Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Главгосэкспертиза СССР


Список документов в категории

Название
СН 387-78. Інструкція з розробки схем генеральних планів груп підприємств із загальними об"єктами (промислових вузлів) (Дія скасована с 01.01.2010 згідно нак. Мінрегіонбуду України від 22.07.09 N 294) ( 387-78 ) (СН 387-78. Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) (Действие отменено с 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины вот 22.07.09 N 294))