Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів
(Об утверждении Правил предоставления услуг из сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов)
21.03.2000
Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Временного порядка определения уполномоченных учреждений, организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
19.12.2007
Про скасування наказу Держархбудінспекції від 19.12.2007 N 77 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську ...
(Об отмене приказа Держархбудинспекции от 19.12.2007 N 77 "Про утверждение Временного порядка определения уполномоченных учреждений, организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную ...)
29.12.2008
Про уповноваження ТОВ "Лугбудконтроль-ліцензія" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Лугбудконтроль-ліцензія" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
12.11.2008
Про уповноваження ТОВ "ЕКСПЕРТБУД" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "ЕКСПЕРТБУД" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
27.11.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
16.07.2008
Про утворення Ліцензійної комісії
(Об образовании Лицензионной комиссии)
05.03.2008
Щодо питомих розрахункових показників площ окремих типів громадських будинків
(Относительно удельных расчетных показателей площадей отдельных типов общественных домов)
22.12.2003
Про уповноваження ВАТ "ПРОМХІМСАНТЕХМОНТАЖ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ОАО "ПРОМХІМСАНТЕХМОНТАЖ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
04.12.2008
Про уповноваження ТОВ "КОНСТАНТА-ЕКСПЕРТ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "КОНСТАНТА-ЕКСПЕРТ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
04.12.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
28.11.2008
Про уповноваження ТОВ "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.11.2008
Про уповноваження ТОВ "АЛМАР" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "АЛМАР" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.11.2008
Про уповноваження Відокремленого структурного підрозділу "Виробничо-технічний науково-дослідний центр "Новітні технології" Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
(О полномочии Отделенного структурного подразделения "Виробничо-технічний научно-исследовательский центр "Новітні технології" Управление капитального строительства Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины)
25.11.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
25.11.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
13.11.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
11.11.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
11.11.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
29.10.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
29.10.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
28.10.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
27.10.2008
Про визнання наказу таким, що втратив чинність
(О признании приказа таким, что потерял действие)
20.10.2008
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39
(О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39)
16.10.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
15.10.2008
Про уповноваження ТОВ "ТБЦ "Експерт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "ТБЦ "Експерт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
21.10.2008
Про затвердження Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту
(Об утверждении Положения о порядке привлечения и использования средств на финансирование домостроения и дополнительное социальное обеспечение граждан Украины в рамках эксперимента)
08.10.1999
Про затвердження Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту
(Об утверждении Положения о порядке привлечения и использования средств на финансирование домостроения и дополнительное социальное обеспечение граждан Украины в рамках эксперимента)
08.10.1999
Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономі...
(Об утверждении Положения о механизме рассмотрения документов и предоставления выводов относительно обоснованности причин превышения сроков, установленных в статьях 1 и 2 Закона Украины "Про порядок осуществления расчетов в иностранной валюті", за зовнішньоекономі...)
25.05.1999
Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономі...
(Об утверждении Положения о механизме рассмотрения документов и предоставления выводов относительно обоснованности причин превышения сроков, установленных в статьях 1 и 2 Закона Украины "Про порядок осуществления расчетов в иностранной валюті", за зовнішньоекономі...)
