Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Фінансування і звітність
Поиск 

Фінансування і звітність


Список документов в категории

Название
"Про внесення змін і доповнень до наказу від 30.03.2000 р. N 61" ( 82 ) ("О внесении изменений и дополнений к приказу от 30.03.2000 г. N 61")
"Про затвердження розцінок на виконання вишукувальних робіт" ( 46 ) ("Об утверждении расценок на выполнение изыскательных работ")
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 142 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де... ( 7 ) (О внесении изменений к "Інструкції об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя України", утвержденной приказом Где...)
Про здійснення заходів щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна, попередження та усунення фінансових порушень ( 14 ) (Об осуществлении мероприятий по обеспечению законного и эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества, предупреждения и устранения финансовых нарушений)
Про виконання рішення колегії Держбуду від 25 листопада 2004 р. N 161 "Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного ф... ( 236 ) (О выполнении решения коллегии Госстроя от 25 ноября 2004 г. N 161 "Про соблюдение положений законодательных и нормативных документов при определении стоимости строительства участниками инвестиционного процесса, в частности при финансировании работ из резервного ф...)
Про порядок оплати робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету ( 103 ) (О порядке оплаты работ, которые финансируются за счет государственного бюджета)
Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, організаціями і установами сфери управління Держбуду України ( 133 ) (О неотложных мероприятиях по ускорению погашения задолженности из заработной платы предприятиями, организациями и учреждениями сферы управление Держбуду Украины)
Про впровадження реформованої системи ціноутворення у будівництві ( 233 ) (О внедрении реформированной системы ценообразования в строительстве)
Про визнання такими, що втрачають чинність, Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва ( 215 ) (О признании такими, что теряют действие, Правил формирования договорных цен и их уточнение в процессе строительства)
Про затвердження Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва ( 197 ) (Об утверждении Правил формирования договорных цен и их уточнение в процессе строительства)
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури ( 206 ) (Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые предоставляются застройщикам местными органами градостроительства и архитектуры)
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва, та Методичних вказівок щодо застосування базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що ( 211 ) (Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства, и Методических указаний относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые)
Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, які видаються забудовникам місцевими органами містобудування і архітектури" ( 119 ) (Об утверждении 'Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые выдаются застройщикам местными органами градостроительства и архитектуры')
"Про твердження типових форм первинних документів по обліку в будівництві" (Скасований - наказ Минрегионстроя України від 04.12.09 N 553) ( 5 ) ("Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве" (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 04.12.09 N 553))
"Про внесення змін до Методичних рекомендацій визначення вартості робіт з проведення обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд" ( 261 ) ("О внесении изменений к Методическим рекомендациям определения стоимости работ из проведения обследования, оценки технического состояния и паспортизации зданий и сооружений")
"Про внесення змін до Порядкові грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (із змінами, внесеними згідно з спільним наказом від 15.04.97 461/131/63/34)" ( 224 ) ("О внесении изменений в Порядок денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов (с изменениями, внесенными согласно общему приказу от 15.04.97 461/131/63/34)")
"Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування ..." (скасовано-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08) ( 206 ) ("Об утверждение Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые предоставляются застройщикам местными органами градостроительства ..." (отм. - приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08))
"Про затвердження правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва"(скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N527 від 21.11.08р) ( 197 ) ("Об утверждение правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства"(отменено - приказ Мінрегіонбуду Украины N527 от 21.11.08р))
"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних розумів, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва" та "Методичні ..." (скасовано-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08) ( 211 ) ("Об утверждение "Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства" и "Методические ..." (отменено-приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08))
"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, що видаються забудовником місцевими органами містобудування та архітектури" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 206 від 16. ( 119 ) ("Об утверждении "Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, что кажутся застройщиком местными органами градостроения и архитектуры" (Упразднено согласно приказа Госстроя Украины N 206 от 16.)