Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Перелік регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд
(Перечень регламентных технических условий и строительных норм, соответствие требованиям которых свидетельствует о соответствии требованиям технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
01.01.2008
ГОСТ 8.570-2000. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Резервуари сталеві вертикальні циліндрові. Методика перевірки
(ГОСТ 8.570-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки)
01.01.2002
ГОСТ 8.346-2000. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Резервуари сталеві горизонтальні циліндрові. Методика перевірки
(ГОСТ 8.346-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки)
01.01.2002
ВСН 219-79. Інструкція по разглинизации свердловин на воду вібраційним способом
(ВСН 219-79. Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом)
01.01.1979
ВСН 116-65. Технічні вказівки за технологією виробництва будівельних і монтажних робіт при електрифікації залізниць (пристрої енергопостачання)
(ВСН 116-65. Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства энергоснабжения))
01.01.1966
Положення про проектування і будівництво експериментальних об"єктів
(Положение о проектировании и строительстве экспериментальных объектов)
01.01.1982
ГОСТ 24328-80. Шнеки бурові і долота лопатеві до них. Типи і основні розміри
(ГОСТ 24328-80. Шнеки буровые и долота лопастные к ним. Типы и основные размеры)
01.01.1980
ГОСТ 2789-73 (СТ СЕВ 638-77). Шорсткість поверхні. Параметри, характеристики і позначення
(ГОСТ 2789-73 (СТ СЭВ 638-77). Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения)
01.01.1975
ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення
(ДСТУ 1.0:2003. Национальная стандартизация. Основные положения)
01.01.2003
ДСТУ 33.203:2005. Поправка
(ДСТУ 33.203:2005. Поправка)
01.01.2007
ДСТУ 33.203:2005. Страховий фонд документації. Об"єкти культурної спадщини порядок створення страхового фонду документації на об"єкти архітектури та містобудування
(ДСТУ 33.203:2005. Страховой фонд документации. Объекты культурного наследия порядок создания страхового фонда документации на объекты архитектуры и градостроения)
01.01.2007
ДСТУ 33.106:2005. Страховий фонд документації. Об"єкти культурної спадщини документація на об"єкти архітектури та містобудування для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги
(ДСТУ 33.106:2005. Страховой фонд документации. Объекты культурного наследия документация на объекты архитектуры и градостроения для создания страхового фонда документации. Технические требования)
01.01.2007
ДСТУ 33.004:2006. Поправка
(ДСТУ 33.004:2006. Поправка)
01.01.2006
ДСТУ 33.004:2006. Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення
(ДСТУ 33.004:2006. Страховой фонд документации. Государственная система страхового фонда документации. Общие положения)
01.01.2006
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2008. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2008. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2008
ДСТУ 33.201:2004. Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об"єкти будівництва. Порядок створення
(ДСТУ 33.201:2004. Страховой фонд документации. Страховой фонд документации на объекты строительства. Порядок создания)
01.01.2005
ГОСТ 28130-89 (СТ СЕВ 6301-88). Пожежна техніка. Вогнегасники, установки пожежогасінні і пожежної сигналізації. Позначення умовні графічні
(ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88). Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические)
01.01.1990
ГОСТ 27820-88 (СT СЕВ 5092-85). Деталі і вироби з деревини і деревних матеріалів. Метод визначення стійкості захисно-декоративних покриттів до стирання
(ГОСТ 27820-88 (СT СЭВ 5092-85). Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию)
01.01.1989
ГОСТ 9.302-88. ЕСЗКС. Покриття металеві і неметалічні неорганічні. Методи контролю
(ГОСТ 9.302-88. ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля)
01.01.1989
Правила технічної експлуатації резервуарів і інструкції по їх ремонту. Частина І. Частина 2.
(Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. Часть І. Часть 2.)
