Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 1
(ДБН А.1.1-1-93. Изменение N 1)
30.06.2000
ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природные пески для производства строительных материалов. Сроки и определения)
27.09.1994
ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перлит. Материалы и изделия перлитовые. Сроки и определения)
12.04.1994
Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд
(Технические требования и правила относительно применения сигнализаторов к взрывоопасным концентраций топливных газов и микроконцентраций чадного газа в воздухе помещений жилых домов и общественных домов и сооружений)
21.10.1998
ДБН В.1.1-7-2002. пожежі. Пожежна безпеку об"єктів будівництва
(ДБН В.1.1-7-2002. пожара. Пожарная безопасность объектов строительства)
03.12.2002
СНиП II-12-77. Зміна N 1
(СНиП II-12-77. Изменение N 1)
29.01.2003
ДСТУ Б В.1.1-6-2001. пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість. Видання офіційне
(ДСТУ Б В.1.1-6-2001. пожары. Двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость. Издание официальное)
30.11.2001
ДСТУ Б В.1.1-4-98. пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
(ДСТУ Б В.1.1-4-98. пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования)
28.12.1998
СНіП ІІ-3-79**. Зміна (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06)
(СНиП ІІ-3-79**. Изменение (Упразднено согласно приказа Минбуду Украины N 301 от 09.09.06))
17.06.1996
ДБН В.2.8-12-2000. Зміна N1
(ДБН В.2.8-12-2000. Изменение N1)
24.11.2003
ГОСТ 10832-91. Зміна N 2 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.)
(ГОСТ 10832-91. Изменение N 2 (Вводится в действие с 1 января 2004 г.))
22.10.2003
ГОСТ 10832-91. Зміна N 1 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.)
(ГОСТ 10832-91. Изменение N 1 (Вводится в действие с 1 января 2004 г.))
22.10.2003
СНиП II-35-76. Зміна N 2
(СНиП II-35-76. Изменение N 2)
20.10.2003
ДСТУ Б В.2.6-2-95. Зміна N1
(ДСТУ Б В.2.6-2-95. Изменение N1)
30.01.1998
СНиП 2.03.01-84* Зміна N 2
(СНиП 2.03.01-84* Изменение N 2)
30.01.1998
СНиП 3.03.01-87. Зміна N1
(СНиП 3.03.01-87. Изменение N1)
30.01.1998
ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови (Українською мовою)
(ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия (Украинским языком))
25.02.2003
ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний. Технічні умови (На російській мові)
(ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия (На русском языке))
25.02.2003
ДСТУ Б В.2.7-120-2003. Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги
(ДСТУ Б В.2.7-120-2003. Добавки энергосохраняющие для керамических строительных изделий. Общие технические требования)
25.02.2003
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови (українською мовою)
(ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цемент. Общие технические условия (украинским языком))
31.01.2002
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна N 1
(ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Изменение N 1)
05.05.2003
ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
(ДБН В.2.2-7-98. Дома и сооружения. Здания и сооружения для сохранения минеральных удобрений и средств защиты растений)
18.02.1998
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги
(ДСТУ Б В.2.8-10-98. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Стропы грузовые. Классификация, параметры и размеры, технические требования)
25.11.1998
ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамічні. Методи випробувань
(ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамические. Методы испытаний)
07.05.2002
ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001). Плитки керамічні для підлог. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001). Плитки керамические для полов. Технические условия)
07.05.2002
ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия)
11.04.2002
ДБН В.2.5-22-2002. Зовнішні мережі гарячого водопостачання і водяного опалювання з використанням труб із структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі вспіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою
(ДБН В.2.5-22-2002. Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой)
19.01.1999
ДБН В.2.6-14-97. Зміна N 2 (Дія припинена)
(ДБН В.2.6-14-97. Изменение N 2 (Действие приостановлено))
01.01.2002
ДБН В.2.6-14-97. Тому 1, 2 і 3. Конструкції будівель і споруд. Покриття будівель і споруд (на російській мові)
(ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений (на русском языке))
01.10.1999
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови (на російській мові)
(ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементы. Общие технические условия (на русском языке))
31.01.2002
ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Труби із структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі вспіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для сітей холодного, гарячого водопостачання і водяного опалювання. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. Технические условия)
07.05.2002
ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
(ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированиям)
07.05.2002
ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Зміна N 1
(ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Изменение N 1)
05.12.2002
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Поправки
(ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Поправки)
30.09.2002
ДСТУ Б В.2.7-73-98. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-73-98. Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов. Технические условия)
28.10.1998
ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98). Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань
(ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98). Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний)
31.01.2002
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Суміші бетонні. Методи випробувань
(ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Смеси бетонные. Методы испытаний)
31.01.2002
ДБН В.2.3-6-2002. Мости і труби. Обстеження і випробування
(ДБН В.2.3-6-2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание)
07.05.2002
ДБН В.2.6-14-97. Зміна N2 (Дію призупинено)
(ДБН В.2.6-14-97. Изменение N2 (Действие приостановлено))
01.10.1999
ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови. Зміна N 1
(ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цемент общестроительного назначения. Технические условия. Изменение N 1)
07.05.2002
ДСТУ Б В.2.7-44-96. Зміна
(ДСТУ Б В.2.7-44-96. Изменение)
07.05.2002
ДСТУ Б В.2.7-78-98. Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-78-98. Материал герметизуючий бутилрегенератный. Технические условия)
03.12.1998
ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизирующие бутилкаучуковые. Технические условия)
03.12.1998
ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плити гіпсові для перегородок і внутрішнього облицьовування стін. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия)
30.11.2001
СНиП 2.04.05-91. Посібник з проектування систем водяного опалювання
(СНиП 2.04.05-91. Пособие по проектированию систем водяного отопления)
06.12.2000
ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Грунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків
(ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Грунты. Изымания, упаковка, транспортирования и сохранения образцов)
06.12.2000
ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
(ДБН В.2.6-22-2001. Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей)
14.09.2001
ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі
(ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме)
14.12.2000
ДБН В.2.2-11-2002. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
(ДБН В.2.2-11-2002. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения)
01.03.2002
ДСТУ Б В.2.7-34-2001. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-34-2001. Щебень для строительных работ из скальных горных пород и отходов сухого магнитного обогащения железистых кварцитов горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия)
31.10.2001
ДСТУ Б В.2.7-33-2001. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-33-2001. Песок кварцево-стальной и тонкодисперсная фракция для строительных работ по отходам горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия)
31.10.2001
ДБН В.2.3-4-2000. Зміна /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
(ДБН В.2.3-4-2000. Изменение /Отменен-приказ Минрегионбуду Украины N 292 от 31.10.2007р./)
07.05.2002
ДСТУ Б В.2.7-109-2001. Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-109-2001. Породы карбонатные для производства известки. Технические условия)
31.08.2001
ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали Бутепрол-2М, Тегерон. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизирующие нетвердеющие полимерные материалы Бутепрол-2М, Тегерон. Технические условия)
06.02.2001
ДСТУ Б В.2.6-24-2001. (ГОСТ 24700-99). Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-24-2001. (ГОСТ 24700-99). Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия)
02.12.1999
ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99). Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99). Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия)
31.08.2001
ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). Скло загартоване будівельне. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). Стекло закаленное строительное. Технические условия)
26.09.2001
ДБН В.2.6-6-95. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ"
(ДБН В.2.6-6-95. Проектирования, строительство и эксплуатация домов системы "ПЛАСТБАУ")
25.01.1995
ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Трубы железобетонные безнапорные, футерованные каменелитим вкладышем. Технические условия)
26.03.2001
ГОСТ 25116-82. Вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Типи, конструкція і розміри
(ГОСТ 25116-82. Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры)
31.12.1981
ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 1
(ДСТУ Б В.2.6-11-97. Изменение N 1)
11.04.2002
ДСТУ Б В.2.7-61-97. Зміна
(ДСТУ Б В.2.7-61-97. Изменение)
11.04.2002
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка
(ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка)
11.04.2002
ДСТУ Б В.2.7-81-98. Бітуми нафтові дорожні грузлі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам"яних матеріалів.
(ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов.)
03.12.1998
ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
(ДБН В.2.2-8-98. Предприятия, здания и сооружения по сохранению и переработке зерна)
19.06.1996
ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров"я
(ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения)
04.01.2001
ДСТУ Б В.2.6-23-2001. (ГОСТ 23166-99). Блоки віконні. Загальні технічні умови.
(ДСТУ Б В.2.6-23-2001. (ГОСТ 23166-99). Блоки оконные. Общие технические условия.)
26.09.2001
ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці і дороги населених пунктів
(ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов)
11.04.2001
ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия)
17.05.2000
ГОСТ 8735-88. Зміна N 2.
(ГОСТ 8735-88. Изменение N 2.)
17.05.2000
СН 174-75. Зміни і доповнення
(СН 174-75. Изменения и дополнения)
22.08.1977
СНиП 2.04.05-91. Про порядок застосування міждержавної Зміни N 2 на території України
(СНиП 2.04.05-91. О порядке применения межгосударственного Изменения N 2 на территории Украины)
18.07.2001
ДБН В.2.8-12-2000. Поправка
(ДБН В.2.8-12-2000. Поправка)
12.12.2001
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1
(ДСТУ Б В.2.8-10-98. Изменение N 1)
30.11.2001
ДСТУ Б В.2.7-73-98. Виправлення зміни
(ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправка изменения)
30.11.2001
 Емкости