Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Роз"яснення щодо квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій (Разъяснение относительно квартирной платы и платы за содержание домов и придомовых территорий)
Про затвердження Положення про метрологічну службу житлово-комунального господарства ( 147 ) (Об утверждении Положения о метрологической службе жилищно-коммунального хозяйства)
Про витрати, пов'язані з виготовленням арматурних каркасів ( 7/8-1640 ) (О расходах, связанных с изготовлением арматурных каркасов)
Щодо реалізації положень Концепції ціноутворення у будівництві ( 7/1099 ) (Относительно реализации положений Концепции ценообразование в строительстве)
Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій ( 194 ) (Типичный договор на удержание жилых домов и прибудинкових территорий)
ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. Зміна N 2 ( Б.А.3.1-6-96 ) (ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство. Изменение N 2)
Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів ( 231/806 ) (Об утверждении Порядка сооружение (создание) памятников и монументов)
Про надання роз'яснення щодо оформлення форми N КБ-3 ( 7/5-826 ) (О предоставлении роз"яснення относительно оформления формы N КБ-3)
Про застосування підвищувальних коефіцієнтів при реконструкції ( 7/8-177 ) (О применении повышающих коэффициентов при реконструкции)
Доповнення до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IV-16-98), яке враховує особливості визначення вартості гірничих і монтажних робіт, що здійснюються підприємствами Мінвуглепрому ( 70 ) (Дополнение к Порядку определения стоимости строительства (ДБН IV-16-98), которое учитывает особенности определения стоимости горных и монтажных работ, которые осуществляются предприятиями Минуглепрома)
"Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" ( 138 ) ("Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 05.06.2000 N 915 "Об утверждении Временного регламента Кабинета Министров Украины")
Щодо застосування Державних будівельних норм України, узгодження замовником та генпідрядником залучення інших виконавців договору ( 8/1-724 ) (Относительно применения Государственных строительных норм Украины, согласование заказчиком и генподрядчиком привлечение других исполнителей договора)
Щодо врегулювання порядку прийняття в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків, що будуються за інвестиційними контрактами та на продаж ( 87 ) (Относительно урегулирования порядка принятие в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, которые строятся за инвестиционными контрактами и на продажу)
Щодо переобладнання санітарно-технічного обладнання житлових будинків і житлових приміщень ( 19/15-284 ) (Относительно переоборудования санитарно-технического оснащения жилых домов и жилых помещений)
"Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України" ( 261 ) ("Об обеспечении комплексного развития малых городов Украины")
Про проект ДБН "Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними" ( 23 ) (О проекте ДБН "Помещение для сохранения секретных документов и работы с ними")
ДБН В.2.8-13-2000. Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин ( В.2.8-13-00 ) (ДБН В.2.8-13-2000. Техническая диагностика гидропривода строительных машин)
Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам"яток ( 41 ) (Об утверждении Порядка определение границ зон охраны памяток)
Про перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для господарської діяльності ( 155 ) (О перечне документов, которые прибавляются к заявлению о выдаче лицензии для хозяйственной деятельности)
Щодо деяких питань капітального будівництва ( 8/8-240 ) (Относительно некоторых вопросов капитального строительства)
Про затвердження положень про інспекції Держархбудконтролю в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі ( 76 ) (Об утверждении положений об инспекциях Держархбудконтролю в АР Крым, областях, мм Киеве и Севастополе)
ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали Бутепрол-2М, Тегерон. Технічні умови ( Б В.2.7-106-2001 ) (ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизирующие нетвердеющие полимерные материалы Бутепрол-2М, Тегерон. Технические условия)
Доповнення N 1. Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 ( 220 ) (Дополнение N 1. Особенности определения стоимости пусконаладочных работ к Правилам определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000)
Щодо ліцензування функцій генерального підрядника ( 9/8-117 ) (Относительно лицензирования функций генерального подстрочника)
Про затвердження Положення з організації нормування праці у будівництві ( 188 ) (Об утверждении Положения из организации нормирования работы в строительстве)
Щодо ліцензування робіт з капітального ремонту ( 22/9-281 ) (Относительно лицензирования работ из капитального ремонта)
