Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про внесення доповнення до наказу Держбуду від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки"
(О внесении дополнения к приказу Госстроя от 19.07.2002 N 13 "Про утверждение Нормативов стоимости создания одного рабочего места в разных отраслях економіки")
24.11.2004
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
12.11.2004
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
12.11.2004
Про проект відомчих будівельних норм
(О проекте ведомственных строительных норм)
12.11.2004
Про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання
(О состоянии использования проектной документации массового применения и мероприятиях по его улучшению)
12.11.2004
Про проект Зміни N 3 СНіП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ("Опалення, вентиляція і кондиціонування")
(О проекте Изменения N 3 Сноп 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ("Опалення, вентиляция и кондиціонування"))
15.10.2004
Про погодження проекту Зміни N 2 ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг"
(О согласовании проекта Изменения N 2 ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні сроки эксплуатации дорожных машин и механизмов для строительства и ремонта автомобильных доріг")
12.11.2004
Про проект Зміни N 1 ГОСТ 26804-86 "Огорожі дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови"
(О проекте Изменения N 1 ГОСТ 26804-86 "Огорожі дорожные металлические барьерного типа. Технические умови")
12.11.2004
Про проект Зміни N 1 до СНіП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" ("Природне і штучне освітлення")
(О проекте Изменения N 1 к Сноп II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" ("Природне и искусственное освітлення"))
15.10.2004
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
25.11.2004
Про затвердження Зміни N 1 ГОСТ 26804-86 ("Огорожі дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови")
(Об утверждении Изменения N 1 ГОСТ 26804-86 ("Огорожі дорожные металлические барьерного типа. Технические умови"))
19.11.2004
Про затвердження Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004-2007 роки
(Об утверждении Среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности в строительной отрасли Украины на 2004-2007 годы)
08.11.2004
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. N 759-р щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації
(Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 18 октября 2004 г. N 759-р относительно обеспечения открытости в своей деятельности, связей с общественностью и взаимодействия со средствами массовой информации)
01.11.2004
Про створення Громадської ради при Державному комітеті України з будівництва та архітектури
(О создании Общественного совета при Государственном комитете Украины по строительству и архитектуре)
29.10.2004
Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів
(Об утверждении Порядка сооружение (создание) памятников и монументов)
30.11.2004
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
23.06.2004
Про внесення доповнення до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки"
(О внесении дополнения к приказу Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13 "Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики")
13.02.2004
Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки"
(О внесении изменений и дополнений к приказу Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13 "Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики")
24.11.2003
Про внесення доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13
(О внесении дополнений в приказ Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13)
07.02.2003
Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки
(Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики)
19.07.2002
Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 1
(О внесении изменений и дополнений в приказ Держбуду Украины от 19.07.2002 N 1)
05.10.2004
Про проект середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004-2007 роки
(О проекте среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности в строительной области Украины на 2004-2007 года)
15.10.2004
Про проект зміни національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови"
(О проекте изменения национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плиты гипсу для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия")
15.10.2004
Про проект "Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи"
(О проекте "Методических рекомендаций из проектирования и просмотра норм времени на строительно-монтажные работы")
16.08.2004
Щодо надання Держбуду України обгрунтовувань та розрахунків для визначення показників опосередкованої вартості спорудження житла станом на 01.01.2005
(Относительно предоставления Держбуду Украины обгрунтовувань и расчетов для определения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья состоянием на 01.01.2005)
02.11.2004
Про проект "Положення з організації нормування праці у будівництві"
(О проекте "Положение из организации нормирования работы в строительстве")
16.08.2004
Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.2-218-177-200... "Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій"
(О проекте ведомственных строительных норм ВБН В.3.2-218-177-200... "Луночный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струменевим методом с применением битумных эмульсий")
15.10.2004
Про стан виконання ХК АТ "Київміськбуд" рішення колегії Держбуду N 19 від 19 березня 2003 р. щодо розроблення Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні висотних монолітно-каркасних житлових будинків ...
