Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять ( Б А.1.1-76:2007 )

Название (рус.) ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять
Кем принят Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) Мінрегіонбуду України
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер Б А.1.1-76:2007
Дата принятия 01.01.1970
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

ПІНОПОЛІУРЕТАНИ МОНТАЖНІ

(МОНТАЖНІ ПІНИ)

Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.1.1-76:2007

Київ

Мінрегіонбуд України

2007


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ : В. Балицький, д-р техн. наук; Г. Власюк; В. Іваненко, канд. техн. наук; Л. Кучма (керівник розробки)

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 30.07.2007 р. № 116
 2.  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

 1.  Сфера застосування  1
 2.  Нормативні посилання  1
 3.  Основні положення та загальні пояснення  1
 4.  Терміни та визначення понять 3

 1.  Загальні поняття 3
 2.  Сировинні матеріали для виготовлення пінополіуретанів  10
 3.  Технології виготовлення пінополіуретанів 11
 4.  Застосування в будівництві, дефекти пінополіуретанів монтажних 12
 5.  Показники якості технічного рівня пінополіуретанів монтажних   14

Додаток А

Абетковий покажчик українських термінів 22

Додаток Б

Абетковий покажчик німецьких термінів 24

Додаток В

Абетковий покажчик англійських термінів 26

Додаток Г

Абетковий покажчик французьких термінів  28

Додаток Д

Абетковий покажчик російських термінів 30

Додаток Е

Бібліографія 32


ВСТУП

Пінополіуретани монтажні (монтажні піни) відносяться до сучасних ізоляційних матеріалів, які широко застосовують у будівництві. Ці матеріали на сьогодні не мають конкурентів серед будівельних матеріалів під час виконання ізоляції місць прилягання до стін будинків конструкцій віконних та дверних блоків, балконів, лоджій.

Поширеність технологій ізоляції із застосуванням монтажних пін зумовлена її доступністю і високою продуктивністю.

Монтажні піни наносять із споживчої тари, зручної за формою і масою, у вигляді піномаси, яка легко заповнює порожнини і отвори будь-якої конфігурації, що відрізняє цей клас ізоляційних матеріалів від інших.

Під час застосування монтажні піни під дією вологи оточуючого повітря швидко збільшуються в об'ємі, одночасно проходять складні хімічні, фізико-хімічні, фізико-механічні та фізичні процеси, які зумовлюють утворення ізоляційного шару з відповідними показниками якості на всіх стадіях технологічного процесу.

Матеріал втрачає свої в'язко-текучі властивості, утворюється жорсткий пінопласт замкнутої пористої структури.

Пінопласт досить щільно прилягає до поверхні будівельних конструкцій і утримується за рахунок адгезійних сил.

Після отвердіння пінопласт піддається механічній обробці - його можна різати, свердлити, шліфувати.

Монтажні піни - окремий клас ізоляційних комплексних матеріалів, які поєднують властивості тепло-звукоізоляційних, герметизуючих і ущільнювальних матеріалів. Мають свої характерні особливості щодо механізму утворення ізоляційного шару в порівнянні з добре вивченими мастиковими та профільно-погонажними герметизуючими матеріалами, які полягають у наступному:

у монтажних пін дуже виразно за короткий проміжок часу проходить процес утворення ізоляційного шару - із в'язкої рідинної маси до жорсткого пінопласту;

вплив параметрів оточуючого повітря на структуроутворення пінопласту;

вплив матеріалу, на поверхню якого наносять монтажні піни, на якість структури пінопласту;

проходження за певних умов специфічних явищ ("ефект вторинної полімеризації"), які негативно впливають на якість ізоляції;

процес утворення ізоляційного шару проходить умовно за три стадії, кожна з якої безпосередньо впливає на якість кінцевого продукту і його подальшу експлуатаційну надійність.

