Email
Пароль
?
Войти Регистрация


"Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування ..." (скасовано-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08)

Название (рус.) "Об утверждение Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые предоставляются застройщикам местными органами градостроительства ..." (отм. - приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08)
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 206
Дата принятия 16.09.1998
Статус Не действительный
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи
 


      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛ|ТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 206 від 16.09.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 жовтня 1998 р.
 vd980916 vn2 6            за N 632/3072


   Про затвердження Базових розцінок визначення вартості
   розроблення архітектурно-планувальних завдань,  що
   надаються   забудовникам   місцевими   органами
         містобудування та архітектури


   Відповідно до підпунктів 19, 20 пункту 4 Положення про
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
України, затвердженого Указом Президента України від 9 грудня
1997 р. за N 1342/97  та з метою упорядкування процесу надання
вихідних даних на проектування об'єктів будівництва Н А К А З У Ю:

   . Затвердити Базові розцінки визначення вартості розроблення
архітектурно-планувальних завдань, що  надаються  забудовникам
місцевими органами містобудування та архітектури, в новій редакції
(додаються).
   2. Управлінням  містобудування  та  архітектури обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
виконавчих  комітетів  міських  рад, відділам містобудування,
архітектури та  житлово-комунального  господарства  районних
державних адміністрацій забезпечити використання вказаних розцінок
госпрозрахунковими підрозділами при розрахунках із забудовниками.
   3. Скасувати:
   наказ Державного комітету України у справах містобудування і
архітектури від 22 липня 1997 р. N 1 9 "Про затвердження Базових
розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних
завдань,  що  видаються  забудовникам  місцевими  органами
містобудування та архітектури";
   підпункт 28.5 таблиці 28, таблиці 24 і 31 Базових показників
вартості проектно-вишукувальних та інших робіт по наданню платних
послуг замовникам в Українській РСР, затверджених постановою
колегії Держбуду УРСР від 26 червня 1991 р. N 24;
   лист Державного комітету України у справах містобудування і
архітектури від 21 березня 1997 р. N /70 - 84 в частині введення
індексу на 1997 рік 
   4. До затвердження базових розцінок на інші види робіт, які
виконуються госпрозрахунковими підрозділами, при визначенні їх
ціни необхідно застосовувати індекс до Базових показників вартості
проектно-вишукувальних та інших робіт по наданню платних послуг
замовникам в Українській РСР, із зазначенням ціни у гривнях 

 Голова Комітету                    В.М.Гусаков

                         Затверджено
                     Наказ Державного комітету
                     будівництва, архітектури
                     та  житлової  політики
                     України 16.09.98 N 206

     Базові розцінки визначення вартості розроблення
     архітектурно-планувальних завдань, що надаються
     забудовникам місцевими органами містобудування
             та архітектури

   . Базові  розцінки  визначення  вартості  розроблення
архітектурно-планувальних завдань, що  надаються  забудовникам
місцевими органами містобудування та архітектури (далі - Базові
розцінки), розроблені відповідно до Типового  положення  про
розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних
умов на проектування об'єктів: нового будівництва, розширення,
реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою
території, затвердженого наказом Держкоммістобудування України від
04. 4.97 N 54 ( z0167-97 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 08. 5.97 за N 167 971.
   2. Базові розцінки відображають обсяг та перелік робіт і
послуг, які забезпечують видачу АПЗ і ТУ забудовникам, враховують
індекс, дійсний на час їх затвердження, і є обов'язковими для
госпрозрахункових підрозділів при місцевих органах містобудування
та  архітектури  для визначення вартості робіт  пов'язаних з
розробленням архітектурно планувальних завдань на проектування
об'єктів будівництва 
   3. Наведені розцінки використовуються як основа при укладанні
договору на розроблення архітектурно-планувальних завдань між
забудовником та госпрозрахунковим підрозділом  з  урахуванням
індексу,  який  затверджує  Державний  комітет  будівництва,
архітектури та житлової політики України 
   4. Базові розцінки обчислені з урахуванням заробітної плати
працівників  виходячи із середньомісячної заробітної плати в
розмірі 220 грн., матеріальних витрат на виробництво, нарахувань
та відрахувань згідно з чинним законодавством, накладних та
планових нагромаджень.
   5. У разі відсутності проекту планування території  або
місцевих правил забудови при потребі виконання робіт, що передують
розробці АПЗ (ескізна стадія розміщення об'єктів будівництва,
уточнення  проекту забудови чи проекту детального планування
території тощо), вартість цих робіт визначається за відповідними
таблицями Базових показників вартості проектно-планувальних та
інших робіт по наданню платних послуг замовникам  в  УРСР,
затверджених постановою колегії Держбуду УРСР від 26. 6.91 N 24.
   6. Для окремих категорій населення, згідно  з  місцевим
порядком  розроблення  та  видачі  АПЗ  і ТУ, затвердженого
облдержадміністрацією  до Базових розцінок може застосовуватися
зменшувальний коефіцієнт.
   7. Базові розцінки обчислені на виконання робіт для ділянок
із площею до 1,0 гектара, розташованих у містах з кількістю
населення від 100 до 25 тис.чоловік. При застосуванні розцінок у
населених пунктах з іншою кількістю до вартості, вказаної в
розділах 2, 3, 5, підпункті 6 5 розділу 6 Таблиці "Склад робіт та
вартість розроблення архітектурно-планувального завдання" (далі -
Таблиця), застосовуються додаткові коефіцієнти:

   понад 10 0 тис чол.        ,2
   від 500 до 1000 тис.чол.     ,1
   від 250 до 500 тис.чол.     ,05
   від 50 до 00 тис.чол.      0,9
   менш 50 тис.чол         0,8

   8. До розцінок на види робіт, вказаних у розділі 2 Таблиці та
пов'язаних із обстеженням ділянок для будівництва їх забудови і
меж землеволодіння, застосовуються додаткові коефіцієнти.
   8.1. При обстеженні ділянки площею понад 1 0 га за кожний
наступний гектар вартість роботи, вказаної в пункті 2.3 Таблиці,
збільшується на 10% 
   8.2. При розміщенні ділянки на теріторії  із  щільністю
забудови більш 40% або рельєфом місцевості з ухилом менш 0,005 або
більш 0,05, до вартості, вказаної в пунктах 2.3 та 2.5 Таблиці,
застосовується коефіцієнт 1,2 
   8.3. При проведенні цих робіт у несприятливий період року до
вартості, вказаної в пунктах 2.2 та 2 3 Таблиці, застосовується
коефіцієнт у залежності від часу виконання робіт:

   листопад, березень        ,1
   грудень, січень, лютий      ,2

   8.4. Вартість у пункті 2.2 Таблиці не враховує витрати на
зовнішній транспорт  Якщо транспорт не надається замовником  ці
витрати визначаються окремим розрахунком 
   8.5. При потребі виїзду в інший населений пункт, в т ч. в
сільську місцевість, вартість в пункті 2.2 Таблиці коригується з
урахуванням  відстані  до  населеного  пункту  з  уведенням
підвищувального коефіцієнта в залежності від відстані в км:

   до 0 км             ,2
   від 10 км до 20 км        ,3
   від 20 км до 25 км        ,4

   9. При скороченні на прохання замовника нормативного терміну,
визначеного в пункті 4.9 Типового  положення  про  розробку
архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування
об'єктів: нового  будівництва,  розширення,  реконструкції,
капітального ремонту та комплексного благоустрою території  до
вартості робіт, за згодою сторін, застосовується  коефіцієнт
відповідно до зменшення терміну видачі документів:

   до 20%              ,1
   до 40%              ,4
   до 50%              ,5

   0. У разі скороченого обсягу АПЗ та зменшення терміну
виконання окремих видів робіт, наведених в Базових розцінках,
вартість розроблення АПЗ коригується в залежності від фактично
витраченого часу та трудомісткості робіт 

                              Таблиця

        Склад робіт та вартість розроблення
        архітектурно-планувального завдання

------ --------- --------- --------- --------- --------- ---------
 N |                    |Норма  |Вартість
 п п |        Вид робіт        |часу   |(грн.)
   |                    |(люд/год)|
-----| --------- --------- --------- ---------|---------|---------
 1 |          2          |  3  |  4
------ --------- --------- --------- --------- --------- ---------
            1. Попередні роботи

