Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Затвердження будівельних норм, стандартів, технічних умов, проектів документів та змін до них


Список документов в категории

Название
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови" ( 508 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Рустовки стальные. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови" ( 507 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Клещи строительные. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови" ( 506 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Резак для резания керамических плиток. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови" ( 505 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Соколы для штукатурных работ. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Правила, тертки та напівтерки. Технічні умови" ( 504 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Правила, терки и полутерки. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови" ( 503 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Щетки малярные. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)" ( 502 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. ( 491 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. ( 490 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. ( 489 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-3:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд." ( 488 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-3:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.")
"Про внесення зміни до наказів Мінрегіонбуду від 16.03.2009 N 107, від 16.03.2009 N 108, від 16.03.2009 N 110, від 16.03.2009 N 111" ( 484 ) ("О внесении изменения в приказы Минрегионстроя от 16.03.2009 N 107, от 16.03.2009 N 108, от 16.03.2009 N 110, от 16.03.2009 N 111")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій" ( 476 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 "Конструкции домов и сооружений. Установка и проектирование светлопрозрачных элементов оградительных конструкций")
"Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ДСТ 24700-99) "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови" ( 396 ) ("О принятии Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкции домов и сооружений. Блоки оконные деревянные с склопакетами. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)") ( 322 ) ("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Туннели и метрополитены. Обслуживающие процессы (сборник 29)"))
"Про затвердження ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт" ( 295 ) ("Об утверждение ДБН В.3.2-2-2009 "Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт")
"Про внесення змін та доповнень до наказові Мінрегіонбуду від 23.04.08 ( 209 ) ("О внесение изменений и дополнений к приказу Минрегионстроя от 23.04.08)
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б СЕN/TR 196-4:2009 Методи випробування цементові. Частина 4. Кількісне визначення складників (СЕN/TR 196-4:2007, ІDT)" ( 184 ) ("О принятие национального стандарта ДСТУ Б. СЕN/TR 196-4:2009 Методы испытания цемента. Часть 4. Количественное определение составных частей (СЕN/TR 196-4:2007, ІDT)")
"Про внесення змін до наказові Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186" ( 134 ) ("О внесении изменений в приказ Мінрегіонбуду от 24.04.2008 N 186")
"Про затвердження державних будівельних норм (ДБН Б.1.1-9-2009 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів") ( 104 ) ("Об утверждение государственных строительных норм (ДБН Б.1.1-9-2009 "Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов"))
"Про внесення змін до наказові від 30.12.08 N703" ( 37 ) ("О внесении изменений в приказ от 30.12.08 N703")
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDT) "Настанова. Основи проектування конструкцій") ( 710 ) ("О принятие национального стандарта" (ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDT) "Установка. Основы проектирования конструкций"))
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (Збірник 11)" ( 700 ) ("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Подлоги (Сборник 11)")
"Про затвердження планові засідань президії Науково-технічної заради Мінрегіонбуду в І кварталі 2009 року" ( 698 ) ("Об утверждение плана заседаний президиума Научно-технического совета Мінрегіонбуду в І квартале 2009 года")
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування") ( 5 ) ("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.1-10-2009 "Основы и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования"))
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Настанова щодо складові, змісту, порядкові розроблення, погодження та затвердження детального планові територій") ( 3 ) ("О принятие национального стандарта" (ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Установка относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана территорий"))
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б ЕN 196-10:2008 Методи випробування цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хромові (VІ) у цементах (ЕN 196-10:2006, ІDT)" ( 610 ) ("О принятие национального стандарта ДСТУ БЫ ЕN 196-10:2008 Методы испытания цементов. Часть 10. Определения содержимого водорастворимого хрома (VІ) в цементах (ЕN 196-10:2006, ІDT)")
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і сурми. Монтаж прогонових будов (Збірник 30)") ( 615 ) ("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Мосты и трубы. Монтаж прогоновых строений (Сборник 30)"))
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Будівельні матеріали. Сурми поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (ЕN 12201-2:2003, МОD) ( 597 ) ("О принятие национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Строительные материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия" (ЕN 12201-2:2003, МОD))