Вітчизняних стандартів на цю групу будівельної продукції немає, розробка цього стандарту є актуальною і своєчасною.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

ПІНОПОЛІУРЕТАНИ МОНТАЖНІ (МОНТАЖНІ ПІНИ)

Терміни та визначення понять

Система стандартизации и нормирования в строительстве

ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ МОНТАЖНЫЕ (МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ)
Термины и определения понятий

System of standardization and normalization in building

FIITING FOAM POLYURETHANES (FIITING FOAMS)

Terms and definitions of notions

________________________________________________________________________________

Чинний від 2008-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює українські терміни і визначення понять стосовно загальних понять, виробництва, застосування в будівництві та показників якості технічного рівня пінополіуретанів монтажних - монтажних пін (далі - пінополіуретани монтажні).

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, є обов'язковими для використання в усіх видах нормативних документів стосовно пінополіуретанів монтажних, а також для робіт зі стандартизації або під час використання результатів цих робіт в інших текстах незалежно від виду носіїв інформації.

Терміни, встановлені цим стандартом, використовують у довідковій та навчально-методичній літературі.

1.3 Вимоги цього стандарту є чинними для використання в роботі установ, закладів, підприємств та організацій, які діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2406-94

Пластмаси, полімери і синтетичні смоли. Хімічні назви. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-105-2000

(ГОСТ 7076-99)

Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один, а в деяких випадках - два або більше стандартизованих термінів. Проте, використовуючи стандартизовані терміни в межах одного документа, слід вживати лише один із термінів-синонімів.

3.2 Пояснення, які уточнюють термін, подані світлим шрифтом у круглих дужках після стандартизованого терміна. Вони не є частиною терміна.

3.3   Визначення терміна подано під його назвою і набрано прямим світлим шрифтом.

3.4 Недозволені (не рекомендовані) для використання терміни-синоніми подано після стандартизованого терміна світлим курсивом у фігурних дужках з позначкою після цього терміна (Нд).

3.5 У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення проставлено риску.

3.6 У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ги) терміни-відповідники стандартизованих цим документом українських термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури. Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Е.

3.7 Іншомовні терміни-відповідники й визначення термінів російською мовою (надруковано світлим шрифтом курсивом) - це довідкова допоміжна інформація, яка не належить до об'єкта стандартизації національних стандартів України.

3.8 Після кожного терміна-відповідника у квадратних дужках подано посилання на джерело інформації - чергове число в списку бібліографії.

3.9 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів, які установлені цим стандартом, українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3.10 Стандартизовані терміни та абревіатури, встановлені цим стандартом, набрано напівжирним шрифтом. Терміни-синоніми, розташовані один під одним, теж набрані жирним шрифтом.


4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1 Загальні поняття

4.1.1  полімери

         високомолекулярні сполуки

Високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості складових ла-нок, з'єднаних хімічними зв'язками (ДСТУ 2406)

de Polymer [1, 2, 20]

en polymers [3]

fr polym?re [4, 5, 19]

ru полимеры [8, 9, 10]

Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа составных звеньев, соединенных химическими связями

4.1.2  пластмаси

         пластичні маси

         {пластик Нд}

Вид полімерних матеріалів, до складу яких, крім полімерного зв'язуючого, входять наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, отверджувачі, мастильні речовини, барвники, пороутворювачі та інші домішки

de Plast, Kunststoff, plastische Masse [1, 2, 20]

en plastics [3]

fr  mati?re plastique [4, 5, 19]

ru пластмассы [8, 10]

Вид полимерных материалов, в состав которых, кроме полимерного связующего, входят наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, отвердители, смазывающие вещества, красители, порообразователи и другие добавки

4.1.3  газонаповнені полімери

спінені полімери

пінопластмаси

коміркові пластмаси

{піноматеріали Нд}

Полімерні матеріали, які мають у структурі полімеру дисперговані газові включення (вкраплення)

de gasgef?lt Polymer [1, 20]

en gas-filled polymeric [3]

fr polym?re remplir du gas [4, 5, 19]

ru газонаполненные полимеры [8,10,17]

