Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Тип > ДБН (Державні Будівельні Норми)
Поиск 

ДБН (Державні Будівельні Норми)


Список документов в категории

Название
ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ (ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и основ)
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва (з доповненнями і змінами за станом на 19.03.2009 р.) (ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г.))
ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва ( А.3.1-5-96 ) (ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства)
ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ( В.2.2-15-05 ) (ДБН В.2.2-15-2005. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения)
ДБН В.1.1-7-2002. пожежі. Пожежна безпеку об"єктів будівництва ( В.1.1-7-2002 ) (ДБН В.1.1-7-2002. пожара. Пожарная безопасность объектов строительства)
ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд ( А.2.2-4-2003 ) (ДБН А.2.2-4-2003. Положение об авторском наблюдении за строительством домов и сооружений)
ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне устаткування будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання ( В.2.5-20-2001 ) (ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение)
ДБН 360-92** вид. 2002р. (зі змінами №1 - №10) Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. ( 360-92** вид. 2002р. )
ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів (ДБН В.2.3-15:2007. Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей)
ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок оформлення, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва ( А.2.2-3-2004 ) (ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства)
ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ( 360-92** ) (ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселенный.)
ДБН Д.2.2-1-99. Збірник 1. Земляні роботи. ( Д.2.2-1-99 ) (ДБН Д.2.2-1-99. Сборник 1. Земляные работы.)
ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина я. Проектування Частина ІІ. Будівництво (ДБН В.2.3-4:2007. Сооружения транспорта. Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование Часть ІІ. Строительство)
ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения)
ДБН В.1.2-4-2006. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДБН В.1.2-4-2006. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты (гражданской обороны))
ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель (ДБН В.2.6-31:2006. Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция зданий)
ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі (УКР) (ДБН В.2.2-23:2009. Дома и сооружения. Предприятия торговли (УКР))
ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об"єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт (ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкция, ремонт, реставрация объектов строительства. Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт)
ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони ( В.2.2-5-97 ) (ДБН В.2.2-5-97. Дома и сооружения. Защитные сооружения гражданской обороны)
ДБН В.1.2-7-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека (ДБН В.1.2-7-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Пожарная безопасность)
ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд захист від шуму (ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям защита от шума)
ДБН В.1.1-7-2002. пожежі. Пожежна безпека об"єктів будівництва. Зміна 1 (ДБН В.1.1-7-2002. пожара. Пожарная безопасность объектов строительства. Изменение 1)
ДБН Д.1.1-7-2000. Правила визначення вартості проектно-дослідницьких робіт для будівництва, здійснюваного на території України ( Д.1.1-7-2000 ) (ДБН Д.1.1-7-2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины)
ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення (ДБН В.2.5-28-2006. Природное и искусственное освещение)
ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ( В.2.2-4-97 ) (ДБН В.2.2-4-97. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных заведений)
ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N1. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. (ДБН В.2.2-15-2005. Изменение N1. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения.)
ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації ( 362-92 ) (ДБН 362-92 Оценка технического состояния стальных конструкций производственных зданий и сооружений, что находятся в експлуатации)
ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі (ДБН В.2.5-39:2008. Инженерное оснащение домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети)
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва ( А.2.1-1-2008 )
ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії (ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям экономия энергии)
ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і спорудження. Підприємства торгівлі (РОС) (ДБН В.2.2-23:2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли (РУС))
ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці і дороги населених пунктів ( В.2.3-5-2001 ) (ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов)
ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і спорудження. Готелі (РОС) (ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы (РУС))
ДБН В.2.2-3-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. (ДБН В.2.2-3-97. Изменение N2. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений.)
ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель ( 2.6-31:2006 ) (ДБН В.2.6-31:2006 Конструкции договори и сооружений. Тепловая изоляция зданий)
ДБН В.2.1-10-2009. Об"єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування (ДБН В.2.1-10-2009. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения. Основы и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования)
ДБН Д.2.3-8-99. Збірник 8. Електротехнічні установки ( Д.2.3-8-99 ) (ДБН Д.2.3-8-99. Сборник 8. Электротехнические установки)
