Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
23.06.2004
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на IV квартал 2004 р.
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Госстроя Украины на IV квартал 2004 г.)
05.10.2004
Про затвердження змін до нормативних документів у зв"язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" і порядок введення їх в дію
(Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие)
21.10.2004
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту
(Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного уклада населенного пункта)
24.09.1993
Про затвердження типових статусів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи
(Об утверждении типичных статусов отраслевых (межотраслевых) и местных служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
31.08.1993
Положення про підрядні контракти у будівництві України
(Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины)
15.12.1993
Про затвердження Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України
(Об утверждении Инструкция из инвентаризации зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
24.12.2001
Про затвердження ДСТУ "Вікна і двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови"
(Об утверждении ДСТУ "Вікна и двери поливинилхлоридные. Общие технические умови")
03.12.1999
Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури
(Об утверждении Типичного положения об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры)
01.09.1999
Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів у системі корпорації "Укрбудматеріали" і перспективи розширення їх застосування в житлово-цивільному будівництві
(О состоянии производства термоизоляционных материалов в системе корпорации "Укрбудматеріали" и перспективы расширения их применения в жилищно-гражданском строительстве)
26.04.2002
Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік
(Об основных направлениях деятельности и задания Госстроя Украины на 2002 год)
26.07.2002
Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій
(О состоянии выполнения мероприятий по ликвидации убыточности предприятий сферы управления Госстроя Украины и предприятий, что входят в состав строительных корпораций)
17.06.2003
Про затвердження Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України
(Об утверждении Инструкция из инвентаризации зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
24.12.2001
Перелік організацій з проектування підсилення та відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(Перечень организаций из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
27.11.1997
Перелік спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію існуючих будівель, споруд та інженерних мереж
(Перечень специализированных организаций, что имеют право на обследование и паспортизацию существующих зданий, сооружений и инженерных сетей)
27.11.1997
Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"
(О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 05.05.97 N 409 "Про обеспечения надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных мереж")
27.11.1997
Про затвердження "Типових норм чисельності працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики"
(Об утверждении "Типових норм численности работающих на предприятиях коммунальной теплоенергетики")
14.05.2001
Угода між Міністерством навколишнього середовища Словацької Республіки і Державним комітетом України з будівництва та архітектури про співробітництво в галузі територіального розвитку
(Соглашение между Министерством окружающей среды Словацкой Республики и Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры о сотрудничестве в отрасли территориального развития)
07.11.2002
Угода між Міністерством територіального планування і будівництва Республіки Польща та Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури про утворення польсько-української Комісії з територіального планування
(Соглашение между Министерством территориального планирования и строительства Республики Польша и Государственным комитетом Украины по делам градостроения и архитектуры об образовании польско-украинской Комиссии из территориального планирования)
25.06.1996
Про погодження проекту "Розкриття та підготовка пластів C(6) і C (в ступені 1)(6) східного крила поля шахти "Ювілейна" ДХК "Павлоградвугілля"
(О согласовании проекта "Розкриття та подготовка пластов C(6) и C (в степени 1)(6) восточного крыла поля шахты "Ювілейна" ДХК "Павлоградвугілля")
26.12.2003
Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам"ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)
(Временный сборник цен на научно-проектные работы по неподвижным достопримечательностям истории и культуры Украинской ССР (ТЗЦНПР-91))
24.06.1991
Угода про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та Міністерством конструювання та будівництва Сирійської Арабської Республіки
(Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по строительству и архитектуре и Министерством конструирования и строительства Сирийской Арабской Республики)
05.06.2003
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
(Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
29.08.2003
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
21.02.2000
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (розділи 1, 3, 4)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (разделы 1, 3, 4))
13.10.1999
Про затвердження Зміни N 3 до Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000
(Об утверждении Изменения N 3 к Государственным строительным нормам ДБН Д.1.1-1-2000)
16.11.2004
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
21.02.2000
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України
(Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
18.11.1997
Про внесення змін до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
(О внесении изменений к Типичным правилам размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
16.10.2002
Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
(Об утверждении Типичных правил размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
13.10.2000
Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року
(Об утверждении Временного положения из рассмотрения обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, строительство которых начато до 1 июля в 1995 году)
10.06.2003
Про розгляд звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року
(О рассмотрении обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством до 1 июля в 1995 году)
31.12.2004
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перепоховання останків громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій на території України
(Об утверждении Инструкции о порядке осуществления перепоховання останков граждан иностранных государств, которые погибли в результате войн, депортаций и политических репрессий на территории Украины)
09.02.1999
Про затвердження Інструкції про порядок пошуку та обліку місць поховання громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, на території України
(Об утверждении Инструкции о порядке поиска и учета мест захоронения граждан иностранных государств, которые погибли в результате войн, депортаций и политических репрессий, на территории Украины)
09.02.1999
Про коефіцієнти змінення вартості будівництва (без урахування витрат по устаткуванню), що склалися на 1 липня 1996 року по відношенню до вартості будівництва в поточних цінах відповідних термінів (без урахування податку на добавлену вартість) для виз...