Полимерные материалы, имеющие в структуре полимера диспергированные газовые включения

4.1.4  пінопласти

Газонаповнені полімери, які мають замкнуто-коміркову структуру

de Schaumstoff [1, 20]

en foamed plastic [3]

fr plastique mousse [4, 5, 19]

ru пенопласты [8, 10]

Газонаполненные полимеры, имеющие замкнуто-ячеистую структуру

4.1.5  поропласти

        {сотопласти Нд}

Газонаповнені полімери, які мають відкрито-коміркову структуру

de Schaumstoff, Poroplast [1]

en cellular plastic [3]

fr mousse poreuse [4, 5, 19]

ru поропласты [8, 10]

Газонаполненные полимеры, имеющие открыто-ячеистую структуру

4.1.6 дисперговані газові включення (вкраплення)

Часточки повітря або іншого газу, відокремлені одна від одної стінкою полімеру

de dispergierte Gaseinsprengungen [1, 20]

en dispersed gas inclusions [3]

fr inclusion gazeuse dispers?e [4, 5, 1, 19]

ru диспергированные газовые включения

Частицы воздуха или другого газа, отделенные друг от друга стенкой полимера

4.1.7 газова фаза

Сукупність газових включень по відношенню до полімеру в газонаповненому полімері

de Gasphase [1, 2, 20]

en gas phase [3]

fr phase du gaz [4, 5, 19]

ru газовая фаза [10]

Совокупность газовых включений по отношению к полимеру в газонаполненном полимере


4.1.8 макроструктура

Структура пінопласту в площині перерізу, яка характеризується такими параметрами: відносною кількістю комірок, їхньою формою і розміром 

de M?krostruktur [1, 2, 20]

en macrostructure [3]

fr macrostructure [4, 5, 19]

ru макроструктура [17]

Структура пенопласта в плоскости сечения, которая характеризуется следующими параметрами: относительным количеством ячеек, их формой и размером

4.1.9 мікроструктура

Форма й розмір елементарної одиниці макроструктури пінопласту - комірки (пори)

de Mikrostruktur [1, 2, 20]

en microstructure [3]

fr microstructure [4, 5, 19]

ru микроструктура [17]

Форма и размер элементарной единицы макроструктуры пенопласта - ячейки (поры)

4.1.10 замкнуто-коміркова структура

Структура газонаповненого полімеру, в якій газові включення (вкраплення) ізольовані стінками полімеру від газової фази сусідніх комірок

de Geschlosssenezellestruktur [1, 2, 20]

en closed - cellular structure [3]

fr structure aux pores ferm?s [4, 5, 9]

ru закрыто-ячеистая структура [8,10, 17]

Структура газонаполненного полимера, в которой газовые включения изолированы стенками полимера от газовой фазы соседних ячеек

4.1.11 відкрито-коміркова структура

Структура газонаповненого полімеру, в якій комірки взаємопов'язані, а газові включення (вкраплення) не дискретні

de Offenezellestruktur [1, 2, 20]

en open-cellular structure [3]

fr structure aux pores ouverts [4, 5, 19]

ru открыто-ячеистая структура [8, 10, 17]

Структура газонаполненного полимера, в котором ячейки взаимосвязаны, а газовые включения не дискретны

4.1.12 отвердіння [21-25]

{ тверднення Нд}

{тужавлення Нд}

Незворотній процес хімічного перетворення, внаслідок якого із первинних лінійних полімерів або рідких реакційно-здатних олігомерів утворюються полімери тривимірної структури

de Verh?rtung [1, 20]

en cure [3]

fr durcissement [4, 5, 19]

ru отверждение [8,9,10]

Необратимый процесс химического преобразования, в результате которого из первичных линейных полимеров или жидких реакционно-способных олигомеров образуются полимеры трехмерной структуры

