Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Про внесення змін у Загальні умови висновку і виконання договорів підряду в капітальному будівництві
(В внесении изменений в Общие условия заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве)
17.06.2009
ДСТ 2.761-84 (СT СЭВ 5049-85). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Компоненти волоконно-оптичних систем передачі
(ГОСТ 2.761-84 (СT СЭВ 5049-85). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи)
01.01.2009
ДСТ 2.758-81. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Сигнальна техніка
(ГОСТ 2.758-81. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника)
01.01.1982
ДСТ 2.749-84 (СT СЭВ 5680-86). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Елементи і пристрої залізничної сигналізації, централізації і блокування
(ГОСТ 2.749-84 (СT СЭВ 5680-86). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки)
01.01.1985
ДСТ 2.737-68. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрою зв"язку
(ГОСТ 2.737-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи)
01.01.1971
ДСТ 2.722-68. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах
(ГОСТ 2.722-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах)
01.01.1971
ДСТ 2.709-89 (СТ СЭВ 3754-82, СТ СЭВ 6308-88). ЄСКД. Позначення умовні проводів і контактних з"єднань електричних елементів, устаткування і ділянок ланцюгів в електричних схемах
(ГОСТ 2.709-89 (СТ СЭВ 3754-82, СТ СЭВ 6308-88). ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах)
01.01.2009
РСН 341-86. Планування і забудова районів індивідуального житлового будівництва в населених пунктах Української РСР
(РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР)
01.01.1987
ДСТ 2.702-75*. ЄСКД. Правила виконання схем
(ГОСТ 2.702-75*. ЕСКД. Правила выполнения схем)
01.01.1976
ДСТ 21128-83. Системи електропостачання, мережі, джерела, перетворювачі і приймачі електричної енергії. Номінальні напруга до 1000 В
(ГОСТ 21128-83. Системы электроснабжения, сеты, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В)
01.01.1984
ДСТ 1147-80 (СТ СЭВ 2331-89). Шурупи. Загальні технічні умови
(ГОСТ 1147-80 (СТ СЭВ 2331-89). Шурупы. Общие технические условия)
01.01.1982
Відомчі кошторисні нормативи, погоджені Минрегионстроем
(Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем)
01.01.2009
Доповненні до Переліку діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва, надрукованому в Збірнику "Ціноутворення в будівництві" N 2, лютий 2009, і доповненням до нього, надрукованим у Збірнику "Ціноутворення в строител
(Дополнении к Перечню действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства, напечатанному в Сборнике "Ценообразование в строительстве" N 2, февраль 2009, и дополнениям к нему, напечатанным в Сборнике "Ценообразование в строител)
01.01.2009
Єдині норми тривалості проектування і будівництва підприємств, будинків і споруджень і освоєння проектних потужностей
(Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, сданный и сооружений и освоения проектных мощностей)
01.01.1983
РСН 357-91. Технологія пристрою фундаментів із залізобетонних паль, що занурюються вдавленням
(РСН 357-91. Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием)
01.01.1991
Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних роб
(Методические рекомендации относительно определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при складывании договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных роб)
01.01.2009
ВНТП 19-86. Норми технологічного проектування міжгосподарських, колгоспних і радгоспних підприємство з виробництва комбікормів
(ВНТП 19-86. Нормы технологического проектирования межхозяйственных, колхозных и совхозных предприятий по производству комбикормов)
01.01.1987
ВБН Д.1.1-218-1-2001. Зміна Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та потокового ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)
(ВБН Д.1.1-218-1-2001. Изменение Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения))
01.01.2009
ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об"єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
(ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкция, ремонт, реставрация объектов строительства. Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт)
01.01.2009
СНиП 2.04.05-91. Зміна Опалення, вентиляція і кондиціонування
(СНиП 2.04.05-91. Изменение Отопление, вентиляция и кондиционирование)
01.01.1996
СНиП 2.04.05-91. Опалення, вентиляція і кондиціонування
(СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование)
01.01.1992
ДСТУ Б В.2.7-20-95. Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-20-95. Строительные материалы. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове. Технические условия)
01.01.1995
ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-11-97. Изменение Конструкции домов и сооружений. Дверь металлические противоударные входные в квартиры. Общие технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ДСТ 24709-99). Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24709-99). Изменение N1. Конструкции домов и сооружений. Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия)
01.01.2009
Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кв
(Правила устроения электроустановок. (ПУЭ). Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 330 кв)
01.01.2009
Зміна до глави 2.4 "Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кв" і глави 2.5 "Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кв до 750 кв" ПУЕ:2006
