Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про підтвердження уповноваження організацій на проведення ліцензійної експертизи ( 3 ) (О подтверждении полномочия организаций на проведение лицензионной экспертизы)
Щодо необхідності оформлення на тимчасову дослідно-промислову установку на період пробної експлуатації свердловин (родовища) дозволу на виконання будівельних робіт ( 3710 ) (Относительно необходимости оформления на временную опытно-промышленную установку на период пробной эксплуатации скважин (месторождения) разрешения на выполнение строительных работ)
Про уповноваження ТОВ "ТБЦ "Експерт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 162 ) (О полномочии ООО "ТБЦ "Експерт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження ТОВ "Гривна-плюс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 96 ) (О полномочии ООО "Гривна-плюс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 121 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо перерахування в 1998 році зведених кошторисних розрахунків по об"єктах, розпочатих будівництвом ( 7/97 ) (Относительно перечисления в 1998 году сведенных сметных расчетов по объектам, начатых строительством)
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 25.11.99 N 283 "Про створення штабу оперативного реагування з ліквідації наслідків надзвичайного стану у житлово-комунальному господарстві" ( 259 ) (О внесении изменений в приказ Держбуду Украины от 25.11.99 N 283 'О создании штаба оперативного реагирования из ликвидации последствий чрезвычайного состояния в жилищно-коммунальном хозяйстве')
Про затвердження змін та доповнень до "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (випуск 64) ( 25 ) (Об утверждении изменений и дополнений к 'Справочнику квалификационных характеристик профессий работников' (выпуск 64))
Про затвердження Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004-2007 роки ( 212 ) (Об утверждении Среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности в строительной отрасли Украины на 2004-2007 годы)
Про виконання рішення колегії Держбуду від 25 листопада 2004 р. N 161 "Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного ф... ( 236 ) (О выполнении решения коллегии Госстроя от 25 ноября 2004 г. N 161 "Про соблюдение положений законодательных и нормативных документов при определении стоимости строительства участниками инвестиционного процесса, в частности при финансировании работ из резервного ф...)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 82 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 75 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про утворення Ліцензійної комісії ( 39 ) (Об образовании Лицензионной комиссии)
Про організацію виконання постанови КМУ від 22.11.99 N 2113 "Про вдосконалення системи державних закупівель" ( 296 ) (Об организации выполнения постановления КМУ от 22.11.99 N 2113 'Об усовершенствовании системы государственных закупок')
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.02 N 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів" ( 58 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 18.09.02 N 1395 'О создании национального фонда нормативных документов')
Про погодження проекту "Технічне переозброєння діючого виробництва цирконію" ( 103 ) (О согласовании проекта "Техническое перевооружение действующего производства циркония")
Про готовність до взаємодії програмних комплексів, які застосовуються при визначенні вартості будівництва ( 7/8-490 ) (О готовности к взаимодействию программных комплексов, которые применяются при определении стоимости строительства)
Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-218-178-200... "Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій" ( 45 ) (О проекте ведомственных строительных норм ВБН В.2.3-218-178-200... "Устройство поверхностных обработок покрытия автомобильных дорог на основе битумных эмульсий")
Про уповноваження ТОВ "Автотехпром-2002" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 40 ) (О полномочии ООО "Автотехпром-2002" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження ТОВ "Регіонексперт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 91 ) (О полномочии ООО "Регіонексперт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про утворення міжвідомчої (постійно діючої) робочої групи ( 39 ) (Об образовании межведомственной (постоянно действующей) рабочей группы)
ГОСТ 23668-79 Зміна (Термін дії з 01.10.2008 по 31.12.2010 - наказ Мінрегіонбуду України N 429 від 30.09.2008р.) ( 23668-79 ) (ГОСТ 23668-79 Изменение (Срок действия с 01.10.2008 по 31.12.2010 -наказ Минрегионстроя Украины N 429 от 30.09.2008р.))
"Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт пов"язаних з державним технічним оглядом тролейбусів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту" ( 31 ) ("Об утверждении Технологической карты на выполнение работ связанных с государственным техническим осмотром троллейбусов государственными региональными техническими инспекциями городского электротранспорта")
Про відшкодування додаткових витрат, пов"язаних з підвищеною оплатою праці будівельників при роботі на території радіоактивного забруднення ( 9/200 ) (О возмещении дополнительных затрат, связанных с повышенной оплатой работы строителей при работе на территории радиоактивного загрязнения)
Стосовно коефіцієнтів прямих витрат ( 9/134 ) (Относительно коэффициентов прямых затрат)
Про порядок первинної, бухгалтерської та статистичної звітності будівельного управління при ремонті господарським способом основних фондів, що знаходяться на його балансі ( 6/347 ) (О порядке первичной, бухгалтерской и статистической отчетности строительного управления при ремонте хозяйственным способом основных фондов, которые находятся на его балансе)
Про затвердження зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 ( 48 ) (Об утверждении изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002)
Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати, виконання фінансових планів за I півріччя 2003 року та підготовки фінансових планів на 2004 рік підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Держбуду ( 57 ) (О состоянии погашения задолженности из выплаты заработной платы, выполнение финансовых планов за І полугодие 2003 года и подготовки финансовых планов на 2004 год предприятиями, учреждениями и организациями, которые належат к сфере управления Держбуду)
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2004 році в Україні ( 58 ) (О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2004 году в Украине)
Про затвердження нормативних документів ( 117 ) (Об утверждении нормативных документов)
Щодо виконання протиаварійних, відновлювальних та будівельних робіт в умовах надзвичайної ситуації ( 22/5-2332 ) (Относительно выполнения противоаварийных, обновительных и строительных работ в условиях чрезвычайной ситуации)
Щодо листів енергопостачальних компаній ( 1/47-396 ) (Относительно писем энергоснабжающих компаний)
Про застосування "Тимчасових методичних рекомендацій щодо особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі 2001 року" ( 7/7/-1259 ) (О применении 'Временных методических рекомендаций относительно особенностей определения стоимости строительства в I полугодии 2001 года')
Про розроблення проектів нормативно-правових актів ( 15 ) (О разработке проектов нормативно-правовых актов)
Про затвердження Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту ( 247 ) (Об утверждении Положения о порядке привлечения и использование средств на финансирование жилищного строительства и дополнительное социальное обеспечение граждан Украины в рамках эксперимента)
Щодо визнання таким, що втратило чинність, Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту ( 71 ) (Относительно признания таким, что утратило действие, Положение о порядке привлечения и использование средств на финансирование жилищного строительства и дополнительное социальное обеспечение граждан Украины в рамках эксперимента)
Про організацію виконання рішення спільного засідання колегій Держбуду України та Кіровоградської облдержадміністрації ( 100 ) (Об организации выполнения решение общего заседания коллегий Держбуду Украины и Кировоградской облгосадминистрации)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 467 "Про затвердження Положення про Реєстр об'єктів державної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності" ( 95 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 14.04.2004 N 467 "Об утверждении Положения о Реестре объектов государственной собственности, которые используются в сфере хозяйственной деятельности")
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 71 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 78 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 125 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо підвищення ролі структурних підрозділів організацій - учасників будівництва, на які покладені питання ціноутворення ( 7/7-1258 ) (Относительно повышения роли структурных подразделов организаций - участников строительства, на который положенные вопросы ценообразования)
Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОтрансбуд" ( 204 ) (О создании государственного предприятия Орган из сертификации строительной продукции 'Сепротрансбуд')
Щодо отримання довідок служб Укрінвестекспертизи стосовно належності конкретного об"єкта до перелічених в Переліку об"єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 7/7-85 ) (Относительно получения справок служб Укрінвестекспертизи относительно принадлежности конкретного объекта к перечисленных в Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій щодо внесення їх до Державного реєстру ( 17 ) (Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций относительно внесения их в Государственный реестр)
Про затвердження форм надання вихідної інформації для проведення моніторингу Генеральної схеми планування території України ( 53 ) (Об утверждении форм предоставления исходной информации для проведения мониторинга Генеральной схемы планирование территории Украины)
Про проект Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов ( 42 ) (О проекте Положения о проведении экспертизы и согласование технических условий)
Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-8-2003 "Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість" і порядок введення його в дію ( 190 ) (Об утверждении ДСТУ Б В.1.1-8-2003 "Защита от пожара. Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость" и порядок введения его в действие)
Щодо безумовного погашення заборгованості з виплати заробітної плати ( 176 ) (Относительно безусловного погашения задолженности из выплаты заработной платы)
Про уповноваження ТОВ "МАКРОС-ЦЕНТР 28" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 211 ) (О полномочии ООО "МАКРОС-ЦЕНТР 28" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 06.04.2000 N 65" ( 86 ) ("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 06.04.2000 N 65")
Про коефіцієнти змінення вартості будівництва (без урахування витрат по устаткуванню), що склалися на 1 січня 1996 року по відношенню до вартості будівництва в поточних цінах відповідних термінів (без урахування податку на добавлену вартість) для виз... ( 9/20 ) (О коэффициентах изменение стоимости строительства (без учета затрат по оборудованию), которые сложились на 1 января 1996 года по отношению к стоимости строительства в текущих ценах соответствующих сроков (без учета налога на добавленную стоимость) для виз...)
