Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

СНиП (Строительные Нормы и Правила)


Список документов в категории

Название
СНіП ІІ-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76) (СНиП ІІ-35-76. Рекомендации по проектированию кровельных, встроенных и пристроенных котельных установок и установки бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе. 2-е издание, переделанное и дополнено (Пособие к СНиП ИИ-35-76))
СНиП 2.09.02-85*. Виробничі будівлі ( 2.09.02-85* ) (СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания)
СНіП ІІ-89-80. Генеральні плани промислових підприємств ( II-89-80 ) (СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий)
СНиП 2.11.01-85*. Складські будівлі ( 2.11.01-85* ) (СНиП 2.11.01-85*. Складские здания)
СНиП 3.03.01-87. Несучі і захищаючі конструкції ( 3.03.01-87 ) (СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции)
СНиП 2.04.05-91. Опалення, вентиляція і кондиціонування (СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование)
СНіП 2.04.01-85. Внутрішній водопровід і каналізація будівель ( 2.04.01-85 ) (СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий)
СНиП 3.05.01-85. Внутрішні санітарно-технічні системи. ( 3.05.01-85 ) (СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы.)
СНиП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі ( 2.09.04-87 ) (СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания)
СНиП 2.04.02-84*. Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди ( 2.04.02-84* ) (СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения)
СНіП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Будівельні норми і правила. Правила виробництва і приймання робіт. Техніка безпеки в будівництві (НПАОП 45.2-7.02-80) ( III-4-80* ) (СНиП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (НПАОП 45.2-7.02-80))
СНіП 2.04.05-91*. Опалювання, вентиляція і кондиціонування ( 2.04.05-91*У ) (СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование)
СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди. Підстави і фундаменти ( 3.02.01-87 ) (СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты)
СНиП 2.09.03-85. Споруди промислових підприємств ( 2.09.03-85 ) (СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий)
СНиП 2.03.13-88. Підлоги ( 2.03.13-88 ) (СНиП 2.03.13-88. Полы)
СНиП 2.04.03-85. Каналізація. Зовнішні мережі і споруди ( 2.04.03-85 ) (СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения)
СНиП 2.09.04-87. Зміна Адміністративні і побутові будинки. ( 2.09.04-87 ) (СНиП 2.09.04-87. Изменение Административные и бытовые здания.)
Котельные установки ( II-35-76* )
СНиП 2.01.01-82. Будівельна кліматологія і геофізика ( 2.01.01-82 ) (СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика)
СНиП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 1 ( II-35-76 ) (СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Изменение N 1)
СНіП ІІ-35-76. Будівельні норми і правила. Частина ІІ. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки (Для застосування на території України) ( II-35-76 ) (СНиП ІІ-35-76. Строительные нормы и правила. Часть ІІ. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки (Для применения на территории Украины))
СНіП ІІ-35-76. Котельні установки. Поправка (СНиП ІІ-35-76. Котельные установки. Поправка)
СНиП 3.05.07-85. Системи автоматизації ( 3.05.07-85 ) (СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации)
СНиП 3.05.05-84. Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи ( 3.05.05-84 ) (СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы)
СНиП 3.05.04-85*. Зовнішні мережі і споруди водопостачання і каналізації ( 3.05.04-85* ) (СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации)
СНиП 2.04.05-91. Зміна Опалення, вентиляція і кондиціонування ( 1. ) (СНиП 2.04.05-91. Изменение Отопление, вентиляция и кондиционирование)
СНіП 3.04.01-87. Ізоляційні і обробні покриття ( 3.04-01-87 ) (СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия)
СНиП 2.04.05-91. Зміна (Україна). Опалення, вентиляція і кондиціонування ( 2.04.05-91* ) (СНиП 2.04.05-91. Изменение (Украина). Отопление, вентиляция и кондиционирование)
СНиП 3.05.06-85. Електротехнічні пристрої ( 3.05.06-85 ) (СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства)
СНиП 3.01.03-84. Геодезичні роботи в будівництві ( 3.01.03-84 ) (СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве)
СНиП 2.04.01-85. Зміни ( 2.04.01-85 ) (СНиП 2.04.01-85. Изменения)
СНіП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі. Зміна N 2 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.) ( 2.09.04-87 ) (СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Изменение N 2 (национальная) (Приказом Госстроя Украины от в 21.10. 2004 году N 195 приобретения действия установлено с 1 апреля 2005 г.))
СНиП 3.03.01-87. Зміна N1 ( 3.03.01-87 ) (СНиП 3.03.01-87. Изменение N1)
СНіП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 3 (СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Зміна N 3)
СНиП 2.03.01-84*. Бетонні і залізобетонні конструкції ( 2.03.01-84* ) (СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции)
СНіП ІІ-89-80. Генеральні плани промислових підприємств (СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий)
