Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про погодження проекту будівництва нової концесійної автомобільної дороги Львів - Краковець, Львівська область
(О согласовании проекта строительства новой концессионной автомобильной дороги Львов - Краковець, Львовская область)
06.03.2003
Щодо повторної експертизи проектів будівництва службами Укрінвестекспертизи
(Относительно повторной экспертизы проектов строительства службами Укрінвестекспертизи)
27.03.2003
Щодо вдосконалення нормотворчої діяльності Держбуду України
(Относительно усовершенствования нормотворчої деятельности Держбуду Украины)
31.03.2003
Щодо індексації вартості об"єктів житлового фонду
(Относительно индексации стоимости объектов жилого фонда)
08.02.2000
Щодо затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду станом на 1 січня 2003 року
(Относительно утверждения индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2003 года)
20.02.2003
Щодо збереження об"єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
(Относительно сохранения объектов, включенных к Списку всемирного наследства ЮНЕСКО)
25.02.2003
Про затвердження державного стандарту
(Об утверждении государственного стандарта)
25.02.2003
Про затвердження державного стандарту
(Об утверждении государственного стандарта)
24.02.2003
Про відміну дії Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження
(Об отличии действия Временного положения о порядке завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством к введению в действие новых нормативов из энергосбережения)
26.02.2003
Про затвердження зміни N 1 ДБН Д.1.1-1-2000
(Об утверждении изменения N 1 ДБН Д.1.1-1-2000)
25.02.2003
Про затвердження Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження
(Об утверждении Временного положения о порядке завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством к введению в действие новых нормативов из энергосбережения)
17.10.2001
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13
(О внесении изменений в приказ Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13)
05.02.2003
Про поновлення відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг
(О возобновлении отчислений и собрания на строительство, реконструкцию, ремонт и удержание автомобильных дорог)
17.05.1997
Про ліміти на утримання апарату замовника при виконанні пусконалагоджувальних робіт
(О лимитах на удержание аппарата заказчика при выполнении пусконаладочных работ)
28.02.1997
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій
(Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
29.10.2002
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій
(Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
19.02.2003
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб"єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій
(Об утверждении Методических рекомендаций относительно участия субъектов предпринимательской деятельности в удержании домов и прибудинкових территорий)
05.09.2001
Про затвердження Зміни N 1 СНіП II-12-77
(Об утверждении Изменения N 1 Сноп II-12-77)
29.01.2003
Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
(Об утверждении Порядка издание и распространение нормативных документов в области строительства и промышленност строительных материалов)
24.02.2003
Про перевірку Генеральною прокуратурою України додержання Держархбудінспекцією України вимог законодавства про адміністративні правопорушення
(О проверке Генеральной прокуратурой Украины соблюдение Держархбудінспекцією Украины требований законодательства об административных правонарушениях)
24.12.2002
Про Комплексну програму науково-дослідної, науково-методичної та культурно-освітньої діяльності Національного заповідника "Софія Київська", пошукових, проектних, реставраційних робіт на 2003-2005 роки та на період до 2010 року
(О Комплексной программе научно-исследовательской, научно-методической и культурно-образовательной деятельности Национального заповедника 'Софья Киевская', поисковых, проектных, реставрационных работ на 2003-2005 года и на период до 2010 года)
24.12.2002
Про діяльність управління містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації
(О деятельности управления градостроительство и архитектуры Кировоградской областной государственной администрации)
24.12.2002
Про надання річної фінансової та статистичної звітності за 2002 рік
(О предоставлении годовой финансовой и статистической отчетности за 2002 год)
09.01.2003
Про хід реалізації доручень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд
(О ходу реализации поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины относительно модернизации (ликвидаци) аварійно опасных зданий и сооружений)
24.12.2002
Про створення у складі Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" Державної акціонерної будівельної компанії "Укрбуд"
(О создании в составе Украинской государственной строительной корпорации 'Укрбуд' Государственной акционерной строительной компании 'Укрбуд')
21.01.2003
Про стан виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999- 2005 роки" щодо реалізації регіональних програм житлового будівництва
