Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
ГОСТ 2874-82. Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю
(ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством)
01.01.1983
ГОСТ 2.002-72*. ЕСЬКД. Основні положення. Вимоги до моделей, макетам і темплетам, вживаним при проектуванні
(ГОСТ 2.002-72*. ЕСКД. Основные положения. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании)
01.01.1999
ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. Поправка
(ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Поправка)
01.01.2004
Інформація про упорядкування визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій і споруд
(Информация об упорядочении определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций и сооружений)
01.01.2008
ГОСТ 19804.7-83. Палі забивні залізобетонні. Палі-колони залізобетонні двохконсольні для сільськогосподарських будівель. Конструкція і розміри
(ГОСТ 19804.7-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры)
01.01.1983
ГОСТ 19804.5-83. Палі забивні залізобетонні. Палі порожнисті круглого перетину і палі-оболонки залізобетонні цільні з ненапружуваною арматурою. Конструкція і розміри
(ГОСТ 19804.5-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры)
01.01.1983
ГОСТ 19804.4-78. Палі забивні залізобетонні квадратного перетину без поперечного армування стовбура. Конструкція і розміри
(ГОСТ 19804.4-78. Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры)
01.01.1979
ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности)
01.01.1981
ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системи вентиляційні. Методи аеродинамічних випробувань
(ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний)
01.01.1981
ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности)
01.01.1987
ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації
(ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации)
01.01.1983
ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЕВ 3518-81). ССБТ. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности)
01.01.1977
ГОСТ 12.3.004-75. ССБТ. Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.004-75. ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности)
01.01.1976
ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Роботи електрозварювання. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности)
01.01.1987
ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЕВ 1728-89). ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЭВ 1728-89). ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности)
01.01.1976
ДСТУ Б Д.2.2-6:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Обробні роботи. Облицьовування поверхонь і інші обробні роботи (збірник 15)
(ДСТУ Б Д.2.2-6:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы (сборник 15))
01.01.2008
ДСТУ Б Д.2.2-5:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Обробні роботи. Облицьовування стін природним каменем (збірник 15)
(ДСТУ Б Д.2.2-5:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка стен природным камнем (сборник 15))
01.01.2008
ДСТУ Б Д.2.2-4:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Обробні роботи. Облицьовування колон природним каменем (збірник 15)
(ДСТУ Б Д.2.2-4:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка колонн природным камнем (сборник 15))
01.01.2008
ДСТУ Б Д.2.2-3:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні. Бетонні роботи (збірник 6)
(ДСТУ Б Д.2.2-3:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Бетонные работы (сборник 6))
01.01.2008
ДСТУ Б Д.2.2-2:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні. Арматурні роботи. (збірник 6)
(ДСТУ Б Д.2.2-2:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Арматурные работы. (сборник 6))
01.01.2008
ДСТУ Б Д.2.2-1:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні. Збірник і розбирання опалубки (збірник 6)
(ДСТУ Б Д.2.2-1:2008. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Сборка и разборка опалубки (сборник 6))
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-146:2008. Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-146:2008. Строительные материалы. Изделия поливинилхлоридные погонажные. Общие технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (ЕN ІSО 15874-2: 2003, УЛЬТРАСУЧАСНО). Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (ЕN ІSО 15874-2: 2003, МОD). Строительные материалы. Трубы для сетей холодного и горячего водоснабжения из полипропилена. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-139:2007 (ЕN 1304:1998, МОD). Будівельні матеріали. Черепиця полімерпіщана. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-139:2007 (ЕN 1304:1998, МОD). Строительные материалы. Черепица полимерпищаная. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-138:2007 (ГОСТ 22856-89, МОD). Будівельні матеріали. Щебінь, гравій та пісок декоративні з природного каменю. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-138:2007 (ГОСТ 22856-89, МОD). Строительные материалы. Щебень, гравий и песок декоративные из природного камню. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Строительные материалы. Блоки из ноздреватого бетона стенные мелкие. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-136:2007. Будівельні матеріали. Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги
(ДСТУ Б В.2.7-136:2007. Строительные материалы. Материалы для заливки швов и трещин покрытий автомобильных дорог. Общие технические требования)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.3-17:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування
