Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Пам"ятки архітектури, реставрація


Список документов в категории

Название
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 28.04.2000 N 86" ( 157 ) ("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 28.04.2000 N 86")
"Про виконання Держбудом України державного замовлення на реставрацію пам"яток містобудування і архітектури на 2000 рік" ( 65 ) ("О выполнении Госстроем Украины государственного заказа на реставрацию достопримечательностей градостроения и архитектуры на 2000 год")
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та складу зазначеної ради ( 219 ) (Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства Украины и состава отмеченного совета)
Про затвердження Порядку відтворення визначних об"єктів архітектурно-містобудівної спадщини ( 69/299 ) (Об утверждении Порядка воссоздания выдающихся объектов архитектурно-градостроительного наследства)
Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду України та складу зазначеної ради ( 366 ) (Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и регенерации исторической застройки Минбуду Украины и состава отмеченного совета)
Про затвердження складу робочих груп з питань координації робіт в історичних ареалах та охоронних зонах об"єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ( 318 ) (Об утверждении состава рабочих групп по вопросам координации работ в исторических ареалах и охранительных зонах объектов, включенных в Список всемирного наследства ЮНЕСКО)
Щодо виконання рішення колегії Держбуду України від 24.12.2004 N 168 "Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, об... ( 2 ) (Относительно выполнения решения коллегии Госстроя Украины от 24.12.2004 N 168 "Про состояние выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 "Про утверждение порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, о...)
Про внесення змін до наказу Держбуду від 30.01.02 N 20 "Про затвердження Порядку визначення категорії пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" ( 189 ) (О внесении изменений в приказ Держбуду от 30.01.02 N 20 "Об утверждении Порядка определение категории памяток для занесения объектов культурного наследства в Государственный реестр недвижимых памяток Украины")
Щодо збереження об"єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ( 15 ) (Относительно сохранения объектов, включенных к Списку всемирного наследства ЮНЕСКО)
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради ( 62 ) (Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Держбуду Украины и состава указанного совета)
Про організацію виконання постанови КМУ від 20.12.99 N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу" в частині, що стосується... ( 34 ) (Об организации выполнения постановления КМУ от 20.12.99 N 2328 'О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за их выдачу' в части, которая касается...)