Про затвердження Переліку галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи, які здатні виконувати комплексну державну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва ( 262 ) (Об утверждении Перечня отраслевых (межотраслевых) служб Укрінвестекспертизи, которые способные выполнять комплексную государственную экспертизу инвестиционных программ и проектов строительства)
Про внесення доповнення до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб ( 251 ) (О внесении дополнения к Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
Щодо надання роз"яснень з питань порядку взаєморозрахунків за виконання будівельно-монтажних робіт ( 8/8-118 ) (Относительно предоставления разъяснений по вопросам порядка взаиморасчетов за выполнение строительно-монтажных работ)
Про підсумки фінансово-господарської діяльності та виконання умов контрактів керівниками підприємств, організацій та установ сфери управління Держбуду України у 2000 році ( 117 ) (Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения условий контрактов руководителями предприятий, организаций и учреждений сферы управление Держбуду Украины в 2000 году)
Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС" ( 10 ) (Про 'Основные нормативные требования и расчетные характеристики смерчей для площадки Чернобыльской АЭС')
Про надання функцій територіальної організації інституту "Донецький ПромбудНДІпроект" ( 9 ) (О предоставлении функций территориальной организации института 'Донецкий Промбудндіпроект')
Про погодження проекту будівництва "Ліквідація сірчаних кар"єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка" ( 57 )
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 93 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області ( 75 ) (О соблюдении областными службами Укрінвестекспертизи требований законодательных и нормативных документов в области строительства при проведении комплексной государственной экспертизы проектов строительства в Хмельницкой области)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 228 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. N 137-р" ( 64 ) ("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 22 марта 2000 г. N 137-р")
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт ( 20 ) (Об утверждении Типичного положения из планирования, учета и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Щодо запровадження нової рубрики в Інформаційному бюлетені ( 12/5-288 ) (Относительно внедрения новой рубрики в Информационном бюллетене)
Про внесення змін до наказів Держбуду України ( 228 ) (О внесении изменений в приказы Держбуду Украины)
Про затвердження Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва ( 197 ) (Об утверждении Правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства)
Про затвердження змін до нормативних документів у зв"язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" і порядок введення їх в дію ( 195 ) (Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие)
Про призупинення дії додатка В ДБН В.2.6.-22-2001 ( 22 ) (О приостановлении действия прибавления В ДБН В.2.6.-22-2001)
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій ( 103 ) (Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
Про погодження проекту "Спорудження комплексу повітроподавального ствола N 7 шахти ім. В.М.Бажанова" ( 101 ) (О согласовании проекта "Сооружение комплекса повітроподавального ствола N 7 шахты им. В.М.Бажанова")
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій ( 155 ) (О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23.04.04 N 47 "Про стан кадрової роботи в Держбуді України" ( 98 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23.04.04 N 47 "О состоянии кадровой работы в Держбуді Украины")
Про організаційні заходи щодо удосконалення взаємодії з місцевими органами влади ( 46 ) (Об организационных мероприятиях по усовершенствованию взаимодействия с местными органами власти)
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України ( 22 ) (Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)