ДБН Д.1.1-4-2000. ВКАЗІВКИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ КОШТОРИСНИХ НОРМ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (РЕСНр) ( Д.1.1-4-2000 ) (ДБН Д.1.1-4-2000. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЭСНр))
ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (українською мовою) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции домов и сооружений. Покрытие домов и сооружений (украинским языком))
ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Зміна N1 (ДБН В.2.5-28-2006. Природное и искусственное освещение. Изменение N1)
Інженерне устаткування будинків і споруд. Зовнішні сіті і споруди. ДБН В.2.5-20-2001 (УКР) ( В.2.5-20-2001 ) (Инженерное оснащение домов и сооружений. Внешние сети и сооружения.ДБН В.2.5-20-2001 (УКР))
ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень ( Б.2.4-1-94 ) (ДБН Б.2.4-1-94. Планирование и застройка сельских поселений)
ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд ( А.2.2-1-2003 ) (ДБН А.2.2-1-2003. Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений)
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Суспільні будинки і споруди. Посiбник ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Пособие)
ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ( А.2.2-3-2004 ) (ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства)
ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів ( В.2.2-3-97 ) (ДБН В.2.2-3-97. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений)
ДБН В.1.2-5:2007. СНББ. Науково-технічний супровід будівельних об"єктів (ДБН В.1.2-5:2007. СНББ. Научно-техническое сопровождение строительных объектов)
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Зміна N1 (ДБН 360-92** Градостроительство. Планирования и застройка городских и сельских поселений. Изменение N1)
ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі (УКР) (ДБН В.2.2-20:2008. Дома и сооружения. Отели (УКР))
ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення (ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение)
ДБН В.2.2-4-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. (ДБН В.2.2-4-97. Изменение N2. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных учреждений.)
ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування ( В.1.2-2:2006 ) (ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Нагрузки и влияния. Нормы проектирования)
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Суспільні будинки і споруди. Основні положення ЗМІНА №4 (РОС) ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения ИЗМЕНЕНИЕ №4 (РУС))
ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації (ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность эксплуатации)
ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва. Зміна N1 (ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства. Изменение N1)
ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення ( В.2.5-23-2003 ) (ДБН В.2.5-23-2003. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения)
ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273) ( А.3.1-2-93 ) (ДБН А.3.1-2-93. Порядок предоставления разрешения на выполнение строительных работ (Утратил действие -приказ Держбуду Украины от 05.12.2000 г. N 273))
ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації (ДБН В.2.6-33:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устроения и эксплуатации)
ДБН В.2.6-14-97. Тому 1, 2 і 3. Конструкції будівель і споруд. Покриття будівель і споруд (на російській мові) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений (на русском языке))
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади ( В.2.2-16-2005 )
ДБН Д.2.2-15-99. Збірник 15. Обробні роботи ( Д.2.2-15-99 ) (ДБН Д.2.2-15-99. Сборник 15. Отделочные работы)
ДБН Д.2.4-11-2000. Збірник 11. Штукатурні роботи ( Д.2.4-11-2000 ) (ДБН Д.2.4-11-2000. Сборник 11. Штукатурные работы)
ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків (ДБН В.2.2-24:2009. Дома и сооружения. Проектирования высотных жилых и общественных домов)
ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров"я людини та захист навколишнього природного середовища (ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность жизни и здоровья человека и защита окружающей природной среды)
ДБН Д.2.2-9-99. Збірник 9. Металеві конструкції ( Д.2.2-9-99 ) (ДБН Д.2.2-9-99. Сборник 9. Металлические конструкции)
ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров"я ( В.2.2-10-01 ) (ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения)
ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів ( Д.2.7-2000 ) (ДБН Д.2.7-2000. Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов)
ДБН Д.2.4-20-2000. Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи ( Д.2.4-20-2000 ) (ДБН Д.2.4-20-2000. Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы)
ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації (ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Первая часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) на особый период в градостроительной документации)
ДБН Д.2.4-17-2000. Збірник 17. Електромонтажні роботи ( Д.2.4-17-2000 ) (ДБН Д.2.4-17-2000. Сборник 17. Электромонтажные работы)
ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Навантаження і дії. Норми проектування ( В.1.2-2:2006 ) (ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования)
ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне устаткування будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд (ДБН В.2.5-13-98*. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений)
БУДIВНИЦТВО В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ ДБН В.1.1-12:2006 ( 1.1-12:2006 ) (СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ ДБН В.1.1-12:2006)
ДБН Д.2.4-12-2000. Збірник 12. Малярні роботи ( Д.2.4-12-2000 ) (ДБН Д.2.4-12-2000. Сборник 12. Малярные работы)
ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів (ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов)