Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Щодо затвердження нової редакції Положення про робочу групу по забезпеченню взаємодії з органами Верховної Ради України
(Относительно утверждения новой редакции Положение о рабочей группе по обеспечению взаимодействия с органами Верховной Рады Украины)
16.05.2000
"Про забезпечення виконання завдань щодо погашення боргів за спожиту електроенергію"
("Об обеспечении выполнения заданий относительно погашения задолженности за употребленную электроэнергию")
16.05.2000
"Про умови оплати праці керівників державних підприємств, організацій і установ сфери управління Комітету"
("Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений сферы управления Комитета")
15.05.2000
"Про розподіл обов"язків між керівництвом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики"
("О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики")
05.05.2000
"Про організацію виконання рішень Держ. комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.04.00. (протокол N 1) "Про стан виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова"
("Об организации выполнения решений гос. комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 07.04.00. (протокол N 1) "О состоянии выполнения Комплексной программы сохранения исторической застройки г. Львова")
05.05.2000
"Про затвердження положення про архів та постійно діючу експертну комісію Держбуду України"
("Об утверждении положения об архиве и постоянно действующую экспертную комиссию Госстроя Украины")
04.05.2000
"Про передачу корпусу проектного інституту "Криворіжцивільпроект"
("О передаче корпуса проектного института "Криворижцивильпроект")
04.05.2000
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 06.04.2000 N 65"
("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 06.04.2000 N 65")
28.04.2000
"Щодо надання висновків з обґрунтованості причин перевищення термінів за зовнішньо- економічними договорами"
("Относительно предоставления выводов из обоснованности причин превышения сроков за внешне- экономическими договорами")
28.04.2000
"Про розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів на виконання розпорядження КМУ від 17.01.2000 N 30-р"
("О разработке проектов законодательных и нормативно-правовых актов на выполнение распоряжения КМУ от 17.01.2000 N 30-р")
26.04.2000
"Про організацію виконання доручення Президента України від 23.03.2000 N 1-14/314 та відповідних доручень Кабінету Міністрів України"
("Об организации выполнения поручения Президента Украины от 23.03.2000 N 1-14/314 и соответствующих поручений Кабинета Министров Украины")
26.04.2000
"Про внесення змін і доповнень до наказу від 30.03.2000 р. N 61"
("О внесении изменений и дополнений к приказу от 30.03.2000 г. N 61")
26.04.2000
"Про затвердження "Методики визначення скорочення енергоспоживання об"єктами бюджетної сфери від запровадження приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії"
("Об утверждении "Методики определения сокращения энергопотребления объектами бюджетной сферы от ввода приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии")
14.04.2000
"Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт, пов"язаних з державним технічним оглядом чотиривісних трамвайних вагонів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту"
("Об утверждении Технологической карты на выполнение работ, связанных с государственным техническим осмотром четырехосных трамвайных вагонов государственными региональными техническими инспекциями городского электротранспорта")
14.04.2000
"Про затвердження форм ремонтно-експлуатаційної документації трамвайних і тролейбусних депо"
("Об утверждении форм ремонтно-эксплуатационной документации трамвайных и троллейбусных депо")
14.04.2000
"Про створення технічної комісії для обстеження споруд НСК "Олімпійський"
("О создании технической комиссии для обследования сооружений НСК "Олимпийский")
12.04.2000
"Про внесення змін та доповнень до статуту державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект"
("О внесении изменений и дополнений к уставу государственного проектного института "Запорижцивильпроект")
10.04.2000
"Про реорганізацію державного підприємства "Кіровоградбудрозвідування" у філію Українського державного інституту "УкрНДІІНТВ" "
("О реорганизации государственного предприятия "Кировоградстройразведование" в филиал Украинского государственного института "УкрНДИИНТВ" ")
10.04.2000
"Про виконання Держбудом України державного замовлення на реставрацію пам"яток містобудування і архітектури на 2000 рік"
("О выполнении Госстроем Украины государственного заказа на реставрацию достопримечательностей градостроения и архитектуры на 2000 год")
06.04.2000
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. N 137-р"
("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 22 марта 2000 г. N 137-р")
03.04.2000
"Про підготовку 12-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності країн СНД"
("О подготовке 12-го заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНД")
10.03.2000
"Про затвердження розцінок на виконання вишукувальних робіт"
("Об утверждении расценок на выполнение изыскательных работ")
09.03.2000
"Про виконання розпорядження Президента України від 12.02.2000 р. N 83/2000-рп "Про першочергові заходи щодо відродження церкви Богородиці (Десятинної) в м. Києві"
("О выполнении распоряжения Президента Украины от 12.02.2000 г. N 83/2000-рп "О первоочередных мерах относительно возрождения церкви Богородицы (Десятинной) в г. Киеве")
01.03.2000
"Про виконання Указу Президента України від 23.02.2000 N 276 "Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної ради України "Україна: поступ у ХХІ сторіччя. Стратегія економічного та соціального...
