Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название Дата
Роз'яснення щодо розміщення спеціалізованих магазинів з продажу живих тварин, птахів та відповідних товарів у реконструйованих приміщеннях перших поверхів багатоквартирних житлових будинків
(Разъяснения относительно размещения специализированных магазинов по продаже живых животных, птиц и соответствующих товаров в реконструированных помещениях первых этажей многоквартирных жилых домов)
01.01.2005
Роз'яснення щодо термінів експлуатації житлових будинків та їх вартості залежно від цього терміну
(Разъяснение относительно сроков эксплуатации жилых домов и их стоимости в зависимости от этого срока)
01.01.2005
Роз'яснення стосовно порядку встановлення приймальної супутникової антени на даху багатоквартирного будинку та проведення телевізійного кабелю до житлової квартири
(Разъяснение относительно порядка установления приемной спутниковой антенны на крыше многоквартирного дома и проведения телевизионного кабеля к жилой квартире)
01.01.2005
Роз'яснення щодо порядку надання житла власникам приватизованих квартир при знесенні будинку
(Разъяснение относительно порядка предоставления жилья владельцам приватизированных квартир при снесении дома)
01.01.2005
Роз'яснення щодо процедурних питань, пов'язаних із реконструкцією житлового будинку та господарських будівель на спільній земельній ділянці
(Разъяснение относительно процедурных вопросов, связанных с реконструкцией жилого дома и хозяйственных зданий на общем земельном участке)
01.01.2005
Роз'яснення стосовно переобладнання житлових приміщень першого поверху існуючого багатоквартирного житлового будинку під приміщення громадського призначення
(Разъяснение относительно переоборудования жилищных помещений первого этажа существующего многоквартирного жилого дома под помещение общественного назначения)
01.01.2005
Протокол засідання робочої групи координаційної ради директорів проектних, науково-дослідних і вишукувальних організацій при Держбуді України від 22 серпня 2005 р.
(Протокол заседания рабочей группы координационного совета директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательных организаций при Госстрое Украины от 22 августа 2005 г.)
22.08.2005
Положення про пiдряднi контракти у будiвництвi України
(Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины)
15.12.1993
ДБН Г.1-2-93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами)
(ДБН Г.1-2-93. Типичное положение о хозрасчетных подразделах при инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля (украинским и российским языками))
10.08.1993
СНУ-93. Збірник 47. Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения. (отменен))
06.01.1993
ЕРУ-97, СНУ-93, випуск 1. Зміни і доповнення до кошторисних норм і одиничних розцінок (відмінений)
(ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен))
21.12.1994
СНУ-93. Збірник 27. Автомобільні дороги (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 28. Залізниці (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 28. Железные дороги (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 16. Трубопроводи внутрішні. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 16. Трубопроводы внутренние. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель і споруд (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 22. Водопровід - зовнішні мережі. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 22. Водопровод - наружные сети. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 19. Газопостачання - внутрішні пристрої. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 14. Конструкції в сільському господарстві. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 14. Конструкции в сельском хозяйстве. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 24. Теплопостачання і газопроводи - зовнішні мережі. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 23. Канализация - наружные сети. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 18. Опалювання - внутрішні пристрої. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 18. Отопление - внутренние устройства. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 12. Крівлі. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 12. Кровли. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 20. Вентиляція і кондиціонування повітря. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 26. Роботи теплоізоляцій. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 26. Теплоизоляционные работы. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 13. Захист будівельних конструкцій і устаткування від корозії (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 10. Дерев"яні конструкції. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 10. Деревянные конструкции. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 11. Підлоги. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 11. Полы. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 15. Обробні роботи. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 15. Отделочные работы. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішні пристрої. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 21. Електроосвітлення будівель. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 21. Электроосвещение зданий. (отменен))
06.01.1993
СНУ 93. Збірник 9. Металеві конструкції. (відмінений)
(СНУ 93. Сборник 9. Металлические конструкции. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 8. Конструкції з цеглини і блоків. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 1. Земляні роботи. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 7. Бетонні і залізобетонні конструкції збірні. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 5. Роботи паль. Опускні колодязі. Закріплення грунтів. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 6. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 3. Буропідривні роботи. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 3. Буровзрывные работы. (отменен))
06.01.1993
СНУ-93. Збірник 2. Гірничовскриваючі роботи. (відмінений)
(СНУ-93. Сборник 2. Горновскрышные работы. (отменен))
06.01.1993
ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень
(ДБН Б.2.4-1-94. Планирование и застройка сельских поселений)
05.01.1994
ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273)
(ДБН А.3.1-2-93. Порядок предоставления разрешения на выполнение строительных работ (Утратил действие -приказ Держбуду Украины от 05.12.2000 г. N 273))
10.08.1993
ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролеві України
(ДБН А.3.1-1-93. Аттестация работников органов государственного архитектурно-строительного контроля Украины)
10.08.1993
ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспособность и товаропросування строительных материалов и изделий на внешних рынках. Сроки и определения)
02.02.1995
ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-13-94. Материалы мелкоштучные стенные. Сроки и определения)
12.04.1994
ДБН А.1.1-4-93. Положення про головну і базову організацію по стандартизації та нормуванню (Скасовано-наказ Держбуду України N191 від 20.11.2003)
(ДБН А.1.1-4-93. Положения про главную и базовую организацию по стандартизации и нормированию (отм. - приказ Госстроя Украины N191 от 20.11.2003))
27.04.1993
ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-12-94. Изделия строительного назначения из минерального волокна. Сроки и определения)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-20-94. Крейда природна, борошно вапнякова і доломітова. Терміни та визначення.