 1.1 Приймання та реєстрація документів
   замовника                 0,47   1,38
 1.2 Аналіз наданих матеріалів робота із
   замовником                 2,95   8,67
 1.3 Розрахунок вартості та складання
   договору                  2,00   5,88

            2. Загальні роботи

 2.1 Систематизація, вивчення і уточнення
   планувальної та іншої документації     3,74   1,00
 2.2 Виїзд на місце для обстеження ділянки   3,10   9,11
 2.3 Обстеження ділянки, перевірка
   відповідностей графічних матеріалів
   до натури                 2,90   8,53
 2.4 Складання характеристик існуючих
   споруд, зелених насаджень інженерних
   мереж та суміжних ділянок         1,68   4,94
 2.5 Складання інженерно-геологічної
   характеристики ділянки           1,68   4,98

           3. Містобудівні вимоги

 3.1 Опрацювання питань щодо розташування
   об'єкта, загальних положень генплану
   ділянки та прилеглої території
   відповідно до вимог діючої планувальної
   документації для об'єктів
   житлово-громадського призначення:
3.1.1  розміщення об'єкта відносно червоних
   ліній                   1,68   4,94
3.1.2  обмеження поверховості, вимоги щодо
   розгорток по вулицях, використання
   підземного простору територій та інших
   містобудівних особливостей         2,04   6,00
3.1.3  вимоги щодо необхідності завдання на
   реставрацію та реконструкцію        1,02   3,00
3.1.4  дорожньо транспортні вимоги       1,02   3,00
3.1.5  комплексний благоустрій та озеленення
   території                 1,02   3,00
 3.2 Опрацювання умов щодо розташування
   об'єкта, загальних положень генплану
   ділянки та прилеглої території
   відповідно до вимог діючої планувальної
   документації для об'єктів промислового
   та інженерно-транспортного призначення   5,76   6,94

         4 Об'ємно-планувальні вимоги

 4.1 Опрацювання умов щодо архітектурного
   вигляду об'єкта його функціонального
   призначення:
4.1.1 Для житлових будинків
   при будівельній кубатурі:
    до 500 куб.м               1,40   4,19
    до 200 куб.м               1,70   5,00
    до 20 00 куб м              2,65   7,79
    до 60 00 куб м              4,95   4,55
    до 100 000 куб.м             7,35   21,61
4.1.2 Для громадських будинків та споруд
   при будівельній кубатурі:
    до 100 куб.м               1,84   5,41
    до 20 00 куб м              2,95   8,67
    до 60 00 куб м              5,45   6,02
    до 100 000 куб.м             8,76   25,75
4.1.3 Промислові об'єкти та інженерні
   споруди                  1,80   5,29
4.1.4 Пам'ятники архітектури, історії,
   культури                  5,36   5,76
 4.2 Вимоги щодо вирішення фасадів, їх
   елементів, оздоблення та оформлення
   зовнішнього вигляду            1,68   4,94
 4.3 Стадійність проектування (при потребі)
   та черговість будівництва         0,56   1,65

          5 Інженерно-технічні умови

 5.1 Уточнення ПДП відносно умов підключення
   до інженерних комунікацій         1,30   3,82
 5.2 Складання заявки та графічного додатка
   на отримання ТУ в інженерно-
   експлуатаційних службах          1,68   4,94
            (одна комунікація)
 5.3 Аналіз надання ТУ та уточнення точок
   підключення комунікацій          1,02   3,00
            (одна комунікація)

          6 Оформлення та видача АПЗ

 6.1 Попереднє погодження з головним
   (районним) архітектором та внесення змін  0,56   1,65
 6.2 Складання (при потребі) додаткових
   особливих вимог для проектування та
   погодження                 0,56   1,65
 6.3 Складання текстової частини АПЗ      1,99   5,85
 6.4 Затвердження АПЗ головним (районним)
   архітектором                1,02   3,00
 6.5 Ведення обліку, картотеки виданих
   матеріалів та чергового плану забудови
   населеного пункту             2,00   5,88
 6.6 Технічне оформлення, реєстрація та
   видача АПЗ замовнику            0,47   1,38