Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Госстрой СССР


Список документов в категории

Название
СНиП 3.03.01-87. Несучі і захищаючі конструкції ( 3.03.01-87 ) (СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции)
СНиП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі ( 2.09.04-87 ) (СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания)
СНиП 2.04.02-84*. Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди ( 2.04.02-84* ) (СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения)
Котельные установки ( II-35-76* )
СНиП 3.05.07-85. Системи автоматизації ( 3.05.07-85 ) (СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации)
СНиП 3.05.05-84. Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи ( 3.05.05-84 ) (СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы)
Загальні вказівки по застосуванню збірки цін на проектні роботи для будівництва (Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства)
СНіП 3.04.01-87. Ізоляційні і обробні покриття ( 3.04-01-87 ) (СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия)
СНиП 3.05.06-85. Електротехнічні пристрої ( 3.05.06-85 ) (СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства)
СНиП 3.01.03-84. Геодезичні роботи в будівництві ( 3.01.03-84 ) (СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве)
Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства. 2-е издание, дополненное
ГОСТ 12.1.013-78 Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги ( 12.1.013-78 ) (ГОСТ 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие требования)
Производственные здания промышленных предприятий ( II-90-81 )
ГОСТ 14098-91. З"єднання зварні арматури і заставних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції і розміри ( 14098-91 ) (ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры)
СНиП 3.08.01-85. Рейкові шляхи баштових кранів ( 3.08.01-85 ) (СНиП 3.08.01-85. Рельсовые пути башенных кранов)
СНиП III-18-75. Правила виробництва і приймання робіт. Металеві конструкції ( III-18-75 ) (СНиП III-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции)
СНиП 3.04.03-85. Захист будівельних конструкцій і споруд від корозії ( 3.04.03-85 ) (СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии)
Єдині норми і розцінки на будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина (Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть)
СНіП ІІ-4-79*. Природне і штучне освітлення (відмінений - наказ N168 від 15 травня 2006 р.) ( II-4-79* ) (СНиП ІІ-4-79*. Естественное и искусственное освещение (отменен -приказ N168 от 15 мая 2006 г.))
ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87). Надійність будівельних конструкцій і підстав. Основні положення по розрахунку ( 27751-88 ) (ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87). Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету)
СЦПРС. Розділ 49. Водопостачання і каналізація ( Розділ 49 ) (СЦПРС. Раздел 49. Водоснабжение и канализация)
Типовая технологическая карта на каменные работы. Кирпичная кладка внутренних стен ( 3.01.01.04 )
Правила и нормы планировки и застройки городов ( 41-58 )
ГОСТ 23407-78. Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови ( 23407-78 ) (ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия)
Скорочений сортамент металопрокату для застосування в будівельних конструкціях (Сокращенный сортамент металлопроката для применения в строительных конструкциях)
СН 174-75. Інструкція по проектуванню електропостачання промислових підприємств ( 174-75 ) (СН 174-75. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий)
Внутренний водопровод и канализация зданий ( 2.04.01-85* )
Организация строительного производства ( 3.01.01-85* )
Типовая технологическая карта на каменные работы. Кирпичная кладка наружных стен ( 3.01.01.03 )
СН 527-80. Інструкція по проектуванню технологічних сталевих трубопроводів Ру до 10 МПа ( 527-80 ) (СН 527-80. Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа)
СНиП 2.05.06-85. Магістральні трубопроводи ( 2.05.06-85 ) (СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы)
ГОСТ 27772-88. Прокат для будівельних сталевих конструкцій ( 27772-88 ) (ГОСТ 27772-88. Прокат для строительных стальных конструкций)
ГОСТ 22845-85. Ліфти електричні пасажирські і вантажні. Правила організації, виробництва і приймання монтажних робіт ( 22845-85 ) (ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ)
Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции и работы ( IV-2-82 )
ГОСТ 12.1.038-82. Будівництво. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів ( 12.1.038-82 ) (ГОСТ 12.1.038-82. Строительство. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов)
ГОСТ 8735-88 (СТ СЕВ 5446-85). Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань. ( 8735-88 ) (ГОСТ 8735-88 (СТ СЭВ 5446-85). Песок для строительных работ. Методы испытаний.)
ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення ( 21.608-84 ) (ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.604-82. СПДС. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення ( 21.604-82 ) (ГОСТ 21.604-82. СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи)
СН 283-64. Тимчасові норми тривалості проектування ( 283-64 ) (СН 283-64. Временные нормы продолжительности проектирования)
Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи "КМ" ( 460-74 )
ЕНиР. Збірник Е1. Внутрішньобудівельні транспортні роботи ( Збірник Е1 ) (ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы)
СН 481-75. Інструкція по проектуванню, монтажу і експлуатації склопакетів ( 481-75 ) (СН 481-75. Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов)
СНиП 2.04.01-85. Зміна N 1 ( 2.04.01-85 ) (СНиП 2.04.01-85. Изменение N 1)
Збірник цін на дослідницькі роботи для капітального будівництва. Частина І -ІV ( Часть I - IV ) (Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Часть І -ІV)
Благоустройство территории ( III-10-75 )
СЦПРС. Розділ 38. Залізні й автомобільні дороги. Мости. Тунелі. Метрополітени. Промисловий транспорт ( Розділ 38 ) (СЦПРС. Раздел 38. Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт)
Типовая технологическая карта на бетонные и железобетонные работы (монолитный бетон). Устройство плоских монолитных железобетонных фундаментных плит в зданиях и сооружениях общего назначения при толщине плиты до 1200 мм ( 4.01.01.63 )
Рекомендации по подбору составов легких бетонов (к ГОСТ 27006-86)
Изоляционные и отделочные покрытия ( 3.04.01-87 )
СН 290-74. Інструкція по приготуванню і застосуванню будівельних розчинів ( 290-74 ) (СН 290-74. Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов)
ГОСТ 475-78. Двері дерев"яні. Загальні технічні умови ( 475-78 ) (ГОСТ 475-78. Двери деревянные. Общие технические условия)
СНиП 3.06.06-88. Аеродроми ( 3.06.06-88 ) (СНиП 3.06.06-88. Аэродромы)
ГОСТ 17608-91. Плити бетонні тротуарні. Технічні умови. ( 17608-91 ) (ГОСТ 17608-91. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия.)
Земляные сооружения, основания и фундаменты ( 3.02.01-87 )
Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий ( 245-71 )
ГОСТ 21.601-79. СПДС. Водопровід і каналізація. Робочі креслення ( 21.601-79 ) (ГОСТ 21.601-79. СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21506-87. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300мм для будівель і споруд. Технічні умови ( 21506-87 ) (ГОСТ 21506-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300мм для зданий и сооружений. Технические условия)
ГОСТ 11047-90. Деталі і вироби дерев"яні для малоповерхових житлових і суспільних будівель. Технічні умови ( 11047-90 ) (ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия)
Генеральные планы промышленных предприятий ( II-89-80* )
Сборники укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) ( IV-14-84 )
Пассажирские автостанции и автовокзалы ( Сборник 7.2 )
Типовая технологическая карта на бетонные и железобетонные работы (монолитный бетон). Устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до 6 м и толщиной до 500 мм зданий и сооружений общего назначения ( 4.01.01.64 )
ГОСТ 24258-88. Засоби підмощування. Загальні технічні умови ( 24258-88 ) (ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия)
Складские здания ( 2.11.01-85 )
Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции ( 4.04-91 )
Вип. 2. Повітряні лінії зв"язку ( Е24-2 ) (Вып. 2. Воздушные линии связи)
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий ( 3.09.01-85 )
СН 478-80. Інструкція по проектуванню і монтажу сітей водопостачання і каналізації з пластмасових труб ( 478-80 ) (СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб)
Аэродромы ( II-47-80 )
СН 227-82. Інструкція по типовому проектуванню ( 227-82 ) (СН 227-82. Инструкция по типичному проектированию)
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ( 2.07.01-89* )
Збірник цін на дослідницькі роботи для капітального будівництва. Частина V -VІІІ ( Часть V - VIII ) (Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Часть V -VІІІ)
Кровли ( II-26-76 )
Отопление, вентиляция и кондиционирование ( 2.04.05-91* )
Классификация зданий и сооружений. Основные положения проектирования ( II-А.3-62 )