25.05.1999
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва, та Методичних вказівок щодо застосування базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що
(Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства, и Методических указаний относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что)
18.09.1998
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва, та Методичних вказівок щодо застосування базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що
(Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства, и Методических указаний относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что)
18.09.1998
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури
(Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, что предоставляются застройщикам местными органами градостроения и архитектуры)
16.09.1998
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури
(Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, что предоставляются застройщикам местными органами градостроения и архитектуры)
16.09.1998
Про затвердження Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва
(Об утверждении Правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства)
09.09.1998
Про затвердження Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва
(Об утверждении Правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства)
09.09.1998
Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об"єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій
(Об утверждении Типичного положения о разработке и выдаче архитектурно-планировочных заданий и технических условий на проектирование объектов: нового строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
04.04.1997
Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об"єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій
(Об утверждении Типичного положения о разработке и выдаче архитектурно-планировочных заданий и технических условий на проектирование объектов: нового строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
04.04.1997
Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об"єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій
(Об утверждении Типичного положения о разработке и выдаче архитектурно-планировочных заданий и технических условий на проектирование объектов: нового строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
04.04.1997
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт
(Об утверждении Типичного положения из планирования, учета и калькуляции себестоимости строительно-монтажных работ)
19.08.1994
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт
(Об утверждении Типичного положения из планирования, учета и калькуляции себестоимости строительно-монтажных работ)
19.08.1994
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
(Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92)
17.04.1992
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (розділи 1, 3, 4)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (разделы 1, 3, 4))
13.10.1999
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
21.02.2000
Про граничні ціни на матеріали, вироби та конструкції
(О предельных ценах на материалы, изделия и конструкции)
15.01.1993
Щодо граничних базисних цін на матеріали, вироби і конструкції
(Относительно предельных базисных цен на материалы, изделия и конструкции)
11.10.1996
Щодо граничних базисних цін на матеріали, вироби і конструкції
(Относительно предельных базисных цен на материалы, изделия и конструкции)
11.10.1996
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту
(Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного уклада населенного пункта)
24.09.1993
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту
(Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного уклада населенного пункта)
24.09.1993
Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об"єкта самочинного будівництва для подальшої експлуатації
(Относительно наличия организаций, которые имеют право выдавать технический вывод относительно готовности объекта самочинного строительства для последующей эксплуатации)
31.10.2008
Щодо необхідності оформлення на тимчасову дослідно-промислову установку на період пробної експлуатації свердловин (родовища) дозволу на виконання будівельних робіт
(Относительно необходимости оформления на временную опытно-промышленную установку на период пробной эксплуатации скважин (месторождения) разрешения на выполнение строительных работ)
29.10.2008
Щодо необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт при розвідці газових родовищ
(Относительно необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ при разведке газовых месторождений)
19.09.2008
Щодо терміну притягнення до адміністративної відповідальності
(Относительно срока привлечения к административной ответственности)
06.08.2008
Щодо виконання протиаварійних, відновлювальних та будівельних робіт в умовах надзвичайної ситуації
(Относительно выполнения противоаварийных, обновительных и строительных работ в условиях чрезвычайной ситуации)
06.08.2008
Щодо здійснення технічного нагляду
(Относительно осуществления технического наблюдения)
29.09.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
03.10.2008
Про скасування рішень про реєстрацію актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів
(Об отмене решений о регистрации актов государственной приемной комиссии о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов)
02.10.2008
Про уповноваження ТОВ "Східно-український експертний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Східно-український экспертный центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.09.2008
Про уповноваження ТОВ "Будкомсервіс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Будкомсервіс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
19.09.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
22.08.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
12.08.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
07.08.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
07.08.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
07.08.2008
Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції
(Об утверждении Положения о лицензионной комиссии Государственной архитектурно-строительной инспекции)
14.04.2008
Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні
(Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших домов и комплексов жилищно-гражданского и промышленного назначения, построенных и принятых в эксплуатацию в 1999 году в Украине)
10.03.2000
Про затвердження Переліку галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи, які здатні виконувати комплексну державну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва
(Об утверждении Перечня отраслевых (межотраслевых) служб Укринвестекспертизи, которые способны выполнять комплексную государственную экспертизу инвестиционных программ и проектов строительства)
16.11.1998
Про затвердження типових статусів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи
(Об утверждении типичных статусов отраслевых (межотраслевых) и местных служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
31.08.1993
Про затвердження типових статусів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи
(Об утверждении типичных статусов отраслевых (межотраслевых) и местных служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
31.08.1993
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
25.09.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
15.09.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
08.09.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
03.09.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
22.08.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
07.08.2008
 Емкости