(Изменение к главе 2.4 "Воздушные линии электропередач напряжением до 1 кв" и главы 2.5 "Воздушные линии электропередач напряжением выше 1 кв до 750 кв" ПУЭ:2006)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Зміна Споруди транспортові. Огородження дорожнє парапетного типові. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Изменение Сооружения транспорта. Ограждения дорожное парапетного типа. Общие технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б У 2.7-169:2008 (ЕN 13162:2001, NЕQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови
(ДСТУ Б В 2.7-169:2008 (ЕN 13162:2001, NЕQ). Строительные материалы. Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты ламельные. Технические условия)
01.01.2009
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01
(Правила строения электроустановок. Электрооборудование специальных установок. ДНАОП 0.00-1.32-01)
01.01.2002
ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (ЕN 13162:2001, NЕQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв"язуючому. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (ЕN 13162:2001, NЕQ). Строительные материалы. Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическому зв"язуючому. Общие технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-166:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-166:2008. Строительные материалы. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-165:2008 (ЕN ІSО 12571:2000, NЕQ). Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів
(ДСТУ Б В.2.7-165:2008 (ЕN ІSО 12571:2000, NЕQ). Строительные материалы. Методы определения гигроскопической сорбции строительных материалов и изделий)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-161:2008. Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-161:2008. Строительные материалы. Плиты декоративные на основе естественного камня. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-157:2008. Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-157:2008. Строительные материалы. Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
(ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Строительные материалы. Бетоны. Методы определения средней плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-156:2008 (ЕN 572:2004, NЕQ). Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-156:2008 (ЕN 572:2004, NЕQ). Строительные материалы. Стекло листовое узорчатое. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-155:2008 (ЕN 14231:2003, МОD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу
(ДСТУ Б В.2.7-155:2008 (ЕN 14231:2003, МОD). Строительные материалы. Методы испытания естественного камня. Определение сопротивления скольжению с использованием маятникового исследовательского прибора)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-154:2008 (ЕN 14157:2004, МОD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання
(ДСТУ Б В.2.7-154:2008 (ЕN 14157:2004, МОD). Строительные материалы. Методы испытания естественного камня. Определение стойкости к стиранию)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-153:2008 (ЕN 14066:2003, МОD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар
(ДСТУ Б В.2.7-153:2008 (ЕN 14066:2003, МОD). Строительные материалы. Методы испытания естественного камня. Определение сопротивления старению через тепловой удар)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-152:2008 (ЕN 13161:2001, МОD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом
(ДСТУ Б В.2.7-152:2008 (ЕN 13161:2001, МОD). Строительные материалы. Методы испытания естественного камня. Определение границы прочности при сгибе под постоянным моментом)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (ЕN12201-2:2003, МОD). Будівельні матеріали. Сурми поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (ЕN12201-2:2003, МОD). Строительные материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-179:2009 (ЕN 1555-3:2002, МОD). Будівельні матеріали. Деталі з"єднувальні для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-179:2009 (ЕN 1555-3:2002, МОD). Строительные материалы. Детали соединительные для газопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-178:2009 (ЕN 12201-3:2003, МОD). Будівельні матеріали. Деталі з"єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-178:2009 (ЕN 12201-3:2003, МОD). Строительные материалы. Детали соединительные для водопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-177:2009. Будівельні матеріали. Перехідники "поліетилен-сталь" для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-177:2009. Строительные материалы. Переходники "полиэтилен-сталь" для газопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-168:2008 (ЕN 13166:2001, NЕQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-168:2008 (ЕN 13166:2001, NЕQ). Строительные материалы. Изделия теплоизоляционные с пенофенопласта. Технические условия)
01.01.2009
ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDN). СНББ. Настанова. Основи проектування конструкцій
(ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDN). СНББ. Установка. Основы проектирования конструкций)
01.01.2009
ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
(ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и основ)
01.01.2009
ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації
(ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Первая часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) на особый период в градостроительной документации)
01.01.2008
ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування
(ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования)
01.10.2009
ДСТУ-Н Б А 3.2-1:2007. ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об"єктів будівництва
(ДСТУ-Н Б А 3.2-1:2007. ССБП. Установка относительно определения опасных и вредных факторов и защиты от их влияния при производстве строительных материалов и изделий и их использовании в процессе сведения и эксплуатации объектов строительства)
