Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Щодо запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх його стадіях
(Относительно внедрения механизма взаимодействия разных программных комплексов при определении стоимости строительства на всех его стадиях)
26.06.2003
Щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2000 р. N 1930
(Относительно применения положений постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2000 г. N 1930)
13.06.2003
Про забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
(Об обеспечении выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины)
24.06.2003
Щодо надання роз"яснень стосовно договорів про спільну діяльність і в межах своєї компетенції
(Щодо надання роз"яснень стосовно договорів про спільну діяльність і в межах своєї компетенції)
25.04.2003
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури"
(Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури")
23.05.2003
Про організацію виконання рішень Протоколу робочої зустрічі членів Кабінету Міністрів України і Координаційної ради постійно діючої парламентської більшості у Верховній Раді України від 21 травня 2003 року
(Об организации выполнения решений Протокола рабочей встречи членов Кабинета Министров Украины и Координационного совета постоянно действующего парламентского большинства в Верховной Раде Украины от 21 мая 2003 года)
09.06.2003
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.03 N 352-р "Про підготовку та опублікування для обговорення громадськістю щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України"
("Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 11.06.03 N 352-р ""О подготовке и опубликовании для обсуждения общественностью ежеквартального доклада о работе Кабинета Министров Украины""")
24.06.2003
Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій
(О состоянии выполнения мероприятий из ликвидации убыточности предприятий сферы управления Госстроя Украины и предприятий, которые входят в состав строительных корпораций)
17.06.2003
Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.2.2-4-2003
(Об утверждении государственных строительных норм ДБН А.2.2-4-2003)
13.06.2003
Про затвердження Статуту державного підприємства Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто"
("Об утверждении Устава государственного предприятия Украинского государственного научно-исследовательского института проектирование мост ""Дипрогород""")
13.06.2003
Про результати проведення обговорення проекту Закону "Про внесення змін до Конституції України" в трудових колективах будівельного комплексу"
("О результатах проведения обсуждение проекта Закона ""О внесении изменений в Конституцию Украины"" в трудовых коллективах строительного комплекса""")
10.06.2003
Щодо виконання рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 33
(Относительно выполнения решения коллегии от 23 мая 2003 г. N 33)
10.06.2003
Про узгодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
12.06.2003
Про проект ДСТУ Б В.2.7-...-2003 "Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови"
("О проекте ДСТУ Б В.2.7-...-2003 ""Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия""")
12.06.2003
Про надання статусу базових організацій
(О предоставлении статуса базовых организаций)
12.06.2003
Про проект ДБН В.2.3-...-2003 "Метрополітени"
("О проекте ДБН В.2.3-...-2003 ""Метрополитены""")
12.06.2003
Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000
(Об Изменении N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 и Изменение N 1 ДБН Д.1.1-7-2000)
12.06.2003
Щодо приведення нормативних актів Держбуду у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. N 717 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
("Относительно приведения нормативных актов Госстроя в соответствие к постановлению Кабинета Министров Украины от 15.05.2003 г. N 717 ""О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины""")
03.06.2003
Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О внесении изменений в состав экспертной комиссии по проведению экспертизы научно-исследовательских и научно-технических учреждений и организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
03.06.2003
Про обчислення відрахувань у державні цільові фонди при будівництві об"єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
(О вычисление отчислений в государственные целевые фонды при строительстве объектов за программой ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)
24.05.1995
Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року
(Об утверждении Временного положения из рассмотрения обращений относительно завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, строительство которых начат до 1 июля 1995 года)
10.06.2003
Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140)
(Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140))
25.04.2003
Про затвердження Положення про Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній"
("Об утверждении Положения про Национальный архитектурно-исторический заповедник ""Чернигов старинный""")
06.05.2003
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки"
("О проекте Государственной программы ""Развитие производства ноздреватобетонных изделий и их использование в массовом строительстве Украины на 2003-2011 года""")
16.05.2003
Про проект Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов
(О проекте Положения о проведении экспертизы и согласование технических условий)
16.05.2003
Про діяльність управління містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації
(О деятельности управления градостроительство и архитектуры Черновицкой областной государственной администрации)
25.04.2003
Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві
(О мероприятиях по усовершенствованию разрешительной системы в строительстве)
16.05.2003
Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення"
("О проекте ДБН ""Электрическая кабельная система отопления""")
16.05.2003
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
16.05.2003
Про вдосконалення системи технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні
(Об усовершенствовании системы технической легализации продукции строительного назначения в Украине)
16.05.2003
Про надання статусу базових організацій
(О предоставлении статуса базовых организаций)
16.05.2003
Про оголошення Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий проект Державного історико-меморіального комплексу жертв голодомору, політичних репресій та насильницьких депортацій
(Об объявлении Всеукраинского открытого конкурса на лучший проект Государственного историко-мемориального комплекса жертв голодомора, политических репрессий т насильнических депортаций)
30.05.2003
Щодо покращання роботи з депутатськими запитами і зверненнями
(Относительно улучшения работы с депутатскими запросами и обращениями)
08.05.2003
Про затвердження форм надання вихідної інформації для проведення моніторингу Генеральної схеми планування території України
(Об утверждении форм предоставления исходной информации для проведения мониторинга Генеральной схемы планирование территории Украины)
12.05.2003
Про затвердження зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002
(Об утверждении изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002)
05.05.2003
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2003 N 557 "Про норматив і порядок відрахування до спеціального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними некорпоратизованими, казенними підприємствами та
("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 22.04.2003 N 557 ""О нормативе и порядке отчисления к специальному фонду Государственного бюджета Украины части прибыли (дохода) государственными некорпоратизированными, казенными предприятиями и")