(О состоянии выполнения ХК АО "Київміськбуд" решение коллегии Держбуду N 19 от 19 марта 2003 г. относительно разработки Комплексной программы проведения экспериментальных и научно-исследовательских работ при сооружении высотных монолитно-каркасных жилых домов ...)
24.09.2004
Про проект Закону України "Про нормування у будівництві"
(О проекте Закона Украины "О нормировании в строительстве")
24.09.2004
Про проект Генерального плану м. Запоріжжя
(О проекте Генерального плана г. Запорожье)
15.09.2004
Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-218-178-200... "Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій"
(О проекте ведомственных строительных норм ВБН В.2.3-218-178-200... "Устройство поверхностных обработок покрытия автомобильных дорог на основе битумных эмульсий")
15.10.2004
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
15.10.2004
Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.1-...2004 "Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування"
(О проекте ведомственных строительных норм ВБН В.3.1-...2004 "Удержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования")
15.10.2004
Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-218-186-2004 "Дорожній одяг нежорсткого типу"
(О проекте ведомственных строительных норм ВБН В.2.3-218-186-2004 "Дорожная одежда нежесткого типа")
15.10.2004
Про приведення відомчих будівельних нормативів у відповідність з нормативними документами Держбуду
(О приведении ведомственных строительных нормативов в соответствие с нормативными документами Держбуду)
06.10.2004
Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України
(Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
29.04.2004
Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови"
(Об утверждении Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плиты гипсу для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия")
26.10.2004
Щодо удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України
(Относительно усовершенствования организации и ведение бухгалтерского учета на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
21.10.2004
Щодо впорядкування використання автомобілів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України
(Относительно приведения в порядок использования автомобилей на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
21.10.2004
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, ще належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де...
(О внесении изменений в "Инструкцию об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, еще належат к сфере управления Держбуду Украины", утвержденной приказом Где...)
21.10.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду N 125 від 24 вересня 2004 р.
(О выполнении решения коллегии Держбуду N 125 от 24 сентября 2004 г.)
21.10.2004
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на IV квартал 2004 р.
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на ІV квартал 2004 г.)
05.10.2004
Про вдосконалення роботи заповідників, що належать до сфери управління Держбуду
(Об усовершенствовании работы заповедников, которые належат к сфере управления Держбуду)
05.10.2004
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 N 1760 "Об утверждении Порядка определение категорий памяток для занесения объектов культурного наследства в Государственный реестр недвижимых памяток Украины")
30.01.2002
Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 667-р
(Относительно выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 года N 667-р)
19.10.2004
Про затвердження ДСТУ "Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку" і порядок введення його в дію
(Об утверждении ДСТУ "Защита от пожара. Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении" и порядок введения его в действие)
20.10.2004
Про внесення змін до наказу Держбуду від 30.01.02 N 20 "Про затвердження Порядку визначення категорії пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
(О внесении изменений в приказ Держбуду от 30.01.02 N 20 "Об утверждении Порядка определение категории памяток для занесения объектов культурного наследства в Государственный реестр недвижимых памяток Украины")
07.10.2004
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"
(Относительно выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 года N 1243 "О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов")
18.10.2004
Про внесення доповнення до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки"
(О внесении дополнения к приказу Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13 "Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики")
09.11.2004
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України
(Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
18.11.1997
Щодо уточнення розміру усереднених показників для визначення загальновиробничих і адміністративних витрат в інвесторський кошторисній документації
(Относительно уточнения размера усредненных показателей для определения общепроизводственных и административных затрат в інвесторський сметной документации)
04.10.2004
Щодо порядку відшкодування відрахувань на обов'язкове пенсійне страхування при особливому способі оподаткування
