Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про дозвіл на експериментальне встановлення системи "Кодас-ЖС" в житлових і громадських будинках під час їх спорудження, реконструкції та капремонту ( 1 ) (О разрешении на экспериментальное установление системы "Кодас-жс" в жилых и общественных домах во время их сооружения, реконструкции и капремонта)
Про затвердження складу робочої групи з розроблення проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" ( 9 ) (Об утверждении состава рабочей группы из разработки проекта технического регламента из подтверждения соответствия "Строительные изделия")
Про роботу із зверненнями громадян в Державному комітеті України з будівництва та архітектури ( 37 ) (О работе с обращениями граждан в Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на II квартал 2004 р. ( 59 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры на ІІ квартал 2004 г.)
Про Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель ( 5 ) (О Методических рекомендациях из проектирования монолитных перекрытий с полостями для общественных зданий)
Про уповноваження ДП "Укрпівденінвестліцензія" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 27 ) (О полномочии ДП "Укрпівденінвестліцензія" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
"Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.01.2000 р. N 22309/2" ( 27 ) ("О выполнении поручения Кабинета Министров Украины от 23.01.2000 г. N 22309/2")
Про взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт у вересні 1996 року ( 6/366 ) (О взаиморасчетах за объемы выполненных работ в сентябре 1996 года)
Про визначення вартості основних фондів при введенні їх в дію та передачі експлуатаційній організації ( 6/366 ) (Об определении стоимости основных фондов при введении их в действие и передачи эксплуатационной организации)
Про регламент проходження в структурних підрозділах Держбуду України матеріалів, що обгрунтовують необхідність виконання та вартість робіт, які планується здійснювати за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України ( 7/319 ) (О регламенте прохождения в структурных подразделах Держбуду Украины материалов, которые обгрунтовують необходимость выполнения и стоимость работ, которые планируется осуществлять за счет резервного фонда Кабинета Министров Украины)
Про внесення змін до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по туризму від 25.01.99 N 14/03 ( 72/13 ) (О внесении изменений в приказ Государственного комитета строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Государственного комитета Украины по туризму от 25.01.99 N 14/03)
Про стан виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999- 2005 роки" щодо реалізації регіональних програм житлового будівництва ( 24 ) (О состоянии выполнения Указа Президента Украины от 15.07.99 N 856/99 'Об Основных направлениях обеспечения жильем население Украины на 1999- 2005 года' относительно реализации региональных программ жилищного строительства)
Щодо приведення нормативних актів Держбуду у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. N 717 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" ( 74 ) ("Относительно приведения нормативных актов Госстроя в соответствие к постановлению Кабинета Министров Украины от 15.05.2003 г. N 717 ""О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины""")
Про доцільність застосування методу додаткового ущільнення столярних виробів (вікон та дверей) ТзОВ "Фраєри" в умовах експлуатації з використанням еластичного профілю Sillen ( 88 ) (О целесообразности применения метода дополнительного уплотнения столярных изделий (окон и двери) Тзов "Фраєри" в условиях эксплуатации с использованием эластичного профиля Sіllen)
Про стан кадрової роботи в Держбуді України ( 47 ) (О состоянии кадровой работы в Держбуді Украины)
Про окремі питання застосування у будівельній практиці засклених балконів і лоджій багатоквартирних житлових будинків та введення їх в експлуатацію ( 7/1 ) (Об отдельных вопросах применения в строительной практике застекленных балконов и лоджий многоквартирных жилых домов и введения их в эксплуатацию)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 155 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 29 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про уповноваження ПП "Ін-Фоліо" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 62 ) (О полномочии ПП "Ін-Фоліо" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про ліміти на утримання служб замовників по будівництву ( 9/115 ) (О лимитах на удержание служб заказчиков по строительству)
Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на рахунки теплопостачальних організацій ( 107/57/103 ) (Об утверждении Порядка распределения выручки, которая поступает на счета теплопостачальних организаций)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 N 437-р "Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики" ( 195 ) (Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 13.09.2001 N 437-р 'О мероприятиях по реализации Концепции государственной региональной политики')
Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів ( 27/12 ) (Об утверждении Порядка издание и распространение нормативных документов в области строительства и промышленност строительных материалов)
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по туризму від 25.01.99 N 14/03 ( 119/20 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Государственного комитета строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Государственного комитета Украины по туризму от 25.01.99 N 14/03)
Про Зміну N 1 ДБН В.2.8-12-2000 ( 83 ) (Об Изменении N 1 ДБН В.2.8-12-2000)
Про погодження проекту комплексної реставрації Володимирського собору на мисі Херсонес національного заповідника "Херсонес Таврійський" у м. Севастополі ( 104 ) (О согласовании проекта комплексной реставрации Владимирского собора на мысе Херсонес национального заповедника "Херсонес Таврийский" в г. Севастополе)
