Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах (зі змінами, внесеними
(Санитарные правила относительно устраивания, содержания и оборудование молокороздаточных пунктов на промышленных предприятиях (с изменениями, внесенными)
06.02.1961
Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров"я населення
(Государственные санитарные правила и нормы. Гигиенические требования относительно обращения с промышленными отходами и определения их класса опасности для здоровья населения)
01.07.1999
Державні санітарні правила та норми. Влаштування і обладнання кабінетів комп"ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп"ютерах. ДСанПіН 5.5.
(Государственные санитарные правила и нормы. Устраивание и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда учеников на персональных компьютерах. ДСанПиН 5.5.)
30.12.1998
СанПіН 4723-88. Санітарні правила пристрою і експлуатації систем централізованого гарячого водопостачання
(СанПиН 4723-88. Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения)
01.01.1988
Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 4.4.4.065-00
(Предприятия относительно производства и разлива минеральных и искуственно-минерализированных вод. Государственные санитарные правила и нормы ДСанПиН 4.4.4.065-00)
01.01.2000
РД БТ 39-0147171-003-88. Вимоги до установки датчиків стаціонарних газосигналізаторів у виробничих приміщеннях і на зовнішніх майданчиках підприємств нафтової і газової промисловості
(РД БТ 39-0147171-003-88. Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности)
01.01.1988
РД 34.51.101-90. Інструкція по вибору ізоляції електроустановок
(РД 34.51.101-90. Инструкция по выбору изоляции электроустановок)
01.01.1990
Щодо застосування підпункту пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
(Относительно применения подпункта пункта 5.2 статьи 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий")
12.07.2002
Державні санітарні правила і норми для морських та річкових портів ДСанПіН 7.7.4.-046-99
(Государственные санитарные правила и нормы для морских и речных портов ДСанПиН 7.7.4.-046-99)
01.12.1999
ГКД 34.20.662-2002. Інструкція з експлуатації повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами
(ГКД 34.20.662-2002. Инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кв с самоудерживающими изолированными проводами)
01.01.2002
ГКД 34.20.260-2002. Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами
(ГКД 34.20.260-2002. Инструкция из монтажа воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кв с самоудерживающими изолированными проводами)
01.01.2002
ГКД 34.20.175-2002. Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами
(ГКД 34.20.175-2002. Требования к проектированию воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самоудерживающими изолированными проводами)
01.01.2002
Санітарні правила для виноробницьких підприємств (СанПін 5788-91)
(Санитарные правила для винодельческих предприятий (СанПин 5788-91))
01.01.1991
Санітарні правила пристрою, устаткування і експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів (СанПіН 5179-90)
(Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (СанПиН 5179-90))
01.01.1991
Санітарні правила проектування, будівництва і експлуатації водосховищ (СанПін 3907-85)
(Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ (СанПин 3907-85))
01.01.1985
СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів електричних мереж напругою від 0,38 кв до 110 (150) кв
(СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов электрических сетей напряжением от 0,38 кв до 110 (150) кв)
01.01.2007
"Про індекси і показники визначення кошторисної вартості проектно-дослідницьких робіт"
("Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ")
10.07.2007
"Всеукраїнській молодіжній організації "Молодь проти корупції"
("Всеукраинской молодежной организации "Молодежь против коррупции")
15.11.2006
"Щодо визначення вартості спорудження житла"
("Относительно определения стоимости сооружения жилья")
04.12.2006
"Про наказ 05.03.2007 N 76 "Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлової фундації за станом на 1 січень 2007 року"
("О приказе 05.03.2007 N 76 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2007 года")
21.03.2007
"Про затвердження Зміни N5 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи"
("Об утверждении Изменения N5 к ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы")
05.07.2007
"Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого
("Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного)
22.05.2007
"Про погодження компенсаційних заходів у проектах виконання робіт з відхиленням від вимог СНіП ІІІ-4-80
("О согласовании компенсационных мероприятий в проектах выполнения работ с отклонением от требований СНиП ИИИ-4-80)
17.05.2007
"Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины")
11.05.2007
Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 750. (Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України )