4.1.13   отверджувачі

агенти отвердіння

Хімічні речовини, які беруть участь у реакції отвердіння з метою структуроутворення полімеру

de  H?rter [1,20]

en  curing agents [3]

fr  durcisseur, agent de durcissement [4, 5, 19]

ru  отвердители [8, 9, 10]

Химические вещества, принимающие участие в реакции отверждения для структурообразования полимера

4.1.14 поліуретани

Гетероланцюгові полімери, що містять у основному ланцюгу макромолекули уретанові групи (-NH-COO-), які регулярно повторюються

 

de  Polyurethan [1, 20]

en  polyurethanes [3]

fr  polyur?thannes [4, 5, 19]

ru  полиуретаны [8, 9, 10, 11]

Гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы регулярно повторяющиеся уретановые группы

(-NH-COO-)4.1.15 пінополіуретани

 ППУ

Газонаповнені полімерні матеріали, полімерною основою яких є поліуретани

de Schaumpolyurethan [1, 20]

en foamed polyurethane's [3]

fr mousse des polyur?thannes [4, 5, 19]

ru пенополиуретаны [8,9,10,11]

Газонаполненные полимерные материалы,полимерной основой которых являются полиуретаны

4.1.16 еластичні пінополіуретани

Пінополіуретани, отримані на основі поліефірів лінійної будови та диізоціанатів, здатні без руйнування сприймати значні пружні оборотні деформації за дії порівняно невеликих зусиль

de elastische Schaumpolyurethan [1, 20]

en elastic foam polyurethane's [3]

fr mousse des polyur?thannes elastique [4, 5,19]

ru эластичные пенополиуретаны [8, 10, 11]

Пенополиуретаны, полученные на основе полиэфиров линейного строения и диизоциана-тов, способные без разрушения воспринимать значительные упругие обратимые деформации при действии сравнительно небольших усилий

4.1.17 жорсткі пінополіуретани

Пінополіуретани, отримані на основі поліефірів розгалуженої будови та поліізоціанатів або ароматичних диізоціанатів являють собою жорсткі матеріали

de starre Schaumpolyurethan [1, 20]

en stiff foamed polyurethanes [3]

fr mousse des polyur?thannes rigide [4, 5, 19]

ru жесткие пенополиуретаны

Пенополиуретаны, полученные на основе полиэфиров сильно разветвленного строения и полиизоцианатов или ароматических диизо-цианатов, представляют собою жесткие материалы

4.1.18 піни

Дисперсні системи, в яких дисперсійним середовищем є рідина (рідинні піни), або тверде тіло (тверді піни), а дисперсною фазою є газ

de Schaum [1, 2, 20]

en foams [3]

fr mousses [4, 5, 19]

ru пены

Дисперсионные системы, в которых дисперсионной средой является жидкость (жидкие пены), или твердое тело (твердые пены), а дисперсной фазой является газ

4.1.19 монтажні піни

пінополіуретани

Монтажні піни, які отримують на місці застосування в будівництві

de Montageschaum [1, 2, 20]

en fitting foams [3]

fr mousse de montage [4, 5, 19]

ru монтажные пены [17]

Монтажные пены, которые получают на месте применения в строительстве

4.1.20  піномаса

Плівково-дисперсна маса, що складається з газових бульбашок, розділених тонкими плівками текучих високов'язких рідин

de Schaummasse [1, 20]

en foamed filling compound [3]

fr  masse de mousse [4, 5, 19]

ru пеномасса [17]

Пленочно-дисперсная масса, состоящая из газовых пузырьков, разделенных тонкими пленками текучих высоковязких жидкостей

4.1.21  реологічні властивості

Текучі та деформаційні властивості монтажних пін, які проявляються при їх застосуванні

 

de rheologische Eigenschaften [1, 20]

en rheological properties [3]

fr rh?ologiques propri?t?s [4, 5,19]

ru реологические свойства [14,15,16]