(ДСТУ Б А.1.1-20-94. Мел естественная, мучение известняковая и доломитовая. Сроки и определения.)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-18-94. Лінолеум. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-18-94. Линолеум. Сроки и определения)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-17-94. Изделия керамические кислотоупорные, канализационные и дренажные. Сроки и определения)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-15-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Сроки и определения)
12.04.1994
ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів
(ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведения экспертизы, согласовании, утверждения, регистрации, издания и отмены нормативных документов)
27.04.1993
ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки,вимоги до побудови,викладу та оформлення нормативних документів
(ДБН А.1.1-2-93. Порядок разработки, требования к построению, изложения и оформления нормативных документов)
27.04.1993
ДСТУ Б А.1.1-23-94. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-23-94. Средства пакетирования и контейнеры для строительных материалов и изделий. Сроки и определения)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-14-94. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-14-94. Изделия керамические олицовочные. Сроки и определения)
12.04.1994
ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
(ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения.)
27.04.1993
ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сырье глинистое органо-минеральное из отходов угледобычи и углеобогащения для керамических изделий. Технические условия)
30.03.1994
ДСТУ Б В.2.7-5-93. Кахлі пічні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-5-93. Изразцы печные. Технические условия)
16.08.1993
ДСТУ Б В.2.7-7-94. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-7-94. Изделия бетонные стенные мелкоштучные. Технические условия)
15.03.1994
ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плити пінополістирольні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плиты пинополистирольные. Технические условия)
24.03.1994
ДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепиця бетонна. Технічні умови.
(ДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепица бетонная. Технические условия.)
15.03.1994
ДСТУ Б В.2.7-4-93. В"яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови.
(ДСТУ Б В.2.7-4-93. Вяжущее гипсовое с фосфогипсу. Технические условия.)
16.08.1993
ДСТУ Б В.2.7-3-93. Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови.
(ДСТУ Б В.2.7-3-93. Камень гипсовый искусственный с фосфогипсу. Технические условия.)
16.08.1993
ДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в"яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови. (на українській та російській мові)
(ДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогипс кондиционный для производства гипсового вяжущего и искусственного гипсового камня. Технические условия. (на украинском и российском языке))
16.08.1993
ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогіпс рядовий. Технічні умови.
(ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогипс рядовой. Технические условия.)
24.11.1997
Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень
(Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений)
14.12.2006
Про затвердження Методики визначення відновної вартості об"єкта благоустрою та форми акта його обстеження
(Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости объекта благоустройства и формы акта его обследование)
26.10.2006
Про затвердження Системи насінництва та розсадництва квітково-декоративних рослин
(Об утверждении Системы семеноводства и рассадника цветочно-декоративных растений)
09.10.2006
Про затвердження Системи моніторингу сфери поводження з твердими побутовими відходами
(Об утверждении Системы мониторинга сферы обращения с твердыми бытовыми отходами)
19.09.2006
Про затвердження Типового положення про структуру управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами
(Об утверждении Типичного положения о структуре управления в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами)
01.02.2007
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України
(Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
09.10.2006
Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
(О предоставлении действия ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові дома. Основные положення")
28.09.2005
Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання
(Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения)
22.11.2005
Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
(О выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности из централизованного водоснабжения и водоотвода)
20.04.2006
Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року
(Об итогах работы отрасли в И полугодии в 2005 году)
20.07.2005
Щодо врахування в кошторисній документації вартості матеріальних ресурсів
(Относительно учета в сметной документации стоимости материальных ресурсов)
23.02.2006
Щодо Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(Относительно Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
14.11.2006