Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Комітети та Комісії

Комітети та КомісіїПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
ГОСТ 4610-49 Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный
(ГОСТ 4610-49 Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный)
01.01.1970
ГОСТ 4609-49 Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной. Одиночный с ручным насосом
(ГОСТ 4609-49 Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной. Одиночный с ручным насосом)
01.01.1970
Изоляторы керамические на напряжение до 1000 В. Общие технические условия. Изменение N 7 (ИУС 4-90)
(Изоляторы керамические на напряжение до 1000 В. Общие технические условия. Изменение N 7 (ИУС 4-90))
01.06.1990
Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования. Изменение N 3 (ИУС 11-90)
(Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования. Изменение N 3 (ИУС 11-90))
01.01.1991
ГОСТ 9812-74. Бітуми нафтові ізоляційні. Технічні умови
(ГОСТ 9812-74. Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия)
01.01.1975
ГОСТ 961-89. Плитки кислототривкі і термокислотоупорные керамічні. Технічні умови
(ГОСТ 961-89. Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия)
01.01.1990
ГОСТ 9356-75. Рукави гумові для газової зварки і різання металів. Технічні умови
(ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия)
01.01.1989
ГОСТ 9870-61. Цвяхи дротяні оцинковані для асбоцементной крівлі. Технічні умови
(ГОСТ 9870-61. Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Технические условия)
01.01.1961
ГОСТ 7564-97. Прокат. Загальні правила відбору проб, заготівок і зразків для механічних і технологічних випробувань
(ГОСТ 7564-97. Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний)
01.01.1997
ГОСТ 27475-87 Составы влагозащитные и влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Метод определения влагозащитных свойств
(ГОСТ 27475-87 Составы влагозащитные и влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Метод определения влагозащитных свойств)
01.01.1970
ГОСТ 16976-71 Покрытия лакокрасочные Метод определения степени меления
(ГОСТ 16976-71 Покрытия лакокрасочные Метод определения степени меления)
01.01.1970
СНР-93. Збірник норм на ремонт меліоративних споруд
(СНР-93. Сборник норм на ремонт мелиоративных сооружений)
17.12.1993
РЕР-97. Збірник одиничних розцінок на ремонт меліоративних споруд
(РЕР-97. Сборник единичных расценок на ремонт мелиоративных сооружений)
12.11.1997
Про затвердження Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд
(Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов мелиоративных систем и сооружений)
01.10.1999
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)
(Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю))
01.01.1970
Про ліцензування будівельної діяльності
(О лицензировании строительной деятельности)
24.11.2003
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 2. Рабочие. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.)
01.01.2000
НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості
(НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
(НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів)
01.01.1970
НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охорони праці у метизному виробництві
(НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охорони праці у метизному виробництві)
01.01.1970
НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості
(НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості)
01.01.1970
НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
(НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства)
01.01.1970
НПАОП 17.0-3.02-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам (текстильного) бавовняного виробництва
(НПАОП 17.0-3.02-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам (текстильного) бавовняного виробництва)
01.01.1970
НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві
(НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві)
01.01.1970
НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві взуття
(НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві взуття)
01.01.1970
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
(НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів)
01.01.1970
НПАОП 17.6-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва
(НПАОП 17.6-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва)
01.01.1970
Про затвердження Порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки
(Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности)
21.02.2005
Про затвердження Вимог до організації та порядку введення АЕС в експлуатаці
(Об утверждении Требований к организации иd порядка введения АЭС в експлуатаці)
21.08.2003
Коефіцієнти змін вартості будівництва (без врахування витрат з обладнання), що склалися на 1 липня 1997 року відносно вартості будівництва в поточних цінах відповідних періодів (без врахування податку на додану вартість)
(Коэффициенты изменений стоимости строительства (без учета затрат из оснащения), которые сложились на 1 июля 1997 года относительно стоимости строительства в текущих ценах соответствующих периодов (без учета налога на добавленную стоимость))
29.07.1997
ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Строительные материалы. Цемент для строительных растворов. Технические условия)
01.01.2005
Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок кoмунальної теплоенергетики України (затв. наказом Мінбуду України від 16.03.06 N 67)
