Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень ( Б.2.4-1-94 ) (ДБН Б.2.4-1-94. Планирование и застройка сельских поселений)
ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273) ( А.3.1-2-93 ) (ДБН А.3.1-2-93. Порядок предоставления разрешения на выполнение строительных работ (Утратил действие -приказ Держбуду Украины от 05.12.2000 г. N 273))
Про проект Зміни N 1 ВБН В.2.3-218-008-97 ( 101 ) (О проекте Изменения N 1 ВБН В.2.3-218-008-97)
СНУ-93. Збірник 1. Земляні роботи. (відмінений) ( Збірник 1 ) (СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен))
ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плити пінополістирольні. Технічні умови ( Б В.2.7-8-94 ) (ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плиты пинополистирольные. Технические условия)
ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. ( А.1.1-1-93 ) (ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения.)
СНУ-93. Збірник 6. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні. (відмінений) ( Збірник 6 ) (СНУ-93. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. (отменен))
Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві ( 3 ) (Об утверждении Примерного договора подряда в капитальном строительстве)
СНУ-93. Збірник 12. Крівлі. (відмінений) ( Збірник 12 ) (СНУ-93. Сборник 12. Кровли. (отменен))
СНУ-93. Збірник 11. Підлоги. (відмінений) ( Збірник 11 ) (СНУ-93. Сборник 11. Полы. (отменен))
СНУ-93. Збірник 8. Конструкції з цеглини і блоків. (відмінений) ( Збірник 8 ) (СНУ-93. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков. (отменен))
СНУ-93. Збірник 7. Бетонні і залізобетонні конструкції збірні. (відмінений) ( Збірник 7 ) (СНУ-93. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. (отменен))
Про затвердження Зміни N 1 до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" ( 140 ) (Об утверждении Изменения N 1 к ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства")
СНУ-93. Збірник 10. Дерев"яні конструкції. (відмінений) ( Збірник 10 ) (СНУ-93. Сборник 10. Деревянные конструкции. (отменен))
Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" ( 48 ) (О внесении изменений в ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства")
Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" ( 175 ) (О предоставлении действия ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові дома. Основные положення")
СНУ-93. Збірник 15. Обробні роботи. (відмінений) ( Збірник 15 ) (СНУ-93. Сборник 15. Отделочные работы. (отменен))
Про затвердження Зміни N 3 СНиП II-35-76 "Котельные установки" (для застосування на території України) ( 74 ) (Об утверждении Изменения N 3 СНиП II-35-76 "Котельные установки" (для применения на территории Украины))
Про проект Зміни N 3 СНиП II-35-76 "Котельные установки" (для застосування на території України) ( 4 ) (О проекте Изменения N 3 СНиП II-35-76 "Котельные установки" (для применения на территории Украины))
ДСТУ Б В.2.7-7-94. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови ( Б В.2.7-7-94 ) (ДСТУ Б В.2.7-7-94. Изделия бетонные стенные мелкоштучные. Технические условия)
СНУ 93. Збірник 9. Металеві конструкції. (відмінений) ( Збірник 9 ) (СНУ 93. Сборник 9. Металлические конструкции. (отменен))
Про втрату чинності ГОСТ 9.602-89 ( 98 ) (О потере действия ГОСТ 9.602-89)
Про затвердження ДБН "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" ( 274 ) (Об утверждении ДБН "Інженерно-технічні мероприятия гражданской защиты (гражданской обороны)")
Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України ( 147 ) (Об утверждении Методических рекомендаций из разработки енерго- и екологоефективних схем теплоснабжения населенных пунктов Украины)
Про надання чинності ДБН В.2.6.-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" ( 301 ) (О предоставлении действия ДБН В.2.6.-31:2006 "Конструкції зданий и сооружений. Тепловая изоляция будівель")
Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України ( 7 ) (Об утверждении Норм образования твердых бытовых отходов для населенных пунктов Украины)
СНУ-93. Збірник 22. Водопровід - зовнішні мережі. (відмінений) ( Збірник 22 ) (СНУ-93. Сборник 22. Водопровод - наружные сети. (отменен))
Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" ( 48 ) (О внесении изменений в ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства")
Роз'яснення щодо термінів експлуатації житлових будинків та їх вартості залежно від цього терміну (Разъяснение относительно сроков эксплуатации жилых домов и их стоимости в зависимости от этого срока)
Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх користування ( 359 ) (Об утверждении Методики расчета количества теплоты, употребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определение платы за их пользование)
Про затвердження Переліку об"єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України ( 109/213 ) (Об утверждении Перечня объектов и сооружений, за которыми проектная документация закладывается в страхового фонд документации Украины)
Стосовно допустимих відстаней між сусідніми будинками (Относительно допустимых расстояний между соседними домами)
Про затвердження Системи моніторингу сфери поводження з твердими побутовими відходами ( 309 ) (Об утверждении Системы мониторинга сферы обращения с твердыми бытовыми отходами)
ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки,вимоги до побудови,викладу та оформлення нормативних документів ( А.1.1-2-93 ) (ДБН А.1.1-2-93. Порядок разработки, требования к построению, изложения и оформления нормативных документов)
Про затвердження ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" ( 168 ) (Об утверждении ДБН В.2.5-28-2006 "Природне и искусственное освітлення")
Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" ( 108 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві полістиролбетону із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ" ( 60 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве полістиролбетону с заполнителем "ПОЛІТЕРМ")
Роз'яснення стосовно порядку встановлення приймальної супутникової антени на даху багатоквартирного будинку та проведення телевізійного кабелю до житлової квартири (Разъяснение относительно порядка установления приемной спутниковой антенны на крыше многоквартирного дома и проведения телевизионного кабеля к жилой квартире)
Щодо ліцензування функцій генерального підрядника ( 14/3-89 ) (Относительно лицензирования функций генерального подрядчика)
Про затвердження галузевих комунальних норм України "Розрахунок кількості теплової енергії, яка витрачається стояками в квартирах та стояками і нагрівальними приладами приміщень загального користування багатоквартирного житлового будинку при відключе... ( 95 ) (Об утверждении отраслевых коммунальных норм Украины "Розрахунок количества тепловой энергии, которая расходуется стояками в квартирах и стояками и нагревательными приборами помещений общего пользования многоквартирного жилого дома при відключе...)
Про затвердження Норм витрат матеріалів та обладнання для поточного ремонту і експлуатації обладнання підготовки води, теплосилового та електротехнічного обладнання ( 143 ) (Об утверждении Норм расходов материалов и оборудования для текущего ремонта и эксплуатации оборудования подготовки воды, теплосилового и электротехнического оборудования)
Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів ( 5 ) (Об утверждении Рекомендаций из усовершенствования эксплуатации действующих полигонов и свалок твердых бытовых отходов)
Про Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад ( 106 ) (О Методических рекомендациях по определению средств на доплаты работникам строительных организаций в связи с потерями времени на проезд при перевозке их от места размещения строительной организации (сборного пункта) к объекту строительства и назад)
СНУ-93. Збірник 26. Роботи теплоізоляцій. (відмінений) ( Збірник 26 ) (СНУ-93. Сборник 26. Теплоизоляционные работы. (отменен))
Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва ( 2 ) (Об утверждении Положения о порядке консервирования и разконсервирования объектов строительства)
Про затвердження ВБН Д.2.8-204.01.06-2005 та Зміни N 1 до ВБН Д.2.7-204.01-2003 ( 133 ) (Об утверждении ВБН Д.2.8-204.01.06-2005 и Изменения N 1 к ВБН Д.2.7-204.01-2003)
Про затвердження галузевих комунальних норм України "Розрахунок кількості теплової енергії, яка витрачається стояками в квартирах та стояками і нагрівальними приладами приміщень загального користування багатоквартирного житлового будинку при відключе... ( 95 ) (Об утверждении отраслевых коммунальных норм Украины "Розрахунок количества тепловой энергии, которая расходуется стояками в квартирах и стояками и нагревательными приборами помещений общего пользования многоквартирного жилого дома при відключе...)
ДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепиця бетонна. Технічні умови. ( Б В.2.7-6-94 ) (ДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепица бетонная. Технические условия.)
ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогіпс рядовий. Технічні умови. ( Б В.2.7-1-93 ) (ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогипс рядовой. Технические условия.)
Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України ( 7 ) (Об утверждении Норм образования твердых бытовых отходов для населенных пунктов Украины)
СНУ-93. Збірник 27. Автомобільні дороги (відмінений) ( Збірник 27 ) (СНУ-93. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен))
Щодо правил визначення прибудинкової території та розташування на ній будівель іншого призначення (Относительно правил определения придомовой территории и расположения на ней зданий другого назначения)
ДСТУ Б В.2.7-3-93. Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови. ( Б В.2.7-3-93 ) (ДСТУ Б В.2.7-3-93. Камень гипсовый искусственный с фосфогипсу. Технические условия.)
Про проект відомчих будівельних норм "Спорудження свердловин на газ і нафту. Основні положення" ( 82 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Спорудження скважин на газ и нефть. Основные положення")
ЕРУ-97, СНУ-93, випуск 1. Зміни і доповнення до кошторисних норм і одиничних розцінок (відмінений) ( випуск 1 ) (ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен))
Про затвердження Загальної частини та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ( 8 ) (Об утверждении Общей части и Сборника ГН 3 "Каменные работы" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
Про проект Зміни N 1 до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" ( 108 ) (О проекте Изменения N 1 к ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва")
Щодо затвердження Державних будівельних норм ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" ( 10/12-194 ) (Относительно утверждения Государственных строительных норм ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобілів")
ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів ( А.1.1-3-93 ) (ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведения экспертизы, согласовании, утверждения, регистрации, издания и отмены нормативных документов)
Про припинення застосування СНиП 2.01.07-85 "Навантаження і вплив. Норми проектування" ( 260 ) (О прекращении применения СНиП 2.01.07-85 "Навантаження и влияние. Нормы проектування")
Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів ( 5 ) (Об утверждении Рекомендаций по усовершенствованию эксплуатации действующих полигонов и свалок твердых бытовых отходов)
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ( 92 ) (Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення ( 175 ) (О введении в действие ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые дома. Основные положения")
Про затвердження ДСТУ Б В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) та ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003) ( 125 ) (Об утверждении ДСТУ Бы В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) и ДСТУ Бы В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003))
ДСТУ Б А.1.1-20-94. Крейда природна, борошно вапнякова і доломітова. Терміни та визначення. ( Б А.1.1-20-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-20-94. Мел естественная, мучение известняковая и доломитовая. Сроки и определения.)
ДСТУ Б А.1.1-23-94. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення ( Б А.1.1-23-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-23-94. Средства пакетирования и контейнеры для строительных материалов и изделий. Сроки и определения)
Про проект наказу "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва" ( 56 ) (О проекте приказа "Про утверждение Положения о порядке консервирования и разконсервирования объектов строительства")
Про визначення вартості БМР за твердою договірною ціною ( 7/5-1088 ) (Об определении стоимости БМР по твердой договорной цене)
ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення ( Б А.1.1-13-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-13-94. Материалы мелкоштучные стенные. Сроки и определения)
ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови ( Б В.2.7-9-94 ) (ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сырье глинистое органо-минеральное из отходов угледобычи и углеобогащения для керамических изделий. Технические условия)
Про затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів ( 6 ) (Об утверждении Рекомендаций по разработке схем санитарной очистки населенных пунктов)
ДСТУ Б В.2.7-4-93. В"яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови. ( Б В.2.7-4-93 ) (ДСТУ Б В.2.7-4-93. Вяжущее гипсовое с фосфогипсу. Технические условия.)
ДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в"яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови. (на українській та російській мові) ( Б В.2.7-2-93 ) (ДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогипс кондиционный для производства гипсового вяжущего и искусственного гипсового камня. Технические условия. (на украинском и российском языке))
СНУ-93. Збірник 28. Залізниці (відмінений) ( Збірник 28 ) (СНУ-93. Сборник 28. Железные дороги (отменен))
СНУ-93. Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішні пристрої. (відмінений) ( Збірник 17 ) (СНУ-93. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства. (отменен))