("О выполнении Указа Президента Украины от 23.02.2000 N 276 "О первоочередных мерах относительно реализации Послания Президента Украины в Верховную раду Украины "Украина: продвижение в ХХІ столетие. Стратегия экономического и социального...)
01.03.2000
Щодо нової структури центрального апарату з метою скорочення чисельності працівників Комітету до встановленої граничної чисельності
(Относительно новой структуры центрального аппарата с целью сокращения численности работников Комитета к установленной предельной численности)
29.02.2000
"Про організацію виконання противопаводкових заходів з підготовки до пропуску льодоходу, повені і паводків у весняний період 2000 року"
("Об организации выполнения противопаводкових мероприятий по подготовке к пропуску ледоплава, наводнения и паводков в весенний период в 2000 году")
29.02.2000
"Про порядок подання проектів актів законодавства та інших документів на розгляд Кабінету Міністрів України"
("О порядке представления проектов актов законодательства и других документов на рассмотрение Кабинета Министров Украины")
28.02.2000
"Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт пов"язаних з державним технічним оглядом тролейбусів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту"
("Об утверждении Технологической карты на выполнение работ связанных с государственным техническим осмотром троллейбусов государственными региональными техническими инспекциями городского электротранспорта")
21.02.2000
"Щодо виконання Указу Президента України від 11.01.2000 р. N 207"
("Относительно выполнения Указа Президента Украины от 11.01.2000 г. N 207")
17.02.2000
"Про затвердження Положення про Тендерний Комітет Держбуду України з організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів держ. бюджету"
("Об утверждении Положения о Тендерном Комитете Госстроя Украины по организации и проведению торгов (тендеров) при осуществлении закупок научно-исследовательских, конструкторских и проектных работ за счет средств гос. бюджета")
15.02.2000
"Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.01.2000 р. N 22309/2"
("О выполнении поручения Кабинета Министров Украины от 23.01.2000 г. N 22309/2")
15.02.2000
"Про виконання Указу Президента України від 22.01.2000 р. N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва"
("О выполнении Указа Президента Украины от 22.01.2000 р. N 89/2000 "О вводе единой государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства")
14.02.2000
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 N 30-р"
("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 17.01.2000 N 30-р")
01.02.2000
"Про створення комісії з оцінки споруд та системи гарячого водопостачання у м. Комсомольську "
("О создании комиссии из оценки сооружений и системы горячего водоснабжения в г. Комсомольск")
01.02.2000
"Про створення робочої групи по вивченню стану і перспектив розвитку водопостачання Луганської області"
("О создании рабочей группы по изучению состояния и перспектив развития водоснабжения Луганской области")
24.01.2000
"Про розроблення нових спрощених форм документів первинного обліку при наданні готельних послуг"
("О разработке новых упрощенных форм документов первичного учета при предоставлении гостиничных услуг")
24.01.2000
"Про виконання заходів щодо поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм"
("О выполнении мероприятий по поэтапному введению в действие Государственных санитарных правил и норм")
21.01.2000
"Про підготовку й відзначення Дня пам"яток історії та культури"
("О подготовке и праздновании Дня достопримечательностей истории и культуры")
17.01.2000
"Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)"
("О выполнении резолюции Совета Безопасности ООН относительно движения "Талибан" (Афганистан)")
10.01.2000
"Про затвердження Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)"
("Об утверждении Положения о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)")
10.01.2000
"Про затвердження Методик оцінки технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів при проведенні державного технічного огляду"
("Об утверждении Методик оценки технического состояния трамвайных вагонов и троллейбусов при проведении государственного технического осмотра")
06.01.2000
"Про створення державного проектного інституту "Хмельницькпроектреконструкція"
("О создании государственного проектного института "Хмельницкпроектреконструкция")
04.01.2000
Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України
(Правила технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины)
19.01.1999
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Заміна додатків. (затв. наказом Держбуду України від 13.06.2005 N 94)
(ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Замена приложений. (утвердж. приказом Госстроя Украины от 13.06.2005 N 94))
13.06.2005
ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам"ятках культурної спадщини
(ДБН В.3.2-1-2004 Реставрационные, консервационные и ремонтные работы на памятках культурного наследства)
13.09.2004
