Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві
(Об утверждении типичных форм первичных документов из учета в строительстве)
04.12.2009
Про реалізацію Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"
(О реализации Закона Украины "Про предотвращение влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищной будівництва")
15.12.2009
Про вжиття заходів щодо усунення порушень, виявлених за результатами аудиту Рахункової палати України
(Об употреблении мероприятий по устранению нарушений, выявленных за результатами аудита Счетной палаты Украины)
27.11.2009
Про виконання заходів з енергоефективності та реалізацію Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки у 2010 році
(О выполнении мероприятий по энергоэффективности и реализации Отраслевой программы энергоэффективности в строительстве на 2010-2014 годы в 2010 году)
27.11.2009
Про утворення Наглядової ради Академії муніципального управління
(Об образовании Наблюдательного совета Академии муниципального управления)
17.07.2009
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
26.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
26.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
26.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
26.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
26.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
26.12.2008
Про утворення робочої групи по розробці Програми розвитку Академії муніципального управління до 2015 року
(Об образовании рабочей группы по разработке Программы развития Академии муниципального управления к в 2015 году)
28.09.2009
Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови"
(О принятии Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.6-11-97 "Конструкції домов и сооружений. Двери металлические протиударні входные в квартиры. Общие технические умови")
08.10.2009
Щодо порядку проведення перевірок на відповідність державним будівельним нормам "Правила визначення вартості будівництва"
(Относительно порядка проведения проверок на соответствие государственным строительным нормам "Правила определение стоимости будівництва")
02.12.2009
Про затвердження Регламенту із забезпечення проведення державної експертизи містобудівних обґрунтувань по м. Києву у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва
(Об утверждении Регламента из обеспечения проведения государственной экспертизы градостроительных об–рунтувань по г. Киеву в Министерстве регионального развития и строительства)
11.11.2009
Про внесення змін до складу Громадської ради при Мінрегіонбуді
(О внесении изменений в состав Общественного совета при Минрегионбуди)
05.11.2009
Щодо доцільності проведення семінарів, пов"язаних з розповсюдженням програмних комплексів з визначення вартості будівництва, до здійснення їх комплексної перевірки Мінрегіонбудом
(Относительно целесообразности проведения семинаров, связанных с распространением программных комплексов из определения стоимости строительства, к осуществлению их комплексной проверки Минрегионбудом)
11.09.2009
Про створення Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України
(О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины)
22.01.2009
Про розгляд матеріалів та результатів проведених контрольних заходів
(О рассмотрении материалов и результатов проведенных контрольных мероприятий)
30.10.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-79:2009 "Конструкції будинків і споруд. Шви з"єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-79:2009 "Конструкції домов и сооружений. Швы соединительные мест примыканий оконных блоков к конструкциям стен. Общие технические умови")
08.10.2009
Про призупинення дії ДСТУ Б В.2.7-180:2009 "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови"
(О приостановке действия ДСТУ Бы В.2.7-180:2009 "Будівельні материалы. Смеси для отделочных работ в строительстве. Общие технические умови")
08.10.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-43:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, MOD)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-43:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций (ГОСТ 21.502-2007, MOD)")
08.10.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-81:2009 "Конструкції будинків і споруд. Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-81:2009 "Конструкції домов и сооружений. Эстакады двоярусні под технологические трубопроводы. Типы и основные параметри")
05.10.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-80:2009 "Конструкції будинків і споруд. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-80:2009 "Конструкції домов и сооружений. Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметри")
05.10.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-82:2009 "Конструкції будинків і споруд. Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-82:2009 "Конструкції домов и сооружений. Сопротивления отдельно расположены под технологические трубопроводы. Типы и основные параметри")
05.10.2009
Про затвердження плану засідань президії науково-технічної ради Мінрегіонбуду у IV кварталі 2009 року
(Об утверждении плана заседаний президиума научно-технического совета Минрегионбуду в IV квартале в 2009 году)
05.10.2009
Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду
(О внесении изменений к приказам Минрегионбуду)
30.09.2009
Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови"
(О принятии Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкції домов и сооружений. Блоки оконные деревянные со склопакетами. Технические умови")
30.09.2009
Щодо науково-технічного розвитку будівельної галузі
(Относительно научно-технического развития строительной отрасли)
17.09.2009
Про віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального чи поточного ремонту
(Об отнесении ремонтно-будівельних работ к капитальному или текущему ремонту)
15.07.2009
Про введення в дію спільного рішення колегії від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний розвиток будівельної галузі"
(О введении в действие общего решения коллегии от 17.09.2009 N 45/3 "Про научно-техническое развитие строительной галузі")
25.09.2009
Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
27.07.2009
Про внесення змін до складу президії науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О внесении изменений в состав президиума научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины)
10.09.2009
Про деякі питання науково-технічної ради Мінрегіонбуду
(О некоторых вопросах научно-технического совета Минрегионбуду)
11.11.2009
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 30.09.2009 N 1104)
03.11.2009
Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи
(Об упорядочении предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионбуду и образования рабочей группы)
27.07.2009
Про виготовлення бланків кваліфікаційних сертифікатів інженерів технічного нагляду
(Об изготовлении бланков квалификационных сертификатов инженеров технического наблюдения)
28.08.2009
Про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики в системі Мінрегіонбуду
(Об осуществлении мероприятий по реализации государственной антикорупційної политики в системе Минрегионбуду)
14.10.2009
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2009 N 304 "Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи"
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 27.07.2009 N 304 "Про упорядочение предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионбуду и образования рабочей групи")
