Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день ( 297 ) (Об индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 144 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Планування і забудова сільських поселень ДБН Б.2.4-1-94 ( 6 ) (Планирование и застройка сельских поселений ДБН Б.2.4-1-94)
Щодо обчислення витрат на зведення та розбирання тимчасових титульних будівель і споруд ( 9/5-222 ) (Относительно вычисления расходов на сводку и разборку временных титульных зданий и сооружений)
Щодо визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-444 ) (Относительно определения стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 36 ) (Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день ( 9/8-375 ) (Об индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
Про затвердження ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки і споруди. Готелі" ( 340 ) (Об утверждении ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки и сооружения. Готелі")
Про проект ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі" ( 143 ) (О проекте ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі")
Про затвердження усереднених показників вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві ( 94 ) (Об утверждении усредненных показателей стоимости человеко-часа за разрядами работ в строительстве)
Про затвердження усереднених показників вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 138 ) (Об утверждении усредненных показателей стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Про затвердження ДБН В.1.2-12-2008 "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки" ( 385 ) (Об утверждении ДБН В.1.2-12-2008 "Будівництво в условиях плотнящей застройки. Требования безпеки")
Про проект ДБН В.2.3-4-200_ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво" ( 62 ) (О проекте ДБН В.2.3-4-200_ "Споруди транспорта. Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть II. Будівництво")
Про внесення змін до наказу від 09.09.2006 N 301 "Про надання чинності ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель" ( 91 ) (О внесении изменений к приказу от 09.09.2006 N 301 "Про предоставление действия ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції домов и сооружений. Тепловая изоляция будівель")
Про затвердження державних будівельних норм ДБН Б.1.1-5-2007 ( 282 ) (Об утверждении государственных строительных норм ДБН Б.1.1-5-2007)
Про проект ДБН "Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги безпеки" ( 54 ) (О проекте ДБН "Будівництво в условиях плотной застройки. Требования безпеки")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 20 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про прийняття національного стандарту ( 275 ) (О принятии национального стандарта)
Щодо включення до загальної вартості робіт вартості обладнання, що монтується ( 9/16-190 ) (Относительно включения к общей стоимости работ стоимости оборудования, что монтируется)
Про проект СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативи витрат праці для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд" ( 62 ) (О проекте СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативи расходов труда для определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и споруд")
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві ( 11 ) (Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами работ в строительстве)
Про використання кошторисних норм на нові технології і матеріали у будівництві ( 7/8-880 ) (Об использовании сметных норм на новые технологии и материалы в строительстве)
Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" ( 30 ) (О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.5-28-2006 "Природне и искусственное освітлення")
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 92 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про дотримання нових норм щодо улаштування сміттєпроводів при проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію та утриманні житлових та громадських будинків і споруд ( 10/8-12 ) (О соблюдении новых норм относительно устраивания мусоропроводов при проектировании, строительстве, введении в эксплуатацию и содержании жилых и общественных домов и сооружений)
Про втрату чинності ДБН В.2.3-4-2000 ( 345 ) (О потере действия ДБН В.2.3-4-2000)
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" ( 153 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.5-28-2006 "Природне и искусственное освітлення")
Про прийняття національного стандарту ( 290 ) (О принятии национального стандарта)
Про призначення відповідального за пожежну безпеку ( 53 ) (О назначении ответственного за пожарную безопасность)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 120 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-295 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 104 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про прийняття національного стандарту ( 292 ) (О принятии национального стандарта)
Про проект ВБН В.2.3-218-539: 200_ "Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон" ( 79 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-539: 200_ "Споруди транспорта. Устраивание слоев дорожной одежды автомобильных дорог общего пользования из холодных смесей, что содержат фрезерует асфальтобетон")
Про проекти ДСТУ "Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги" та ДСТУ "Захист від пожежі. Несучі стіни... ( 63 ) (О проектах ДСТУ "Захист от пожара. Перекрытие и покрытие. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Захист от пожара. Сооружения и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие вимоги" но ДСТУ "Захист от пожара. Несущие стены...)
Про прийняття національного стандарту ( 286 ) (О принятии национального стандарта)
Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Готелі" ( 82 ) (О проекте государственных строительных норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки и сооружения. Готелі")
Щодо застосування Методики визначення відновної вартості зелених насаджень ( 15/7-152/1 ) (Относительно применения Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-243 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про затвердження усереднених показників вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 138 ) (Об утверждении усредненных показателей стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Про розгляд програмного комплексу "Проект-XXI" ( 7/10-798 ) (О рассмотрении программного комплекса "Проект-XXI")
Щодо оплати за приєднання об"єктів будівництва до електромереж ( 9/10-217 ) (Относительно оплаты за присоединение объектов строительства к электросетям)
Про затвердження Зміни N 4 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" ( 228 ) (Об утверждении Изменения N 4 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положення")
Про утворення Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" ( 358 ) (Об образовании Государственного предприятия "Спеціалізована государственная экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной строительной експертизи")
Про проекти національних стандартів ДСТУ Б В.2.2-__:200_ "Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків" та ДСТУ Б В.2.6-__:200_ "Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджува... ( 139 ) (О проектах национальных стандартов ДСТУ Бы В.2.2-__:200_ "Будинки и сооружения. Метод определения удельных тепловитрат на отопление будинків" но ДСТУ Бы В.2.6-__:200_ "Конструкції домов и сооружений. Методы определения показателей воздухопроницаемости огороджува...)
Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ _____:200__ Мінпаливенерго "Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС" ( 53 ) (О согласовании проекта СОУ-Н ЕЕ _____:200__ Минтопливэнерго "Норми времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЕС")
Про проект СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів "Поліпромсинтез" та СОУ Д.2.7...:2008 "Ресурсні кошторисні норми ... ( 131 ) (О проекте СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсні элементные сметные нормы на ремонтно-будівельні работы. Ремонт изоляции трубопроводов газонефтепродуктов с использованием композитных материалов "Поліпромсинтез" но СОУ Д.2.7...:2008 "Ресурсні сметные нормы ...)
Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" ( 84 ) (О проекте изменений к государственным строительным нормам ДБН 360-92** "Містобудування. Планирование и застройка городских и сельских поселень")
Про Зміну N 4 до ДБН Д.2.7-2000 ( 129 ) (Об Изменении N 4 к ДБН Д.2.7-2000)
Про проекти ДСТУ "Балки. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Колони. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Повітропроводи. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Вогнезах... ( 10 ) (О проектах ДСТУ "Балки. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Колони. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Перегородки. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Повітропроводи. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Вогнезах...)
Про проект ДБН В.2.1-...-200... "Основи і фундаменти будівель та споруд" ( 119 ) (О проекте ДБН В.2.1-...-200... "Основи и фундаменты зданий и споруд")
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.1.2-2:2006 ( 143 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.1.2-2:2006)
Щодо базових організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 233 ) (Относительно базовых организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про проект Випуску 2 "Малярні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" ( 103 ) (О проекте Выпуска 2 "Малярні роботи" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" Сборника ГН 8 "Опоряджувальні роботи")
Про прийняття національного стандарту ( 283 ) (О принятии национального стандарта)
Про проект ДБН В 2.3-...-200_ "Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання і приймання робіт. Основні положення" ( 118 ) (О проекте ДБН В 2.3-...-200_ "Споруди транспорта. Мосты и трубы. Выполнение и принятие работ. Основные положення")
Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.2.7-2000 ( 482 ) (Об утверждении Изменения N 4 к ДБН Д.2.7-2000)
Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" ( 30 ) (О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.5-28-2006 "Природне и искусственное освітлення")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 02.04.2008 р. N 148 ( 212 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 02.04.2008 р. N 148)
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві ( 7/8-208 ) (Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами работ в строительстве)
Про проекти нормативних документів комплексу "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією" ( 141 ) (О проектах нормативных документов комплекса "Конструкції внешних стен с фасадной теплоізоляцією")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 134 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 61 ) (Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Про розгляд програмного комплексу "Смета - Лидер ПИР" ( 7/10-598 ) (О рассмотрении программного комплекса "Смета - Лидер ПИР")
Про науково-дослідну роботу "Розроблення Альбому типових рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-комунального призначення" ( 37 ) (О научно-исследовательской работе "Розроблення Альбома типичных решений оборудования элементами беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищно-коммунального призначення")
Про уточнені індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день ( 77 ) (Об уточненных индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
Про розгляд проекту зміни N 1 до державних будівельних норм ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів" ( 130 ) (О рассмотрении проекта изменения N 1 к государственным строительным нормам ДБН Б.1-3-97 "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов городских населенных пунктів")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 30.09.2008 N 426 "Про проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва У... ( 492 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 30.09.2008 N 426 "Про проведения аттестации работников руководящего состава государственных предприятий, учреждений и организаций, что отнесенные к сфере управление Министерства регионального развития и строительства В...)
Щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлового та громадського призначення ( 3 ) (Относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищного и общественного назначения)
Про розгляд проекту Містобудівного кодексу України ( 31 ) (О рассмотрении проекта Градостроительного кодекса Украины)
Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів" ( 130 ) (Об утверждении Изменения N 2 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных закладів")
Про проект ДБН "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки" ( 85 ) (О проекте ДБН "Будівництво в условиях плотнящей застройки. Требования безпеки")
Про прийняття національних стандартів ( 102 ) (О принятии национальных стандартов)
Про прийняття національного стандарту ( 287 ) (О принятии национального стандарта)
Про інформацію головного архітектора м. Києва Присяжнюка В.Ф. про виконання пунктів 2 та 3.1 протокольного рішення архітектурно-містобудівної ради Мінрегіонбуду від 08.07.2008 N 14 ( 17 ) (Об информации главного архитектора г. Киева Присяжнюка В.Ф. о выполнении пунктов 2 и 3.1 протокольного решения архитектурно-градостроительного совета Минрегионбуду от 08.07.2008 N 14)