Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про затвердження Зміни N 1 до ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) ( 90 ) (Об утверждении Изменения N 1 к ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98))
Про досвід ТОВ "НВП "Елетер" (м. Київ) із впровадження сучасних енергозберігаючих інженерних систем та технологій в житлово-цивільному будівництві ( 76 ) (Об опыте ООО "НВП "Елетер" (г. Киев) из внедрения современных энергосберегающих инженерных систем и технологий в житлово-цивільному строительстве)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) ( 15 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98))
Щодо питань, пов"язаних з газифікацією офісів, які розміщуються в жилих будинках в межах приватизованих квартир громадян, проданих або зданих в оренду ( 2-567 ) (Относительно вопросов, связанных с газификацией офисов, которые размещаются в жилых домах в границах приватизированных квартир граждан, проданных или сданных в аренду)
Про затвердження Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.7-2000) ( 92 ) (Об утверждении Дополнения N 1 (к ДБН Д.1.1-4-2000), Дополнение N 5 (к ДБН Д.2.4-2000), Дополнение N 3 (к ДБН Д.2.2-99), Дополнение N 2 (к ДБН Д.1.1-3-99), Дополнение N 4 (к ДБН Д.2.3-99), Дополнение N 3 (к ДБН Д.2.7-2000))
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна N 1 ( Б В.2.7-112-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Изменение N 1)
Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 98 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про затвердження зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи") ( 8/7-1037 ) (Об утверждении изменения и дополнение к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы"))
Про уповноваження Відділу з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 12 ) (О полномочии Отдела из лицензирования специальных видов работ в проектировании и строительстве на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про затвердження Доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 216 ) (Об утверждении Дополнения N 2 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Про проект "Технічних рішень навісного вентильованого фасаду "Сайдінг" ( 20 ) (О проекте 'Технических решений навесного вентилируемого фасада 'Сайдінг')
Про внесення змін до ДБН Б.1.1-4-2002 ( 43 ) (О внесении изменений в ДБН Б.1.1-4-2002)
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна ( 127 ) (Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
Про затвердження будівельних норм "Мости та труби. Обстеження і випробування" ( 83 ) (Об утверждении строительных норм 'Мосты и трубы. Обследование и испытание')
Про проект Зміни N 1 СНіП II-12-77 "Защита от шума" ( 22 ) (О проекте Изменения N 1 Сноп II-12-77 'Защита вот шума')
Щодо покриття додаткових витрат, пов"язаних з коригуванням проектних рішень ( 7/293 ) (Относительно покрытия дополнительных затрат, связанных с корректированием проектных решений)
Про роботу контрольно-ревізійної служби Держбуду України ( 96 ) (О работе контрольно-ревизионной службы Держбуду Украины)
Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал" ( 108 ) (Стебницького государственного горно-химического предприятия "Полиминерал")
Про проект Зміни N 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Інженерні вишукування для будівництва") ( 11 ) (О проекте Изменения N 1 Снип 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Инженерные выискивания для строительства"))
Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів ( 54 ) (Об утверждении Правил предоставления услуг из сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов)
Щодо включення до Переліку спеціалізованих організацій, рекомендованих для розробки проектів підсилення, відновлення конструкцій та основ будівель і споруд ( 22/9-3129 ) (Относительно включения к Перечню специализированных организаций, рекомендованных для разработки проектов усиления, возобновления конструкций и основ зданий и сооружений)
Щодо визначення вартості ремонту котельних установок та допоміжного устаткування підприємств комунального господарства, на які відсутні норми на ремонт в "Ценнике на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхо... ( 7/7-834 ) (Относительно определения стоимости ремонта котельных установок и вспомогательного оборудования предприятий коммунального хозяйства, на который отсутствуют нормы на ремонт в 'Ценнике на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхо...)
Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-9-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість" і порядок введення його в дію ( 185 ) (Об утверждении ДСТУ Б В.1.1-9-2003 "Защита от пожара. Подвесные потолки. Метод испытания на огнестойкость" и порядок введения его в действие)
Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України ( 4 ) (О состоянии осуществления мониторинга реализации Генеральной схемы планирование территории Украины)
Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" ( 89 ) (О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
Про погодження проекту Зміни N 2 ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг" ( 53 ) (О согласовании проекта Изменения N 2 ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні сроки эксплуатации дорожных машин и механизмов для строительства и ремонта автомобильных доріг")
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 128 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про затвердження Зміни N 3 до Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000 ( 217 ) (Об утверждении Изменения N 3 к Государственным строительным нормам ДБН Д.1.1-1-2000)
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" ( 191 ) (Относительно выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 22 сентября в 2004 году N 1243 "Про порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством об'єктів")
Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість" ( 64 ) (О проекте ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Защита от пожара. Подвесные потолки. Метод испытания на огнестойкость")
Про розгляд проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла" ( 92 ) (О рассмотрении проекта Закона Украины "О государственном финансировании и целевом долгосрочном кредитовании строительства жилья")
Про погодження проекту Зміни N 1 відомчих будівельних норм ( 79 ) (О согласовании проекта Изменения N 1 ведомственных строительных норм)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 144 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.2-218-177-200... "Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій" ( 44 ) (О проекте ведомственных строительных норм ВБН В.3.2-218-177-200... "Луночный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струменевим методом с применением битумных эмульсий")
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій ( 78 ) (Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
"Про умови оплати праці керівників державних підприємств, організацій і установ сфери управління Комітету" ( 97 ) ("Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений сферы управления Комитета")
Щодо впорядкування використання автомобілів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України ( 198 ) (Относительно приведения в порядок использования автомобилей на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
Щодо проведення індексації вартості об"єктів житлового фонду ( 7/5-1208 ) (Относительно проведения индексации стоимости объектов жилого фонда)