06.10.2009
Національний стандарт України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи тунелі та метрополітени обслуговуючі процеси (збірник 29). ДСТУ Б Д.2.2-10:2009
(Национальный стандарт Украины. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы тоннели и метрополитены обслуживающие процессы (сборник 29). ДСТУ Бы Д.2.2-10:2009)
10.08.2009
Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у IV кварталі 2009 року
(Об утверждении перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины в IV квартале в 2009 году)
28.09.2009
Про внесення змін до складу президії науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О внесении изменений в состав президиума научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины)
10.09.2009
Про внесення змін до складу колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О внесении изменений в состав коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
08.09.2009
Про затвердження персонального складу Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду
(Об утверждении персонального состава Архитектурно-строительной аттестационной комиссии инженеров технического наблюдения)
28.08.2009
Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
27.07.2009
Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
23.04.2008
Про затвердження індексу для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов
(Об утверждении индекса для вычисления размера платы за выдачу архитектурно-планировочного задания и технических условий)
24.11.2008
Про проект Зміни N 1 до ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво"
(О проекте Изменения N 1 к ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Часть І. Проектирование. Часть II. Будівництво")
26.10.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки "ITERLENE IN/400-S"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве адгезійної добавки "ITERLENE IN/400-S")
28.10.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої полімерної добавки "SUPERPLAST"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве модифицирующей полимерной добавки "SUPERPLAST")
28.10.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів з мінералізованого поліпропілену "Skolan-dB"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб и фасонних изделий из мінералізованого поліпропілену "Skolan-dB")
28.10.2009
Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування буроін"єкційних паль довжиною до 30 м в ґрунтах групи II з використанням станків бурових самохідних IPC DRILL 830 BB та уст...
(О проектах СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Пальови работы. Устраивание буроін"єкційних свай длиной до 30 м в –рунтах группы II с использованием станков буровых самоходных IPC DRILL 830 BB и уст...)
28.10.2009
Про проект нової редакції державних будівельних норм ДБН В.2.5-23 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення"
(О проекте новой редакции государственных строительных норм ДБН В.2.5-23 "Інженерне оборудование домов и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского призначення")
26.10.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення"
(О проекте национального стандарта ДСТУ-Н "Інженерне оборудование домов и сооружений. Установка из устраивания систем солнечного теплоснабжения в домах жилищного и общественного призначення")
26.10.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій"
(О проекте национального стандарта ДСТУ "Конструкції домов и сооружений. Установка из проектирования светопрозрачных элементов ограждает конструкцій")
26.10.2009
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого комплексного проекту будівництва та титулу будови нової штучної злітно-посадкової смуги у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного комплексного проекта строительства и титула строения новой искусственной взлетно-посадочной полосы в коммунальном предприятии "Міжнародний аэропорт "Донецьк")
26.10.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)"
(О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Требования к персоналу и порядок его сертификации (аттестации)")
26.10.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів з оцінювання відпові...
(О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок рассмотрения и критерии анализа документов во время назначения органов из оценивания відпові...)
26.10.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів"
(О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Реестр деклараций соответствия, сертификатов и бланки документів")
26.10.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам"
(О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок оценивания соответствия продукции установленным вимогам")
26.10.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)
(О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-ХХ:200Х Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (EN 572:2004, NEQ))
26.10.2009
Про проекти національних стандартів комплексу "Вимоги безпеки"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Вимоги безпеки")
26.10.2009
Про проекти національних стандартів комплексу "Будівельна арматура та інструмент"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Будівельна арматура и інструмент")
26.10.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови"
(О проекте национального стандарта ДСТУ "Конструкції домов и сооружений. Панели стенные трехслойные железобетонные с утеплением. Общие технические умови")
26.10.2009
Про проекти Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(О проектах Изменений к разделам 1, 2 и 4 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
27.10.2009
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.10.2009
Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
(Об отмене без замены перечня строительных норм прежнего СССР (за отметками СНиП и СН))
20.10.2009
Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020 мм в нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допомогою роторної гідравлічної бурової уст...
(О проектах СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай диаметром 1020 мм в неустойчивых водонасыщенных –рунтах 2 группы посредством роторной гидравлической буровой уст...)
19.10.2009
Про проект СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TEREX COMEDIL CTL 180-16 TS23"
(О проекте СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Кран башенный стационарен TEREX COMEDIL CTL 180-16 TS23")
13.10.2009
Про проекти СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху" та СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Авто...
(О проектах СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги. Безопасность дорожного руху" но СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Авто...)
29.09.2009
Про проекти національних стандартів
(О проектах национальных стандартов)
24.09.2009
Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2009 року
(Об индексах изменения стоимости состоянием на 1 октябрь в 2009 году)
28.10.2009
Про втрату чинності наказу Мінрегіонбуду від 24.11.2008 N 531
(О потере действия приказа Минрегионбуду от 24.11.2008 N 531)
18.08.2009
Про затвердження Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки
(Об утверждении Отраслевой программы энергоэффективности в строительстве на 2010-2014 годы)
30.06.2009
Щодо правильності відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій
(Относительно правильности отображения в бухгалтерском учете хозяйственных операций)
17.08.2009