Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Затвердження статутів, організаційні зміни і перейменування підприємств та організацій


Список документов в категории

Название
"Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 406 ) ("О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
"Про Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд" ( 131 ) ("Об Украинском научно-исследовательском центре экономики строительства "Екобуд")
"Про Науково-виробничу фірму "Інпроект" ( 30 ) ("О Научно-производственной фирме "Инпроект")
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 13.12.99 р. N 299 "Про реорганізацію державного підприємства "Едельвейс" ( 141 ) ("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 13.12.99 г. N 299 "О реорганизации государственного предприятия "Эдельвейс")
"Про реорганізацію Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ", м. Харків" ( 137 ) ("О реорганизации Украинского государственного главного научно-исследовательского и производственного института инженерно-технических и экологических изысков "УкрНДИИНТВ", г. Харькове")
"Про внесення змін до складу Ради директорів проектно-вишукувальних організацій" ( 128 ) ("О внесении изменений в состав Совета директоров проектно-изыскательных организаций")
"Про затвердження Статуту державного підприємства "Укрінвестліцензія" ( 120 ) ("Об утверждении Устава государственного предприятия "Укринвестлицензия")
"Про затвердження статуту Одеського дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДП ДНТЦ "Конрест")" ( 104 ) ("Об утверждении устава Одесского дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДП ДНТЦ "Конрест")")
"Про внесення змін та доповнень до статуту державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект" ( 72 ) ("О внесении изменений и дополнений к уставу государственного проектного института "Запорижцивильпроект")
"Про реорганізацію державного підприємства "Кіровоградбудрозвідування" у філію Українського державного інституту "УкрНДІІНТВ" " ( 70 ) ("О реорганизации государственного предприятия "Кировоградстройразведование" в филиал Украинского государственного института "УкрНДИИНТВ" ")
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства ( 541 ) (Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства ( 504 ) (Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
Про затвердження структури центрального апарату Міністерства ( 254 ) (Об утверждении структуры центрального аппарата Министерства)
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та його першими заступниками і заступниками ( 367 ) (О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и его первыми заместителями и заместителями)
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 07.02.06 N 39 "Про створення науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України" ( 345 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 07.02.06 N 39 "Про создания научно-технического совета Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства України")
Про затвердження Положення про Головну організацію з нормування праці у будівництві ( 66 ) (Об утверждении Положения о Главной организации по нормированию труда в строительстве)
Про затвердження Положення про Національний заповідник "Замки Тернопілля" ( 35 ) (Об утверждении Положения о Национальном заповеднике "Замки Тернопілля")
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 8 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, тогрових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування, спрямованих на забезпеч... ( 238/225 ) (О вводе Предложений относительно противопожарной защиты и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных домов, тогрових и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования, направленных на обеспечь...)
Про затвердження Положення про експертну комісію з занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України ( 235 ) (Об утверждении Положения об экспертной комиссии с заноса объектов культурного наследия до Государственного реестра неподвижных достопримечательностей Украины)
Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів ( 231/806 ) (Об утверждении Порядка сооружение (создание) памятников и монументов)
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на IV квартал 2004 р. ( 187 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на ІV квартал 2004 г.)
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 171 ) (Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников)
Про затвердження Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи ( 170 ) (Об утверждении Методических рекомендаций из проектирования и просмотра норм времени на строительно-монтажные работы)
Про затвердження Положення з організації нормування праці у будівництві ( 188 ) (Об утверждении Положения из организации нормирования работы в строительстве)
Щодо дозволу введення в дію підпунктів 5.2.7.2 та 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) ( 151 ) (Относительно разрешения введения в действие подпунктов 5.2.7.2 и 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001))
Про затвердження методики розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України ( 140 ) (Об утверждение методики разработка проектов планирования и градостроительного развития трансграничных территорий и транспортно-коммуникационных коридоров Украины)
Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на II півріччя та III квартал 2004 р. відповідно ( 130 ) (Об утверждение ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Госстрой Украины на II полугодия и III квартал 2004 г. соответственно)
Про приєднання Донбаського ДНДПТІБВ до інституту НДІБК ( 63 ) (О присоединении Донбасского ДНДПТІБВ в институт НДІБК)
Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держбуду, структуру та склад секцій науково-технічної ради Держбуду ( 80 ) (Об утверждении Положения о научно-техническом совете Держбуду, структуру и состав секций научно-технического совета Держбуду)
Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект" ( 55 ) (О предоставлении функций территориальной организации ВАТТ 'Сумской Промпроект')
Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об"єктів інженерної інфраструктури ( 85/196 ) (Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, строительства новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры)