Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд
Поиск 

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації" ( 29 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-4:2009 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документації")
Про віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального чи поточного ремонту ( 9/9-1056 ) (Об отнесении ремонтно-будівельних работ к капитальному или текущему ремонту)
Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-200_ "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 45 ) (О проекте новой редакции ДБН А.2.2-3-200_ "Склад, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для будівництва")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-41:2009 "Система проектної документації для будівництва. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення" ( 41 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-41:2009 "Система проектной документации для строительства. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие креслення")
Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві ( 554 ) (Об утверждении типичных форм первичных документов из учета в строительстве)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-6:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації генеральних планів" ( 24 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-6:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планів")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-10:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів" ( 32 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-10:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и матеріалів")
Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення" ( 179 ) (Об утверждении Изменения N 2 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки и сооружения. Жилые дома. Основные положення")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ)" ( 639 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-61:2008 "Будівельні материалы. Кирпич и камни керамические рядовые и лицевые. Технические условия (EN 771-1:2003, NEQ)")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-75:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови" ( 667 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-75:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции металлические строительны. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-5:2009 "Система проектної документації для будівництва. Загальні положення" ( 28 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-5:2009 "Система проектной документации для строительства. Общие положення")
Щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів ( 9/12-1308 ) (Относительно определения стоимости и трудоемкости работ из перевозки строительных грузов)
Про розгляд проекту ДБН А.3.1-5-200Х "Організація будівельного виробництва" ( 47 ) (О рассмотрении проекта ДБН А.3.1-5-200Х "Організація строительного виробництва")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-8:2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем" ( 30 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-8:2009 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения элементов санитарно-технических систем")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-3:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів" ( 25 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-3:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процесів")
Про затвердження Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки ( 257 ) (Об утверждении Отраслевой программы энергоэффективности в строительстве на 2010-2014 годы)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-49:2008 "Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови" ( 692 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-49:2008 "Конструкції домов и сооружений. Ограждения всходов, балконов и крыш стальные. Общие технические умови")
Щодо обліку додаткових обсягів робіт, не передбачених затвердженою проектно-кошторисною документацією ( 12/14-382 ) (Относительно учета дополнительных объемов работ, не предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией)
Про затвердження державних будівельних норм ( 45 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про проект Настанови Міністерства вугільної промисловості України прСОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 "Особливості визначення вартості будівництва вугільних шахт" ( 154 ) (О проекте Установки Министерства угольной промышленности Украины прСОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 "Особливості определение стоимости строительства угольных шахт")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-7:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень" ( 34 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-7:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих креслень")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-1:2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення трубопроводів та їх елементів" ( 31 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-1:2009 "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов и их елементів")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-9:2008 "Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови" ( 671 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-9:2008 "Конструкції домов и сооружений. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические умови")
Про проект нової редакції державних будівельних норм ДБН В.2.5-23 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення" ( 140 ) (О проекте новой редакции государственных строительных норм ДБН В.2.5-23 "Інженерне оборудование домов и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского призначення")
Про проект ДСТУ-Н "Настанова з використання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги" ( 49 ) (О проекте ДСТУ-Н "Настанова из использования разделов "Охорона окружающего природного середовища" в составе градостроительной документации. Состав и вимоги")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-71:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови" ( 677 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-71:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели металлические трехслойные стенные с утеплением с пінополіуретану. Технические умови")
Про проект Методичних рекомендацій щодо складання календарного графіка виконання робіт, плану фінансування будівництва, графіків передачі замовником підряднику проектної документації, матеріалів, устаткування, робочої сили, які передбачені договором ... ( 202 ) (О проекте Методических рекомендаций относительно составления календарного графика выполнения работ, плана финансирования строительства, графиков передачи заказчиком подрядчику проектной документации, материалов, оборудования, рабочей силы, которые предусмотрены договором ...)
Про затвердження Правил для індивідуальних забудовників по впровадженню антисейсмічних заходів при будівництві індивідуальних житлових будинків у районах України з сейсмічністю 7-8 балів ( 244 ) (Об утверждении Правил для индивидуальных застройщиков по внедрению антисейсмических мероприятий при строительстве индивидуальных жилых домов в районах Украины с сейсмической 7-8 баллов)
Про проект нової редакції ДБН Б.1.1-4-200_ "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування" ( 72 ) (О проекте новой редакции ДБН Б.1.1-4-200_ "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение градостроительного об–рунтування")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-79:2009 "Конструкції будинків і споруд. Шви з"єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови" ( 428 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-79:2009 "Конструкції домов и сооружений. Швы соединительные мест примыканий оконных блоков к конструкциям стен. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-52:2008 "Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови" ( 670 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-52:2008 "Конструкції домов и сооружений. Всходы маршеві, площадки и ограждают стальные. Технические умови")
Про проект ДБН "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві" ( 190 ) (О проекте ДБН "Система стандартов безопасности труда. Промышленная безопасность в будівництві")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 "Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з"єднань та наплавок металевих конструкцій" ( 603 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Бы А.3.1-11:2008 "Управління, организация и технология. Установка из визуального и измерительного контроля сварных соединений и наплавок металлических конструкцій")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-45:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови" ( 689 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-45:2008 "Конструкції домов и сооружений. Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-49:2008 "Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови" ( 692 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-49:2008 "Конструкції домов и сооружений. Ограждения всходов, балконов и крыш стальные. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-22:2008 "Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови" ( 646 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.2-22:2008 "Будинки и сооружения. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-43:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, MOD)" ( 424 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-43:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций (ГОСТ 21.502-2007, MOD)")