СНиП 2.03.11-85. Захист будівельних конструкцій від корозії ( 2.03.11-85 ) (СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии)
СНиП 2.09.02-85*. Зміна Виробничі будинки. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року) ( 2.09.02-85* ) (СНиП 2.09.02-85*. Изменение Производственные здания. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 года))
Производственные здания промышленных предприятий ( II-90-81 )
СНиП 2.04.05-91. Посібник з проектування систем водяного опалювання ( 2.04.05-91 ) (СНиП 2.04.05-91. Пособие по проектированию систем водяного отопления)
СНиП 2.04.14-88. Теплова ізоляція устаткування і трубопроводів ( 2.04.14-88 ) (СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов)
СНиП 2.11.01-85*. Зміна (національна). Складські будинки. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.) ( 2.11.01-85* ) (СНиП 2.11.01-85*. Изменение (национальная). Складские здания. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 г.))
СНиП 3.02.01-87 Зміна N 1 ( 3.02.01-87 ) (СНиП 3.02.01-87 Изменение N 1)
СНиП 2.04.02-84*. Зміна N 1 ( 2.04.02-84* ) (СНиП 2.04.02-84*. Изменение N 1)
СНіП 2.05.07-91. Промисловий транспорт ( 2.05.07-91 ) (СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт)
СНиП II-12-77. Норми проектування. Захист від шуму ( II-12-77 ) (СНиП II-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума)
СНиП 3.08.01-85. Рейкові шляхи баштових кранів ( 3.08.01-85 ) (СНиП 3.08.01-85. Рельсовые пути башенных кранов)
СНиП III-18-75. Правила виробництва і приймання робіт. Металеві конструкції ( III-18-75 ) (СНиП III-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции)
СНиП II-23-81*. Норми проектування. Сталеві конструкції ( II-23-81* ) (СНиП II-23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции)
СНиП 3.04.03-85. Захист будівельних конструкцій і споруд від корозії ( 3.04.03-85 ) (СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии)
СНіП ІІ-4-79*. Природне і штучне освітлення (відмінений - наказ N168 від 15 травня 2006 р.) ( II-4-79* ) (СНиП ІІ-4-79*. Естественное и искусственное освещение (отменен -приказ N168 от 15 мая 2006 г.))
СНиП II-25-80. Дерев"яні конструкції ( II-25-80 ) (СНиП II-25-80. Деревянные конструкции)
СНиП II-22-81. Кам"яні і армокам"яні конструкції ( II-22-81 ) (СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции)
СНиП 2.02.03-85. Фундаменти паль ( 2.02.03-85 ) (СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты)
СНиП 2.01.02-85*. Протипожежні норми (Діє ДБН В 1.1-7-2002) ( 2.01.02-85* ) (СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы (Действует ДБН В 1.1-7-2002))
СНіП 1.06.04-85. Положення про головного інженера (головному архітекторі) проекту ( 1.06.04-85 ) (СНиП 1.06.04-85. Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта)
СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування ( 2.06.01-86 ) (СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования)
Внутренний водопровод и канализация зданий ( 2.04.01-85* )
СНиП 3.05.03-85. Теплові мережі ( 3.05.03-85 ) (СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети)
Строительная климатология ( 23-01 )
СНиП II-12-77. Зміна N 1 ( II-12-77 ) (СНиП II-12-77. Изменение N 1)
Организация строительного производства ( 3.01.01-85* )
СНиП 2.11.02-87. Холодильники ( 2.11.02-87 )
СНиП 2.05.06-85. Магістральні трубопроводи ( 2.05.06-85 ) (СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы)
СНиП 2.04.05-91. Зміна (Міждержавна). Опалення, вентиляція і кондиціонування ( 2.04.05-91* ) (СНиП 2.04.05-91. Изменение (Межгосударственная). Отопление, вентиляция и кондиционирование)
СНіП ІІ-89-80. Зміна. ( Ухвала Держбуду СРСР від 30.12.85 р.) (СНиП ІІ-89-80. Изменение. ( Постановление Госстроя СССР от 30.12.85 г.))
СНиП 1.04.03-85* частина I (продовження). Норми тривалості будівництва і заділу в будівництві підприємств, будівель і споруд ( 1.04.03-85* ) (СНиП 1.04.03-85* часть I (продолжение). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений)
Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции и работы ( IV-2-82 )
СНиП 1.04.03-85* частина II (початок). Норми тривалості будівництва і заділу в будівництві підприємств, будівель і споруд ( 1.04.03-85* ) (СНиП 1.04.03-85* часть II (начало). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений)
СНіП 2.04.07-86*. Теплові мережі (відмінна з 01.07.09р. - наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N568) ( 2.04.07-86* ) (СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сеты (отменен с 01.07.09г. -приказание Минрегионстроя Украины вот 09.12.08 N568))
СНиП 2.10.02-84. Будівлі і приміщення для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції ( 2.10.02-84 ) (СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции)
СНиП 1.04.03-85* НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Часть I ( 1.04.03-85* )
СНиП 1.04.03-85* частина II (продовження). ( 1.04.03-85* ) (СНиП 1.04.03-85* часть II (продолжение).)
СНиП 2.04.12-86. Розрахунок на міцність сталевих трубопроводів ( 2.04.12-86 ) (СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопроводов)
СНиП 2.09.03-85. Зміна (національна). Спорудження промислових підприємств. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року) ( 2.09.03-85 ) (СНиП 2.09.03-85. Изменение (национальная). Сооружения промышленных предприятий. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 года))