01.01.1986
ВСН 274-88. Правила техніки безпеки при експлуатації стріловидних самохідних кранів
(ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов)
01.01.1989
ГОСТ 28609-90. Крани вантажопідйомні. Основні положення розрахунку
(ГОСТ 28609-90. Краны грузоподъемные. Основные положения расчета)
01.01.1992
ГОСТ 25835-83*. Крани вантажопідйомні. Класифікація механізмів по режимах роботи
(ГОСТ 25835-83*. Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы)
01.01.1985
ГОСТ 25546-82*. Крани вантажопідйомні. Режими роботи
(ГОСТ 25546-82*. Краны грузоподъемные. Режимы работы)
01.01.1986
ГОСТ 1575-87. Крани вантажопідйомні. Ряди основних параметрів
(ГОСТ 1575-87. Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров)
01.01.1988
ГОСТ 534-78 (СТ СЕВ 5235-85). Крани мостові опорні. Прольоти
(ГОСТ 534-78 (СТ СЭВ 5235-85). Краны мостовые опорные. Пролеты)
01.01.1979
ВНТП 4-89. Відомчі норми технологічного проектування "Визначення категорій приміщень і будівель об"єктів нафтопродуктопостачання по вибухопожежній і пожежної небезпеки"
(ВНТП 4-89. Ведомственные нормы технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности")
01.01.1990
ВНТП 3-85. Норми технологічного проектування об"єктів збору, транспорту, підготовки нафти, газу і води нафтових родовищ
(ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений)
01.01.1986
ВНТП 21-92. Норми технологічного проектування підприємств кондитерської промисловості
(ВНТП 21-92. Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности)
01.01.2007
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 2. Малярні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 2. Малярные работы)
01.01.2008
ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна до "Правил визначення вартості будівництва"
(ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение к "Правилам определения стоимости строительства")
01.01.2008
ДБН Д.2.7-2000. Доповнення до Ресурсним кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів
(ДБН Д.2.7-2000. Дополнение к Рэсурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов)
01.01.2002
ДБН Д.2.7-2000. Доповнення до Ресурсним кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів
(ДБН Д.2.7-2000. Дополнение к Рэсурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов)
01.01.2002
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2)
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 3. Мосты и трубы. (часть 2))
01.01.2008
ДБН В.2.3-18:2007. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
(ДБН В.2.3-18:2007. Сооружения транспорта. Трамвайные и троллейбусные линии. Общие требования к проектированию)
01.01.2008
ДСТУ Б.В.2.5-32:2007. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови
(ДСТУ Б.В.2.5-32:2007. Трубы безнапорные из полипропилена, полиэтилена, непластифицированого поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для внешних сетей канализации домов и сооружений и кабельной канализации. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (ЕNV 13381-4:2002, NЕQ). Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності
(ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (ЕNV 13381-4:2002, NЕQ). Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности)
01.01.2007
ДБН Б 2.2-1:2008. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування
(ДБН Б 2.2-1:2008. Планирование и застройка городов, поселков и функциональных территорий. Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования)
01.01.2008
Офіційне роз"яснення МІнрегіонбуду України щодо видання та розповсюдження офіційних видань нормативних документів (НД) та їх копій у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
(Официальное разъяснение МИнрегионбуду Украины относительно издания и распространения официальных изданий нормативных документов (НД) и их копий в отрасли строительства и промышленности строительных материалов)
01.01.2003
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 2. Професії робітників
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. Профессии работников, которые являются общими для всех видов экономической деятельности. Раздел 2. Профессии рабочих)
01.01.2004
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. Профессии работников, которые являются общими для всех видов экономической деятельности. Раздел 1. Профессии руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих)
01.01.2004
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
29.11.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві плит скловолокнистих фольгованих "СІІМАVЕR", "СІІМАVЕR ПЛЮС"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве плит стекловолокнистых фольгованих "СІІМАVЕR", "СІІМАVЕR РІИS")