(Отраслевая методика расчета вредных выбросов, которые поступают от теплогенеруючих установок коммунальной теплоэнергетики Украины (затв. приказом Минбуду Украины от 16.03.06 N 67))
01.01.2006
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 4. Рабочие. Строительство и ремонт автомобильных дорог)
01.01.2003
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2006. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2006. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2006
Зміна N3 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Мінбуду України N 55 від 28.02.06)
(Изменение N3 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 55 от 28.02.06))
01.01.2006
Доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Держбуду України N 124 від 17.05.01)
(Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01))
01.01.2006
СНіП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 3
(СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Зміна N 3)
01.01.2006
ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(ДБН В.2.2-16-2005. Дома и сооружения. Культурно-зрелищные и досуговые заведения)
01.01.2005
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
(ДБН В.2.4-2-2005 Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования)
17.06.2005
Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом
(Об утверждении Правил охраны труда при переработке и сохранении аммиачной селитры насыпью)
01.09.2009
Про затвердження Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів
(Об утверждении Правил безопасности при заготовке и переработке утиля и отходов черных и цветных металлов)
29.07.2009
Про затвердження Правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
(Об утверждении Правил охраны труда при обслуживании пропиточно-сушильного оборудования для производства дублируемых резинотехнических материалов и изделий из них)
29.07.2009
Про затвердження Правил охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних ...
(Об утверждении Правил охраны труда для производств суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целлулоида и изделий из него, пластических масс, синтетических смол, электроизоляционных материалов и резинотехнических ...)
29.07.2009
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08)
(Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (НПАОП 0.00-4.01-08))
24.03.2008
Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07)
(Об утверждении Правил выбора и применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (НПАОП 0.00-1.04-07))
28.12.2007
Про внесення змін до Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
(О внесении изменений к Правилам охраны труда для работников лесного хозяйства и лесной промышленности)
07.11.2007
Про затвердження Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
(Об утверждении Правил охраны труда для предприятий и организаций полиграфической промышленности)
03.12.2007
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
(Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты)
24.03.2008
Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ)
(Методика обследования газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП, ГРПБ, ИГРУ))
10.12.2007
СНиРр-93. Загальні положення по застосуванню кошторисних норм і розцінок на ремонтно-будівельні роботи (відмінений)
(СНиРр-93. Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы (отменен))
26.04.1994
Інструкція з планування, обліку і калькуляції собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
(Инструкция из планирования, учета и калькуляции себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
31.03.1997
ВБН. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи (скасовано)
(ВБН. Указания относительно применения сметных норм и единичных расценок на ремонтно-строительные работы (отменено))
05.08.1997
Щодо скасування наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.2006 N 302 "Про затвердження зразків Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень"
(Относительно отмены приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 09.09.2006 N 302 "Про утверждение образцов Акта обследования зеленых насаждений, что подлежат удалению, и Ордера на удаление зеленых насаджень")
13.08.2009
Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до теплових мереж
(Об утверждении Правил присоединения когенераційних установок к тепловым сетям)
24.07.2009
Про затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
(Об утверждении Методических рекомендаций о применении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов)
10.08.2009
Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234.НННН:2009 "Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків"
(Об утверждении СОУ ЖКГ 75.11-35077234.НННН:2009 "Житлові дома. Правила определения физического сноса жилищных будинків")
03.02.2009
Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234. НННН:2009 "Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків"
(Об утверждении СОУ ЖКГ 75.11-35077234. НННН:2009 "Житлові дома. Сборник укрупненных показателей стоимости воссоздания многоэтажных жилищных будинків")
07.02.2009
Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94
(Технические правила ремонта и содержания городских улиц и дорог КТМ 204 Украины 010-94)
27.12.1994
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об"єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів
(Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм содержания объектов улично-дорожной сети населенных пунктов)
05.07.2007
 

ЕмкостиСпонсоры раздела:
  • Проектирование Одесса