Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВАПодразделы:

Список документов в категории

Название
Визначення об"ємів окремих видів будівельних робіт (Определение объемов отдельных видов строительных работ)
Державні санітарні правила і норми. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ( 3.3.2-007-98 ) (Государственные санитарные правила и нормы. ДСанПиН 3.3.2-007-98. Гигиенические требования к организации работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин)
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ( 239 ) (Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений)
СНіП ІІ-3-79**. Зміна (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06) ( II-3-79* ) (СНиП ІІ-3-79**. Изменение (Упразднено согласно приказа Минбуду Украины N 301 от 09.09.06))
СНиП II-23-81*. Норми проектування. Сталеві конструкції ( II-23-81* ) (СНиП II-23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции)
Постанова від 7.10.2003 р. N 1585 Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності ( від 7.10.2003 р. N 1585 )
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять ( Б А.1.1-76:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-78:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів ( -Н Б A.1.1-77:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-80:2007 )
Перелік нової енергоємної техніки, технологій та енергоємних матеріалів, на документацію яких видаються експертні висновки державної експертизи з енергозбереження
Постананова від 20.12.2006 р. N 1764 Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд ( остананова від 20.12.2006 р. N 1764 )
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій
Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
Закон України 401-XIV Про столицю України - місто-герой Київ ( 401-XIV )
НЗМ 1-95 Нормативи забудови м. Києва ( 1-95 )
Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
Положення про науково-гігієнічну раду з питань планування та забудови населелених пунктів
Примірне положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту
Рiшення Київської обласної ради вiд 19.06.2003 № 096-08-XXIV Правила забудови територiї Київської областi ( вiд 19.06.2003 № 096-08-XXIV )
ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)у містобудівній документації. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-те ( Б.1.1-5:2007 )
Правила забудови м.Києва
ДБН Б.2.2-1-01(Проект. Перша редакція) Містобудування. Планування і забудова населених пунктів ( Б.2.2-1-01 )
Правила та порядок розподiлу територiї житлового кварталу (мiкрорайону)
ДБН В.2.3-16:2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг. ( В.2.3-16:2007 )
ДСТУ Б В.2.7-134:2007 Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування ( Б В.2.7-134:2007 )
ДСТУ Б В.2.7-133:2007 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування ( Б В.2.7-133:2007 )
ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавіння та рівномірності зміни об'єму. ( 196-3:2007 )
ГОСТ 30247.3-2002 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов. Межгосударственный стандарт ( 30247.3-2002 )
ДСТУ Б В.2.6-30:2006 Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови ( Б В.2.6-30:2006 )
ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови ( Б В.2.7-128:2006 )
ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України ( В.1.1-12:2006 )
ПУЭ-86. Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила
ПУЭ-86. Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение
Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 Проектирование сооружений для очистки сточных вод ( равочное пособие к СНиП 2.04.03-85 )
ВСН 33-82/ Минэнерго СССР Инструкция по разработке проектов организации строительства (электроэнергетика). Ведомственные строительные нормы ( 33-82/ Минэнерго СССР )
Методика розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення (наведені Типові рішення сходово-ліфтових вузлів житлових будинків масових серій будівництва)
Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та регенерації історичної забудови Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, та Склад науково-методичної ради з питань реставрації та регенерації
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг (з урахуванням змін і доповнень)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 2. Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці.
Лист N 6-8-339/159 від 21.02.2007 Роз'яснення щодо використання земельної ділянки для розміщення зовнішньої реклами. ( 6-8-339/159 )
Методичні рекомендації щодо порядку передачі в оренду майна державних підприємств, які входять до сфери управління Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна
МГСН 4.14-98 Предприятия общественного питания ( 4.14-98 )
Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонт технологического оборудования предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины
Зміна № 4 до «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5-3. Мости та труби. Частина 2.
Примірні правила фонду фінансування будівництва
Сборник цен на проектные работы для строительства (СЦПРс). Раздел 48. Полиграфическая промышленность (с изменениями и дополнениями)
СНиП IV-2-82 Приложение. Том 10 Правила разработки и применения элементных сметных норм на строительные конструкции и работы. Скважины на нефть и газ. Сборник 49. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы. ( IV-2-82 Приложение. Том 10 )
СНиП IV-2-82 Приложение. Том 11 Скважины на нефть и газ в морских условиях. Сборник 50. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы. ( IV-2-82 Приложение. Том 11 )
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8-5. Облицювальні роботи
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8-2. Малярні роботи
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8-1. Штукатурні роботи
Наказ від 8.05.2009 року N 179 Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення" ( від 8.05.2009 року N 179 )
Рішення від 20.05.2009 року N 60 (у робочому порядку) Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1 - 2 універсальними буровими установками "BAUER BG-25" та СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елемен ( від 20.05.2009 року N 60 )
Рішення від 21.05.2009 року N 61 (у робочому порядку) Про проект СОУ Д.2.2-33498333-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції" ( від 21.05.2009 року N 61 )
Рішення від 19.05.2009 року N 59 (у робочому порядку) Про проект СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу MANITOWOC 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецшасі автомобільного типу GROVE GMK 6300L вантажопідйомністю 300 т" ( від 19.05.2009 року N 59 )
Рішення від 7.05.2009 року N 57 (у робочому порядку) Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових тришарових "СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ" ( від 7.05.2009 року N 57 )
Рішення від 8.05.2009 року N 58 (у робочому порядку) Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року ( від 8.05.2009 року N 58 )
Рішення від 23.04.2009 року N 3 Про організацію роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції з правоохоронними органами ( від 23.04.2009 року N 3 )
Рішення від 23.04.2009 року N 2 Про результати впровадження нового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів ( від 23.04.2009 року N 2 )
Лист від 03.06.2009 р. N 22/7-3149 Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт ( від 03.06.2009 р. N 22/7-3149 )
Наказ від 27.01.2009 р. № 37 Про внесення змін до наказу від 30.12.08 № 703 ( 37 )