Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 N 1760 "Об утверждении Порядка определение категорий памяток для занесения объектов культурного наследства в Государственный реестр недвижимых памяток Украины")
30.01.2002
Про пропозиції щодо заснування Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва
(О предложениях относительно учреждения Премии Кабинета Министров Украины в области строительства)
24.10.2003
Про Зміну N 2 СНІП II-35-76 "Котельные установки"
(Об Изменении N 2 СНОП ІІ-35-76 "Котельные установки")
10.10.2003
Про затвердження Зміни N 1 та Зміни N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия"
(Об утверждении Изменения N 1 и Изменения N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия")
22.10.2003
Про затвердження Зміни N 2 СНіП II-35-76 "Котельные установки"
(Об утверждении Изменения N 2 Сноп ІІ-35-76 "Котельные установки")
20.10.2003
Про міждержавні Зміну N 1 та Зміну N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия"
(О межгосударственные Изменении N 1 и Изменение N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия")
10.10.2003
Про затвердження ДБН "Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції"
(Об утверждении ДБН "Здания и сооружения для сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции")
30.10.2003
Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-8-2003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей"
(Об утверждении национального стандарта ДСТУ Б В.2.3-8-2003 "Сооружения транспорта. Дорожные покрытия. Методы измерения сцепляющихся качеств")
13.10.2003
Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, депутатських запитів і звернень, власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року
(О состоянии обработки актов и поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины, депутатских запросов и обращений, собственных решений Комитета за 9 месяцев 2003 года)
24.10.2003
Про діяльність Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації
(О деятельности Управления градостроительство и архитектуры Луганской областной государственной администрации)
24.10.2003
Про затвердження Порядку визначення розміру коштів на кредитування нового будівництва та відновлення житла громадянам, що потерпіли від стихійного лиха в Закарпатській області
(Об утверждении Порядка определение размера средств на кредитование нового строительства и восстановления жилья гражданам, которые потерпели от стихийного бедствия в Закарпатской области)
17.11.1998
Про коефіцієнти визначення базисної кошторисної вартості монтажних робіт (ліфти та диспетчерські системи)
(О коэффициентах определения базисной сметной стоимости монтажных работ (лифты и диспетчерские системы))
27.02.1996
Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації
(Об учете средств на удержание службы заказчика в інвесторській сметной документации)
04.10.2000
Про застосування державних будівельних норм
(О применении государственных строительных норм)
16.09.2003
Про проект Указу Президента України "Про удосконалення дозвільної системи на будівництво об'єктів та порядку здійснення державного контролю у сфері містобудування"
(О проекте Указа Президента Украины "Об усовершенствовании разрешительной системы на строительство об"єктів и порядка осуществления государственного контроля в сфере градостроительства")
15.08.2003
Про проект ДБН "Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування"
(О проекте ДБН "Размещение и проектирование полигонов твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования")
15.08.2003
Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
(О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
15.08.2003
Про погодження техніко-економічного обгрунтування "Будівництво пілотної установки демінералізації шахтних вод. Комплекс споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит"
(О согласовании технико-экономического обгрунтування "Строительство пілотної установки демінералізації шахтных вод. Комплекс сооружений из очищения и опреснение шахтной воды для питьевого водозабезпечення г. Антрацит")
15.08.2003
Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість"
(О проекте ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Защита от пожара. Подвесные потолки. Метод испытания на огнестойкость")
15.08.2003
Про надання роз'яснення щодо оформлення форми N КБ-3
(О предоставлении роз"яснення относительно оформления формы N КБ-3)
04.09.2003
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року N 351-р щодо розроблення проекту Державної науково-технічної програми "Ресурс" - науково-технічної складової Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основн...
(О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 июня 2003 года N 351-р относительно разработки проекта Государственной научно-технической программы "Ресурс" - научно-технической составной Государственной программы обеспечения технологической безопасности в основн...)
14.08.2003
Про затвердження державного стандарту
(Об утверждении государственного стандарта)
11.08.2003
Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість"
(О проекте ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость")
15.08.2003
Про затвердження ДБН А.1.1-73-2003 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
(Об утверждении ДБН А.1.1-73-2003 "Положение из производственного нормирования затрат материалов в строительстве")
29.08.2003
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
(Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
29.08.2003
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1093 "Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету у III і IV кварталах 2003 року"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 N 1093 "О мероприятиях по мобилизации доходов в государственный бюджет в ІІІ и ІV кварталах 2003 года")
04.08.2003
Про затвердження Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2003-2007 роки
(Об утверждении Среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности в строительной области Украины на 2003-2007 года)
15.08.2003
Про заходи щодо усунення недоліків у організаційно-кадровій роботі в центральному апараті Держбуду
(О мероприятиях по устранению недостатков в организационно-кадровой работе в центральном аппарате Держбуду)
29.08.2003
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1212
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 6 августа 2003 г. N 1212)
19.08.2003
Щодо виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду від 30 липня 2003 року N 35/50
(Относительно выполнения решения общего заседания коллегий Госжилкоммунхоза и Держбуду от 30 июля 2003 года N 35/50)
21.08.2003
Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України В.Ф.Януковича від 17 липня 2003 р. N 40432 до Указу Президента України від 07.07.2003 р. N 580 "Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України"
(Об организации выполнения поручение Прем"єр-міністра Украины В.Ф.Януковича от 17 июля 2003 г. N 40432 к Указу Президента Украины от 07.07.2003 г. N 580 "О дополнительных мерах относительно привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины")
01.08.2003
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій
(Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
29.08.2003
Про призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
(О назначении официальных издателей нормативных документов в области строительства и промышленност строительных материалов)
29.08.2003
Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за I півріччя 2003 року
(О результатах работы по ликвидации убыточности предприятий, которые входят в состав строительных корпораций, за І полугодие 2003 года)
29.08.2003
Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду будівельних норм та нормативних документів
(Об организационных основах формирования и функционирование отраслевого фонда строительных норм и нормативных документов)
29.08.2003
Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати, виконання фінансових планів за I півріччя 2003 року та підготовки фінансових планів на 2004 рік підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Держбуду
(О состоянии погашения задолженности из выплаты заработной платы, выполнение финансовых планов за І полугодие 2003 года и подготовки финансовых планов на 2004 год предприятиями, учреждениями и организациями, которые належат к сфере управления Держбуду)
29.08.2003
Щодо визначення вартості робіт з технічного обслуговування і ремонту технічних засобів пожежогасіння, охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації
(Относительно определения стоимости работ по техническому обслуживанию иd ремонта технических средств пожежогасіння, охранительной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)
09.09.2003
Про погодження відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт устаткування
(О согласовании ведомственных ресурсных элементных сметных норм на ремонт оборудования)
29.08.2003
Про погодження змін та доповнень до кошторисно-нормативних документів на ремонт основних фондів підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України
(О согласовании изменений и дополнений к кошторисно-нормативних документам на ремонт основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины)
11.06.2003
Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік
(Об основных направлениях деятельности и задача Держбуду Украины на 2002 год)
26.07.2002
Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні
(Об итогах конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2002 году в Украине)
28.07.2003
Щодо роз"яснення Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності
(Щодо роз"яснення Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності)
29.05.2003
Про узгодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
11.07.2003
Про погодження проекту будівництва "Ліквідація сірчаних кар"єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка"
(Про погодження проекту будівництва "Ліквідація сірчаних кар"єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка")
22.07.2003
Про погодження проекту ВБН 2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг"
(О согласовании проекта ВБН 2.3-218-171-2002 "Сооружения транспорта. Сооружение земляного холста автомобильных дорог")
11.07.2003
Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О внесении изменений в состав экспертной комиссии по проведению экспертизы научно-исследовательских и научно-технических учреждений и организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
30.07.2003
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури"
(Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури")
11.07.2003
Щодо проведення державної атестації наукових установ
(Относительно проведения государственной аттестации научных учреждений)
03.12.2002
Про проект ДБН "Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення"
(Про проект ДБН "Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення")
11.07.2003
Про проект національного стандарту ДСТУ ... (ГОСТ 111-2001) "Скло листове"
(О проекте национального стандарта ДСТУ ... (ГОСТ 111-2001) "Стекло листовое")
11.07.2003
Про проект ДСТУ Б В.2.3-...-2003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей."
(О проекте ДСТУ Б В.2.3-...-2003 "Сооружения транспорта. Дорожные покрытия. Методы измерения сцепляющихся качеств.")
