Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про розрахунки між замовниками і проектними організаціями за виконані проектно-вишукувальні роботи ( 6/375 ) (О расчетах между заказчиками и проектными организациями за выполненные проектно-изыскательские работы)
ЕРУ-93, СНУ-93 випуск N 1. Зміни і доповнення до кошторисних норм і одиничних розцінок (відмінений) ( випуск N 1 ) (ЕРУ-93, СНУ-93 выпуск N 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен))
ДБН Д.2.5-1-2001. Збірник 1. Архітектурно-археологічні і земляні роботи в зонах пам"яток історії і культури ( Д.2.5-1-2001 ) (ДБН Д.2.5-1-2001. Сборник 1. Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах достопримечательностей истории и культуры)
ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Зміна N 1. (Цементи сульфатостійкі. Технічні умови) ( Б В.2.7-85-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Изменение N 1. (Цементы сульфатостойкие. Технические условия))
Про нормативне забезпечення виконання проектно-кошторисної документації з капітального та поточного ремонтів житлових і громадських будівель і споруд ( 7/5-953 ) (О нормативном обеспечении выполнения проектно-сметной документации из капитального и текущего ремонтов жилых и общественных зданий и сооружений)
Про необхідність погодження акта готовності об"єкта будівництва ( 22/9-5243 ) (О необходимости согласования акта готовности объекта строительства)
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97 ( 117 ) (Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97)
Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності ( 227 ) (Об утверждении Типичных правил размещения маленьких архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
Про затвердження Зміни N 1 до ДБН Д.2.5-2001, Зміни N 1 до ДБН Д.2.4-2000, Зміни N 1 до ДБН Д.2.7-2000, Зміни N 1 до ДБН Д.2.2-99 ( 230 ) (Об утверждении Изменения N 1 к ДБН Д.2.5-2001, Изменения N 1 к ДБН Д.2.4-2000, Изменения N 1 к ДБН Д.2.7-2000, Изменения N 1 к ДБН Д.2.2-99)
Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, тогрових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування, спрямованих на забезпеч... ( 238/225 ) (О вводе Предложений относительно противопожарной защиты и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных домов, тогрових и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования, направленных на обеспечь...)
ГОСТ 310.4-81. Зміна N 4 ( 310.4-81 ) (ГОСТ 310.4-81. Изменение N 4)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
Щодо граничних базисних цін на матеріали, вироби і конструкції ( 6/390 ) (Относительно предельных базисных цен на материалы, изделия и конструкции)
ДБН Д.2.5-9-2001. Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром ( Д.2.5-9-2001 ) (ДБН Д.2.5-9-2001. Сборник 9. Реставрация и воссоздание облицовок искусственным мрамором)
Про затвердження змін до нормативних документів у зв"язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" і порядок введення їх в дію ( 195 ) (Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие)
ДСТУ Б В.2.6-20-2000. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла ( Б В.2.6-20-00 ) (ДСТУ Б В.2.6-20-2000. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света)
ДБН Д.2.5-16-2001. Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів ( Д.2.5-16-2001 ) (ДБН Д.2.5-16-2001. Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов)
Доповнення N 1 до Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1- 7-2000 ( 7 ) (Дополнение N 1 к Правилам определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины ДБН Д.1.1- 7-2000)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
Про затвердження Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99) ( 41 ) (Об утверждении Дополнения N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99))
Про затвердження Положення про Тендерний комітет Держбуду України щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та пр... ( 33 ) (Об утверждении Положения о Тендерном комитете Держбуду Украины относительно организации и осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и пр...)