Текучие и деформационные свойства монтажных пен, проявляющиеся при их

применении


4.2 Сировинні матеріали для виготовлення пінополіуретанів

4.2.1 діізоціанати

Органічні ненасичені сполуки, які легко окислюються і вступають в реакцію приєднання, загальної формули OCN-R-NCO, де R радикал

de Diisozyanat [1, 20]

en diisocyanats [3]

fr diisocyanates [4, 5,19]

ru диизоцианаты [8, 9, 12,13, 18]

Органические ненасыщенные соединения, которые легко окисляются и вступают в реакцию присоединения, общей формулы OCN-R-NCO, где R радикал

4.2.2 поліізоціанати

Високомолекулярні сполуки, які містять в основному ланцюзі полімеру ізоціанатні групи:

-N-C-

I  ІІ

R O

de Polyisozyanat [1, 20]

en polyisocyanats [3]

fr polyisocyanates [4, 5, 19]

ru полиизоцианаты [8, 9,10, 18]

Высокомолекулярные соединения, содержащие в основной цепи полимера изоцианатные группы:

-NC-

 I   II

R  О

4.2.3 поліефіри прості

поліетери

Гетероланцюгові полімери, що містять у основному ланцюгу макромолекули прості ефірні групи (-С-О-С-), які регулярно повторюються

de einfach Polyester [1, 20]

en polyether [3]

fr poly?sters [4, 5, 19]

ru полиэфиры простые [8, 9, 10]

Гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы регулярно повторяющиеся простые эфирные группы

(-С-О-С-)

 4.2.4 поліефіри складні

поліестери

поліоли

Гетероланцюгові полімери, що містять у основному ланцюгу макромолекули складні ефірні групи (-С-О-О-), які регулярно повторюються

de zusammengesetzt Polyester [1, 20]

en polyester [3]

fr poly?sters [4, 5, 19]

ru полиэфиры сложные [8, 9, 10]

Гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы регулярно повторяющиеся сложные эфирные группы (-С-О-О-)

 4.2.5 спінювальні агенти

пороутворювачі

Хімічні сполуки, які здатні при нагріванні розкладатися з виділенням газоподібних речовин, і які вводять в полімерну композицію при виготовленні пінополіуретанів

de Schaumbildungsagens [1, 2, 20]

en pore-forming agents [3]

fr  agent moussant [4, 5, 19]

ru вспенивающие агенты [8, 9, 10, 17]

Химические соединения, способные при нагревании разлагаться с выделением газообразных веществ, которые вводят в полимерную композицию при изготовлении пенополиуретанов

4.2.6 каталізатори

Хімічні речовини, які прискорюють хімічну реакцію отвердіння

 

de Katalysator[1,2,20]

en catalysts [3]

fr  catalyseur [4, 5, 19]

ru катализаторы [8, 9, 15]

Химические вещества, ускоряющие химическую реакцию отверждения


4.2.7 стабілізатори піни

Хімічні речовини, які знижують схильність дисперсійного середовища до коагуляції

 

de Schaumstabilisator [1, 2, 20]

en foam stabilizers [3]

fr stabilisateur de mousse [4, 5, 19]

ru стабилизаторы пены [8, 11, 18]

Химические вещества, снижающие склонность дисперсионной среды к коагуляции

4.2.8 емульгатори

Хімічні речовини, які сприяють кращому розподіленню компонентів реакційної суміші в дисперсійному середовищі, які підвищують тим самим стійкість дисперсійної системи

de Emulgator [1, 20]

en emulsifying agents [3]

fr ?mulsifiant [4, 5, 19]

ru эмульгаторы [8, 9, 11, 18]

Химические вещества, способствующие лучшему распределению компонентов реакционной смеси в дисперсионной среде, повышающие тем самым устойчивость дисперсионной системы

4.2.9 регулятори піномаси

Хімічні речовини, які регулюють розмір пор у піномасі під час проходження реакції отвердіння

de Schaummasseregler [1, 2, 20]

en filling compound regulator [3]

fr r?gulateur de la masse de mousse

ru регуляторы пеномассы [8, 9,11]

Химические вещества, регулирующие размер пор в пеномассе при прохождении реакции отверждения

4.2.10 поверхнево-активні речовини

ПАВ

Речовини, які концентруються на поверхні розподілу фаз і зменшують поверхневий (між-фазовий) натяг.

