Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005
(Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения ДБН В.2.2-15-2005)
18.05.2005
Про уповноваження ПП "Севастопольський експертно-технічний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ПП "Севастопольський экспертно-технический центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
22.04.2009
Про утворення Ліцензійної комісії
(Об образовании Лицензионной комиссии)
05.03.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
13.05.2009
Про уповноваження ТОВ "Виробнича лабораторія "Будстандарт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Виробнича лаборатория "Будстандарт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
08.04.2009
Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Примерного перечня работ осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
16.07.2008
Про стан виконавської дисципліни у центральному апараті Держархбудінспекції та її територіальних органах у I кварталі 2009 року та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держархбудінспекції, її т...
(О состоянии исполнительской дисциплины в центральном аппарате Держархбудинспекции и ее территориальных органах в И квартале в 2009 году и мероприятия по усилению контроля и повышению ответственности руководителей структурных подразделений Держархбудинспекции, ее т...)
23.04.2009
Про організацію роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції з правоохоронними органами
(Об организации работы Государственной архитектурно-строительной инспекции с правоохранительными органами)
23.04.2009
Про результати впровадження нового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів
(О результатах внедрения нового порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
23.04.2009
Про результати роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів у I кварталі 2009 року
(О результатах работы Государственной архитектурно-строительной инспекции и ее территориальных органов в И квартале в 2009 году)
23.04.2009
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт
(Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ)
03.06.2009
Про затвердження складу ліцензійної комісії Держархбудінспекції
(Об утверждении состава лицензионной комиссии Держархбудинспекции)
01.04.2009
Про скасування наказу Держархбудінспекції від 16.07.2008 N 112 "Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури"
(Об отмене приказа Держархбудинспекции от 16.07.2008 N 112 "Про утверждение Примерного перечня работ осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архітектури")
31.03.2009
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
17.01.2005
Про внесення змін у додаток 3 до наказу Держархбудінспекції від 25.02.2009 N 30
(О внесении изменений в добавление 3 к приказу Держархбудинспекции от 25.02.2009 N 30)
19.05.2009
Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Временного регламента работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
25.02.2009
Щодо включення представників професійних спілок до складу приймальних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом виробничих об"єктів
(Относительно включения представителей профессиональных союзов в состав приемных комиссий из принятия в эксплуатацию законченных строительством производственных объектов)
12.03.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
27.02.2009
Про уповноваження ТОВ "Архінформ-проект" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Архінформ-проект" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
11.02.2009
Про організацію виконання наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 47 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури"
(Об организации выполнения приказа Минрегионбуду от 27.01.2009 N 47 "Про утверждение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архітектури")
06.04.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
06.04.2009
Про утворення міжвідомчої (постійно діючої) робочої групи
(Об образовании межведомственной (постоянно действующей) рабочей группы)
06.03.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
03.03.2009
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту
(Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного уклада населенного пункта)
24.09.1993
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Про уповноваження ТОВ "Регіонексперт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Регіонексперт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
12.06.2008
Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні
(Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших домов и комплексов жилищно-гражданского и промышленного назначения, построенных и принятых в эксплуатацию в 1999 году в Украине)
10.03.2000
Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції як органу ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Регламента работы Держархбудинспекции как органа лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
21.07.2008
Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Временного регламента работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
25.02.2009
Щодо ліцензування робіт з капітального ремонту
(Относительно лицензирования работ из капитального ремонта)
22.01.2009
Щодо ліцензування робіт з капітального ремонту
(Относительно лицензирования работ из капитального ремонта)
22.01.2009
Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік
(Об основных направлениях деятельности и задания Госстроя Украины на 2002 год)
26.07.2002
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97
(Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97)
27.06.1996
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97
(Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97)
27.06.1996
Про затвердження змін до нормативних документів у зв"язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" і порядок введення їх в дію
(Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие)
21.10.2004
Про затвердження змін до нормативних документів у зв"язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" і порядок введення їх в дію
(Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие)
21.10.2004
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97
(Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97)
27.06.1996
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97
(Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97)
27.06.1996
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
25.02.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
20.02.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
13.02.2009
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
11.02.2009
Про скасування дозволів на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешений на выполнение строительных работ)
09.02.2009
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 19.05.2008 р. N 76
(О внесении изменений к приказу Держархбудинспекции от 19.05.2008 р. N 76)
25.12.2008
Про уповноваження ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ДП "Науково-дослідна производственно-техническое агентство "Стратегія регионального розвитку" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
19.05.2008
Про уповноваження ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ДП "Науково-дослідна производственно-техническое агентство "Стратегія регионального розвитку" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
19.05.2008
Про уповноваження ТОВ "КЕТ-Центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "КЕТ-Центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
31.03.2008
Про уповноваження ВТФ "Славенія" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ВТФ "Славенія" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
28.02.2008
Про уповноваження ДП "Центральна служба Української державної інвестиційної експертизи" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ДП "Центральна служба Украинской государственной инвестиционной експертизи" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
25.02.2008
Про уповноваження ТОВ "Автотехпром-2002" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "Автотехпром-2002" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
11.03.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
30.12.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
30.12.2008
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 31.03.2008 р. N 55
(О внесении изменений к приказу Держархбудинспекции от 31.03.2008 р. N 55)
29.12.2008
Про уповноваження ТОВ "ЕТЦ "Автотехпром" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "ЕТЦ "Автотехпром" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
29.12.2008
Про скасування наказу на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(Об отмене приказа на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
29.12.2008
Про уповноваження ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
29.12.2008
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 12.06.2008 N 91
(О внесении изменений к приказу Держархбудинспекции от 12.06.2008 N 91)
26.12.2008
Про уповноваження ПП "АРХБУДЕКСПЕРТИЗА" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ПП "АРХБУДЕКСПЕРТИЗА" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
18.12.2008
Про уповноваження ТОВ "МАКРОС-ЦЕНТР 28" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності
(О полномочии ООО "МАКРОС-ЦЕНТР 28" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
15.12.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
11.12.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
08.12.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
04.12.2008
Про визнання наказу Держархбудінспекції таким, що втратив чинність
(О признании приказа Держархбудинспекции таким, что потерял действие)
04.12.2008
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 28.02.2008 N 35
(О внесении изменений к приказу Держархбудинспекции от 28.02.2008 N 35)
04.12.2008
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт
(Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
19.01.2009
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна
(Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
24.05.2001
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна
(Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
24.05.2001
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна
(Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
24.05.2001
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (розділи 1, 3, 4)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (разделы 1, 3, 4))
13.10.1999
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
21.02.2000
Щодо здійснення технічного нагляду
(Относительно осуществления технического наблюдения)
16.01.2009
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів
(Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
15.01.2009
Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб"єктів здійснювати господарську діяльність, пов"язану зі створенням об"єктів архітектури
(Методические указания из подготовки экспертного вывода относительно определения возможности субъектов осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
14.12.2007
Щодо ліцензування діяльності будівельних підприємств
(Относительно лицензирования деятельности строительных предприятий)
09.10.2008
Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів, Пе...
(Об утверждении форм актов из принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется государственной приемной, рабочей комиссиям при принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов, Пе...)
27.01.2005
 Емкости