Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні ( Б В.2.6-15-99 ) (ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкции домов и сооружений. Окна и двери поливинилхлоридные)
ДБН Д.2.2-13-99. Збірник 13. Захист будівельних конструкцій і устаткування від корозії ( Д.2.2-13-99 ) (ДБН Д.2.2-13-99. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
ДБН Д.2.3-39-99. Збірник 39. Монтаж електроустаткуванні і підключення кабелів або дротів зовнішньої сіті до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв. ( Д.2.3-39-99 ) (ДБН Д.2.3-39-99. Сборник 39. Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств.)
ДБН Д.1.1-3-99. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування ( Д.1.1-3-99 ) (ДБН Д.1.1-3-99. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования)
ДБН Д.2.2-4-99. Збірник 4. Свердловини ( Д.2.2-4-99 ) (ДБН Д.2.2-4-99. Сборник 4. Скважины)
ДБН Д.2.2-11-99. Збірник 11. Статі (Див. -ДСТУ Б Д.2.2-9:2008) ( Д.2.2-11-99 ) (ДБН Д.2.2-11-99. Сборник 11. Полы (См. -ДСТУ Б Д.2.2-9:2008))
ДБН Д.2.2-18-99. Збірник 18. Опалювання - внутрішні пристрої ( Д.2.2-18-99 ) (ДБН Д.2.2-18-99. Сборник 18. Отопление -внутренние устройства)
ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України. ( 79-92 ) (ДБН 79-92. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины.)
ДБН В.2.2-11-2002. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення ( В.2.2-11-02 ) (ДБН В.2.2-11-2002. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения)
ДБН Д.2.2-46-99. Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель і споруд ( Д.2.2-46-99 ) (ДБН Д.2.2-46-99. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений)
ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Зміна N1 ( Б А.2.4-7-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. Изменение N1)
Положення про ескізний архітектурний проект (Ухвала Держбуду України і Союзу архітекторів України від 23.10.91 р. N 51/-839/1) (Положение об эскизном архитектурном проекте (Постановление Госстроя Украины и Союза архитекторов Украины от 23.10.91 г. N 51/-839/1))
ДБН Д.2.2-10-99. Збірник 10. Дерев"яні конструкції (Див. -ДСТУ Б Д.2.2-7:2008) ( Д.2.2-10-99 ) (ДБН Д.2.2-10-99. Сборник 10. Деревянные конструкции (См. -ДСТУ Б Д.2.2-7:2008))
ДБН А.3.1-3-94. Зміна (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191) ( А.3.1-3-94 ) (ДБН А.3.1-3-94. Изменение (Утратил действие -приказ Держбуду Украины от 18.10.2004 г. N 191))
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Заміна додатків. (затв. наказом Держбуду України від 13.06.2005 N 94) ( Д.1.1-1-2000 ) (ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Замена приложений. (утвердж. приказом Госстроя Украины от 13.06.2005 N 94))
Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок кoмунальної теплоенергетики України (затв. наказом Мінбуду України від 16.03.06 N 67) (Отраслевая методика расчета вредных выбросов, которые поступают от теплогенеруючих установок коммунальной теплоэнергетики Украины (затв. приказом Минбуду Украины от 16.03.06 N 67))
ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів ( В.2.3-5-2001 ) (ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов)
ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди (на російській мові) ( В.2.2-13-03 ) (ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке))
ДБН Д.2.2-23-99. Збірник 23. Каналізація - наружні мережі ( Д.2.2-23-99 ) (ДБН Д.2.2-23-99. Сборник 23. Канализация -наружные сети)
ДБН Д.2.2-33-99. Збірник 33. Лінії електропередачі ( Д.2.2-33-99 ) (ДБН Д.2.2-33-99. Сборник 33. Линии электропередачи)
ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Листи гіпсокартонні. Технічні умови ( Б В.2.7-95-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Листы гипсокартонные. Технические условия)
СНиП II-12-77. Зміна N 1 ( II-12-77 ) (СНиП II-12-77. Изменение N 1)
ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N1 ( Д.1.1-7-2000 ) (ДБН Д.1.1-7-2000. Изменение N1)
ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний. Технічні умови (На російській мові) ( Б В.2.7-119-2003 ) (ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия (На русском языке))