(Некоторые вопросы Министерства регионального развития и строительства N 750. (Положение о Министерстве регионального развития и строительства Украины ))
16.05.2007
Про призначення Соколова І.А. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Соколова І.А. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
26.06.2007
Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд
(Сборник нормативов для определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений)
01.01.2003
ГОСТ 17379-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17379:2003/. Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція
(ГОСТ 17379-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17379:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция)
01.01.2003
ГОСТ 17378-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17378:2003/. Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція
(ГОСТ 17378-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17378:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция)
01.01.2003
ГОСТ 17376-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17376:2003/. Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція
(ГОСТ 17376-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17376:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция)
01.01.2003
Зміни до "Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" (за станом на 01.01.2006 року), що затверджені в 2006 році
(Изменения к "Каталогу нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов" (по состоянию на в 01.01.2006 году), что утверждены в 2006 году)
01.01.2007
ГОСТ 30028.3-93. Засоби захисні для деревини. Експрес-метод випробування вогнезащитної здатності
(ГОСТ 30028.3-93. Средства защитные для древесины. Экспресс-метод испытания огнезащищающей способности)
01.01.1993
СТ СЕВ 2440-80. корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Класифікація агресивних середовищ
(СТ СЭВ 2440-80. коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред)
01.01.1980
ГОСТ 310.3-76. Цементи. Методи визначення нормальної густини, термінів схоплювання і рівномірності зміни об"єму
(ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема)
01.01.2001
ГОСТ 2.785-96. ЄСКД. Позначення умовні графічні. Арматура трубопровідна
(ГОСТ 2.785-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная)
01.01.1971
ГОСТ 2.752-71 (СT СЕВ 2518-84). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої телемеханіки
(ГОСТ 2.752-71 (СT СЭВ 2518-84). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства телемеханики)
01.01.1972
ГОСТ 2.732-68. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Джерела світла
(ГОСТ 2.732-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света)
01.01.1971
СТ СЕВ 2441-80. корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Основні положення проектування
(СТ СЭВ 2441-80. коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования)
01.01.1980
ГОСТ 2.755-87 (СT СЕВ 5720-86). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої комутаційні і контактні з"єднання
(ГОСТ 2.755-87 (СT СЭВ 5720-86). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения)
01.01.1998
ГОСТ 22687.3-85. Стійкі залізобетонні центрифугуровані для опор високовольтних ліній електропередачі. Конструкція заставних виробів і підп"ятників
(ГОСТ 22687.3-85. Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников)
01.01.1986
ГОСТ 22687.2-85. Стійкі циліндрові залізобетонні центрифугуровані для опор високовольтних ліній електропередачі. Конструкція і розміри
(ГОСТ 22687.2-85. Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры)
01.01.1986
ГОСТ 22687.1-85. Стійкі конічні залізобетонні центрифугуровані для опор високовольтних ліній електропередачі. Конструкція і розміри
(ГОСТ 22687.1-85. Стойки конические железобетонные цетрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры)
01.01.1986
ГОСТ 22687.0-85. Стояки залізобетонні центрифугуровані для опор високовольтних ліній електропередачі. Технічні умови
(ГОСТ 22687.0-85. Стояки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия)
01.01.1986
ГОСТ 21924.2-84. Плити залізобетонні з ненапружуваною арматурою для покриттів міських доріг
(ГОСТ 21924.2-84. Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог)
01.01.1988
ГОСТ 20022.1-90. (СТ СЕВ 6829-89). Захист деревини. Терміни і визначення
(ГОСТ 20022.1-90. (СТ СЭВ 6829-89). Защита древесины. Термины и определения)
01.01.1991
ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Устаткування продовольче. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности)
01.01.1990
ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промислова трубопровідна. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности)
01.01.1983
ГОСТ 633-80. Труби насосно-компресорні і муфти до них. Технічні умови
(ГОСТ 633-80. Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 356-80.(СТ СЕВ 253-76) Арматура і деталі трубопроводів. Тиск умовний пробний і робітники. Ряди