(ДСТУ Б В.2.3-17:2007. Сооружения транспорта. Автомобильные дороги платны. Требования к проектированию)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах
(ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Дома и сооружения. Метод определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-133:2007. Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування
(ДСТУ Б В.2.7-133:2007. Строительные материалы. Материалы герметизирующие полимерные затвердивающие однокомпонентные. Методы испытания)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-131:2007. Будівельні матеріали. Пісок кварцовий. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-131:2007. Строительные материалы. Песок кварцевый. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-134:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування
(ДСТУ Б В.2.7-134:2007. Строительные материалы. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Методы испытания)
01.01.2008
ДСТУ ЕN 12371:2007. Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості
(ДСТУ ЕN 12371:2007. Строительные материалы. Методы испытания природного камню. Определение морозоустойчивости)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-132:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників
(ДСТУ Б В.2.7-132:2007. Строительные материалы. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Номенклатура показателей)
01.01.2008
ДБН В.2.3-16:2007. Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг
(ДБН В.2.3-16:2007. Сооружения транспорта. Нормы отведения земельных участков для строительства (реконструкции) автомобильных дорог)
01.01.2008
ВБН В.2.3-218-533:2007. Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах
(ВБН В.2.3-218-533:2007. Сооружения транспорта. Швы деформационные щебенно-мастиковые для искусственных сооружений на автомобильных дорогах)
01.01.2008
ВБН В.2.3-218-532:2007. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення
(ВБН В.2.3-218-532:2007. Сооружения транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий на автомобильных дорогах государственного значения)
01.01.2007
ДСТУ Б ЕN 13755:2007 (ЕN 13755:2001, ІDT). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску
(ДСТУ Б ЕN 13755:2007 (ЕN 13755:2001, ІDT). Строительные материалы. Методы испытания природного камню. Определение водопоглощения при атмосферном давлении)
01.01.2008
ДСТУ Б ЕN 1469:2007 (ЕN 1469:2004, ІDТ). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги
(ДСТУ Б ЕN 1469:2007 (ЕN 1469:2004, ІDТ). Строительные материалы. Изделия из природного камню. Облицовочные плиты. Требования)
01.01.2008
ДСТУ Б ЕN 1468:2007 (ЕN 1468:2003, ІDТ). Будівельні матеріали. Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги
(ДСТУ Б ЕN 1468:2007 (ЕN 1468:2003, ІDТ). Строительные материалы. Камень природный. Плиты необработанные. Требования)
01.01.2008
ДСТУ Б ЕN 1467:2007 (ЕN 1467:2003, ІDТ). Будівельні матеріали. Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги
(ДСТУ Б ЕN 1467:2007 (ЕN 1467:2003, ІDТ). Строительные материалы. Камень природный. Блоки необработанные. Требования)
01.01.2008
ДСТУ Б ЕN 1343:2007 (ЕN 1343:2001, ІDT). Будівельні матеріали. Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування
(ДСТУ Б ЕN 1343:2007 (ЕN 1343:2001, ІDT). Строительные материалы. Бордюры из природного камню для отмостки улиц. Требования и методы испытания)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного кулі бетонові і розташування арматури
(ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Конструкции домов и сооружений. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного пласта бетона и расположения арматуры)
01.01.1996
ДСТУ Б ЕN 13373:2007 (ЕN 13373:2003, ІDT). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів
(ДСТУ Б ЕN 13373:2007 (ЕN 13373:2003, ІDT). Строительные материалы. Методы испытания природного камню. Определение геометрических характеристик изделий)
01.01.2008
ДСТУ Б ЕN 12058:2007 (ЕN 12058:2003, ІDT). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги
(ДСТУ Б ЕN 12058:2007 (ЕN 12058:2003, ІDT). Строительные материалы. Изделия из природного камню. Плиты для пола и всходов. Требования)
01.01.2008
ДСТУ Б ЕN 12057:2007 (ЕN 12057:2004, ІDT). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги
(ДСТУ Б ЕN 12057:2007 (ЕN 12057:2004, ІDT). Строительные материалы. Изделия из природного камню. Модульные плитки. Требования)
01.01.2008
ДСТУ Б ЕN 1342:2007 (ЕN 1342:2001, ІDT). Будівельні матеріали. Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування
(ДСТУ Б ЕN 1342:2007 (ЕN 1342:2001, ІDT). Строительные материалы. Брусчатка из природного камню для отмостки улиц. Требования и методы испытания)
01.01.2008
ДСТУ Б ЕN 1341:2007 (ЕN 1341:2001, ІDT). Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування
(ДСТУ Б ЕN 1341:2007 (ЕN 1341:2001, ІDT). Строительные материалы. Плиты из природного камню для отмостки улиц. Требования и методы испытания)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001). Будівельні матеріали. Скло багатошарове будівельного призначення Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001). Строительные материалы. Стекло многослойное строительного назначения Технические условия)
01.01.2004
ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Зміна N1
(ДБН В.2.5-28-2006. Природное и искусственное освещение. Изменение N1)
01.01.2008
ДБН В.2.2-3-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
(ДБН В.2.2-3-97. Изменение N2. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений.)
