Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Щодо здійснення технічного нагляду
(Относительно осуществления технического наблюдения)
11.06.2008
Про уповноваження керівника Держархбудінспекції
(О полномочии руководителя Держархбудинспекции)
18.04.2008
Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції
(Об утверждении Положения о лицензионной комиссии Государственной архитектурно-строительной инспекции)
14.04.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
22.05.2008
Про уповноваження ДП "Центральна служба Української державної інвестиційної експертизи" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ДП "Центральна служба Украинской государственной инвестиционной експертизи" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.02.2008
Про уповноваження ДП "Укрпівденінвестліцензія" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ДП "Укрпівденінвестліцензія" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.02.2008
Про уповноваження ОКП "Архітектурна основа" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ОКП "Архітектурна основа" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.02.2008
Про уповноваження Рівненської обласної Творчої науково-технічної спілки будівельників України на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии Ровенского областного Творческого научно-технического союза строителей Украины на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.02.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
19.02.2008
Про уповноваження Вінницької обласної служби Української державної інвестиційної експертизи на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии Винницкой областной службы Украинской государственной инвестиционной экспертизы на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
14.02.2008
Про уповноваження ОГП "Архбудконтроль" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ОГП "Архбудконтроль" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
13.02.2008
Про уповноваження приватного підприємства "Тернобудтехексперт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии частного предприятия "Тернобудтехексперт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
13.02.2008
Про уповноваження Дніпропетровської обласної громадської організації "Науково-технічне товариство будівельників "Придніпров"я" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии Днепропетровской областной общественной организации "Науково-технічне общество строителей "Придніпров"я" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
11.02.2008
Про уповноваження ДО "Архітектурно-будівельний та технічний нагляд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии К "Архітектурно-будівельний но технический нагляд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
11.02.2008
Про уповноваження Відділу з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии Отдела из лицензирования специальных видов работ в проектировании и строительстве на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
06.02.2008
Про уповноваження ТОВ "Кримбудекспертиза" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Кримбудекспертиза" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
06.02.2008
Про уповноваження ПП "Подільська будівельно-ліцензійна експертиза" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ПП "Подільська строительно-лицензионная експертиза" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
24.01.2008
Про уповноваження ТОВ "Р.А. Лотта Плюс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Р.А. Лотта Плюс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
24.01.2008
Про уповноваження Дніпропетровського регіонального центру з ліцензування, атестації та сертифікації у будівництві на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии Днепропетровского регионального центра из лицензирования, аттестации и сертификации в строительстве на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
08.01.2008
Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Примерного перечня работ осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
16.07.2008
Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів
(Об утверждении Правил предоставления услуг из сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов)
21.03.2000
Про затвердження Зміни N 1 до ДБН Д.2.5-2001, Зміни N 1 до ДБН Д.2.4-2000, Зміни N 1 до ДБН Д.2.7-2000, Зміни N 1 до ДБН Д.2.2-99
(Об утверждении Изменения N 1 к ДБН Д.2.5-2001, Изменения N 1 к ДБН Д.2.4-2000, Изменения N 1 к ДБН Д.2.7-2000, Изменения N 1 к ДБН Д.2.2-99)
30.12.2003
Щодо зведення та прийому в експлуатацію базових станцій мережі мобільного стільникового зв"язку
(Относительно сводки и приема в эксплуатацию базовых станций сети мобильной сотовой связи)
04.07.2008
Про підтвердження уповноваження організацій на проведення ліцензійної експертизи
(О подтверждении полномочия организаций на проведение лицензионной экспертизы)
14.03.2008
Про стан нормативного забезпечення контролю за будівництвом об"єктів промислового призначення
(О состоянии нормативного обеспечения контроля за строительством объектов промышленного назначения)
14.03.2008
Про стан формування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції та організацію роботи з покладених на них функцій
(О состоянии формирования территориальных органов Государственной архитектурно-строительной инспекции и организации работы из положенных на них функций)
14.03.2008
Угода про співробітництво між Державною архітектурно-будівельною інспекцією та Українською державною корпорацією "Укрмонтажспецбуд"
(Соглашение о сотрудничестве между Государственной архитектурно-строительной инспекцией и Украинской государственной корпорацией "Укрмонтажспецбуд")
10.06.2008
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Положення про страхування ризиків в будівництві
(Положение о страховании рисков в строительстве)
15.06.1994
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями
(Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями)
14.12.1994
Положення про підрядні контракти у будівництві України
(Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины)
15.12.1993
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Про склад коштів на споживання при будівництві об"єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
(О составе средств на потребление при строительстве объектов по программе ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)
26.04.1995
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону). Правила розрахунку загальної площі показників житлового будинку
(Правила и порядок распределения территории жилищного квартала (микрорайона). Правила расчета общей площади показателей жилого дома)
16.09.1999
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
(Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92)
17.04.1992
