Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
ДСТУ Б В.2.7-79-98. Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові і бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-79-98. Мастики гидроизоляционные бутилкаучуковые и битумно-бутилкаучуковые. Технические условия)
03.12.1998
ДСТУ Б В.2.7-76-98. Пісок для будівельних порід з відсіву дроблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-76-98. Песок для строительных пород из отсевов дробления скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия)
25.08.1998
ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Зміна N 1. (Цементи сульфатостійкі. Технічні умови)
(ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Изменение N 1. (Цементы сульфатостойкие. Технические условия))
18.04.2000
ГОСТ 475-78. Зміна N 3
(ГОСТ 475-78. Изменение N 3)
11.02.2000
ГОСТ 23166-78. Зміна N 2 (скасовано)
(ГОСТ 23166-78. Изменение N 2 (отменено))
11.02.2000
СНиП 2.04.03-85. Зміна N 1
(СНиП 2.04.03-85. Изменение N 1)
23.03.2000
СНиП 2.04.02-84*. Зміна N 1
(СНиП 2.04.02-84*. Изменение N 1)
23.03.2000
ГОСТ 310.4-81. Зміна N 4
(ГОСТ 310.4-81. Изменение N 4)
09.04.1999
ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
(ДБН В.2.2-9-99. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения)
04.08.1999
СНиП 2.04.05-91. Зміна (Україна). Опалення, вентиляція і кондиціонування
(СНиП 2.04.05-91. Изменение (Украина). Отопление, вентиляция и кондиционирование)
15.11.1999
ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
(ДБН В.2.5-13-98. Инженерное оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и сооружений)
28.10.1998
ДБН В.2.7-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
(ДБН В.2.7-64-97. Правила применения химических добавок в бетонах и строительных растворах)
30.12.1997
СНиП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 1
(СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Изменение N 1)
14.12.1998
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 6
(СНиП 2.08.01-89. Изменение N 6)
21.10.1998
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 5
(СНиП 2.08.01-89. Изменение N 5)
03.04.1998
СНиП 2.05.06-85. Зміна N 3 Держбуду України N 279 від 03.12.98
(СНиП 2.05.06-85. Изменение N 3 Госстроя Украины N 279 от 03.12.98)
03.12.1998
СНіП 2.05.03-84*. Зміна (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
(СНиП 2.05.03-84*. Изменение (Не применяется с 01.10.06 г. согласно приказа Минбуду N160 от 06.05.06 г.))
30.06.1998
ДСТУ Б В.2.7-36-95. Зміна N1
(ДСТУ Б В.2.7-36-95. Изменение N1)
01.01.1999
ДСТУ Б В.2.7-8-94. Зміна N1
(ДСТУ Б В.2.7-8-94. Изменение N1)
30.01.1998
СНиП 2.08.02-89. Зміна N 1 (скасовано)
(СНиП 2.08.02-89. Изменение N 1 (отменено))
21.10.1998
ДСТУ Б В.2.7-61-97. Поправка N1
(ДСТУ Б В.2.7-61-97. Поправка N1)
29.01.1998
ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
(ДБН В.2.8-9-98. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Эксплуатация строительных машин. Общие требования)
04.04.1994
ДБН В.2.7-31-95. Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію
(ДБН В.2.7-31-95. Порядок определения запасов месторождений песка и гравия)
14.09.1995
ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетоны тяжелые. Технические условия)
02.09.1996
ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України.
(ДБН 363-92. Жилые дома для лиц преклонных лет сельской местности Украины.)
02.03.1992
ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України.
(ДБН 79-92. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины.)
24.03.1992
Про внесення змін до Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(О внесении изменений к Регламенту работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
16.12.2009
Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Регламента работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
23.11.2009
Про затвердження Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання
(Об утверждении Порядка проведения расчета жилищных организаций и предприятий Миненерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения)
28.09.1999
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції, його першим заступником та заступниками
(О распределении функциональных обязанностей и полномочий между начальником Государственной архитектурно-строительной инспекции, его первым заместителем и заместителями)
11.11.2009
Про розподіл обов"язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції
(О распределении обязанностей между руководством Государственной архитектурно-строительной инспекции)
17.10.2008
Про внесення змін до плану фінансування наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва КПКВК 2751040 "Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва"
(О внесении изменений к плану финансирования научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства КПКВК 2751040 "Наукові разработки из нормирования и стандартизации в сфере будівництва")
30.10.2009
Про затвердження Порядку формування, ведення та зберігання справ щодо видачі сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам
(Об утверждении Порядка формирования, ведения и сохранения дел относительно выдачи сертификата соответствия государственным строительным нормам, стандартам и правилам)
09.11.2009
Щодо видачі інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката відповідності
(Относительно выдачи инспекциями государственного архитектурно-строительного контроля сертификата соответствия)
04.11.2009
Про затвердження Плану організаційно-технічних заходів щодо організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт"
(Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий по организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 30.09.2009 N 1104 "Деякі вопрос предоставления разрешений на выполнение подготовительных и строительных робіт")
04.11.2009
Про затвердження Плану організаційно-технічних заходів щодо організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1035 "Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будин...
(Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий по организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 09.09.2009 N 1035 "Про утверждение Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилищных будин...)
29.10.2009
Про уповноваження ТОВ "Будкомсервіс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Будкомсервіс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
06.10.2009
Про необхідність погодження акта готовності об"єкта будівництва
(О необходимости согласования акта готовности объекта строительства)
20.08.2009
Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України
(Об утверждении официальных издателей нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов Госстроя Украины)
08.12.2003
Щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт
(Относительно получения разрешения на выполнение строительных работ)
10.06.2009
Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт, що подається відповідно до ст. 28-1 Закону України "Про планування і забудову територій"
(Относительно статуса и объемов документации проекта подготовительных работ, что подается соответственно ст. 28-1 Закона Украины "Про планирование и застройку територій")
01.09.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
28.07.2009
Про забезпечення належного державного контролю
(Об обеспечении надлежащего государственного контроля)
11.08.2009
Про внесення змін до наказу від 11 серпня 2009 р. N 127
(О внесении изменений к приказу от 11 августа 2009 г. N 127)
18.08.2009
Про забезпечення належного державного контролю
(Об обеспечении надлежащего государственного контроля)
11.08.2009
Щодо отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами
(Относительно получения разрешения на строительство временных сооружений и размещения рекламы)
22.02.2008
Про уповноваження ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ДП "Науково-дослідна производственно-техническое агентство "Стратегія регионального розвитку" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
19.05.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
10.07.2009
Про внесення змін до складу експертів ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку"
(О внесении изменений в состав экспертов ДП "Науково-дослідна производственно-техническое агентство "Стратегія регионального розвитку")
09.07.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
01.07.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
25.06.2009
Про уповноваження Асоціації "Кривбасбуд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии Ассоциации "Кривбасбуд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
13.05.2009
Про внесення змін до додатків наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції від 13.05.2009 N 77
(О внесении изменений к добавлениям приказа Государственной архитектурно-строительной инспекции от 13.05.2009 N 77)
30.06.2009
Про уповноваження ПП "Архбудекспертиза-ІФ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ПП "Архбудекспертиза-ІФ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
16.06.2009
Щодо проектування об"єктів соціальної інфраструктури, доступних для маломобільних груп населення
(Относительно проектирования объектов социальной инфраструктуры, доступных для маломобільних групп населения)
05.06.2009
Щодо включення до Переліку спеціалізованих організацій, рекомендованих для розробки проектів підсилення, відновлення конструкцій та основ будівель і споруд
(Относительно включения к Перечню специализированных организаций, рекомендованных для разработки проектов усиления, возобновления конструкций и основ зданий и сооружений)
02.06.2009
Про уповноваження ПП "Експерт-2002" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ПП "Експерт-2002" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.06.2009
Про уповноваження ПП "Ліцстройекспертиза" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ПП "Ліцстройекспертиза" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
12.06.2009
Про уповноваження ТОВ "Центр експертиз" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Центр експертиз" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
12.06.2009
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
(Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92)
17.04.1992
Про уповноваження ТОВ "Будівельний експертний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Будівельний экспертный центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
02.06.2009
Про уповноваження ТОВ "Гривна-плюс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Гривна-плюс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
02.06.2009
Про уповноваження ТОВ "Східно-український експертний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Східно-український экспертный центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
28.05.2009
Про уповноваження Асоціації "Кривбасбуд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии Ассоциации "Кривбасбуд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
13.05.2009
Про уповноваження ТОВ "Спілка спеціалістів в галузі будівництва" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Спілка специалистов в отрасли будівництва" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
14.05.2009
Про уповноваження ПП "Ін-Фоліо" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ПП "Ін-Фоліо" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
22.04.2009
Про уповноваження ТОВ "Будексперт 2008" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Будексперт 2008" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
26.05.2009
Про уповноваження ТОВ "ЦЕНТР-БУД-ЕКСПЕРТ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "ЦЕНТР-БУД-ЕКСПЕРТ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
09.06.2009
Про скасування наказів Державної архітектурно-будівельної інспекції від 25.02.2009 N 30 та від 19.05.2009 N 88
(Об отмене приказов Государственной архитектурно-строительной инспекции от 25.02.2009 N 30 и от 19.05.2009 N 88)
04.06.2009
Про внесення змін у додаток 3 до наказу Держархбудінспекції від 25.02.2009 N 30
(О внесении изменений в добавление 3 к приказу Держархбудинспекции от 25.02.2009 N 30)
19.05.2009
Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Временного регламента работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
25.02.2009
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39
(О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39)
16.10.2008
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39
(О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39)
05.06.2008
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39 "Про утворення Ліцензійної комісії"
(О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39 "Про образование Лицензионной комісії")
19.05.2008
Про затвердження заходів Держархбудінспекції з виконання рекомендацій за результатами проведених слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
(Об утверждении мероприятий Держархбудинспекции из выполнения рекомендаций за результатами проведенных слушаний в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности)
09.06.2009
 Емкости