(О состоянии выполнения Указа Президента Украины от 15.07.99 N 856/99 'Об Основных направлениях обеспечения жильем население Украины на 1999- 2005 года' относительно реализации региональных программ жилищного строительства)
24.12.2002
Про стан та ефективність використання нежитлових будинків і приміщень у м. Києві установами та організаціями, що належать до сфери управління Держбуду
(О состоянии и эффективности использования нежилых домов и помещений в г. Киеве учреждениями и организациями, которые належат к сфере управления Держбуду)
21.01.2003
Про технічний стан фонду будівельних металоконструкцій в Україні та першочергові заходи щодо його безпечної експлуатації
(О техническом состоянии фонда строительных металлоконструкций в Украине и первоочередные мероприятия по его безопасной эксплуатации)
27.12.2002
Про внесення змін до наказу Держбуду від 26 липня 2002 р. N 16
(О внесении изменений в приказ Держбуду от 26 июля 2002 г. N 16)
13.01.2003
Щодо спрощення дозвільної системи, зменшення витрат та скорочення термінів підготовки відповідних погоджень при реалізації проектів будівництва
(Относительно упрощения разрешительной системы, уменьшение затрат и сокращения сроков подготовки соответствующих согласований при реализации проектов строительства)
24.01.2003
Про погодження робочого проекту будівництва "Газопровід-відгалуження до м. Білгорода-Дністровського Одеської області"
(О согласовании рабочего проекта строительства 'Газопровод-ответвление к г. Белгород-Днестровски_ий Одесской области')
24.01.2003
Про погодження проекту будівництва "Реконструкція Дніпровської водопровідної станції (ДВС-1) м. Запоріжжя"
(О согласовании проекта строительства 'Реконструкция Днепровской водопроводной станции (ДВС-1) г. Запорожье')
24.01.2003
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2003 года)
24.01.2003
Щодо погодження проекту "Відновлення автомагістралі М06 Київ - Чоп" (Львівська та Закарпатська області)
(Относительно согласования проекта 'Восстановление автомагистрали М06 Киев - Чоп' (Львовская и Закарпатская области))
24.01.2003
Про призупинення дії Зміни N 2 ДБН В.2.6-14-97
(О приостановлении действия Изменения N 2 ДБН В.2.6-14-97)
24.01.2003
Про затвердження нормативних документів
(Об утверждении нормативных документов)
07.05.2002
Про оголошення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращий ескізний проект монумента українсько-польського примирення у м. Луцьку
(Об объявлении всеукраинского открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный проект монумента украинско-польского примирения в г. Луцку)
24.01.2003
Про типові конструкції деталей і вузлів "Перегородки системи "Кнауф"
(О типичных конструкциях деталей и узлов 'Перегородки системы 'Кнауф')
24.01.2003
Про проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги"
(О проекте ДСТУ 'Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Общие технические требования')
24.01.2003
Про проект "Технічних рішень навісного вентильованого фасаду "Сайдінг"
(О проекте 'Технических решений навесного вентилируемого фасада 'Сайдінг')
27.12.2002
Про проект ДСТУ "Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги"
(О проекте ДСТУ 'Добавки энергосберегающие для керамических строительных изделий. Общие технические требования')
24.01.2003
Про проект Зміни N 1 СНіП II-12-77 "Защита от шума"
(О проекте Изменения N 1 Сноп II-12-77 'Защита вот шума')
17.01.2003
Про відокремлені підрозділи
(Об отделенных подразделах)
23.01.2003
Про проект ДСТУ "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"
(О проекте ДСТУ 'Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия')
24.01.2003
Про внесення доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13
(О внесении дополнений в приказ Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13)
07.02.2003
Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки
(Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики)
19.07.2002
Про застосування пристроїв захисного відключення
(О применении пристроил защитного отключения)
14.11.1997
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2003 года)
31.01.2003
Положення про порядок і методику проведення експертизи науково- дослідних (науково-технічних) установ і організацій
(Положение о порядке и методике проведения экспертизы научно- исследовательских (научно-технических) учреждений и организаций)
20.12.2002
Про особливості тимчасового застосування одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи в цінах 1984 року
(Об особенностях временного применения единичных расценок на ремонтно-строительные работы в ценах 1984 года)
07.04.1998
Про внесення змін до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
(О внесении изменений в Типичные правила размещения маленьких архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
16.10.2002
Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
(Об утверждении Типичных правил размещения маленьких архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
13.10.2000
Щодо Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно- монтажних робіт
(Относительно Методических рекомендаций из формирования себестоимости будівельно- монтажных работ)
