Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
ДБН А.1.1-73-2003. ССНБ. Положення по виробничому нормуванню витрати матеріалів у будівництві
(ДБН А.1.1-73-2003. ССНБ. Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве)
29.08.2003
ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд
(ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт и усиление несущих и ограждают строительных конструкций и основ промышленных домов и сооружений)
02.12.2002
Методичні рекомендації по обстеженню деяких частин будівель (споруд) і їх конструкцій
(Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций)
20.01.2003
Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об"єкта), що будується, та технічний нагляд
(Положение о заказчике в строительстве, дирекцию предприятия (объекта), что строится, и техническое наблюдение)
13.10.1999
Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд
(Методические рекомендации определения стоимости работ по обследованию, оценке технического состояния и паспортизации зданий и сооружений)
12.07.1999
Рекомендації по удосконаленню порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва і взаємодії співвиконавців її складових частин
(Рекомендации по усовершенствованию порядка проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства и взаимодействию соисполнителей ее составных частей)
24.01.2003
Методичні рекомендації про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(Методические рекомендации о формировании себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
29.03.2002
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
(Методические рекомендации по планированию, учету и калькуляции себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
21.07.1998
Методичнi вказiвки щодо застосування базових розцiнок визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаютья замовникам на проектування об"єктів будівництва
(Методические указания относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что выдаются заказчикам на проектирование объектов строительства)
18.09.1998
Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів
(Базовые расценки определения стоимости разработки технических условий, что выдаются застройщикам на проектирование объектов)
18.09.1998
Положення про страхування ризиків у будівництві
(Положение о страховании рисков в строительстве)
15.06.1994
Роз"яснення щодо шляхів вирішення питання щодо збереження пам"яток історії та культури можливості фінансування ремонтно-реставраційних робіт на них
(Разъяснение относительно путей решения вопроса относительно сохранения памяток истории и культуры возможности финансирования ремонтно-реставрационных работ на них)
03.11.2003
Роз"яснення щодо поширення дії статті 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини" на будівлі, що були визнані нововиявленими пам"ятками
(Разъяснение относительно распространения действия статьи 18 Закона Украины "Об охране культурного наследия" на здания, что были признаны нововыявленными памятками)
03.11.2003
Роз"яснення про порядок надання платних послуг у сфері містобудування, зокрема, щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даних на проектування
(Разъяснение о порядке предоставления платных услуг в сфере градостроения, в частности, относительно предоставления архитектурно-планировочных заданий и исходных данных на проектирование)
11.11.2003
Роз"яснення стосовно віднесення ремонтних робіт, які проводяться у квартирах житлових будинків, до капітального ремонту
(Разъяснение относительно отнесения ремонтных работ, которые проводятся в квартирах жилых домов, к капитальному ремонту)
01.01.2003
Роз"яснення щодо ліцензування виконання функцій генерального підрядника
(Разъяснение относительно лицензирования выполнения функций генерального подрядчика)
01.01.2003
Роз"яснення щодо можливості перепланування приміщень в існуючих житлових квартирах багатоквартирних житлових будинків
(Разъяснение относительно возможности перепланировывания помещений в существующих жилищных квартирах многоквартирных жилых домов)
01.01.2003
Роз"яснення щодо нормування питань зведення парканів у садибній забудові
(Разъяснение относительно нормирования вопросов возведения заборов в усадебной застройке)
01.01.2003
Роз"яснення з окремих питань. Про відособлені підрозділи.
(Разъяснения по отдельным вопросам. Об обособленных подразделениях.)