Щодо підготовчих робіт для будівництва
(Относительно подготовительных работ для строительства)
06.03.2008
Щодо введення в експлуатацію закінченого будівництвом об"єкта, на якому перенесені терміни виконання окремих робіт, здійснення яких неможливе через несприятливі погодні умови
(Относительно введения в эксплуатацию законченного строительством объекта, на котором перенесенные сроки выполнения отдельных работ, осуществление которых невозможное через неблагоприятные погодные условия)
11.09.2007
Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Временного порядка определения уполномоченных учреждений, организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
19.12.2007
Державні будівельні норми України. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України ДБН 79-92
(Государственные строительные нормы Украины. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины ДБН 79-92)
24.03.1992
Державні будівельні норми України. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Б.1-3-97
(Государственные строительные нормы Украины. Система градостроительной документации. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов городских населенных пунктов ДБН Б.1-3-97)
25.09.1997
Державні будівельні норми України. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України ДБН 79-92
(Государственные строительные нормы Украины. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины ДБН 79-92)
24.03.1992
Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Временного порядка определения уполномоченных учреждений, организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
19.12.2007
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97
(Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97)
27.06.1996
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97
(Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97)
27.06.1996
Про затвердження тимчасового регламенту роботи держархбудінспекції з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении временного регламента работы держархбудінспекції из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
08.01.2008
Державні будівельні норми України. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України ДБН 79-92
(Государственные строительные нормы Украины. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины ДБН 79-92)
24.03.1992
Державні будівельні норми України. Планування та забудова сільських поселень. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств ДБН Б.2.4-4-97
(Государственные строительные нормы Украины. Планирование и застройка сельских поселений. Планирование и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств ДБН Б.2.4-4-97)
25.03.1997
Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж ДБН В.2.5-16-99
(Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей ДБН В.2.5-16-99)
27.07.1999
Про затвердження нормативних документів
(Об утверждении нормативных документов)
27.06.1996
Перелік (кодифікатор) робіт, пов"язаних із створенням об"єктів архітектури
(Перечень (кодификатор) работ, связанных с созданием объектов архитектуры)
19.02.2008
Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб"єктів здійснювати господарську діяльність, пов"язану зі створенням об"єктів архітектури
(Методические указания из подготовки экспертного вывода относительно определения возможности субъектов осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
14.12.2007
Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж ДБН В.2.5-16-99
(Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей ДБН В.2.5-16-99)
27.07.1999
Генеральні плани сільськогосподарських підприємств ДБН Б.2.4-3-95
(Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий ДБН Б.2.4-3-95)
27.01.1995
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна
(Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
24.05.2001
Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України (ДБН 363-92)
(Жилые дома для лиц преклонных лет сельской местности Украины (ДБН 363-92))
02.03.1992
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
(Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92)
17.04.1992
Зміна N 2 до ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення"
(Изменение N 2 к ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положення")
28.11.2000
Про затвердження Зміни N 1 ДБН А.1.1-1-93
(Об утверждении Изменения N 1 ДБН А.1.1-1-93)
30.06.2000
Про затвердження Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів
(Об утверждении Методики обследования и паспортизации гидротехнических сооружений систем гидравлического изъятия и складирования промышленных отходов)
19.12.1995
Про внесення змін і доповнень до Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів
(О внесении изменений и дополнений к Методике обследования и паспортизации гидротехнических сооружений систем гидравлического изъятия и складирования промышленных отходов и хвостов)
10.09.1996
Державні будівельні норми України. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Б.1-3-97
(Государственные строительные нормы Украины. Система градостроительной документации. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов городских населенных пунктов ДБН Б.1-3-97)
25.09.1997
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97
(Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97)
27.06.1996
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97
(Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97)
27.06.1996
Про зміну термінів введення нормативних документів
(Об изменении сроков введения нормативных документов)
06.08.1997
Про затвердження нормативних документів
(Об утверждении нормативных документов)
27.06.1996
Меліоративні системи та споруди ДБН В.2.4-1-99
(Мелиоративные системы и сооружения ДБН В.2.4-1-99)
25.06.1999
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
21.02.2000
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (розділи 1, 3, 4)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (разделы 1, 3, 4))
13.10.1999
Про затвердження Переліку об"єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы)
12.11.2003
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
(Положение о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизации существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
27.11.1997
Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(О проекте новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
16.01.2004
Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(Об утверждении новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
16.02.2004
Про акредитацію регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
(Об аккредитации региональных центров из лицензирования специальных видов работ в проектировании и строительстве)
26.09.1994
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
23.06.2004
 Емкости