Щодо визначення розміру кошторисного прибутку за порядком, передбаченим зміною N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 12/19-2-9/11-15 ) (Относительно определения размера сметной прибыли за порядком, предусмотренным изменением N 6 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Про порядок розробки та затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм ( 9/11-1005 ) (О порядке разработки и утверждения индивидуальных ресурсных элементных сметных норм)
Про оприлюднення Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві ( 2 ) (О преданье Рекомендаций огласке с составления добавлений до договора подотряда в капитальном строительстве)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-2:2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту" ( 23 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-2:2009 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорту")
Про погодження СОУ 45.2-00018112-022.1:200_ ( 183 ) (О согласовании СОУ 45.2-00018112-022.1:200_)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-9:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів" ( 33 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-9:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводів")
Про прийняття Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд" ( 636 ) (О принятии Изменения N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття домов и споруд")
Про взаємовідносини генпідрядника та субпідрядників ( 12/14-728 ) (О взаимоотношениях генподрядчика и субподрядчиков)
Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" ( 425 ) (О принятии Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.6-11-97 "Конструкції домов и сооружений. Двери металлические протиударні входные в квартиры. Общие технические умови")
Про проект Зміни N 1 до ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво" ( 145 ) (О проекте Изменения N 1 к ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Часть І. Проектирование. Часть II. Будівництво")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-56:2008 "Конструкції будинків і споруд. Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови" ( 650 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-56:2008 "Конструкції домов и сооружений. Ступени железобетонные и бетонные. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-12:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень" ( 40 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-12:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханічних решений котелень")
Про проект зміни N 2 до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" щодо нормативів оптимального озеленення для населених пунктів ( 40 ) (О проекте изменения N 2 к ДБН 360-92** "Містобудування. Планирование и застройка городских и сельских поселень" относительно нормативов оптимального озеленения для населенных пунктов)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 47 ) (Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры)
Національний стандарт України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи тунелі та метрополітени обслуговуючі процеси (збірник 29). ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 ( 322 ) (Национальный стандарт Украины. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы тоннели и метрополитены обслуживающие процессы (сборник 29). ДСТУ Бы Д.2.2-10:2009)
Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення" ( 139 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ-Н "Інженерне оборудование домов и сооружений. Установка из устраивания систем солнечного теплоснабжения в домах жилищного и общественного призначення")
Про затвердження ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт" ( 295 ) (Об утверждении ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові дома. Реконструкция и капитальная ремонт")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-40:2009 "Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв"язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах" ( 43 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-40:2009 "Система проектной документации для строительства. Телекоммуникации. Проводу средства связи. Условные графические обозначения на схемах и планах")
Щодо визначення житлових і нежитлових приміщень ( 8/2-464 ) (Относительно определения жилищных и нежилищных помещений)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-45:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови" ( 689 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-45:2008 "Конструкції домов и сооружений. Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические умови")
Про проект СОУ Д.2.2-33498333-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції" ( 61 ) (О проекте СОУ Д.2.2-33498333-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Габионни конструкції")
Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" ( 117 ) (О проекте Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.6-11-97 "Конструкції домов и сооружений. Двери металлические протиударні входные в квартиры. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-21:2008 "Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків" ( 546 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.2-21:2008 "Будинки и сооружения. Метод определения удельных тепловитрат на отопление будинків")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-167:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв"язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162:2001, NEQ)" ( 624 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-167:2008 "Будівельні материалы. Изделия теплоізоляційні из минеральной ваты на синтетическом связующем. Общие технические условия (EN 13162:2001, NEQ)")
Про затвердження Зміни N 5 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" та Зміни N 1 ДБН В.2.2-16-2005 "Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" ( 206 ) (Об утверждении Изменения N 5 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положення" но Изменения N 1 ДБН В.2.2-16-2005 "Будинки и сооружения. Культурно-зрелищные и дозвіллєві заклади")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009 "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій" ( 249 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Бы В.2.6-78:2009 "Конструкції домов и сооружений. Установка из проектирования и изготовления сталефібробетонних конструкцій")
Про порядок проведення державної експертизи проектів будівництва ( 9/11-1001 ) (О порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства)
Щодо порядку проведення перевірок на відповідність державним будівельним нормам "Правила визначення вартості будівництва" ( 12/19-2-9/11-4733 ) (Относительно порядка проведения проверок на соответствие государственным строительным нормам "Правила определение стоимости будівництва")
Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду ( 277 ) (О внесении изменений к приказам Минрегионбуду)
Щодо зміни до пункту 2 таблиці 7.7 ДБН 360-92** ( 10/23-590 ) (Относительно изменения к пункту 2 таблицы 7.7 ДБН 360-92**)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 127 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про хід реорганізації ДП "Укрдержбудекспертиза" ( 105 ) (О ходу реорганизации ДП "Укрдержбудекспертиза")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-82:2009 "Конструкції будинків і споруд. Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри" ( 405 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-82:2009 "Конструкції домов и сооружений. Сопротивления отдельно расположены под технологические трубопроводы. Типы и основные параметри")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-13:2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань" ( 38 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-13:2009 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации из инженерно-геологических вишукувань")
Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 45 ( 336 ) (О внесении изменения к приказу Минрегионбуду от 27.01.2009 N 45)
Про затвердження ДБН В.2.2-24-2009 "Будинки споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків" ( 67 ) (Об утверждении ДБН В.2.2-24-2009 "Будинки сооружения. Проектирование высотных жилищных и общественных будинків")
Щодо зміни до пункту 2 таблиці 7.7 ДБН 360-92** ( 10/23-590 ) (Относительно изменения к пункту 2 таблицы 7.7 ДБН 360-92**)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-75:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови" ( 667 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-75:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции металлические строительны. Общие технические умови")