22.11.2002
Про проект "Концепції створення корпоративної інформаційної мережі будівельного комплексу України"
(О проекте 'Концепции создания корпоративной информационной сети строительного комплекса Украины')
22.11.2002
Про правила забудови історичного центру м. Полтави
(О правилах застройки исторического центра г. Полтавы)
22.11.2002
Про Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 ( до ДБН Д.2.7-2000)
(О Дополнении N 1 (к ДБН Д.1.1-4-2000), Дополнение N 5 (к ДБН Д.2.4-2000), Дополнение N 3 (к ДБН Д.2.2-99), Дополнение N 2 (к ДБН Д.1.1-3-99), Дополнение N 4 (к ДБН Д.2.3-99), Дополнение N 3 ( к ДБН Д.2.7-2000))
22.11.2002
Щодо приведення Додатка В ДБН В.2.6-22-2001 до вимог чинного законодавства
(Относительно приведения Прибавления В ДБН В.2.6-22-2001 к требованиям действующего законодательства)
09.12.2002
Про затвердження Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.7-2000)
(Об утверждении Дополнения N 1 (к ДБН Д.1.1-4-2000), Дополнение N 5 (к ДБН Д.2.4-2000), Дополнение N 3 (к ДБН Д.2.2-99), Дополнение N 2 (к ДБН Д.1.1-3-99), Дополнение N 4 (к ДБН Д.2.3-99), Дополнение N 3 (к ДБН Д.2.7-2000))
06.12.2002
Про затвердження плану заходів з виконання рішень спільного засідання колегій Держбуду та Київської міської державної адміністрації
(Об утверждении плана мероприятий из выполнения решений общего заседания коллегий Держбуду и Киевской городской государственной администрации)
10.12.2002
Про комісію з контролю за виконанням галузевої Угоди на 2003-2005 рр.
(О комиссии по контролю за выполнением отраслевого Соглашения на 2003-2005 гг.)
16.12.2002
Про внесення змін до деяких наказів Держбуду з питань ліцензування будівельної діяльності
(О внесении изменений в некоторые приказы Держбуду по вопросам лицензирования строительной деятельности)
11.12.2002
Про створення ліцензійної комісії Держбуду України з визначення спроможності суб"єктів господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі
(О создании лицензионной комиссии Держбуду Украины из определения возможности субъектов хозяйствование выполнять лицензионные условия в строительной области)
18.11.2002
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)
(О выдаче лицензий на строительную деятельность (изыскательские и проектные работы для строительства, сведение несущих и оградительных конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей))
01.11.2002
Про затвердження Зміни N 1 до ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)
(Об утверждении Изменения N 1 к ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98))
05.12.2002
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на перший квартал 2003 року
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на первый квартал 2003 года)
26.12.2002
Про затвердження Положення про колегію Держбуду України
(Об утверждении Положения о коллегии Держбуду Украины)
19.12.2002
Про підготовку до проведення засідання колегії Держбуду України з питання "Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, у 2002 році та основні завдання...
(О подготовке к проведению заседания коллегии Держбуду Украины по вопросу 'Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций, которые належат к сфере его управления, в 2002 году и основные задачи...)
05.12.2002
Про затвердження ДБН "Пожежна безпека об"єктів будівництва" і порядок уведення його в дію
(Об утверждении ДБН 'Пожарная безопасность объектов строительства' и порядок введения его в действие)
03.12.2002
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури на 1 квартал 2003 р.
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры на 1 квартал 2003 г.)
20.12.2002
Про організацію відкритого всеукраїнського конкурсу на створення монумента українсько-польського примирення
(Об организации открытого всеукраинского конкурса на создание монумента украинско-польского примирения)
19.12.2002
Про затвердження Положення про Тендерний комітет Держбуду України щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та пр...
(Об утверждении Положения о Тендерном комитете Держбуду Украины относительно организации и осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и пр...)
22.08.2002
Про затвердження ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловості будинків та споруд" і порядок уведення його в дію
(Об утверждении ДБН 'Ремонт и усиление несущих и оградительных строительных конструкций и основ промышленности домов и сооружений' и порядок введения его в действие)
02.12.2002
Щодо врегулювання порядку прийняття в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків, що будуються за інвестиційними контрактами та на продаж
(Относительно урегулирования порядка принятие в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, которые строятся за инвестиционными контрактами и на продажу)
03.12.2002
Про проект ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд"
(О проекте ДБН 'Ремонт и усиление несущих и оградительных строительных конструкций и основ промышленных домов и сооружений')
22.11.2002
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна
(Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
24.05.2001
 Емкости