Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > НПАОП / ДНАОП
Поиск 

НПАОП / ДНАОППодразделы:

Список документов в категории

Название
ДНАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів ( 0.00-1.21-07 )
ДНАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі ( 25.1-3.01-07 )
ДНАОП 29.6-1.01-07 Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів ( 29.6-1.01-07 )
ДНАОП 27.4-1.08-07 Правила безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів ( 27.4-1.08-07 )
ДНАОП 35.1-3.15-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості ( 35.1-3.15-07 )
ДНАОП 0.00-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості ( 0.00-3.05-07 )
ДНАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві ( 63.21-1.25-07 )
ДНАОП 1.1.23-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб ( 1.1.23-4.07-93 )
ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб ( 1.1.23-4.08-93 )
ДНАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов, оборудования повышенной опасности ( 0.00-6.07-04 )
ДНАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами ( 10.0-5.22-84 )
ДНАОП 10.0-7.06-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах ( 10.0-7.06-86 )
ДНАОП 0.00-1.29-72 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности ( 0.00-1.29-72 )
ДНАОП 92.34-1.06-70 Временные правила транспортирования, хранения и применения фейерверочных изделий ( 92.34-1.06-70 )
ДНАОП 2.1.10-2.09-81 (ОСТ 46 3.1.108-81) ССБТ. Обработка почвы и зерновых культур. Требования безопасности. ( 2.1.10-2.09-81 )
ДНАОП 0.00-5.22-01 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів ( 0.00-5.22-01 )
ДНАОП 9.1.80-1.01-90 (НАПБ В.01.044-90/918) Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань Українського товариства глухих ( 9.1.80-1.01-90 )
ДНАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості ( 92.5-1.03-97 )
ДНАОП 80.21-1.03-98 Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві ( 80.21-1.03-98 )
ДНАОП 73.1-1.06-77 Основные правила безопасной работы в химических лабораториях ( 73.1-1.06-77 )
ДНАОП 64.2-3.04-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи ( 64.2-3.04-98 )
ДНАОП 64.2-1.06-98 Правила безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания ( 64.2-1.06-98 )
ДНАОП 64.2-1.03-98 Правила безопасности при работах на станциях проводного вещания ( 64.2-1.03-98 )
ДНАОП 64.11-1.01-03 Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку ( 64.11-1.01-03 )
ДНАОП 63.21-5.01-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів ( 63.21-5.01-96 )
ДНАОП 0.00-3.07-01 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства ( 0.00-3.07-01 )
ДНАОП 63.21-1.53-03 Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерни для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму ( 63.21-1.53-03 )
ДНАОП 63.21-1.05-96 Правила охорони праці при перевезенні робітників, розміщенні житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту ( 63.21-1.05-96 )
ДНАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі ( 51.0-1.03-96 )
ДНАОП 63.11-7.01-86 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ( 63.11-7.01-86 )
ДНАОП 1.1.23-5.12-77 Типова інструкція щодо організації безпечного ведення вогневих робіт на магістральних трубопроводах для зріджених газів ( 1.1.23-5.12-77 )
ДНАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників ( 0.00-1.36-03 )
ДНАОП 60.3-1.08-77 Правила безопасности при эксплуатации конденсатопроводов и магистральных трубопроводов для сжиженных газов ( 60.3-1.08-77 )
ДНАОП 60.24-1.19-97 Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом ( 60.24-1.19-97 )
ДНАОП 5.1.11-3.01-90 Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій міністерства шляхів сполучення ( 5.1.11-3.01-90 )
ДНАОП 45.25-5.01-80 Інструкція щодо використання порохових інструментів при виконанні монтажних та спеціальних будівельних робіт ( 45.25-5.01-80 )
ДНАОП 45.24-1.05-69 Правила безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений ( 45.24-1.05-69 )
ДНАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів ( 45.21-1.03-98 )
ДНАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ( 40.1-1.32-01 )
ДНАОП 37.1-1.09-87 Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов ( 37.1-1.09-87 )
ДНАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів ( 0.00-1.06-77 )
ДНАОП 27.4-1.11-87 Правила безпеки при виробництві свинцю і цинку ( 27.4-1.11-87 )
ДНАОП 27.4-1.10-80 Правила безпеки при виробництві ртуті ( 27.4-1.10-80 )
ДНАОП 27.4-1.08-78 Правила безпеки при виробництві губчастого титану і титанових порошків ( 27.4-1.08-78 )
ДНАОП 27.4-1.06-77 Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі ( 27.4-1.06-77 )
ДНАОП 27.4-1.05-74 Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію та їх сполук ( 27.4-1.05-74 )
ДНАОП 27.4-1.04-76 Правила безпеки при виробництві алюмінію. ( 27.4-1.04-76 )
ДНАОП 27.4-1.03-85 Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів ( 27.4-1.03-85 )
ДНАОП 27.4-1.01-86 Правила безпеки при виробництві магнію ( 27.4-1.01-86 )
ДНАОП 27.1-1.10-86 Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии. ( 27.1-1.10-86 )