20.02.2003
Регламент щодо порядку підготовки, розгляду та подання нагородних матеріалів у Держбуді України
(Регламент относительно порядка подготовки, рассмотрения и представления наградных материалов в Госстрое Украины)
20.03.2003
Роз"яснення щодо термінів проектування
(Разъяснение относительно сроков проектирования)
01.01.2002
Протокол N 36 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України
(Протокол N 36 заседания координационного Совета директоров проектно-искательных организаций Госстроя Украины)
20.05.2002
Щодо засідання Ради директорів проектно-вишукувальних організацій
(Относительно заседания Совета директоров проектно-искательных организаций)
04.07.2002
Роз"яснення щодо оплати погодження проектної документації
(Разъяснение относительно оплаты согласования проектной документации)
25.06.2002
Повідомлення щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції
(Сообщение относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции)
02.04.2002
Інформація про найбільшого виробника дорожньо-будівельної техніки в Білорусі - Унітарне республіканське підприємство "Могилевський автомобільний завод імені С.М.Кірова"
(Информация о наибольшем производителе дорожно-строительной техники в Беларуси - Унитарное республиканское предприятие "Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова")
01.01.2002
Роз"яснення щодо ліцензування функцій генпідрядчика
(Разъяснение относительно лицензирования функций генподрядчика)
01.01.2002
Роз"яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання
(Разъяснение относительно установки газового оборудования для поквартирного отопления и горячего водоснабжения)
25.01.2002
Роз"яснення щодо визначення загальної площі квартир
(Разъяснение относительно определения общей площади квартир)
23.11.2001
Роз"яснення щодо квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій
(Разъяснение относительно квартирной платы и платы за содержание домов и придомовых территорий)
03.09.1999
Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна.
(Инструкция о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.)
30.09.1998
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Раздел 2. Рабочие. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.)
20.05.2003
Роз"яснення стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. N 1930
(Разъяснение относительно постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2000 р. N 1930)
30.12.2001
Роз"яснення щодо фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з оцінки технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж
(Разъяснение относительно финансирования научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ из оценки технического состояния зданий, сооружений и инженерных сетей)
01.01.2001
Роз"яснення щодо сфери дії раніше виданих ліцензій на будівельну діяльність
(Разъяснение относительно сферы действия ранее выданных лицензий на строительную деятельность)
01.01.2001
Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв"язку та колегії Держбуду України від 11 квітня 2001 р. N 34. Про стан виконання рішення колегії від 12.10.2000 N 64.
(Решение общего заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи и коллегии Госстроя Украины от 11 апреля 2001 г. N 34. О состоянии выполнения решения коллегии от 12.10.2000 N 64.)
11.02.2003
Роз"яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги
(Разъяснение по вопросам установления приборов учета и расчетов за коммунальные услуги)
01.01.2001
Протокол N 32 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України
(Протокол N 32 заседания координационного Совета директоров проектно-вишукувальних организаций Госстроя Украины)
20.05.2001
Роз"яснення щодо порядку визначення розрахункової величини фонду оплати праці для теплопостачальних підприємств
(Разъяснение относительно порядка определения расчетной величины фонда оплаты труда для теплоснабжаемых предприятий)
13.02.2001
Роз"яснення щодо можливості відключення окремих квартир в багатоквартирних житлових будинках від системи центрального опалення та влаштування автономного опалення квартир
(Разъяснение относительно возможности отключения отдельных квартир в многоквартирных жилых домах от системы центрального отопления и устраивания автономного отопления квартир)
20.01.2003
Роз"яснення щодо належності окремих ділянок прибудинкових інженерних мереж
(Разъяснение относительно принадлежности отдельных участков придомовых инженерных сетей)
01.01.2001
Рішення Держбуду N 36 від 05.07.2000. Про економічні засади та нормативне забезпечення реформування цінотворення у будівництві
(Решение Госстроя N 36 от 05.07.2000. Об экономических основах и нормативном обеспечении реформирования ценообразования в строительстве)
05.07.2000
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Раздел 1. Руководители, профессионалы, специалисты)
13.10.1999
Погодження про порядок взаємодії Держкоммістобудування та МВС України при видачі ліцензій учасникам інвестиційної діяльності
(Согласования о порядке взаимодействия Госкомгорстрой и МВД Украины при выдаче лицензий участникам инвестиционной деятельности)
01.01.1997
Про зниження енергоспоживання і зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів в будівництві
(О снижении энергопотребления и уменьшении расходов топливно-энергетических ресурсов в строительстве)
18.10.1993
Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд
(Структура реестра аварийно опасных производственных зданий и сооружений)
28.07.1999
Правила обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації виробничих будівель і споруд
(Правила обследования, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений)
28.07.1999
Положення про безпечну і надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
(Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений)
28.07.1999
Методичні рекомендації по формуванню собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(Методические рекомендации по формированию себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
29.03.2002
Технічні умови, узгоджені Держбудом на основі позитивної науково-технічної експертизи
(Технические условия, согласованные Госстроем на основе позитивной научно-технической экспертизы)
01.07.2002
Типові регіональні правила забудови
(Типовые региональные правила застройки)
10.12.2001
Методичні рекомендації по розробці ресурсних елементних кошторисних норм
(Методические рекомендации по разработке ресурсных элементных сметных норм)
12.04.2002
ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в"язкі. Технічні умови.
(ДСТУ 4044-2001. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.)
27.07.2001
Порядок влаштування газового обладнання для квартирного опалення та гарячого водопостачання
(Порядок устраивания газового оборудования для квартирного отопления и горячего водоснабжения)
01.01.2002
Правила та порядок розподілу території житлового кварталові (мікрорайону)(Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N146 від 26.08.2005)
(Правила и порядок распределения территории жилого квартала (микрорайона)( отм. - приказ Минрегионстроя Украины N146 от 26.08.2005))
16.09.1999
Замість СНиП IV-8-84 /проект/ "Правила визначення накладних витрат і кошторисного прибутку на стадії інвесторської кошторисної документації"
(Взамен СНиП IV-8-84 /проект/ "Правила определения накладных расходов и сметной прибыли на стадии инвесторской сметной документации")
01.01.2000
Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2003р.)
(Перечень действующих в Украине нормативных документов в отрасли строительства (по состоянию на 1января 2003р .))
21.12.1998
Основні положення (концепція) ціноутворення в будівництві
(Основные положения (концепция) ценообразования в строительстве)
11.02.1998
Перелік базових організацій України по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва /за станом на 01.10.94р./ (скасовано)
(Перечень базовых организаций Украины по нормированию и стандартизации в отрасли строительства /по состоянию на 01.10.94р./ (отменено))
01.10.1994
СН 227-82. Зміна N1
(СН 227-82. Изменение N1)
30.01.1998
ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N1
(ДБН Д.1.1-7-2000. Изменение N1)
17.06.2003
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Зміна N2 (затвердж. наказом Держбуду України від 17.06.2003 N 85)
(ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Изменение N2 (утвержд. приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 N 85))
17.06.2003
ДБН Д.1.1-3-99 Доповнення 2, ДБН Д.2.3-99 Доповнення 4
(ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 2, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 4)
06.12.2002
ДБН Д.1.1-3-99 Доповнення 1, ДБН Д.2.3-99 Доповнення 3
(ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 1, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 3)
11.03.2002
Доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (наказ Держбуду України від 6 грудня 2002 року N 92)
(Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (приказ Госстроя Украины от 6 декабря 2002 года N 92))
06.12.2002
ДБН Д.1.1-7-2000. Доповнення N1
(ДБН Д.1.1-7-2000. Дополнение N1)
10.07.2002
ДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних
(ДБН Г.1-8-2000. Нормы расчета расходов топлива, тепловой и электрической энергии при производстве извести, кирпича и камней силикатных)
12.01.2000
Про включення в об"єм виконаних будівельно-монтажних робіт вартості виконаних робіт по незавершених конструктивних елементах і деяких видах будівельних робіт або їх частин.
(О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей.)
19.02.2002
ДБН Д.2.7-2000. Доповнення
(ДБН Д.2.7-2000. Дополнение)
15.02.2002
ДБН Д.2.5-17-2001. Збірник 17. Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи
(ДБН Д.2.5-17-2001. Сборник 17. Чеканные, выбивные, выдавливаемые работы)
21.08.2001
ДБН Д.2.5-16-2001. Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів
(ДБН Д.2.5-16-2001. Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов)
21.08.2001
ДБН Д.2.5-25-2001. Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок
(ДБН Д.2.5-25-2001. Сборник 25. Реставрация и воссоздание осветительной арматуры и хрустальных подвесок)
21.08.2001
ДБН Д.2.5-24-2001. Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом
(ДБН Д.2.5-24-2001. Сборник 24. Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом)
21.08.2001
ДБН Д.2.5-23-2001. Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер
(ДБН Д.2.5-23-2001. Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и обоев)
21.08.2001
ДБН Д.2.5-22-2001. Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів
(ДБН Д.2.5-22-2001. Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных наборов)
21.08.2001
 Емкости