Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Державний комітет регуляторної політики і підприємництва


Список документов в категории

Название
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 2. Рабочие. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.)
Про ліцензування будівельної діяльності ( 6813 ) (О лицензировании строительной деятельности)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)