ) (ДБН В.2.2-7-98. Изменение N1. Дома и сооружения. Здания и сооружения для сохранения минеральных удобрений и средств защиты растений.)
ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99). Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості. ( Б В.2.1-7-00 ) (ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99). Почвы. Методы полевого определения характеристик прочности и деформированности.)
ДБН Д.2.3-24-99. Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів ( Д.2.3-24-99 ) (ДБН Д.2.3-24-99. Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов)
ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). Скло загартоване будівельне. Технічні умови ( Б В.2.7-110-2001 ) (ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). Стекло закаленное строительное. Технические условия)
ДБН Д.2.3-5-99. Збірник 5. Вагове устаткування ( Д.2.3-5-99 ) (ДБН Д.2.3-5-99. Сборник 5. Весовое оборудование)
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДБН Д.2.2-1-99 - Д.2.2-47-99), монтаж устаткування (ДБН Д.2.3-1-99 - Д.2.3-39-99) та вказівок щодо їх застосування ( 270 ) (Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм на строительные работы (ДБН Д.2.2-1-99 - Д.2.2-47-99), монтаж оборудования (ДБН Д.2.3-1-99 - Д.2.3-39-99) и указаний относительно их применения)
Про ліміти на утримання служби замовника ( 7/92 ) (О лимитах на удержание службы заказчика)
Про організацію виконання постанови КМУ від 20.12.99 N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу" в частині, що стосується... ( 34 ) (Об организации выполнения постановления КМУ от 20.12.99 N 2328 'О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за их выдачу' в части, которая касается...)
Про форму М-29 при автоматизованому випуску первісної облікової документації у будівництві ( 7/93 ) (О форме М-29 при автоматизированном выпуске первоначальной учетной документации в строительстве)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2) ( 32 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. (Раздел 2))
Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд (Структура реестра аварийно опасных производственных зданий и сооружений)
Доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Держбуду України N 124 від 17.05.01) (Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01))
ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України. ( 363-92 ) (ДБН 363-92. Жилые дома для лиц преклонных лет сельской местности Украины.)
СНиП 2.04.05-91. Про порядок застосування міждержавної Зміни N 2 на території України ( 2.04.05-91* ) (СНиП 2.04.05-91. О порядке применения межгосударственного Изменения N 2 на территории Украины)
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97 ( 117 ) (Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97)
ДСТУ Б В.2.7-90-99. Вапно будівельне. Технічні умови ( Б В.2.7-90-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-90-99. Известь строительное. Технические условия)
Щодо визначення вартості пусконалагоджувальних робіт з програмного забезпечення обчислювальних комплексів ( 7/7-415 ) (Относительно определения стоимости пусконаладочных работ по программному обеспечению вычислительных комплексов)
Зміна N 1 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення" ( 10 )
Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України ( 37 ) (Правила прием сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов Украины)
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови (на російській мові) ( Б В.2.7-112-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементы. Общие технические условия (на русском языке))
Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання ( 215 ) (Об утверждении Единого классификатора жилых домов в зависимости от качества жилья и имеющегося инженерного оснащения)
ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99). Грунти. Польові випробування. Загальні положення. ( Б В.2.1-6-00 ) (ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99). Почвы. Полевые испытания. Общие положения.)
ДСТУ Б А.1.1-25-94. Грунти. Терміни та визначення. ( Б А.1.1-25-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-25-94. Почвы. Сроки и определения.)
ДБН В.2.3-4-2000. Автомобільні дороги. (Українською мовою)/Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./ ( В.2.3-4-2000 ) (ДБН В.2.3-4-2000. Автомобильные дороги. (Украинским языком)/Отменен-приказ Минрегионбуду Украины N 292 от 31.10.2007р./)
ДБН В.2.3-7-2003. Споруди транспорту. Метрополітени ( В.2.3-7-2003 ) (ДБН В.2.3-7-2003. Сооружения транспорта. Метрополитены)
ДБН Д.1.1-5-2001. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи ( Д.1.1-5-2001 ) (ДБН Д.1.1-5-2001. Указания относительно применения ресурсных элементных сметных норм на реставрационно-восстановительные работы)
ДБН Д.1.1-3-99 Доповнення 1, ДБН Д.2.3-99 Доповнення 3 ( Д.1.1-3-99 ) (ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 1, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 3)
ДСТУ Б В.2.7-79-98. Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові і бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови ( Б В.2.7-79-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-79-98. Мастики гидроизоляционные бутилкаучуковые и битумно-бутилкаучуковые. Технические условия)
СН 515-79. Зміна (національна). Інструкція з проектування будинків і споруджень, що пристосовуються під лікувальні установи. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.) ( 515-79 ) (СН 515-79. Изменение (национальная). Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 г.))
ДБН Д.2.2-42-99. Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи ( Д.2.2-42-99 ) (ДБН Д.2.2-42-99. Сборник 42. Берегоукрепительные работы)
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97 ( 117 ) (Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97)
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92 ( 44 ) (Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92)
Про Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 ( до ДБН Д.2.7-2000) ( 19 ) (О Дополнении N 1 (к ДБН Д.1.1-4-2000), Дополнение N 5 (к ДБН Д.2.4-2000), Дополнение N 3 (к ДБН Д.2.2-99), Дополнение N 2 (к ДБН Д.1.1-3-99), Дополнение N 4 (к ДБН Д.2.3-99), Дополнение N 3 ( к ДБН Д.2.7-2000))
Зміни і доповнення до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд ( 184/140 ) (Изменения и дополнение к Положению про безопасную и надежную эксплуатацию производственных зданий и сооружений)
ДБН Д.2.2-36-99. Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд ( Д.2.2-36-99 ) (ДБН Д.2.2-36-99. Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений)
ДБН Д.2.3-1-99. Збірник 1. Металообробне устаткування ( Д.2.3-1-99 ) (ДБН Д.2.3-1-99. Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование)
Правила складання кошторисної документації і визначення базисної та розрахункової кошторисної вартості будівництва (ДБН IV-16-98, частина I) ( 4 ) (Правила складывание сметной документации и определения базисной и расчетной сметной стоимости строительства (ДБН IV-16-98, часть I))