ДБН Д.2.2-12-99. Збірник 12. Крівлі ( Д.2.2-12-99 ) (ДБН Д.2.2-12-99. Сборник 12. Кровли)
ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції ( В.2.2-12-03 ) (ДБН В.2.2-12-2003. Здания и сооружения для сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции)
ДБН Б.2.4-1-94. Зміна N 1 ( Б.2.4-1-94 ) (ДБН Б.2.4-1-94. Изменение N 1)
Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд (Технические требования и правила относительно применения сигнализаторов к взрывоопасным концентраций топливных газов и микроконцентраций чадного газа в воздухе помещений жилых домов и общественных домов и сооружений)
ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди ( В.2.4-1-99 ) (ДБН В.2.4-1-99. Мелиоративные системы и сооружения)
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги ( Б В.2.8-10-98 ) (ДСТУ Б В.2.8-10-98. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Стропы грузовые. Классификация, параметры и размеры, технические требования)
ДБН В.2.6-6-95. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ" ( В.2.6-6-95 ) (ДБН В.2.6-6-95. Проектирования, строительство и эксплуатация домов системы "ПЛАСТБАУ")
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове та комунальне господарство населених пунктів" ( 144 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 87 "Жилищное и коммунальное хозяйство населенных пунктов")
ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. Зміна N1 (Дів. -ДБН Б.1.1-6:2007) ( Б.2.4-2-94 ) (ДБН Б.2.4-2-94. Виды, состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации для сельских поселений. Изменение N1 (См. -ДБН Б.1.1-6:2007))
СНиП 2.04.05-91. Зміна (Міждержавна). Опалення, вентиляція і кондиціонування ( 2.04.05-91* ) (СНиП 2.04.05-91. Изменение (Межгосударственная). Отопление, вентиляция и кондиционирование)
ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин ( В.2.2-7-98 ) (ДБН В.2.2-7-98. Дома и сооружения. Здания и сооружения для сохранения минеральных удобрений и средств защиты растений)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" ( 249 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы")
ДБН Д.2.3-11-99. Збірник 11. Прилади, засобу автоматизації і обчислювальної техніки ( Д.2.3-11-99 ) (ДБН Д.2.3-11-99. Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
ДСТУ Б В.2.7-73-98. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови ( Б В.2.7-73-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-73-98. Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов. Технические условия)
ДБН Д.2.2-5-99. Збірник 5. Роботи паль. Опускні колодязі. Закріплення грунтів ( Д.2.2-5-99 ) (ДБН Д.2.2-5-99. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов)
ДБН В.2.2-4-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. ( В.2.2-4-97 ) (ДБН В.2.2-4-97. Изменение N1. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных учреждений.)
Щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, затвердження проектно-кошторисної документації і визначення вартості ремонтів на всіх стадіях ї... ( 7/8-134, ) (Относительно состава проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, утверждения проектно-сметной документации и определения стоимости ремонтов на всех стадиях ї...)
ДСТУ Б В.2.6-2-95. Зміна N1 ( Б В.2.6-2-95 ) (ДСТУ Б В.2.6-2-95. Изменение N1)
ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в"язкі. Технічні умови. ( 4044-01 ) (ДСТУ 4044-2001. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.)
ДБН Д.2.3-28-99. Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості. ( Д.2.3-28-99 ) (ДБН Д.2.3-28-99. Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности.)
ДБН В.2.2-10-2001. Зміна N1. Заклади охорони здоров"я. ( В.2.2-10-01 ) (ДБН В.2.2-10-2001. Изменение N1. Учреждения здравоохранения.)
ДБН А.2.2-3-2004. Редакційна поправка ( А.2.2-3-2004 ) (ДБН А.2.2-3-2004. Редакционная поправка)
ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Матеріали на основі органічних в"яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань. ( Б В.2.7-89-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Материалы на основе органических вяжущие для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.)