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Поправки ( Б В.2.7-112-2002 )
ДБН Д.2.5-23-2001. Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер ( Д.2.5-23-2001 ) (ДБН Д.2.5-23-2001. Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и обоев)
ДБН Д.2.3-20-99. Збірник 20. Устаткування сигналізації, централізації і блокування на залізничному транспорті ( Д.2.3-20-99 ) (ДБН Д.2.3-20-99. Сборник 20. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте)
Щодо затвердження Зміни N 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Інженерні вишукування для будівництва") ( 54 ) (Относительно утверждения Изменения N 1 Снип 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Инженерные выискивания для строительства"))
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 10/91 ) (О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
ДБН Д.2.5-17-2001. Збірник 17. Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи ( Д.2.5-17-2001 ) (ДБН Д.2.5-17-2001. Сборник 17. Чеканные, выбивные, выдавливаемые работы)
ЕРУ-97, СНУ-93. Збірник 27. Доповнення (відмінений) ( Збірник 27 ) (ЕРУ-97, СНА-93. Сборник 27. Дополнения (отменен))
Щодо включення в обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт вартості виконаних робіт з незавершених конструктивних елементів та деяких видів будівельних робіт або їх частин ( 7/7-342 ) (Относительно включения в объемы выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам id некоторых видов строительных работ или их частей)
Про проект "Положення про порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об"єктів містобудування" ( 6 ) (О проекте 'Положение о порядке принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов градостроительства')
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі 2001 року ( 60 ) (Про Временные методические рекомендации относительно особенностей определения стоимости строительства в I полугодии 2001 года)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
ДСТУ Б В.2.7-102-2000. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок декоративні з скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови ( Б В.2.7-102-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-102-2000. Строительные материалы. Щебень и песок декоративные из скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України" ( 164 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 N 878 'Об утверждении Списка исторических населенных мест Украины')
ДБН Д.2.5-4-2001. Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю. ( Д.2.5-4-2001 ) (ДБН Д.2.5-4-2001. Сборник 4. Реставрация и воссоздание конструкций и декора из природного камня.)
Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 30 ) (Об утверждении новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
ДБН Д.2.3-31-99. Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії ( Д.2.3-31-99 ) (ДБН Д.2.3-31-99. Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии)
Про проект ДБН "Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування" ( 67 ) (О проекте ДБН "Размещение и проектирование полигонов твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования")
Про уповноваження Відокремленого структурного підрозділу "Виробничо-технічний науково-дослідний центр "Новітні технології" Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України ( 187 ) (О полномочии Отделенного структурного подразделения "Виробничо-технічний научно-исследовательский центр "Новітні технології" Управление капитального строительства Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про узгодження проектів технічних умов ( 56 ) (О согласовании проектов технических условий)
СНіРр-93. Доповнення (СНиРр-93. Дополнение)
Про погодження проектів технічних умов ( 23 ) (О согласовании проектов технических условий)
Щодо передачі в оренду державного майна ( 12/5-239 ) (Относительно передачи в аренду государственного имущества)
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновні роботи (ДБН Д.2.5-2001) і вказівок до їх застосування (ДБН Д.1.1.-5-2001) ( 168 ) (Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм на реставрационно-обновленные работы (ДБН Д.2.5-2001) и указаний к их применению (ДБН Д.1.1.-5-2001))
Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-8-2003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей" ( 171 ) (Об утверждении национального стандарта ДСТУ Б В.2.3-8-2003 "Сооружения транспорта. Дорожные покрытия. Методы измерения сцепляющихся качеств")
Про проект відомчих будівельних норм ( 57 ) (О проекте ведомственных строительных норм)
Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об"єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій ( 54 ) (Об утверждении Типичного положения о разработке и выдаче архитектурно-планировочных заданий и технических условий на проектирование объектов: нового строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
Про коефіцієнти визначення базисної кошторисної вартості монтажних робіт (ліфти та диспетчерські системи) ( 9/64 ) (О коэффициентах определения базисной сметной стоимости монтажных работ (лифты и диспетчерские системы))
Щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування організаціями, які обрали особливий спосіб оподаткування ( 5061/04 ) (Относительно уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование организациями, которые избрало особый способ налогообложения)
Про затвердження Зміни N 1 ДБН А.1.1-1-93 ( 143 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН А.1.1-1-93)
Про вартість проектно-вишукувальних робіт ( 6/313 ) (О стоимости проектно-изыскательских работ)
Про проект ДСТУ Б В.2.3-...-2003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей." ( 54 ) (О проекте ДСТУ Б В.2.3-...-2003 "Сооружения транспорта. Дорожные покрытия. Методы измерения сцепляющихся качеств.")
Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.3-9-2003 та ДСТУ Б В.2.3-10-2003 ( 227 ) (Об утверждении национальных стандартов ДСТУ Б В.2.3-9-2003 и ДСТУ Б В.2.3-10-2003)
Про Зміну N 1 ДБН Д.2.5-2001, Зміну N 1 ДБН Д.2.4-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.7-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.2-99 ( 100 ) (Об Изменении N 1 ДБН Д.2.5-2001, Изменение N 1 ДБН Д.2.4-2000, Изменение N 1 ДБН Д.2.7-2000, Изменение N 1 ДБН Д.2.2-99)
Щодо затвердження державних будівельних норм "Метрополітени" ( 98 ) (Относительно утверждения государственных строительных норм "Метрополитены")
Щодо включення в проекти розпорядчих документів (наказів, розпоряджень або рішень) вартісних показників із розробленої за дворівневою системою ціноутворення проектно-кошторисної документації ( 7/7-1268 ) (Относительно включения в проекты распорядительных документов (приказов, распоряжений или решений) стоимостных показателей из разработанной за двухуровневой системой ценообразования проектно-сметной документации)
Про затвердження зміни до державних будівельних норм ( 225 ) (Об утверждении изменения в государственные строительные нормы)
Про результати впровадження нового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 2 ) (О результатах внедрения нового порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Про проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги" ( 25 ) (О проекте ДСТУ 'Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Общие технические требования')
Про зміну N 3 державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000 ( 55 ) (Об изменении N 3 государственных строительных норм ДБН Д.1.1-1-2000)
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій ( 12 ) (Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
"Про затвердження положення про архів та постійно діючу експертну комісію Держбуду України" ( 92 ) ("Об утверждении положения об архиве и постоянно действующую экспертную комиссию Госстроя Украины")
"Про організацію виконання Закону України "Про державну статистику" ( 183 ) ("Об организации выполнения Закона Украины "О государственной статистике")
Про інформацію щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України ( 7/8-20 ) (Об информации относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-73 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Щодо закладення проектної документації до страхового фонду документації України ( 4/6-130 ) (Относительно закладки проектной документации к страховому фонду документации Украины)
Положення про страхування ризиків у будівництві (Положение о страховании рисков в строительстве)
"Про створення навчально-науково-виробничого комплексу "Архмістобуд" ( 253 ) ("О создании учебно-научно-производственного комплекса "Архмистобуд")
ЕРУ-97. Збірник N 13. Доповнення (скасовано) ( Збірник N 13 ) (ЕРУ-97. Сборник N 13. Дополнение (отменено))
"Про проведення моніторингу реалізації державних цільових програм" ( 288 ) ("О проведении мониторинга реализации государственных целевых программ")
Про затвердження Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації ( 18 ) (Об утверждении Положения о порядке сохранения материалов технической инвентаризации)
ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення ( Б А.1.1-19-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перлит. Материалы и изделия перлитовые. Сроки и определения)
ДБН В.2.3-4-2000. Зміна /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./ ( В.2.3-4-2000 ) (ДБН В.2.3-4-2000. Изменение /Отменен-приказ Минрегионбуду Украины N 292 от 31.10.2007р./)
"Про управління державними корпоративними правами ВАТ "Холдингова компанія "Укркомунмаш" ( 114 ) ("Об управлении государственными корпоративными правами ОАО "Холдинговая компания "Укркомунмаш")
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна ( 127 ) (Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)