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-150:2008 "Будівельні матеріли. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови") ( 583 ) ("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-150:2008 "Строительные материли. Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены). Общие технические условия"))
"Про прийняття національного стандартові" /ДСТУ Б В.2.7-158:2008 "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ІSО 11600:2002 (Е), МОD)"/ ( 582 ) ("О принятие национального стандарта" /ДСТУ Б В.2.7-158:2008 "Строительные материалы. Материалы герметизуючі полимерные. Классификация. Общие технические требования (ІSО 11600:2002 (Е), МОD)"/)
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Дерев"яні конструкції (Збірник 10)") ( 581 ) ("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Деревянные конструкции (Сборник 10)"))
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008 "Теплові мережі") ( 568 ) ("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.5-39-2008 "Тепловые сети"))
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації") ( 553 ) ("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.6-33:2008 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устроения и эксплуатации"))
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 N 228" ( 473 ) ("О внесении изменений к приказу Минрегионстроя от 30.05.2008 N 228")
"Про затвердження Зміни N 9 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та Зміни N9 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик ( 447 ) ("Об утверждении Изменения N 9 к разделу 2 "Рабочего. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и Изменения N9 к разделу 4 "Рабочего. Строительство и ремонт автомобильных дорог" Справочника квалификационных характеристик)
"Про відновлення чинності міждержавного стандарту ГОСТ 23668-79 "Камінь брусчатий для дорожніх покриттів. Технічні умови" ( 429 ) ("Об восстановлении действия межгосударственного стандарта ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия")
"Про прийняття національного стандарту України" ( 376 ) ("О принятии национального стандарта Украины")
"Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення" ( 339 ) ("Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения")
"Система проектної документації для будівництва. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення" ( 285 ) ("Система проектной документации для строительства. Антикоррозийная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи")
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України" ( 31 ) ("О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
"Про прийняття Зміни N 1 ГОСТ 12085-88 "Крейда природна збагатила. Технічні умови" ( 187 ) ("О принятии Изменения N 1 ГОСТ 12085-88 "Мел природный обогащенный. Технические условия")
"Про затвердження Зміни N5 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи" ( 88 ) ("Об утверждении Изменения N5 к ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы")
"Про затвердження Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд " ( 89 ) ("Об утверждении Примерного положения о предприятии из эксплуатации мостовых сооружений ")
"Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27 ( 87 ) ("О Методических рекомендациях из определения дополнительных расходов при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре внешнего воздуха больше чем +27)
"Про удосконалення роботи з розгляду звернень щодо експериментального будівництва" ( 24 ) ("Об усовершенствовании работы из рассмотрения обращений относительно экспериментального строительства")
"Про прийняття Зміни N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" ( 18 ) ("О принятии Изменения N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства")
"Про затвердження Випуску 1 "Штукатурні роботи", Випуску 5 "Облицювальні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" та Випуску 3 "Мости та труби" (частина 1) Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу ( 431 ) ("Об утверждении Выпуска 1 "Штукатурные работы", Выпуска 5 "Облицовочные работы" Сборника ГН 8 "Отделочные работы" и Выпуска 3 "Моста и трубы" (часть 1) Сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкций" Отраслевых норм времени)
"Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-129:2006 "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови" ( 425 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-129:2006 "Строительные материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия")
"Про прийняття державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії" ( 424 ) ("О принятии государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Системы газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от коррозии")
"Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії" ( 423 ) ("О проекте государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защите от коррозии")
"Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей" ( 422 ) ("Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей")
"Про затвердження змін до розділів 1, 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)" ( 399 ) ("Об утверждении изменений к разделам 1, 2 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64)")
"Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20.03.06 N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових буд...(Скасовано згідно наказу N415 Мінбуду України від 15.12.2006р.) ( 337 ) ("О внесении изменений к приказу Минбуду от 20.03.06 N 69 "Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых конур...(Упразднено согласно приказа N415 Минбуду Украины от 15.12.2006р.))
"Про втрату чинності СНіП 2.01.51-90 "Інженерно-технічні заходи цивільної оборони" ( 312 ) ("О потери действия СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны")
"Про прийняття Зміни N 1 ГОСТ 23486-79 "Панелі металеві тришарові стінні з утеплювачем з пенополиуретана. Технічні умови" ( 292 ) ("О принятии Изменения N 1 ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия")
"Про припинення застосування СНіП 2.01.07-85 "Навантаження і дії. Норми проектування" ( 260 ) ("О прекращении применения СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования")
"Про виконання рішення колегії Мінбуду України від 29.06.2006 N132 "Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження" ( 235 ) ("О выполнении решения коллегии Минстроя Украины от 29.06.2006 N132 "О состоянии не завершенных строительством жилых домов, строительство которых было начато к в 01.07.1995 году, к введению в действие новых нормативов с энергосбережения")
"Про затвердження Зміни N1 ДБН Д.1.1-2-99; Зміни N3 ДБН Д.2.2-99; Зміни N1 ДБН Д.1.1-3-99; Зміни N2 ДБН Д.2.3-99; Зміни N1 ДБН Д.1.1-4-2000; Зміни N3 ДБН Д.2.4-2000; Зміни N2 ДБН Д.2.7-2000" ( 55 ) ("Об утверждении Изменения N1 ДБН Д.1.1-2-99; Изменения N3 ДБН Д.2.2-99; Изменения N1 ДБН Д.1.1-3-99; Изменения N2 ДБН Д.2.3-99; Изменения N1 ДБН Д.1.1-4-2000; Изменения N3 ДБН Д.2.4-2000; Изменения N2 ДБН Д.2.7-2000")
"Про затвердження Ресурсних елементних кoшторисних норм на будівельні роботи" ( 270 ) ("Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм на строительные работы")
"Про затвердження ДСТУ "Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови" ( 267 ) ("Об утверждении ДСТУ "Смеси бетонные и цементобетони дорожные на известняковых заполнителях. Технические условия")
"Про введення в дію державних стандартів" ( 248 ) ("О введении в действие государственных стандартов")
"Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов"язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій" ( 186 ) ("О внесении изменений к Методическим рекомендациям относительно определения нормативных расходов жилищно-эксплуатационных организаций, связанных с содержанием домов и придомовых территорий")
"Про "Зміни та доповнення до кoшторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи СНиРр-93, ОРрР-97" випуск N 2" ( 69 ) ("О "Изменениях и дополнениях к сметным нормам и единичным расценкам на ремонтно-будівельні работы СНиРр-93, ОРрР-97 выпуск" N 2")
"Про доповнення до кoшторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи СНиРр-93, збірник N 58 "Дахи, покрівлі" ( 52 ) ("О дополнении к сметным нормам и единичным расценкам на ремонтно-будівельні работы СНиРр-93, сборник N 58 "Крыши, кровли")
"Про затвердження Тимчасового Типового класифікатора основних фондів кoмунальної теплоенергетики України" ( 42 ) ("Об утверждении Временного Типичного классификатора основных фондов коммунальной теплоэнергетики Украины")
"Про затвердження ДСТУ "В"яжучі гіпсові. Технічні умови" ( 22 ) ("Об утверждении ДСТУ "Вяжущие гипсовые. Технические условия")
"Про затвердження нормативних документів" ( 21 ) ("Об утверждении нормативных документов")
"Про затвердження Зміни N 2 ДБН А.1.1-1-93" ( 262 ) ("Об утверждении Изменения N 2 ДБН А.1.1-1-93")
"Про внесення змін і доповнень до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)" ( 256 ) ("О внесении изменений и дополнений в Положение о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)")
"Про затвердження ресурсних елементних кошторисних норм на гірничопрохідницькі роботи (ДБН Д.2.2-35-99)" ( 112 ) ("Об утверждении ресурсных элементных сметных норм на горнопроходческие работы (ДБН Д.2.2-35-99)")
"Про виконання piшення спільного засідання НТР Держ. кoмітету України з буд-ва та apхітектури і Держ. кoмітету України з пит. житлово-кoмунальн. господ. від 21 січня 2005 N7/1" (Cкас. згідно нак. Мінбуду від 9.03.06 N 60) ( 39 ) ("О выполнении решения общего заседания НТР держ. комитета Украины с буд-ва и архитектуры и держ. комитета Украины с пит. житлово-комунальн. усадеб. от 21 2005 N7/1" января (Cкас. согласно нак. Минбуду от 9.03.06 N 60))
Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" ( 425 ) (О принятии Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.6-11-97 "Конструкції домов и сооружений. Двери металлические протиударні входные в квартиры. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-79:2009 "Конструкції будинків і споруд. Шви з"єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови" ( 428 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-79:2009 "Конструкції домов и сооружений. Швы соединительные мест примыканий оконных блоков к конструкциям стен. Общие технические умови")
Про призупинення дії ДСТУ Б В.2.7-180:2009 "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови" ( 427 ) (О приостановке действия ДСТУ Бы В.2.7-180:2009 "Будівельні материалы. Смеси для отделочных работ в строительстве. Общие технические умови")