05.05.2003
Про приєднання Донбаського ДНДПТІБВ до інституту НДІБК
(О присоединении Донбасского ДНДПТІБВ в институт НДІБК)
29.05.2003
Про внесення змін до наказу N 95 від 10 грудня 2002 року
(О внесении изменений в приказ N 95 от 10 декабря 2002 года)
15.05.2003
Про захисне покриття за технологією "Thermo-shield"
("О защитном покрытии по технологии ""Thermo-shіeld""")
16.05.2003
Про надання роз"яснення щодо заповнення типових форм N КБ-2в
(Про надання роз"яснення щодо заповнення типових форм N КБ-2в)
15.05.2003
Про нюанси заповнення форми N КБ-2в
(О нюансах заполнения формы N КБ-2в)
22.05.2003
Щодо коефіцієнту зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранту N 13-01-02-90
(Относительно коэффициенту изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранту N 13-01-02-90)
11.01.2000
Щодо закладення проектної документації до страхового фонду документації України
(Относительно закладки проектной документации к страховому фонду документации Украины)
22.04.2003
Про проект ДБН "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд"
(О проекте ДБН "Положение об авторском надзоре за строительством домов и сооружений")
27.03.2003
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки"
(О проекте Государственной программы "Развитие производства ніздрюватобетонних изделий и их использование в массовом строительстве Украины на 2003-2011 года")
27.03.2003
Про "Порядок інформаційного наповнення, технічної підтримки і супроводу веб-сайту Держбуду України" та підвищення рівня інформаційного забезпечення учасників будівництва
(Про "Порядок информационного наполнения, технической поддержки и сопровождения веб-сайту Держбуду Украины" и повышения уровня информационного обеспечения участников строительства)
21.04.2003
Про проект зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002
(О проекте изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002)
22.04.2003
Про узгодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
27.03.2003
Про узгодження проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов изменений технических условий)
22.04.2003
Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2002 році та основні завдання, що випливають з послання Президента України до Верховної Ради України "Європейськ...
(Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2002 году и основные задачи, которые вытекают из послания Президента Украины к Верховной Раде Украины "Європейськ...)
21.02.2003
Про надання роз"яснення щодо складання форми N КБ-2в
(Про надання роз"яснення щодо складання форми N КБ-2в)
15.05.2003
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії, президії науково- технічної та науково-методичної рад Держбуду України на другий квартал 2003 року
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии, президиума научно- технической и научно-методической советов Держбуду Украины на второй квартал 2003 года)
07.04.2003
Про організацію виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140
(Про організацію виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140)
21.04.2003
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 191-р "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень, Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем"є...
(Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 191-р "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень, Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем"є...)
15.04.2003
Про роботу із зверненнями громадян
(О работе с обращениями граждан)
15.04.2003
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 N 421
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 31.03.2003 N 421)
14.04.2003
Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О внесении изменений в состав экспертной комиссии по проведению экспертизы научно-исследовательских и научно-технических учреждений и организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
09.04.2003
Про поліпшення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування
(Об улучшении взаимодействия с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления)
14.04.2003
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будинків і споруд
(Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будинків і споруд)
01.04.2003
Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів
(Относительно отнесения ремонтно-строительных работ к капитального и текущего ремонтов)
30.04.2003
Щодо пенсійного забезпечення працівників науково-дослідних та проектних установ і організацій
(Относительно пенсионного обеспечения работников научно-исследовательских и проектных учреждений и организаций)
22.04.2003
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по туризму від 25.01.99 N 14/03
(О внесении изменений и дополнений к приказу Государственного комитета строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Государственного комитета Украины по туризму от 25.01.99 N 14/03)
13.05.1999
Зміна N 3 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення"
(Зміна N 3 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення")
23.05.2000
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення ДБН А.3.1-3-94
(Принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения ДБН А.3.1-3-94)
05.10.1994
Зміна N 2 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення"
(Зміна N 2 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення")
04.10.1999
Зміна N 1 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення"
(Зміна N 1 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення")
19.01.1999
Про проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" та Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Про проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" та Кодексу України про адміністративні правопорушення)
19.03.2003
Про заходи з удосконалення та спрощення дозвільної системи у будівництві
(О мероприятиях из усовершенствования и упрощение разрешительной системы в строительстве)
19.03.2003
Про зміну N 1 ДБН Д.1.1-1-2000
(Об изменении N 1 ДБН Д.1.1-1-2000)
20.02.2003
Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних (вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових будинків та створення в Україні нормативної бази для проектування і будівництва висотних будинків
(Об экспериментальном строительстве в г. Киеве высотных (высшее 25 этажей) монолитно-каркасных жилых домов и создания в Украине нормативной базы для проектирования и строительства высотных домов)
19.03.2003
Про стан розроблення та розгляду законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, спрямованих на законодавче унормування питань у сфері будівництва
(О состоянии разработки и рассмотрения законопроектов, внесенных Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, направленных на законодательное нормирование вопросов в сфере строительства)
19.03.2003
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій щодо внесення їх до Державного реєстру
(Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций относительно внесения их в Государственный реестр)
19.03.2003
Про перевірку дотримання порядку прийняття житлових будинків
(О проверке соблюдения порядка принятие жилых домов)
17.03.2003
Про погодження проекту "Старобешівська ТЕС. Реконструкція. Блок ст. N 4" ВАТ "Донбасенерго"
(О согласовании проекта 'Старобешівська ТЭС. Реконструкция. Блок ст. N 4' ВАТТ 'Донбасенерго')
06.03.2003
Про затвердження "Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні"
(Об утверждении 'Положение о проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2002 году в Украине')
28.03.2003
 Емкости