Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Тип > ДСТУ (Державний Стандарт України)
Поиск 

ДСТУ (Державний Стандарт України)


Список документов в категории

Название
ДСТУ 3211-95 Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия ( 3211-95 )
ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення ( 3410-96 )
ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови ( 4121-2002 )
ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення. ( 3862-99 )
ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97). СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації ( Б А.2.4-4-99 ) (ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97). СПДБ. Основные требования к проектной и рабочей документации)
ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці і залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану (ДСТУ 3587-97. Безопасность дорожного движения. Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. Требования к эксплуатационному состоянию)
ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення ( 2860-94 )
ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації ( 3412-96 )
ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис ( 3498-96 )
ДСТУ Б В.2.6-11-97. Двері металеві протиударні вхідні в квартиру. Загальні технічні умови та В.2.6-12-97 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань. ( Б В.2.6-11-97 ) (ДСТУ Б В.2.6-11-97. Двери металлические противоударные входные в квартиру. Общие технические условия и В.2.6-12-97 Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний.)
ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань ( 3675-98 )
ДСТУ 4159-2003 Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. Умовні позначення на схемах і планах ( 4159-2003 )
ДСТУ 4297:2004 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ Загальні технічні вимоги ( 4297:2004 ) (ДСТУ 4297:2004 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ Общие технические требования)
ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦIЇ ( 3413-96 ) (ДСТУ 3413-96 Система сертификации Укрсепро ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ)
ДСТУ 4063-2001 БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ Технічні умови ( 4063-2001 ) (ДСТУ 4063-2001 БЕНЗИНЬІ АВТОМОБИЛЬНЬІЕ Технические условия)
ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню ( 2155-93 )
ДСТУ 3868-99 ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ Технічне умови ( 3868-99 ) (ДСТУ 3868-99 ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ Технические условия)
ПАЛИВО НАФТОВЕ. МАЗУТ Технічні умови ДСТУ 4058-2001 ( 4058-2001 ) (ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ. МАЗУТ Технические условия ДСТУ 4058-2001)
ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови ( Б В.2.7-43-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетоны тяжелые. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и снаряжением штукатурками. Общие технические условия)
ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації ( 3418-96 )
ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць.Основні положення, назви та позначення ( 3651.0-97 )
ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ДСТУ 1.5:2003. Национальная стандартизация правила построения, преподавания, оформления и требования к содержанию нормативных документов)
ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. ( 3789-98 )
ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов ( 1.3:2004 ) (ДСТУ 1.3:2004 Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий)
ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобильные дороги. Земляной холст и дорожная одежда. Рабочие черчения)
ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними. ( 3004-95 )
ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості ( 3419-96 )
ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується ( 3417-96 )
ДСТУ 2251-93 (ДСТ 8509-93). Кутики сталеві горячекатані рівнополичні. Сортамент (ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93). Уголки стальные горячекатані рівнополичні. Сортамент)
ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів (ДСТУ 4269:2003. Услуги туристические. Классификация гостиниц)
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Ocновні положення ДСТУ 2339-94 ( 2339-94 ) (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Основные положении ДСТУ 2339-94)
ДСТУ 3058-95 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Межгосударственный стандарт ( 3058-95 )
ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги ( 3734-98 )
ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація (ДСТУ 4281:2004. Заведения ресторанного хозяйства. Классификация)
ДСТУ 2708:2005 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення ( 2708:2005 )
ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів ( 3989-2000 )
ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне ( 4840:2007 ) (ДСТУ 4840:2007 Топливо дизельное)
ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирськіта вантажні. Терміни та визначення ( 3552-97 )
ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови ( Б В.2.7-23-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-23-95. Растворы строительные. Общие технические условия)
ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи ( 3415-96 )
ДСТУ 4401-2:2005 (ЕN 671-2:2001, МОD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (ДСТУ 4401-2:2005 (ЕN 671-2:2001, МОD). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 2. Кран-комплекты пожарные с плоскоскладаними рукавами. Общие требования)
ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення ( 2156-93 )
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню ДСТУ 2155-93 ( 2155-93 ) (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Методы определения экономической эффективности мероприятий по энергосбережению ДСТУ 2155-93)
ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги (ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Классификация и общие технические требования)
УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (IEС 62305:2006, NEQ) ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ( 2.5-38:2008 )
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОЇ ЕНЕРГ0ЄМН0СТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) ( 3682-98 ) (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98))
ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань ( Б В.2.7-71-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний)
ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Конструкции домов и сооружений. Дверь металлические противопожарные. Общие технические условия)
ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови ( 4344:2004 )
ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення ( 3414-96 )
ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення ( 2420-94 )
ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови. ( Б В.2.6-2-95 ) (ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкции домов и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия.)
ЗНАКИ ДОРОЖНІ Загальні технічні умови. Правила застосування. ДСТУ 4100-2002 ( 4100-2002 ) (ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ Общие технические условия. Правила применения. ДСТУ 4100-2002)
ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Поправка (ДСТУ 1.5:2003. Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов. Поправка)
ДСТУ Б В.1.1-4-98. пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги ( Б В.1.1-4-98 ) (ДСТУ Б В.1.1-4-98. пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования)
ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації ( 3420-96 )
ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газопостачання. внутрішні пристрої. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газоснабжения. внутренние устройства. Рабочие черчения)
ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови ( Б В.2.7-75-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия)
ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силовое электрооборудование. Рабочие черчения)
ДСТУ ЕN 671-3:2005 (ЕN 671-3:2000, ІDT). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів із напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (ДСТУ ЕN 671-3:2005 (ЕN 671-3:2000, ІDT). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 3. Техническое обслуживание пожарных кран-комплектов из полужесткими и плоскоскладаними рукавами. Общие требования)
ДСТУ 4401-1:2005 (ЕN 671-1:2001, МОD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (ДСТУ 4401-1:2005 (ЕN 671-1:2001, МОD). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 1. Кран-комплекты пожарные с полужесткими рукавами. Общие требования)
ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-95) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань ( 3105-95 )
ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод польових випробувань палями. ( Б В.2.1-1-95 )
ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Поправки до Зміни N1 (ДСТУ 1.3:2004. Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. Поправки к Изменению N1)
ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності (ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Строительные материалы. Бетоны. Методы определения средней плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости)
ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень ( Б А.2.4-7-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей)
ДСТУ Б В.2.5-10-97 (ГОСТ 25809-96) Інженерне обладнання будинків і споруд. Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри. ( Б В.2.5-10-97 )
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (ІЕС 62305:2006, NЕQ). Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд ( В.2.5-38:2008 ) (ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (ІЕС 62305:2006, NЕQ). Инженерное оснащение домов и сооружений. Устроения блискавкозахисту зданий и сооружений)
ДСТУ 3957-2000 ДСТУ 3419-96 ДСТУ 3417-96 Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції ( 3957-2000 ) (ДСТУ 3957-2000 ДСТУ 3419-96 ДСТУ 3417-96 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции)
ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги (ДСТУ 4268:2003. Услуги туристические. Средства размещения. Общие требования)
ДСТУ 2709-94 Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення. ( 2709-94 )
ДСТУ Б Д.2.2-6:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Обробні роботи. Облицьовування поверхонь і інші обробні роботи (збірник 15) (ДСТУ Б Д.2.2-6:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы (сборник 15))
ДСТУ Б В.2.7-145:2008. Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови (ДСТУ Б. В.2.7-145:2008. Строительные материалы. Изделия бетонные тротуарные неармированы. Технические условия)
ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажеві, приймання та експлуатації (ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007. Тепловые сети и сети горячего водоснабжения с использованием предварительно теплоизолированных трубопроводов. Установка из проектирование, монтажа, прием и эксплуатации)