Роз"яснення щодо оплати погодження проектної документації (Разъяснение относительно оплаты согласования проектной документации)
Про затвердження форм документів суворої звітності та первинного обліку у готелях України та Порядку використання та заповнення форм документів суворої звітності та первинного обліку у готелях України ( 63/53 ) (Об утверждении форм документов строгой отчетности и первичного учета в отелях Украины и Порядка использования и заполнение форм документов строгой отчетности и первичного учета в отелях Украины)
ДСТУ Б В.2.7-6-94. Зміна ( Б В.2.7-6-94 ) (ДСТУ Б В.2.7-6-94. Изменение)
Про проект ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" ( 80 ) (О проекте ДБН "Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения")
Про вартість проектних та вишукувальних робіт ( 6/510 ) (О стоимости проектных и изыскательских работ)
Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів ( 41 ) (Об утверждении Положения о фонде нормативных документов в сферах градостроения, строительства и промышленности строительных материалов)
ДБН В.2.3-4-2000. Зміна /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./ ( В.2.3-4-2000 ) (ДБН В.2.3-4-2000. Изменение /Отменен-приказ Минрегионбуду Украины N 292 от 31.10.2007р./)
Щодо особливостей визначення вартості будівництва та ремонту при виконанні робіт господарським способом ( 7/123 ) (Относительно особенностей определения стоимости строительства и ремонта при выполнении работ хозяйственным способом)
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 року N 826 "Про заходи щодо впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії" ( 127 ) ("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 18 мая 2000 года N 826 "О мероприятиях по внедрению автоматизированных систем учета электроэнергии")
ГОСТ 111-90. Зміна N 1 ( 111-90 ) (ГОСТ 111-90. Изменение N 1)
Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-218-186-2004 "Дорожній одяг нежорсткого типу" ( 47 ) (О проекте ведомственных строительных норм ВБН В.2.3-218-186-2004 "Дорожная одежда нежесткого типа")
Про звіт начальника Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації О.Казанюка про стан капітального будівництва у Черкаській області та діяльність Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації ( 81 ) (Об отчете начальника Управление капитального строительства Черкасской облгосадминистрации О.Казанюка о состоянии капитального строительства в Черкасской области и деятельность Управления капитального строительства Черкасской облгосадминистрации)
Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС" ( 64 ) (Про 'Основные нормативные требования и расчетные характеристики смерчей для площадки Чернобыльской АЭС')
Про погодження робочого проекту будівництва II черги водогону від с. Чернелівка до м. Хмельницького з завершенням будівництва обвідного водогону ( 102 ) (О согласовании рабочего проекта строительства ІІ очереди водогона от с. Чернелівка к г. Хмельницкого с завершением строительства обводного водогона)
Про порядок оплати робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету ( 103 ) (О порядке оплаты работ, которые финансируются за счет государственного бюджета)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх ... ( 2 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря 1999 г. N 2328 'О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за них ...)
Про затвердження Переліку об"єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 187 ) (Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы)
Про заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів ( 192 ) (О мероприятиях по обеспечению безопасной эксплуатации транспортных средств)
Щодо врахування у договірній ціні на будівництво (ремонт, реставрацію) об"єктів з 1 січня 2000 року деяких податків і зборів ( 7/7-520 ) (Относительно учета в договорной цене на строительство (ремонт, реставрацию) объектов с 1 января 2000 года некоторых налогов и собрания)
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України ( 7/7-292 ) (Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилого и коммунального хозяйства Украины)
Щодо підготовчих робіт для будівництва ( 24/7-499 ) (Относительно подготовительных работ для строительства)
Про затвердження Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів ( 252 ) (Об утверждении Методики обследование и паспортизаци гидротехнических сооружений систем гидравлического изъятия и складирование промышленных отходов)
Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів... ( 37 ) (Об утверждении Инструкции об установлении и взыскании платы за сброс промышленных и других сточных вод у системы канализации населенных пунктов и Правил прием сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов...)
Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації ( 69 ) (Положение про безопасную и надежную эксплуатацию внешних сетей и сооружений водоснабжения и канализаци)
Про порядок віднесення на собівартість будівельно-монтажних робіт вартості продукції підсобних і обслуговуючих господарств ( 9/8-160 ) (О порядке отнесения на себестоимость строительно-монтажных работ стоимости продукции подсобных и обслуживающих хозяйств)
Про погодження проекту будівництва нової концесійної автомобільної дороги Львів - Краковець, Львівська область ( 34 ) (О согласовании проекта строительства новой концессионной автомобильной дороги Львов - Краковець, Львовская область)
ДСТУ Б В.2.7-36-95. Зміна N1 ( Б В.2.7-36-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-36-95. Изменение N1)
ДБН Д.2.5-19-2001. Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів ( Д.2.5-19-2001 ) (ДБН Д.2.5-19-2001. Сборник 19. Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных элементов)
Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України ( 226 ) (Об утверждении Инструкции по технической инвентаризации зеленых насаждений в городах и поселках городского типа Украины)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-73 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Погодження про порядок взаємодії Держкоммістобудування та МВС України при видачі ліцензій учасникам інвестиційної діяльності (Согласования о порядке взаимодействия Госкомгорстрой и МВД Украины при выдаче лицензий участникам инвестиционной деятельности)
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 166/94 ) (О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
Щодо відображення в бухгалтерському обліку витрат на будівельно- монтажні роботи ( 8/8-585 ) (Относительно отображения в бухгалтерском учете затрат на будівельно- монтажные работы)
ДБН Д.2.5-11-2001. Збірник 11. Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями ( Д.2.5-11-2001 ) (ДБН Д.2.5-11-2001. Сборник 11. Реставрация и воссоздание облицовок керамическими изразцами)
Про взаєморозрахунки при зміні проектного рішення ( 7/270 ) (О взаиморасчетах при изменении проектного решения)
Щодо визначення вартості виконання робіт при неможливості використання машин і механізмів, передбачених загальнодержавними кошторисними нормами для виконання робіт та для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і... ( 7/7-533 ) (Относительно определения стоимости выполнение работ при невозможности использования машин и механизмов, предусмотренных общегосударственными сметными нормами для выполнения работ и для внутристроительного транспортирования материальных ресурсов (горизонтального и...)
Про особливості тимчасового застосування одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи в цінах 1984 року ( 7/145 ) (Об особенностях временного применения единичных расценок на ремонтно-строительные работы в ценах 1984 года)
ДБН Д.2.5-12-2001. Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору ( Д.2.5-12-2001 ) (ДБН Д.2.5-12-2001. Сборник 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора)
Положення про страхування ризиків в будівництві ( 10 ) (Положение о страховании рисков в строительстве)
Про експериментальне будівництво 5-поверхового 23-квартирного житлового будинку з мансардою по вул. Героїв Сталінграда, 44-а в Оболонському районі м. Києва ( 94 ) (Об экспериментальном строительстве 5-этажного 23-квартирного жилого дома с мансардой по ул. Героев Сталинграда, 44-ая в Оболонському районе г. Киева)
Про затвердження Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва ( 197 ) (Об утверждении Правил формирования договорных цен и их уточнение в процессе строительства)
Щодо реєстрації Управління капітального будівництва міськвиконкому як платника ПДВ ( 8/6-314 ) (Относительно регистрации Управления капитального строительства горисполкома как плательщика НДС)
Про затвердження показників вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва ( 88 ) (Об утверждении показателей стоимости проведение комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
ДСТУ Б В.2.7-7-94. Поправки ( Б В.2.7-7-94 )
Про погодження "ТЕО інвестицій на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя" ( 11 ) (О согласовании 'ТЕО инвестиций на строительство автотранспортной магистрали через г. Днепр в г. Запорожье')
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів та з проектуванням підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 9/1 ) (О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов и с проектированием усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
ДБН IV-16-98, частина II. Доповнення N 1 (відмінений) ( IV-16-98 ) (ДБН IV-16-98, часть II. Дополнение N 1 (отменен))
Щодо перерахунку кошторисів на загальношахтні витрати та гірничопрохідницькі роботи ( 7/326 ) (Относительно перерасчета смет на общешахтные затраты и гірничопрохідницькі работы)
Про посилення контролю за експлуатацією газових мереж та газового обладнання житлових будинків і об'єктів громадського призначення ( 232 ) (Об усилении контроля за эксплуатацией газовых сетей и газового оборудования жилых домов и объектов общественного назначения)