(Относительно порядка возмещения отчислений на обязательное пенсионное страхование при особом способе налогообложения)
05.07.2004
Щодо порядку відшкодування відрахувань на обов'язкове пенсійне страхування при особливому способі оподаткування
(Относительно порядка возмещения отчислений на обязательное пенсионное страхование при особом способе налогообложения)
14.06.2004
Щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування організаціями, які обрали особливий спосіб оподаткування
(Относительно уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование организациями, которые избрало особый способ налогообложения)
28.05.2004
Про відрахування на обов'язкове пенсійне страхування суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки)
(Об отчислении на обязательное пенсионное страхование субъектов предпринимательской деятельности, которые избрало особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги))
22.04.2004
Щодо порядку врахування вартістю робіт, виконаних будівельними організаціями, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки), відрахувань на обов'язкове пенсійне страхування починаючи з 1 січня 2004 року
(Относительно порядка учета стоимостью работ, выполненных строительными организациями, которые избрало особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги), отчислений на обязательное пенсионное страхование начиная с 1 января 2004 года)
30.08.2004
Про заходи щодо вдосконалення роботи науково-технічної ради Держбуду Україн
(О мероприятиях по усовершенствованию работы научно-технического совета Держбуду Україн)
27.09.2004
Про передачу державних підприємств, що належали до сфери управління корпорації "Укрбудматеріали"
(О передаче государственных предприятий, которые належали к сфере управления корпорации "Укрстройматериалы")
23.09.2004
Про зміни у складі науково-технічної ради Держбуду України
(Об изменениях в составе научно-технического совета Держбуду Украины)
22.09.2004
Про заходи Держбуду щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки
(О мероприятиях Держбуду относительно реализации положений Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями на 2004-2005 года)
21.09.2004
Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000
(Об Изменении N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 и Изменение N 1 ДБН Д.1.1-7-2000)
17.06.2003
Щодо безумовного погашення заборгованості з виплати заробітної плати
(Относительно безусловного погашения задолженности из выплаты заработной платы)
16.09.2004
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников)
02.09.2004
Про затвердження Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи
(Об утверждении Методических рекомендаций из проектирования и просмотра норм времени на строительно-монтажные работы)
02.09.2004
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 617-р "Про передачу пам'ятки архітектури до сфери управління Держбуду"
(Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 августа 2004 г. N 617-р "О передаче памятки архитектуры к сфере управления Держбуду")
13.09.2004
Про затвердження Державних будівельних норм
(Об утверждении Государственных строительных норм)
13.09.2004
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 р. N 1181 "Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 08 сентября 2004 г. N 1181 "Некоторые вопросы сооружения (создание) памятников и монументов")
20.09.2004
Про стан виконавської дисципліни у центральному апараті Держбуду в I півріччі 2004 року та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держбуду, підприємств, установ і організацій, що належать до сф...
(О состоянии исполнительской дисциплины в центральном аппарате Держбуду в І полугодии 2004 года и мероприятия по усилению контроля и повышение ответственности руководителей структурных подразделов Держбуду, предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сф...)
27.08.2004
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 684
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 26 мая 2004 г. N 684)
02.09.2004
Про встановлення з 1 вересня 2004 р. мінімальної заробітної плати в розмірі 237 гривень працівникам бюджетної сфери
(Об установлении с 1 сентября 2004 г. минимальной заработной платы в размере 237 гривен работникам бюджетной сферы)
02.09.2004
Про заснування Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва
(Об учреждении Премии Кабинета Министров Украины в области строительства)
27.08.2004
Про стан науково-дослідної, культурно-просвітницької діяльності Державного історико-культурного заповідника в місті Глухові та стан охорони пам'яток, розташованих на його території
(О состоянии научно-исследовательской, культурно-просветительской деятельности Государственного историко-культурного заповедника в городе Глухове и состояние охраны памяток, расположенных на его территории)
27.08.2004
Про затвердження Положення з організації нормування праці у будівництві
(Об утверждении Положения из организации нормирования работы в строительстве)
07.10.2004
Доповнення N 1. Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000
(Дополнение N 1. Особенности определения стоимости пусконаладочных работ к Правилам определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000)
04.10.2000
 Емкости