Порядок визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (ДБН-97) ( 45 ) (Порядок определения стоимости пусконаладочных работ, которые осуществляются на предприятиях, зданиях и сооружениях, расположенных на территории Украины (ДБН-97))
Порядок звільнення від сплати комунальних послуг за період тимчасової відсутності квартиронаймачів та членів їх сімей (Порядок увольнения от уплаты коммунальных услуг за период временного отсутствия квартиросъемщиков и членов их семей)
"Про державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" у Чернівецькій області" ( 247 ) ("О государственном историко-архитектурном заповеднике "Хотинская крепость" в Черновицкой области")
Про усереднену вартість людино-години за розрядами робіт ( 7/8-1601 ) (Об усредненной стоимости человеко-часа за разрядами работ)
Про затвердження форм документів первинного обліку та Інструкції про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг у ДП "Укркомунобслуговування" ( 230 ) (Об утверждении форм документов первичного учета и Инструкции о порядке ведения документооборота при предоставлении гостиничных услуг в ДП 'Укркомунобслуговування')
"Про підсумки конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані та прийняті в експлуатацію у 1999 році в Україні" ( 166 ) ("Об итогах конкурса на лучшие дома и комплексы жилищно-гражданского и промышленного назначения, построенные и приняты в эксплуатацию в 1999 году в Украине")
Регламент щодо порядку підготовки, розгляду та подання нагородних матеріалів у Держбуді України (Регламент относительно порядка подготовки, рассмотрения и представления наградных материалов в Госстрое Украины)
Про створення у складі Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" Державної акціонерної будівельної компанії "Укрбуд" ( 2 ) (О создании в составе Украинской государственной строительной корпорации 'Укрбуд' Государственной акционерной строительной компании 'Укрбуд')
"Про затвердження статуту Одеського дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДП ДНТЦ "Конрест")" ( 104 ) ("Об утверждении устава Одесского дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДП ДНТЦ "Конрест")")
Про заходи щодо усунення недоліків, виявлених у результаті перевірки на додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів ( 89 ) (О мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в результате проверки на соблюдение законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов)
Щодо індексації балансової вартості основних фондів ( 7/7-250 ) (Относительно индексации балансовой стоимости основных фондов)
Щодо оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна, на які відсутні акти прийняття їх в експлуатацію ( 12/5-126 ) (Относительно оформления права собственности на объекты недвижимого имущества, на которые отсутствуют акты принятия их в эксплуатацию)
Роз"яснення про порядок надання платних послуг у сфері містобудування, зокрема, щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даних на проектування (Разъяснение о порядке предоставления платных услуг в сфере градостроения, в частности, относительно предоставления архитектурно-планировочных заданий и исходных данных на проектирование)
Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України ( 91 ) (Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины)
Щодо надання роз"яснень стосовно договорів про спільну діяльність і в межах своєї компетенції ( 8/8-311 )
Про передачу електромереж на баланс підрозділів Міненерго ( 9/278 ) (О передаче электросетей на баланс подразделов Минэнерго)
Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2003 році на території України ( 154 ) (Об итогах конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2003 году на территории Украины)
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства ( 47 ) (Методические рекомендации по планированию, учету и калькуляции себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
Про оголошення замовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам"ятника громадянам, які загинули під час виконання обов"язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу ( 104а ) (Об объявлении заказанного конкурса на лучший эскизный проект памятника гражданам, которые погибли во время выполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала)
"Про затвердження Статуту державного підприємства "Укрінвестліцензія" ( 120 ) ("Об утверждении Устава государственного предприятия "Укринвестлицензия")
"Про створення в Одеській області дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДНТЦ "Конрест")" ( 101 ) ("О создании в Одесской области дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДНТЦ "Конрест")")
Про утворення Ліцензійної комісії ( 39 ) (Об образовании Лицензионной комиссии)
Про уповноваження ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 76 ) (О полномочии ДП "Науково-дослідна производственно-техническое агентство "Стратегія регионального розвитку" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Щодо визначення нормативної трудомісткості та кошторисної заробітної плати у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт, зокрема в накладних та лімітованих витратах ( 7/168 ) (Относительно определения нормативной трудоемкости и сметной заработной платы в базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ, в частности в накладных и лимитированных затратах)
Щодо пільг з оплати водопостачання та водовідведення ( 10/3-713 ) (Относительно льгот из оплаты водоснабжения и водоотвод)
Про порядок подання фінансової звітності ( 45 ) (О порядке представления финансовой отчетности)
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по туризму від 30.12.97 N 63/53 ( 14/03 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Государственного комитета строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Государственного комитета Украины по туризму от 30.12.97 N 63/53)
Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 30 ) (Об утверждении новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про уповноваження ПП "Архбудекспертиза-ІФ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 108 ) (О полномочии ПП "Архбудекспертиза-ІФ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
"Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1242" ( 272 ) ("О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 16 ноября 2000 г. N 1242")
Про уповноваження ОГП "Архбудконтроль" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 19 ) (О полномочии ОГП "Архбудконтроль" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 N 1768 "Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам"ятки культурної спадщини" ( 21 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 28.12.2001 N 1768 'Об утверждении Порядка заключение охранительных договоров на памятки культурного наследства')
Щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими (Относительно расстояния между жилыми домами, жилищными и общественными, а также между производственными)
Про затвердження Положення про експертну комісію з занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України ( 235 ) (Об утверждении Положения об экспертной комиссии с заноса объектов культурного наследия до Государственного реестра неподвижных достопримечательностей Украины)
Щодо удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України ( 199 ) (Относительно усовершенствования организации и ведение бухгалтерского учета на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
Про уповноваження ТОВ "Будкомсервіс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 142 ) (О полномочии ООО "Будкомсервіс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)