01.01.2008
ДБН В.2.2-4-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
(ДБН В.2.2-4-97. Изменение N2. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных учреждений.)
01.01.2008
ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії
(ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям экономия энергии)
01.01.2008
ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд захист від шуму
(ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям защита от шума)
01.01.2008
ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
(ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность эксплуатации)
01.01.2008
ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров"я людини та захист навколишнього природного середовища
(ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность жизни и здоровья человека и защита окружающей природной среды)
01.01.2008
ДБН В.1.2-7-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
(ДБН В.1.2-7-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Пожарная безопасность)
01.01.2008
ДБН В.1.2-6-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість
(ДБН В.1.2-6-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Механическое сопротивление и стойкость)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви заради 89/106/ЄЕС
(ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Установка из применение сроков основных требований к зданиям и сооружениям в соответствии с толковыми документами директивы ради 89/106/ЕЭС)
01.01.2008
Про закріплення працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції за територіальними органами
(О закреплении работников Государственной архитектурно-строительной инспекции за территориальными органами)
09.07.2008
Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 11.06.08 N 22/7-1588)
(Относительно осуществления технического наблюдения (соответственно листу Держархбудинспекции от 11.06.08 N 22/7-1588))
01.01.2008
Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів (відповідно до листа Держкомпідприємництва від 25.04.08 N 3741)
(Относительно полномочий Держархбудинспекции и ее территориальных органов (соответственно листу Держкомпидприемництва от 25.04.08 N 3741))
01.01.2008
Щодо розгляду узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про самочинне будівництво
(Относительно рассмотрения обобщения практики рассмотрения судами гражданских дел о самочинном строительстве)
01.01.2008
Стосовно визначення вартості підготовки експертного висновку (відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.03.2008 р. N 24/7-742)
(Относительно определения стоимости подготовки экспертного вывода (соответственно листу Держархбудинспекции от 31.03.2008 р. N 24/7-742))
01.01.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі діаметром 1/2", 3/4", 1 та" муфти перехідних до них з латуні для трубопроводів р
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб гибких гофрированных из нержавеющей стали диаметром 1/2", 3/4", 1 та" муфты переходных к ним из латуни для трубопроводов)
07.08.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві систем ЕBS, ЕRS, ІС-І для залізничних колій
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве систем ЕBS, ЕRS, ІС-І для железнодорожных путей)
07.08.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих поліпропіленовим профілем (тип FКS)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб сварных спиральновитых из полиэтилена ПЕ 80, армированных полипропиленовым профилем (тип FКS))
07.08.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих скловолокном (тип FСS)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб напорных, сварных спиральновитых из полиэтилена ПЕ 80, армированных стекловолокном (тип FСS))
07.08.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу "ІСУNЕNЕ"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве теплоизоляционного материала "ІСУNЕNЕ")
07.08.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових з полістиролбетону "BІSHЕN"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей стенных с полистиролбетона "BІSHЕN")
07.08.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліетилену ПЕ 80 з двошаровою профільованою армованою поліпропіленом стінкою системи "КОРСИС ПЛЮС"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб из полиэтилена ПЕ 80 с двухслойной профилируемой армированной полипропиленом стенкой системы "КОРСИС ПЛЮС")
07.08.2008
Супер-поручень Рішення системи для доріг та мостів НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві високоутримуючої бар"єрної
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве высокоудерживающей барьерной системы для дорог и мостов Suреr-Rаіі)
07.08.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
31.07.2008
Рішення НТР Про проект ДСТУ-Н Б В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами"
(Решение НТР О проекте ДСТУ-Н Бы В.2.3-__:200_ "Магистральные трубопроводы. Определение остаточной прочности магистральных трубопроводов с дефектами")
31.07.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
31.07.2008
 Емкости