01.01.2007
ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах
(ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. Автоматизация технологических процессов. Изображения условные приборов и средств автоматизации в схемах)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-15:2008. СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення
(ДСТУ Б А.2.4-15:2008. СПДБ. Антикоррозийная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие черчения)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення
(ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газоснабжения. внешние газопроводы. Рабочие черчения)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газопостачання. внутрішні пристрої. Робочі креслення
(ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газоснабжения. внутренние устройства. Рабочие черчения)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень
(ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технология производства. Основные требования к рабочим черчениям)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення
(ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силовое электрооборудование. Рабочие черчения)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення
(ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колеи железнодорожные. Рабочие черчения)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення
(ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикоррозийная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие черчения)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення
(ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобильные дороги. Земляной холст и дорожная одежда. Рабочие черчения)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд
(ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила выполнения рабочей документации гидромелиоративных линейных сооружений)
01.01.2009
ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд
(ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила выполнения рабочих черчений гидротехнических сооружений)
01.01.2009
ДСТУ Б А.1.1-64-95. ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-64-95. ССНБ. Строительные материалы, бетоны и изделия. Контроль качества технологических процессов и продукции. Сроки и определения)
01.01.1995
ДСТУ Б А.1.1-62-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-62-95. ССНБ. Технология трудных бетонов и железобетонных изделий. Тепловая обработка изделий. Сроки и определения)
01.01.1995
ДСТУ Б А.1.1-60-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення.
(ДСТУ Б А.1.1-60-95. ССНБ. Технология трудных бетонов и железобетонных изделий. Арматурные изделия и закладочные элементы. Сроки и определения.)
01.01.1996
Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення упорядкую для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах зем...(відповідно до листа Мінрегіонбуду від 08.07.2009 N 22/9-4131)
(Относительно необходимости получения разрешений, в том числе ордеров на нарушение благоустройства для выполнения строительных (подготовительных) работ в границах...(соответственно письму Минрегионстроя от 08.07.2009 N 22/9-4131))
01.01.2009
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт (відповідно до листа Держархбудінспекції від 03.06.2009 р N 22/7-3149)
(Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ (соответственно письму Держархбудінспекції от 03.06.2009 г. N 22/7-3149))
01.01.2009
Про внесення змін у додаток 3 до наказові Держархбудінспекції від 25.02.09 N 30 (Скасований - наказ Держархбудінспекції від 04.06.09р. N100)
(О внесение изменений в прибавление 3 к приказу Держархбудінспекції от 25.02.09 N 30 (Упраздненное - приказ Держархбудінспекції от 04.06.09г. N100))
19.05.2009
Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління.
(Про ориентировочные удельные показатели подсчета площади домов управления.)
22.12.2003
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів (відповідно до листа Держархбудінспекції від 15.01.2009 N 22/7-185)
(Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов (соответственно письму Держархбудінспекції от 15.01.2009 N 22/7-185))
01.01.2009
Щодо гарантійних строків у будівництві
(Относительно гарантийных сроков в строительстве)
01.01.2009
Порядок звернення органів прокуратури до територіальних органів Держархбудінспекції (відповідно до листа Генпрокуратури від 16.01.2009 N 07/1/2-08 вих-09)
(Порядок обращения органов прокуратуры к территориальным органам Держархбудінспекції (соответственно письму Генпрокуратуры от 16.01.2009 N 07/1/2-08 вих-09))
01.01.2009
Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 16.01.2009 N 22/7-195)
(Относительно осуществления технического надзора (соответственно письму Держархбудінспекції от 16.01.2009 N 22/7-195))
01.01.2009
Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об"єкта самочинного будівництва для подальшої експлуатації (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.10.08 N 22/4-3750)
(Относительно наличия организаций, которые имеют право выдавать технический вывод относительно готовности объекта самочинного строительства для дальнейшей эксплуатации (Соответственно письму Держархбудінспекції от 31.10.08 N 22/4-3750))
01.01.2009
Роз"яснення про порядок проведення державної експертизи проектів будівництва (відповідно до листа Мінрегіонбуду від 09.07.2009 N 9/11-1001)
(Разъяснения о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства (соответственно письму Минрегионстроя от 09.07.2009 N 9/11-1001))
01.01.2009
Рішення НТР Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги"
(Решение НТР Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги")
16.07.2009
 Емкости