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" ( 36 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 4 января 2002 года N 3 "О Порядке оповещения в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти")
Про затвердження ДСТУ Б В.2.7-124-2004 "Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови" ( 234 ) (Об утверждении ДСТУ Бы В.2.7-124-2004 "Цемент для строительных растворов. Технические умови")
Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві ( 79 ) (Об определении Главной организации по нормирования труда в строительстве)
Про скасування рішення Держархбудінспекції Мінрегіонбуду ( 6 ) (Об отмене решения Держархбудинспекции Минрегионбуду)
Про уповноваження ДП "Центральна служба Української державної інвестиційної експертизи" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 28 ) (О полномочии ДП "Центральна служба Украинской государственной инвестиционной експертизи" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
"Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" ( 7 ) ("О выполнении резолюции Совета Безопасности ООН относительно движения "Талибан" (Афганистан)")
Про податок на добавлену вартість ( 10-314/10-881 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про скасування наказу Держбуду України від 19.01.98 N 8 "Про затвердження Тимчасового порядку погодження приватизації (відчуження) об"єктів, що є пам"ятками містобудування і архітектури місцевого значення" ( 88 ) (Об отмене приказа Держбуду Украины от 19.01.98 N 8 'Об утверждении Временного порядка согласования приватизации (отчуждение) объектов, который есть памятками градостроительства и архитектуры местного значения')
Про виконання Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 - 2005 роки, схваленої Указом Президента України від 15.11.2001 N 1092/2001 ( 221 ) (О выполнении Национальной программы возрождения и развития Украинского казачества на 2002 - 2005 года, одобренной Указом Президента Украины от 15.11.2001 N 1092/2001)
Про погодження ТЕО інвестицій облаштування Північно-Булганакського газового родовища ( 14 ) (О согласовании ТЕО инвестиций обустройства Північно-Булганакського газового месторождения)
Про підсумки законопроектної роботи Держбуду України та завдання на четверту сесію Верховної Ради України четвертого скликання ( 71 ) (Об итогах законопроектной работы Держбуду Украины и задача на четвертую сессию Верховной Рады Украины четвертого созыва)
Щодо влаштування сміттєпроводів в багатоквартирних житлових будинках ( 2/8-12 ) (Относительно устраивания мусоропроводов в многоквартирных жилых домах)
Стосовно визначення вартості підготовки експертного висновку ( 24/7-742 ) (Относительно определения стоимости подготовки экспертного вывода)
Про внесення змін у додаток 3 до наказу Держархбудінспекції від 25.02.2009 N 30 ( 88 ) (О внесении изменений в добавление 3 к приказу Держархбудинспекции от 25.02.2009 N 30)
Про визначення рівня заробітної плати, який передбачений вартістю будівництва ( 9/259 ) (Об определении уровня заработной платы, который предусмотрен стоимостью строительства)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2002 N 34-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2002 році" ( 33 ) (Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 28.01.2002 N 34-р 'О мероприятиях по реализации приоритетных положений Программы интеграции Украины к Европейскому Союзу в 2002 году')
Щодо приведення Додатка В ДБН В.2.6-22-2001 до вимог чинного законодавства ( 93 ) (Относительно приведения Прибавления В ДБН В.2.6-22-2001 к требованиям действующего законодательства)
Про проект зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 ( 38 ) (О проекте изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002)
Про проект ДБН "Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції" ( 74 ) (О проекте ДБН "Дома и сооружения для сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции")
Про уповноваження ДО "Архітектурно-будівельний та технічний нагляд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 15 ) (О полномочии К "Архітектурно-будівельний но технический нагляд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про розподіл обов"язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 73 ) (О распределении обязанностей между руководством Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про закріплення працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції за територіальними органами ( 161 ) (О закреплении работников Государственной архитектурно-строительной инспекции за территориальными органами)
Про затвердження типових статусів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи ( 149 ) (Об утверждении типичных статусов отраслевых (межотраслевых) и местных служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
Про розподіл по направленнях коштів, що враховані масою планових нагромаджень, обчислених згідно з Порядком визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України (ДБН IV-16-95) ( 9/151 ) (О распределении по направлениям средства, которые учтенные массой плановых накоплений, вычисленных в соответствии с Порядком определения стоимости строительства, которое осуществляется на территории Украины (ДБН IV-16-95))
Щодо застосування підвищуючих галузевих коефіцієнтів до цін 1993 року, доведених листом Держкоммістобудування України від 13.03.96 N 9/90 ( 7/601 ) (Относительно применения підвищуючих отраслевых коэффициентов к ценам 1993 года, доказанных письмом Госкомгорстрой Украины от 13.03.96 N 9/90)
Про підготовку підприємств, організацій і установ, що належать до сфери управління Держбуду, до роботи в осінньо-зимовий період 2001 - 2002 рр. ( 148 ) (О подготовке предприятий, организаций и учреждений, которые належат к сфере управления Держбуду, к работе в осенне-зимний период 2001 - 2002 гг.)
Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 27 ) (О Дополнении N 3 к ДБН Д.1.1-1-2000 'Правила определение стоимости строительства')
Про подальше забезпечення відкритості в діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 85 ) (О дальнейшем обеспечении открытости в деятельности Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про приєднання Державного проектного інституту проектування житлово-цивільного будівництва "Криворіжцивільпроект", Нікопольського державного проектного інституту "Нікопольпроект" до Дніпропетровського державного проектного інституту житлового і цивіл... ( 126 ) (О присоединении Государственного проектного института проектирования житлово-цивільного строительства "Криворіжцивільпроект", Никопольского государственного проектного института "Нікопольпроект" к Днепропетровскому государственному проектному институту жилого и цивіл...)
Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30779-2001) "Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності" ( 27 ) (О рассмотрении проекта ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30779-2001) "Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным влияниям и оценки долговечности")
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 24 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію ( 74 ) (Об утверждении Положения о Лицензионной комиссии)
Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 30 ) (Об утверждении Временного регламента работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
"Щодо виконання Указу Президента України від 11.01.2000 р. N 207" ( 30 ) ("Относительно выполнения Указа Президента Украины от 11.01.2000 г. N 207")
Про втрату чинності Інструкції щодо порядку визначення плати за видачу ліцензій ( 122 ) (О потере действия Инструкции относительно порядка определения платы за выдачу лицензий)
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів колишнього Державного комітету України по житлово-комунальному господарству ( 263 ) (О признании такими, что утратили действие, приказов бывшего Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству)
Про забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України ( 160 ) (Об обеспечении своевременного и полного поступления налоговых платежей в Государственный бюджет Украины)
Про реорганізацію Державного підприємства "Українська міжгалузева служба державної інвестиційної експертизи в агропромисловому комплексі" в дочірнє підприємство Центральної служби Укрінвестекспертизи ( 288 ) (О реорганизации Государственного предприятия 'Украинская межотраслевая служба государственной инвестиционной экспертизы в агропромышленном комплексе' в дочернее предприятие Центральной службы Укрінвестекспертизи)
Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду будівельних норм та нормативних документів ( 58 ) (Об организационных основах формирования и функционирование отраслевого фонда строительных норм и нормативных документов)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.03 N 779-р ( 14 ) (Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 18.12.03 N 779-р)
Про заснування Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва ( 113 ) (Об учреждении Премии Кабинета Министров Украины в области строительства)
Про досвід роботи Науково-Дослідного інституту будівельного виробництва з дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України, підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні" та напрями удосконалення зазна... ( 6 ) (Об опыте работы Научно-исследовательского института строительного производства из исследования результатов деятельности строительного комплекса Украины, подготовки ежегодных информационных сборников "Капітальне строительство в Україні" но направь усовершенствование зазна...)
Про погодження проектів технічних умов ( 13 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про уповноваження ПП "Експертний ліцензійний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 59 ) (О полномочии ПП "Експертний лицензионный центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про затвердження типових статусів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи ( 149 ) (Об утверждении типичных статусов отраслевых (межотраслевых) и местных служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
Про уповноваження ТОВ "Архінформ-проект" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 16 ) (О полномочии ООО "Архінформ-проект" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про утворення Ліцензійної комісії ( 39 ) (Об образовании Лицензионной комиссии)
Про затвердження Примірного положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури ( 193 ) (Об утверждении Примерного положения о хозрасчетных подразделах при местных органах градостроительства и архитектуры)
Щодо використання приватного житла ( 5/3-564 ) (Относительно использования частного жилья)