Про зміну N 2 ДБН Д.2.4-3-2000
(Об изменении N 2 ДБН Д.2.4-3-2000)
12.01.2005
Про результати перевірок у 2004 році суб"єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України
(О результатах проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, что получили лицензии в Госстрое Украины)
24.12.2004
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2005. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2005. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2005
ДБН Д.2.2-99. Зміни N1 і N2
(ДБН Д.2.2-99. Изменения N1 и N2)
10.03.2004
ДБН Д.2.3-99. Зміна №1
(ДБН Д.2.3-99. Изменение №1)
10.03.2004
ДБН Д.2.7-2000. Зміна N 1 до Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (ДБН Д.2.7-2000)
(ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000))
01.01.2004
СН 515-79. Зміна (національна). Інструкція з проектування будинків і споруджень, що пристосовуються під лікувальні установи. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
(СН 515-79. Изменение (национальная). Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 г.))
21.10.2004
СНиП 2.11.01-85*. Зміна (національна). Складські будинки. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
(СНиП 2.11.01-85*. Изменение (национальная). Складские здания. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 г.))
21.10.2004
СНіП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі. Зміна N 2 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
(СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Изменение N 2 (национальная) (Приказом Госстроя Украины от в 21.10. 2004 году N 195 приобретения действия установлено с 1 апреля 2005 г.))
21.10.2004
СНиП 2.09.03-85. Зміна (національна). Спорудження промислових підприємств. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
(СНиП 2.09.03-85. Изменение (национальная). Сооружения промышленных предприятий. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 года))
21.10.2004
СНиП 2.09.02-85*. Зміна Виробничі будинки. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
(СНиП 2.09.02-85*. Изменение Производственные здания. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 года))
21.10.2004
ДБН В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей
(ДБН В.2.3-8-2003. Дорожные покрытия. Методы измерения сцепляющихся качеств)
13.10.2003
ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N3
(ДБН В.2.6-14-97. Покрытие домов и сооружений. Изменение N3)
21.10.2004
ДБН В.2.2-10-2001. Зміна N1. Заклади охорони здоров"я.
(ДБН В.2.2-10-2001. Изменение N1. Учреждения здравоохранения.)
21.10.2004
ДБН В.2.2-8-98. Зміна N1. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.
(ДБН В.2.2-8-98. Изменение N1. Предприятия, здания и сооружения по сохранению и переработке зерна.)
21.10.2004
ДБН В.2.2-7-98. Зміна N1. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних доголивши та засобів захисту рослин.
(ДБН В.2.2-7-98. Изменение N1. Дома и сооружения. Здания и сооружения для сохранения минеральных удобрений и средств защиты растений.)
21.10.2004
ДБН В.2.2-4-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
(ДБН В.2.2-4-97. Изменение N1. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных учреждений.)
21.10.2004
ДБН В.2.2-3-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
(ДБН В.2.2-3-97. Изменение N1. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений.)
21.10.2004
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
(ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
21.10.2004
ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів
(ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов)
11.04.2001
ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення
(ДБН В.2.5-23-2003. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения)
24.09.2003
ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою)
(ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (украинским языком))
10.11.2003
ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди (на російській мові)
(ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке))
10.11.2003
ДБН В.2.3-7-2003. Споруди транспорту. Метрополітени
(ДБН В.2.3-7-2003. Сооружения транспорта. Метрополитены)
01.07.2003
ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення
(ДБН В.2.5-24-2003. Инженерное оборудование домов и сооружений. Электрическая кабельная система отопления)
08.09.2003
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
(ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
29.12.2003
ДБН А.2.2-3-2004. Редакційна поправка
(ДБН А.2.2-3-2004. Редакционная поправка)
01.01.2004
ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
(ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства)
20.01.2004
ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок оформлення, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва
(ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства)
20.01.2004
ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
(ДБН А.2.2-1-2003. Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений)
15.12.2003
 Емкости