ДБН Д.2.5-8-2001. Збірник 8. Штукатурні роботи ( Д.2.5-8-2001 ) (ДБН Д.2.5-8-2001. Сборник 8. Штукатурные работы)
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування ( В.2.4-2-2005 ) (ДБН В.2.4-2-2005 Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования)
Основні положення (концепція) ціноутворення в будівництві (Основные положения (концепция) ценообразования в строительстве)
Про надання роз'яснення щодо проведення взаєморозрахунків за виконані підрядні роботи за договором про спільну діяльність ( 8/8-771 ) (О предоставлении разъяснения относительно проведения взаиморасчетов за выполненные подчинительные работы по договору об общей деятельности)
Державні будівельні норми України. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України ДБН 79-92 ( 37 ) (Государственные строительные нормы Украины. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины ДБН 79-92)
Про зміну N 1 ДБН Д.1.1-1-2000 ( 32 ) (Об изменении N 1 ДБН Д.1.1-1-2000)
Про визначення понять поточного та капітального ремонтів житлових та громадських будівель ( 7/11 ) (Об определении понятий текущего и капитального ремонтов жилых и общественных зданий)
ДБН В.2.6-14-97. Зміна N1 ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Изменение N1)
ДСТУ Б В.2.7-7-94. Зміна ( Б В.2.7-7-94 ) (ДСТУ Б В.2.7-7-94. Изменение)
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням ( Б В.2.1-9-2002 ) (ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированиям)
ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам"ятках культурної спадщини ( В.3.2-1-2004 ) (ДБН В.3.2-1-2004 Реставрационные, консервационные и ремонтные работы на памятках культурного наследства)
ДБН Д.2.2-47-99. Збірник 47. Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження ( Д.2.2-47-99 ) (ДБН Д.2.2-47-99. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения)
ДБН Д.2.3-3-99. Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування ( Д.2.3-3-99 ) (ДБН Д.2.3-3-99. Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование)
ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови ( Б В.2.7-101-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия)
Методичні рекомендації по формуванню собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Методические рекомендации по формированию себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення ( А.2.3-1-99 ) (ДБН А.2.3-1-99. Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения)
Державні будівельні норми України Будинки і споруди Заклади охорони здоров"я ДБН В.2.2-10-2001 ( 2 ) (Государственные строительные нормы Украины Дома и сооружения Учреждения здравоохранения ДБН В.2.2-10-2001)
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Зміна N2 (затвердж. наказом Держбуду України від 17.06.2003 N 85) ( Д.1.1-1-2000 ) (ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Изменение N2 (утвержд. приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 N 85))
ДБН Б.1-3-97. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ( Б.1-3-97 ) (ДБН Б.1-3-97. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов городских населенных пунктов)
ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення ( В.2.5-24-2003 ) (ДБН В.2.5-24-2003. Инженерное оборудование домов и сооружений. Электрическая кабельная система отопления)
СНиП 2.09.03-85. Зміна (національна). Спорудження промислових підприємств. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року) ( 2.09.03-85 ) (СНиП 2.09.03-85. Изменение (национальная). Сооружения промышленных предприятий. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 года))
Про методику розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України ( 10 ) (О методике разработки проектов планирование и градостроительного развития трансграничных территорий и транспортно-коммуникационных коридоров Украины)
Документ змін і доповнень до пакету документів з питань оцінки технічного стану, паспортизації та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд ( 32/288 ) (Документ изменений и дополнений к пакету документов по вопросам оценки технического состояния, паспортизации и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений)
Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації ( 7/7-1010 ) (Об учете средств на удержание службы заказчика в інвесторській сметной документации)
ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання ( А.3.1-9-00 ) (ДБН А.3.1-9-2000. Принятие в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержания)
СНиП II-35-76. Зміна N 2 ( II-35-76 ) (СНиП II-35-76. Изменение N 2)
ДБН Д.2.3-37-99. Збірник 37. Контроль якості зварних з"єднань ( Д.2.3-37-99 ) (ДБН Д.2.3-37-99. Сборник 37. Контроль качества сварных соединений)