Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Госстандарт СССР


Список документов в категории

Название
ГОСТ 10704-91. Труби сталеві електрозварювання прямошовні. Сортамент ( 10704-91 ) (ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент)
ГОСТ 3262-75. Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови (Перевидання (травень 1994 р.) із Змінами N 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( 3262-75 ) (ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Переиздание (май 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ГОСТ 15150-69. Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища ( 1515-69 ) (ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды)
ГОСТ 19903-74. Сталь листова гарячекатана. Сортамент ( 19903-74 ) (ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная. Сортамент)
ГОСТ 103-76* (СТ СЭВ 3900-82). Смуга сталева гарячекатана. Сортамент ( 103-76* ) (ГОСТ 103-76* (СТ СЭВ 3900-82). Полоса стальная горячекатаная. Сортамент)
ГОСТ 12820-80*. Фланці сталеві плоскі приварні на Рy від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри ( 12820-80* ) (ГОСТ 12820-80*. Фланцы стальные плоские приварные на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры)
ГОСТ 5781-82. Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 5781-82 ) (ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 24454-80*. Пиломатеріали хвойних порід. Розміри ( 24454-80* ) (ГОСТ 24454-80*. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры)
ГОСТ 6727-80. Дріт з низьковуглецевої сталі холоднотягнута для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 6727-80 ) (ГОСТ 6727-80. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 10705-80. Труби сталеві електрозварювання. Технічні умови ( 10705-80 ) (ГОСТ 10705-80. Трубы стальные электросварные. Технические условия)
ДСТ 2.004-88. ЄСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях висновку ЕОМ ( 2.004-88 ) (ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ)
ГОСТ 2.701-84 (СТ СЭВ 651-77). ЕСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання ( 2.701-84 ) (ГОСТ 2.701-84 (СТ СЭВ 651-77). ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению)
ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ 2209-80). Двутаври сталеві гарячекатані. Сортамент ( 8239-89 ) (ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ 2209-80). Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент)
ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88). Єдина система допусків і посадок. Загальні положення, ряди допусків і основних відхилень ( 25346-89 ) (ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88). Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений)
ГОСТ 26020-83. Двутаври сталеві гарячекатані з паралельними гранями полиць. Сортамент ( 26020-83 ) (ГОСТ 26020-83. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент)
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения ( 23457-86* )
ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови ( 14918-80 ) (ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия)
ГОСТ 10632-89. Плити деревностружкові. Технічні умови ( 10632-89 ) (ГОСТ 10632-89. Плиты древесностружечные. Технические условия)
ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Ескізний проект ( 2.119-73 ) (ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Эскизный проект)
ГОСТ 12821-80*. Фланці сталеві приварні встик на Py від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Конструкція і розміри ( 12821-80* ) (ГОСТ 12821-80*. Фланцы стальные приварные встык на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры)
Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия ( 8594-80* )
Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ ( 27514-87 )
ГОСТ 9758-86. Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань ( 9758-86 ) (ГОСТ 9758-86. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний)
Канализация. Термины и определения ( 25150-82 )
ЕСКД. Система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная ( 2.785-70 )
ГОСТ 13663-86. Труби сталеві профільні. Технічні вимоги ( 13663-86 ) (ГОСТ 13663-86. Трубы стальные профильные. Технические требования)
ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии ( 15140-78 )
Знак аварийной остановки. Общие технические условия ( 24333-80 )
Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия ( 689-90* )
ГОСТ 7512-82. Контроль неруйнуючий. З"єднання зварні. Радіографічний метод ( 7512-82 ) (ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод)
ГОСТ 8478-81. Сітки зварні для залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 8478-81 ) (ГОСТ 8478-81. Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 9980.5-86. Матеріали лакофарбні. Транспортування і зберігання ( 9980.5-86 ) (ГОСТ 9980.5-86. Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение)
ГОСТ 19281-89. Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови ( 19281-89 ) (ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия)
Реле газовые ( 250-76 )
ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77). Труби сталеві електрозварювання прямошовні. Технічні вимоги ( 10706-76 ) (ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77). Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования)
СПКП. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей ( 4.413-86 )
Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВа и выше. Параметры ( 25953-83 )
ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения ( 2.793-79* )
Электротехника. Буквенные обозначения основных величин ( 1494-77* )
Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия ( 9413-78 )
ГОСТ 12815-80*. Фланці арматури, сполучних частин і трубопроводів на Py від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Типи. Приєднувальні розміри і розміри поверхонь ущільнювачів ( 12815-80* ) (ГОСТ 12815-80*. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей)
ГОСТ 12.2.007.12-88 ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности ( 12.2.007.12-88 )
Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключения ответвлений обмоток ( 8008-75* )
ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц ( 2.316-68* )
ГОСТ 82-70 (СТ СЭВ 2884-81). Прокат сталевий гарячекатаний широкосмуговий універсальний. Сортамент ( 82-70 ) (ГОСТ 82-70 (СТ СЭВ 2884-81). Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент)
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 2. Частные требования к системам сборных шин (шинопроводам) ( 28668.1-91 Э )
Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции ( 1516.1-76* )
Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия ( 26881-86* )
Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции ( 3345-76* )
ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности ( 12.3.006-75 )
Наконечники кабельные. Общие технические условия ( 23981-80* )
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ x А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия ( 14695-80* )
ЕСКД. Шрифты чертежные ( 2.304-81* )
Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий ( 23331-78* )
Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ x А и более. Ряд номинальных мощностей ( 9680-77 )
Наконечники кабельные штифтовые. Конструкция и размеры ( 23598-79* )
ГОСТ 2.120-73*. ЕСКД. Технічний проект ( 2.120-73* ) (ГОСТ 2.120-73*. ЕСКД. Технический проект)
ГОСТ 2.118-73*. ЕСКД. Технічна пропозиція ( 2.118-73* ) (ГОСТ 2.118-73*. ЕСКД. Техническое предложение)
Выключатели автоматические на токи до 6300 А и напряжение до 1000 В. Общие технические условия ( 9098-78* )
Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров. Общие технические условия ( 9806-90 )
ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85). Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії ( 25812-83 ) (ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85). Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии)
Лампы накаливания общего назначения. Технические условия ( 2239-79* )
ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ( 12.4.021-75* )
ГОСТ 5341-69*. Вироби вогнетривкі шамотні для футеровки сталерозливних ковшів. Технічні умови ( 5341-69* ) (ГОСТ 5341-69*. Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия)
Арматура контактной сети трамвая и троллейбуса. Общие технические условия ( 23476-79* )
Водоснабжение. Термины и определения ( 25151-82 )
Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В ( 721-77* )
Бумага конденсаторная. Общие технические условия ( 1908-88* )
Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования ( 17557-88 )
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению ( 23586-79 )
Патроны для люминесцентных ламп и стартеров. Технические условия ( 18396-88* )
Текстолит электротехнический листовой. Технические условия ( 2910-74* )
Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия ( 11920-85* )
Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия ( 2491-82* )
Наконечники и гильзы кабельные. Основные размеры ( 22668-77* )