Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
06.03.2000
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
01.09.1999
Про прогнозні показники розвитку житлового будівництва на 2005-2009 роки, визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
(О прогнозных показателях развития жилищного строительства на 2005-2009 года, определенные Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями)
30.07.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 30.07.2004 N 100
(О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 30.07.2004 N 100)
10.08.2004
Про підготовку до проведення засідання колегії Держбуду України з питання "Про нові підходи в організації діяльності Держбуду України на новому етапі соціально-економічного розвитку України"
(О подготовке к проведению заседания коллегии Держбуду Украины по вопросу "О новых подходах в организации деятельности Держбуду Украины на новом этапе социально-экономического развития Украины")
10.08.2004
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року N 904 "Про схвалення Комплексної програми розвитку футболу на 2004-2008 роки"
(Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13 июля 2004 года N 904 "Об одобрении Комплексной программы развития футбола на 2004-2008 года")
02.08.2004
Про погодження розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту і титулу будови "Реконструкція Палацу водних видів спорту "Метеор" у м. Дніпропетровську"
(О согласовании распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении проекта и титула строения "Реконструкция Дворца водных видов спорта "Метеор" в г. Днепропетровску")
13.08.2004
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
09.07.2004
Про проект Зміни N 5 ТУ "Гідросклоізол гідроізоляційний"
(О проекте Изменения N 5 ТУ "Гідросклоізол гидроизоляционный")
09.07.2004
Про погодження розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження відкоригованого проекту "Розкриття та підготовка пласта К5н у лежачому крилі Дуванного насуву шахти ім. М.П. Баракова ВАТ "Краснодонвугілля"
(О согласовании распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении откорректированного проекта "Раскрытие и подготовка пласта К5н в лежачем крыле Дуванного надвижке шахты им. М.П. Баракова ВАТТ "Краснодонвугілля")
13.08.2004
Про проекти "Доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"
(О проектах "Дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников")
05.08.2004
Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
(О проекте технического регламента из подтверждения соответствия "Строительные изделия")
13.08.2004
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
13.08.2004
Про застосування полівінілхлоридних труб при улаштуванні водопровідних систем у тунелях Харківського метрополітену
(О применении полівінілхлоридних труб при устроении водопроводных систем в туннелях Харьковского метрополитена)
13.08.2004
Щодо Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів
(Относительно Порядка осуществления контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подряда о выполнении работ на строительстве объектов)
02.07.2004
Щодо затвердження Зміни N 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Інженерні вишукування для будівництва")
(Относительно утверждения Изменения N 1 Снип 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Инженерные выискивания для строительства"))
31.03.2004
Щодо застосування Державних будівельних норм України, узгодження замовником та генпідрядником залучення інших виконавців договору
(Относительно применения Государственных строительных норм Украины, согласование заказчиком и генподрядчиком привлечение других исполнителей договора)
08.07.2004
Щодо ліцензування функцій генерального підрядника
(Относительно лицензирования функций генерального подстрочника)
08.06.2004
Про погодження проекту "Стенд для випробування парогазової установки ПГУ-160 (дослідно-промислова електростанція)" в с. Каборга Очаківського району Миколаївської області
(О согласовании проекта "Стенд для испытания парогазової установки ПГУ-160 (промысловая-опытно-промышленная электростанция)" в с. Каборга Очаківського района Николаевской области)
09.07.2004
Про проект Закону України "Про нормування у будівництві"
(О проекте Закона Украины "О нормировании в строительстве")
09.07.2004
Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за 2003 рік
(О результатах работы по ликвидации убыточности предприятий, которые входят в состав строительных корпораций, за 2003 год)
25.06.2004
Про дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області
(О соблюдении областными службами Укрінвестекспертизи требований законодательных и нормативных документов в области строительства при проведении комплексной государственной экспертизы проектов строительства в Хмельницкой области)
25.06.2004
Про проект ДСТУ "Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку"
(О проекте ДСТУ "Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении")
12.05.2004
Щодо Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
(Относительно Норм безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве)
01.07.2004
Про досвід ТОВ "НВП "Елетер" (м. Київ) із впровадження сучасних енергозберігаючих інженерних систем та технологій в житлово-цивільному будівництві
(Об опыте ООО "НВП "Елетер" (г. Киев) из внедрения современных энергосберегающих инженерных систем и технологий в житлово-цивільному строительстве)
25.06.2004
Про досвід ТОВ "НВП "Елетер" (м. Київ) із впровадження сучасних енергозберігаючих інженерних систем та технологій в житлово-цивільному будівництві
(Об опыте ООО "НВП "Елетер" (г. Киев) из внедрения современных энергосберегающих инженерных систем и технологий в житлово-цивільному строительстве)
25.06.2004
Про дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області
(О соблюдении областными службами Укрінвестекспертизи требований законодательных и нормативных документов в области строительства при проведении комплексной государственной экспертизы проектов строительства в Хмельницкой области)
25.06.2004
Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за 2003 рік
(О результатах работы по ликвидации убыточности предприятий, которые входят в состав строительных корпораций, за 2003 год)
25.06.2004
Про сучасні системи сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків
(О современных системах сміттєвидалення для многоквартирных жилых и общественных домов)
09.07.2004
Про стан та перспективи застосування поліетиленових труб при проектуванні, будівництві та експлуатації розподільчих газопроводів
(О состоянии и перспективах применения полиэтиленовых труб при проектировании, строительстве и эксплуатации распределительных газопроводов)
09.07.2004
Про затвердження Зміни N 4 ТУ 21-5744710-505-90 та Зміни N 5 ТУ 400-1-51-83
(Об утверждении Изменения N 4 ТУ 21-5744710-505-90 и Изменения N 5 ТУ 400-1-51-83)
20.07.2004
Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30779-2001) "Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності"
(О рассмотрении проекта ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30779-2001) "Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным влияниям и оценки долговечности")
09.07.2004
Щодо дозволу введення в дію підпунктів 5.2.7.2 та 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001)
(Относительно разрешения введения в действие подпунктов 5.2.7.2 и 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001))
20.07.2004
Про проект Зміни N 4 ТУ "Матеріал рулонний покрівельний наплавлюваний "Рубемаст"
(О проекте Изменения N 4 ТУ "Материал рулонный кровельный наплавляющийся "Рубемаст")
09.07.2004
Про затвердження методики розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України
(Об утверждение методики разработка проектов планирования и градостроительного развития трансграничных территорий и транспортно-коммуникационных коридоров Украины)
29.06.2004
Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30826-2001) "Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови"
(О рассмотрении проекта ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30826-2001) "Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия")
09.07.2004
Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2003 році на території України
(Об итогах конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2003 году на территории Украины)
28.07.2004
Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.3-11-2004 та ДСТУ Б В.2.3-12-2004
(Об утверждение национальных стандартов ДСТУ Б В.2.3-11-2004 и ДСТУ Б В.2.3-12-2004)
02.07.2004
Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) та ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001)
(Об утверждение национальных стандартов ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) и ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001))
20.07.2004
Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(Об образование рабочей группы из рассмотрения заявлений и подготовки предложений относительно назначения базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
23.06.2004
Угода між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Міністерством будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки про співробітництво в галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів
(Соглашение между Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры и Министерством строительства и регионального развития Словацкой Республики о сотрудничестве в области строительства и производства строительных материалов)
07.11.2002
Угода між Державним комітетом будівництва, архітектури і житлової політики України та Державним комітетом Російської Федерації по будівництву і житлово-комунальному комплексу про координацію розробки містобудівних програм розвитку прикордонних територій
(Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о координации разработки градостроительных программ развития пограничных территорий)
27.04.2001
Угода між Державним комітетом Російської Федерації з будівельної, архітектурної та житлової політики і Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України про узгодження і участь в спільній розробці нормативних документів в галу...
(Соглашение между Государственным комитетом Российской Федерации из строительной, архитектурной и жилой политики и Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины о согласовании и участии в общей разработке нормативных документов в галу...)
26.05.1999
Протокол про співпрацю в галузі архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і Міністерством розвитку території, будівництва та комунального господарства Р...
(Протокол о сотрудничестве в области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Министерством развития территории, строительства и коммунального хозяйства Р...)