11.07.2003
Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму
(Об утверждении мероприятий по развитию иностранного и внутреннего туризма)
23.07.2003
Про організацію роботи з нормативно-правовими актами Держбуду України, що підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України
(Об организации работы с нормативно-правовыми актами Держбуду Украины, которые подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины)
23.07.2003
Про порядок оплати робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету
(О порядке оплаты работ, которые финансируются за счет государственного бюджета)
07.07.2003
Про забезпечення виконання нормативних вимог щодо пожежної безпеки багатоповерхових будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(Об обеспечении выполнения нормативных требований относительно пожарной безопасности многоэтажных домов и сооружений житлово-цивільного назначения)
28.07.2003
Про організацію роботи щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва
(Об организации работы относительно сокращения объемов незавершенного строительства)
24.07.2003
Про пріоритетні заходи на 2003 рік до галузевої програми Держбуду України "Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки"
(О приоритетных мероприятиях на 2003 год к отраслевой программе Держбуду Украины "Улучшение состояния безопасности, гигиены работы и производственной среды на 2001-2005 года")
24.07.2003
Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об"єктів незавершеного будівництва
(Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об"єктів незавершеного будівництва)
04.07.2003
Про заходи з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік
(О мероприятиях из повышения качества управление государственным сектором экономики на 2003 год)
04.07.2003
Про заходи щодо недопущення порушень виконавської дисципліни, що витікають із постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року N 737 "Про стан виконання завдань, визначених актами законодавства, документами Президента України та Кабінету ...
(О мероприятиях по недопущению нарушений исполнительской дисциплины, которые вытекают из постановления Кабинета Министров Украины от 19 мая 2003 года N 737 "О состоянии выполнения задач, определенных актами законодательства, документами Президента Украины и Кабинета ...)
04.07.2003
Щодо збереження відділів реставрації і реконструкції історичної забудови
(Относительно сохранения отделов реставрации и реконструкции исторической застройки)
16.07.2003
Щодо затвердження державних будівельних норм "Метрополітени"
(Относительно утверждения государственных строительных норм "Метрополитены")
01.07.2003
Про організацію виконання рішення спільного засідання колегій Держбуду України та Кіровоградської облдержадміністрації
(Об организации выполнения решение общего заседания коллегий Держбуду Украины и Кировоградской облгосадминистрации)
04.07.2003
Про внесення змін до складу Тендерного комітету Держбуду України
(О внесении изменений в состав Тендерного комитета Держбуду Украины)
01.07.2003
Про роботу контрольно-ревізійної служби Держбуду України
(О работе контрольно-ревизионной службы Держбуду Украины)
01.07.2003
Про затвердження державного стандарту
(Об утверждении государственного стандарта)
01.07.2003
Щодо проведення взаєморозрахунків за виконані субпідрядні роботи
(Относительно проведения взаиморасчетов за выполненные субподрядные работы)
07.08.2003
Про затвердження Порядку розгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України
(Об утверждении Порядка рассмотрения Госстроем Украины инвестиционных программ и проектов строительства, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины)
16.07.2003
Про заходи Держбуду України щодо реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України
(О мероприятиях Госстроя Украины относительно реализации задач Программы деятельности Кабинета Министров Украины)
23.05.2003
Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на III квартал 2003 р.
(Об утверждении ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Госстроя Украины на ІІІ квартал 2003 г.)
26.06.2003
Про заходи щодо усунення недоліків, виявлених у результаті перевірки на додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
(О мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в результате проверки на соблюдение законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов)
24.06.2003
Про пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету, спрямованих на капітальні вкладення
(О предложениях Главного контрольно-ревизионного управления Украины относительно организации контроля за использованием средства государственного бюджета, направленных на капитальные вложения)
23.05.2003
Про виконання рішення колегії N 12 від 19.03.2003 про проведення обговорення проекту Закону "Про внесення змін до Конституції України"
(О выполнении решения коллегии N 12 от 19.03.2003 о проведении обсуждения проекта Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины")
23.05.2003
Про техніко-економічне обгрунтування створення корпоративної інформаційної мережі учасників інвестиційного процесу у будівництві
(Про технико-экономическое обоснование создание корпоративной информационной сети участников инвестиционного процесса в строительстве)
23.05.2003
Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій
(О состоянии выполнения мероприятий из ликвидации убыточности предприятий сферы управления Госстроя Украины и предприятий, которые входят в состав строительных корпораций)
23.05.2003
 Емкости