Примітка. Надають стійкість піномасі в момент її утворення

de ?berfl?chen-activ Stoff [1, 2, 20]

en surface-active substance [3]

fr agents tensio-actif [4, 5, 19]

ru поверхностно-активные вещества [17, 18]

Вещества, концентрирующиеся на поверхности раздела фаз и уменьшающие поверхностное (межфазное) натяжение.

Примечание. Придают стойкость пеномассе в момент ее образования

4.2.11 антипірени

Речовини або суміші речовин, які запобігають спалаху або самозаймистості пінополіуретанів монтажних

de feuerh?tend Stoff [1, 2, 20]

en fireretardants [3]

fr antipyr?nes [4, 5, 19]

ru антипирены [10, 18]

Вещества или смеси веществ, предотвращающие воспламенение или самовозгорание пенополиуретанов монтажных

4.3 Технології виготовлення пінополіуретанів 

4.3.1 екструзія

 шприцювання

Безперервний метод переробки полімерів, який полягає в ущільненні, плавленні полімеру, профілюванні, спіненні, отвердінні та видавлюванні розплаву

de Spritzen, Einspritzung [1, 20]

en extrusion [3]

fr boudinage [4, 5, 19]

ru экструзия [10]

Непрерывный метод переработки полимеров, заключающийся в уплотнении, плавлении полимера, профилировании, вспенивании, отверждении и выдавливании расплава


4.3.2 напилення

Технологічний процес нанесення пінополіуретану монтажного на поверхню конструкцій розпиленням струменем стисненого повітря

de Aufst?uben [1, 2, 20]

en deposition by spraying [3]

fr d?position [4, 5]

ru напыление [10]

Технологический процесс нанесения пенопо-луретана монтажного на поверхность конструкций распылением струей сжатого воздуха

4.3.3 заливання

Технологічний процес заповнення порожнин будівельних конструкцій поліуретановою піно-масою за встановленої швидкості та інтервалі температур

de VergieBung [1, 2, 20]

en filling [3]

fr coulage [4, 5, 19]

ru заливка [10]

Технологический процесс заполнения полостей строительных конструкций полиуретано-вой пеномассой при установленной скорости и интервале температур

4.3.4 формування під тиском

Технологічний процес виготовлення виробів різної форми та розмірів, який полягає в ущільненні, плавленні полімеру, нагнітанні у форму для лиття, формуванні під тиском, спіненні та отвердінні

de Pressionformierung [1, 2, 20]

en molding under pressure [3]

fr moulage sous pression [4, 5,19]

ru формование под давлением

Технологический процесс изготовления изделий различной формы и размеров, заключающийся в уплотнении, плавлении полимера, нагнетании в форму для литья, формовании под давлением, вспенивании и отверждении

4.4 Застосування в будівництві, дефекти пінополіуретанів монтажних

4.4.1 підготовка поверхні

Технологічний процес, який складається з операцій очищення від бруду і пилу та подальшого зволожування поверхні, яку ізолюють  

de Fl?chevorbereitung [1, 2, 20]

en preparation surface [3]

fr pr?paration de la surface [4, 5, 19]

ru подготовка поверхности

Технологический процесс, состоящий из операций очищения от грязи и пыли и дальнейшего увлажнения изолируемой поверхности 

4.4.2 підготовка монтажної піни

Технологічний процес підготовки споживчої упаковки до нанесення монтажної піни, який складається з операцій підготовки корпуса балона (встановлення пристрою до вихідного отвору) і підготовки піномаси (багаторазове збовтування)

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.