(О коэффициентах изменения стоимости строительства (без учета расходов по оборудованию), что сложились на 1 июль в 1996 году по отношению к стоимости строительства в текущих ценах соответствующих сроков (без учета налога на добавленную стоимость) для виз...)
07.08.1996
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об определении стоимости проектно-вишукувальних работ)
05.07.1995
Про затвердження показників вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
(Об утверждении показателей стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
07.05.2002
Про роботу контрольно-ревізійної служби Держбуду України
(О работе контрольно-ревизионной службы Госстроя Украины)
01.07.2003
Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України
(Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины)
29.04.2004
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, ще належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де...
(О внесении изменений к "Інструкції об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, еще принадлежат к сфере управления Госстроя України", утвержденной приказом Где...)
21.10.2004
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де...
(О внесении изменений к "Інструкції об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя України", утвержденной приказом Где...)
14.01.2005
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду України та її персонального складу
(Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Госстроя Украины и ее персонального состава)
11.02.2005
Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005
(Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения ДБН В.2.2-15-2005)
18.05.2005
Зміни до Правил та порядку розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)
(Изменения к Правилам и порядку распределения территории жилищного квартала (микрорайона))
19.03.2001
Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)
(Правила и порядок распределения территории жилищного квартала (микрорайона))
16.09.1999
Про виконання рішення спільного засідання науково-технічних рад Державного комітету України з будівництва та архітектури і Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21 січня 2005 N 7/1
(О выполнении решения общего заседания научно-технических советов Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре и Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 21 января 2005 N 7/1)
15.02.2005
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій
(Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
28.02.2005
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
28.02.2005
Щодо сфери та характеру застосування Державних будівельних норм України
(Относительно сферы и характера применения Государственных строительных норм Украины)
20.01.2005
Положення про ескізний архітектурний проект
(Положение об эскизном архитектурном проекте)
23.10.1991
Про затвердження Порядку консервації та розконсервації об'єктів будівництв
(Об утверждении Порядка консервирования и разконсервирования объектов строительства)
27.12.1995
Щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції
(Относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции)
02.04.2002
Щодо оплати погодження проектної документації
(Относительно оплаты согласования проектной документации)
25.06.2002
Щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даних на проектування
(Относительно предоставления архитектурно-планировочных заданий и исходных данных на проектирование)
11.11.2003
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
02.02.2005
Науково-обґрунтовані рекомендації щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі
(Научно-обоснованные рекомендации относительно организации кадровой работы на предприятиях строительной отрасли)
23.12.2004
Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки
(Программа создания и постоянного обновления отраслевой нормативной базы из труда и профессиональной классификации в строительстве на 2005-2010 годы)
28.12.2004
Про проект Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкової території
(О проекте Методических рекомендаций относительно участия субъектов предпринимательской деятельности в содержании домов и придомовой территории)
01.08.2001
Про прийняття та надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
(О принятии и предоставлении действия ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові дома. Основные положення")
18.05.2005
Про затвердження Порядку визначення розміру коштів на кредитування нового будівництва та відновлення житла громадянам, що потерпіли від стихійного лиха в Закарпатській області
(Об утверждении Порядка определения размера средств на кредитование нового строительства и возобновление жилья гражданам, что потерпели от стихийной беды в Закарпатской области)
17.11.1998
Про затвердження Правил організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
(Об утверждении Правил организации выполнения комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
04.03.1999
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"
(Относительно выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 22 сентября в 2004 году N 1243 "Про порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством об'єктів")
18.10.2004
Про затвердження Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них
(Об утверждении Правил обследований, оценки технического состояния, паспортизации и проведений планово-предупредительных ремонтов газопроводов и сооружений на них)
09.06.1998
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення ДБН А.3.1-3-94
(Принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения ДБН А.3.1-3-94)
05.10.1994
Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій
(Об утверждении Порядка определения нормативных расходов жилищно-эксплуатационных организаций, связанных с содержанием домов и придомовых территорий)
03.09.1999
Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 25 квітня 2005 р. N 16827
(О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 25 апреля 2005 г. N 16827)
19.05.2005
Про результати експлуатації нормативно-правової бібліотеки "Строй-Информ"
(О результатах эксплуатации нормативно-правовой библиотеки "Строй-Информ")
27.05.2005
Про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду України за 2004 рік та I квартал 2005 року
(О результатах выполнения финансовых планов предприятиями и организациями сферы управления Госстроя Украины за 2004 год и І квартал 2005 года)
27.05.2005
Про стан підготовки та перепідготовки робітничих та інженерно-технічних кадрів для будівельного комплексу України
(О состоянии подготовки и переподготовки рабочих и инженерно-технических кадров для строительного комплекса Украины)
27.05.2005
Про діяльність Управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації
(О деятельности Управления градостроения и архитектуры Николаевской областной государственной администрации)
27.05.2005
Про досвід організації у Львівській області моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів житлово-громадського призначення при забудові населених пунктів
(Об опыте организации во Львовской области мониторинга и контроля за соблюдением требований к беспрепятственному доступу инвалидов к объектам жилищно-общественного назначения при застройке населенных пунктов)
29.04.2005
 Емкости