(ГОСТ 356-80.(СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды)
01.01.1981
ГОСТ 26823-86. Будиночки літні садові. Загальні технічні умови
(ГОСТ 26823-86. Домики летние садовые. Общие технические условия)
01.01.1986
ГОСТ 19773-84. Пиломатеріали хвойних і листяних порід. Режими сушки в камерах періодичної дії
(ГОСТ 19773-84. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия)
01.01.1985
ГОСТ 18482-79. (СT СЕВ 3290-81) Труби пресовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови
(ГОСТ 18482-79. (СT СЭВ 3290-81) Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия)
01.01.1980
Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 1.07.07 р. (Додаток 9)
(Индексы определения сметной стоимости к ведомственным сборникам цен на проектно-изыскательские и конструкторские работы, что действуют на территории Украины, состоянием на 1.07.07 г. (Дополнение 9))
01.01.2007
ВСН 311-89. Монтаж сталевих вертикальних циліндрових резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів об"ємом від 100 до 50000 м3
(ВСН 311-89. Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3)
01.01.1990
ВСН 182-82. Інструкція за технологією монтажу воздуховодів з безфланцевими конструкціями стиків
(ВСН 182-82. Инструкция по технологии монтажа воздуховодов с бесфланцевыми конструкциями стыков)
01.01.1983
ВСН 163-83. Облік деформацій річкових русел і берегів водоймищ в зоні підводних переходів магістральних трубопроводів (Нафтогазопроводів)
(ВСН 163-83. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (Нефтегазопроводов))
01.01.1985
ВСН 141-90. Норми проектування контактної сіті
(ВСН 141-90. Нормы проектирования контактной сети)
01.01.1992
ВСН 33-2.3.02-87. Перенесення на місцевість основних осей споруд меліоративних систем і водогосподарських об"єктів
(ВСН 33-2.3.02-87. Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов)
01.01.1988
ВСН 33-2.2.12-87. Меліоративні системи і споруди насосні станції. Норми проектування
(ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения насосные станции. Нормы проектирования)
01.01.1988
ВСН 014-89. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Охорона навколишнього середовища
(ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды)
01.01.1990
ВСН 3-80. Інструкція по проектуванню морських причальних споруд
(ВСН 3-80. Инструкция по проектированию морских причальных сооружений)
01.01.1981
ГОСТ 25288-82. Пластмаси конструкційні. Номенклатура показників
(ГОСТ 25288-82. Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей)
01.01.1983
ГОСТ 11262-80. Пластмаси. Метод випробування на розтягування
(ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжение)
01.01.1980
ГОСТ 10354-82. Плівка поліетиленова. Технічні умови
(ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 27935-88. Плити деревоволокнисті і деревостружечні. Терміни і визначення
(ГОСТ 27935-88. Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения)
01.01.1990
ГОСТ 4648-71. Пластмаси. Метод випробування на статичний вигин
(ГОСТ 4648-71. Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб)
01.01.1973
ВСН 6-75. Інструкція по проектуванню виробництва газоподібних і зріджених продуктів розділення повітря
(ВСН 6-75. Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха)
01.01.1975
ГОСТ 9.058-75. ЕСЗКС. Матеріали полімерні, деревина, тканини, папір, картон. Методи випробувань на стійкість до пошкодження термітами
(ГОСТ 9.058-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению термитами)
01.01.1977
ГОСТ 9.057-75. ЕСЗКС. Матеріали полімерні, деревина, тканини, папір, картон. Метод лабораторних випробувань на стійкість до пошкодження гризунами
(ГОСТ 9.057-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению грызунами)
01.01.1976
ГОСТ 9.049-91. ЕСЗКС. Матеріали полімерні і їх компоненти. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії цвілевих грибів
(ГОСТ 9.049-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов)
01.01.1972
ГОСТ 9.402-80. ЕСЗКС. Покриття лакофарбні. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням
(ГОСТ 9.402-80. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием)
01.01.1981
ГОСТ 16363-98. Засоби вогнезахисні для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей
(ГОСТ 16363-98. Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств)
01.01.1999
ГОСТ 9.902-81. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи прискорених випробувань на корозійну агресивність
(ГОСТ 9.902-81. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность)
01.01.1982
ГОСТ 9.083-78. ЕСЗКС. Покриття лакофарбні. Методи прискорених випробувань на довговічність в рідких агресивних середовищах
(ГОСТ 9.083-78. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах)
01.01.1979
ГОСТ 9.719-94. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи випробувань на старіння при дії вологого тепла водяного і соляного туману
(ГОСТ 9.719-94. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла водяного и соляного тумана)
01.01.1997
 Емкости