23.09.1999
Угода між Міністерством урбанізації та будівництва Грузії і Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України про збереження спеціалізації підприємств і взаємні кооперовані поставки
(Соглашение между Министерством урбанизации и строительства Грузи и Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины о сохранении специализации предприятий и взаимные кооперированные поставки)
26.05.1999
Угода про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури, Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Міністерством будівництва Китайської Народної Республіки
(Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры, Государственным комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерством строительства Китайской Народной Республики)
06.07.2004
Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на II півріччя та III квартал 2004 р. відповідно
(Об утверждение ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Госстрой Украины на II полугодия и III квартал 2004 г. соответственно)
16.06.2004
Про заходи щодо попередження виробничого травматизму у будівництві
(О мероприятиях по предупреждению производственного травматизма в строительстве)
28.05.2004
Про проведення перевірки в м. Києві стосовно дотримання порядку введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери, оформлення документів на реконструкцію і переобладнання квартир під офіси та надбудову мансард
(О проведении проверки в г. Киеве относительно соблюдения порядка введение в эксплуатацию объектов социальной сферы, оформление документов на реконструкцию и переоборудование квартир под офисы и надстройку мансард)
15.06.2004
Про внесення змін до складу Тендерного комітету Держбуду України
(О внесении изменений в состав Тендерного комитета Держбуду Украины)
14.06.2004
Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві
(О неотложных мероприятиях по завершению погашения задолженности из выплаты заработной платы в строительстве)
02.06.2004
Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві
(О неотложных мероприятиях по завершению погашения задолженности из выплаты заработной платы в строительстве)
28.05.2004
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 N 609
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 12.05.2004 N 609)
02.06.2004
Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України від 20.05.2004 N 20936/1/1-04
(Об организации выполнения поручение Премьер-министра Украины от 20.05.2004 N 20936/1/1-04)
02.06.2004
Про виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
(О выполнении Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности")
25.05.2004
Про виконання Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки
(О выполнении Общегосударственной программы сохранения и использование объектов культурного наследства на 2004 - 2010 года)
08.06.2004
Про приєднання Державного проектного інституту проектування житлово-цивільного будівництва "Криворіжцивільпроект", Нікопольського державного проектного інституту "Нікопольпроект" до Дніпропетровського державного проектного інституту житлового і цивіл...
(О присоединении Государственного проектного института проектирования житлово-цивільного строительства "Криворіжцивільпроект", Никопольского государственного проектного института "Нікопольпроект" к Днепропетровскому государственному проектному институту жилого и цивіл...)
14.06.2004
Щодо проведення підвищення кваліфікації працівників фінансово-економічних служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держбуду України
(Относительно проведения повышения квалификации работников финансово-экономических служб предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
04.06.2004
Щодо розроблення Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
(Относительно разработки Норм безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве)
15.06.2004
Щодо типових форм первинних облікових документів з обліку капітального будівництва
(Относительно типичных форм первичных учетных документов из учета капитального строительства)
08.07.2004
Щодо надання роз'яснень з питань застосування у будівельній діяльності норм податкового законодавства
(Относительно предоставления разъяснений по вопросам применения в строительной деятельности норм налогового законодательства)
13.05.2003
Про організаційні заходи щодо удосконалення взаємодії з місцевими органами влади
(Об организационных мероприятиях по усовершенствованию взаимодействия с местными органами власти)
23.04.2004
Про затвердження ДСТУ Б А.1.1-74-2004 "Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять"
(Об утверждении ДСТУ Б А.1.1-74-2004 "Система стандартизации и нормирование в строительстве. Изделия замковые и скоб'яні. Сроки и определение понятий")
21.05.2004
Про затвердження Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови"
(Об утверждении Изменения N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Общие технические условия")
21.05.2004
Про підвищення відповідальності будівельних організацій за техніку безпеки та охорону праці при виконанні будівельних робіт
(О повышении ответственности строительных организаций за технику безопасности и охрану работы при выполнении строительных работ)
21.05.2004
Про забезпечення виконання рішення колегії Держбуду України від 23.04.2004 N 46 "Про організаційні заходи щодо удосконалення взаємодії з місцевими органами влади"
(Об обеспечении выполнения решение коллегии Держбуду Украины от 23.04.2004 N 46 "Об организационных мероприятиях по усовершенствованию взаимодействия с местными органами власти")
11.05.2004
Про проект ДБН "Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними"
(О проекте ДБН "Помещение для сохранения секретных документов и работы с ними")
12.05.2004
Про схвалення техніко-економічного обгрунтування (концептуального проекту) нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС
(Об одобрении технико-экономического обгрунтування (концептуального проекта) нового безопасного конфайнменту Чернобыльской АЭС)
12.05.2004
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
12.05.2004
Про схвалення Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови"
(Об одобрении Изменения N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Общие технические условия")
17.05.2004
Про стан кадрової роботи в Держбуді України
(О состоянии кадровой работы в Держбуді Украины)
23.04.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23.04.04 N 47 "Про стан кадрової роботи в Держбуді України"
(О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23.04.04 N 47 "О состоянии кадровой работы в Держбуді Украины")
05.05.2004
Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України
(Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
29.04.2004
Про затвердження ДБН А 2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
(Об утверждении ДБН А 2.2-3-2004 "Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
20.01.2004
Про визначення вартості робіт
(Об определении стоимости работ)
24.05.2004
 Емкости