ДНАОП 26.22-1.04-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості ( 26.22-1.04-83 )
ДНАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів ( 26.0-1.09-01 )
ДНАОП 25.2-7.21-80 ССБТ. Изготовление конструкций и изделий из стеклопластика судостроительного назначения. Требования безопасности ( 25.2-7.21-80 )
ДНАОП 24.66-1.10-79 Правила безопасности для производств элементоорганических соединений. ( 24.66-1.10-79 )
ДНАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния) ( 24.66-1.01-82 )
ДНАОП 24.3-1.17-73 Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности ( 24.3-1.17-73 )
ДНАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості ( 24.15-1.18-76 )
ДНАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака ( 24.14-1.02-78 )
ДНАОП 24.13-1.01-79 Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений. ( 24.13-1.01-79 )
ДНАОП 24.1-1.16-75 Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров ( 24.1-1.16-75 )
ДНАОП 24.1-1.15-77 Правила безопасности для производств органических химических реактивов ( 24.1-1.15-77 )
ДНАОП 24.1-1.14-80 Правила безопасности для производств основной химической промышленности ( 24.1-1.14-80 )
ДНАОП 24.1-1.12-81 Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта ( 24.1-1.12-81 )
ДНАОП 24.1-1.05-77 Правила безопасности для производств неорганических химических реактивов ( 24.1-1.05-77 )
ДНАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами ( 24.0-4.02-77 )
ДНАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств ( 15.3-1.19-98 )
ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійножирове, спиртове, лікерогорілчане, пивобезалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмернокосметичне та ефіролі ( 1.8.10-3.09-98 )
ДНАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості ( 15.0-3.03-98 )
ДНАОП 1.1.23-5.06-88 Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах мінгазпрому СРСР ( 1.1.23-5.06-88 )
ДНАОП 1.1.23-5.10-74 Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єктах газової промисловості ( 1.1.23-5.10-74 )
ДНАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України ( 11.1-1.20-03 )
ДНАОП 1.1.23-1.10-84 Правила техніки безпеки на холодильних станціях підприємств мінгазпрому ( 1.1.23-1.10-84 )
ДНАОП 24.3-1.01-76 Правила безпеки при експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості ( 24.3-1.01-76 )
ДНАОП 11.1-1.07-90 Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности ( 11.1-1.07-90 )
ДНАОП 10.0-5.33-76 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт ( 10.0-5.33-76 )
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві ( 01.2-1.03-08 )
Наказ N 293 від 13.05.2008 Про організацію проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці керівників і посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики ( 293 )
ОСТ 46.0.175-84 ССБТ. Искусственное и естественное освещение рабочих мест в сельскохозяйственных производственных помещениях. Общие требования ( 46.0.175-84 )
ДНАОП 2.2.00-1.01-86 Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР ( 2.2.00-1.01-86 )
НАПБ В.01.019-81/150 Правила пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей промышленности ( В.01.019-81/150 )
ДНАОП 92.34-1.06-70 Временные правила транспортирования, хранения и применения фейерверочных изделий ( 92.34-1.06-70 )
ДНАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості ( 92.5-1.03-97 )
ДНАОП 64.2-3.04-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи ( 64.2-3.04-98 )
ДНАОП 64.2-1.06-98 Правила безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания ( 64.2-1.06-98 )
ДНАОП 64.2-1.03-98 Правила безопасности при работах на станциях проводного вещания ( 64.2-1.03-98 )
ДНАОП 64.11-1.01-03 Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку ( 64.11-1.01-03 )
НАПБ В.01.037-88/910 (ППБ-0-148-87) (ДНАОП 0.01-1.44-88) Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений. ( В.01.037-88/910 )
НАПБ В.01.047-95/930 (ДНАОП 9.3.00-1.01-95) Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури ( В.01.047-95/930 )
ДНАОП 52.72-1.09-97 (ДНАОП 93.0-1.09-97) Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури ( 52.72-1.09-97 )
ДНАОП 52.72-1.09-97 Правила охраны труда при работах по установке, ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры ( 52.72-1.09-97 )
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств ( 05.0-1.05-06 )
НПАОП 05.0-1.02-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден ( 05.0-1.02-07 )
НПАОП 05.1-1.03-07 Правила охорони праці для працівників морських рибних портів ( 05.1-1.03-07 )
Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах
НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості ( 0.00-3.10-08 )
Положение о системе управления охраной труда на предприятиях и в организациях министерства угольной промышленности Украины (Типовое)
ГТ 1115-73 Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт ( 1115-73 )
ОСТ 22 1502-82 Машины торфяные. Общие требования безопасности ( 22 1502-82 )
НПАОП 10.0-7.09-82 Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт ( 10.0-7.09-82 )
НПАОП 10.0-7.05-90 Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на шахтах Минуглепрома СССР ( 10.0-7.05-90 )