16.11.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві гнучкого сталевого бар`єру VАRІО-СТОРОЖОВИЙ
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве гибкого стального барьера VАRІО-GИАRD)
15.11.2007
Методичні рекомендації по застосуванню електроогорож для диких тварин
(Методические рекомендации по применению электроограждений для диких животных)
01.01.1990
Усереднена вартість житла на вторинному ринку (за інформацією місцевих органів виконавчої влади)
(Усредненная стоимость жилья на вторичном рынке (по информации местных органов исполнительной власти))
01.01.2007
Роз"яснення щодо можливості улаштування опалювального газового обладнання в підвальних та цокольних приміщеннях одноквартирних зблокованих житлових будинків
(Разъяснение относительно возможности устраивания отопительного газового оборудования в подвальных и цокольных помещениях одноквартирных зблокованих жилых домов)
01.01.2007
Роз"яснення щодо використання природного газу на території колективних садів
(Разъяснение относительно использования природного газа на территории коллективных садов)
01.01.2007
Рішення НТР Про проект ДБН В.2.3-4-200_ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
(Решение НТР О проекте ДБН В.2.3-4-200_ "Сооружения транспорта. Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть ІІ. Строительство")
27.09.2007
Документи, необхідні для подання на розгляд Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України проектів нормативних документів
(Документы, необходимые для представления на рассмотрение Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины проектов нормативных документов)
01.01.2007
Інформація про порядок розгляду та погодження проектів технічних умов і проектів змін технічних умов Мінбудом України.
(Информация о порядке рассмотрения и согласования проектов технических условий и проектов изменений технических условий Минбудом Украины.)
01.01.2007
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
29.08.2007
Рішення НТР Про проект Зміни N1 ГОСТ 12085-88
(Решение НТР О проекте Изменения N1 ГОСТ 12085-88)
22.08.2007
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
22.08.2007
Роз"яснення щодо вимог пожежної безпеки до кабелів і проводів, визначених в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"
(Разъяснение относительно требований пожарной безопасности к кабелям и проводам, определенным в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения")
01.01.2005
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
08.08.2007
Рішення НТР Про проект Зміни державних будівельних норм
(Решение НТР О проекте Изменения государственных строительных норм)
26.07.2007
ДСТУ 4469-3:2005. Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги (ЕN 12094-3:2003, УЛЬТРАСУЧАСНО)
(ДСТУ 4469-3:2005. Пожарная техника. Системы газового пожаротушение. Часть 3. Устройства ручного запуска и остановки. Общие требования (ЕN 12094-3:2003, МОD))
01.01.2006
ДСТУ 4466-9:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFС 227еа (ІSО 14520-9:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО)
(ДСТУ 4466-9:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 9. Огнетушительное вещество HFС 227еа (ІSО 14520-9:2000, МОD))
01.01.2006
ДСТУ 4466-8:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HСFС 125 (ІSО 14520-8:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО)
(ДСТУ 4466-8:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 8. Огнетушительное вещество HСFС 125 (ІSО 14520-8:2000, МОD))
01.01.2006
ДСТУ 4466-1:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІSО 14520-1:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО)
(ДСТУ 4466-1:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 1. Общие требования (ІSО 14520-1:2000, МОD))
01.01.2006
Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці станом на 07.08.2008(НПАОП)
(Государственный реестр нормативно-правовых актов из охраны труда состоянием на 07.08.2008(НПАОП))
01.01.2007
Правила будівництва і ремонту повітряних ліній зв"язку і радіотрансляційних сітей. Частина ІІІ. Будівництво і ремонт стоечных і підземних ліній і устаткування будинкової розподільної радіотрансляційної і сільської телефонної сітей
(Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть ІІІ. Строительство и ремонт стоечных и подземных линий и оборудование домовой распределительной радиотрансляционной и сельской телефонной сетей)
01.01.1975
Про затвердження Методики визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів
(Об утверждении Методики определения стоимости работ из содержания улично-дорожной сети населенных пунктов)
05.10.2007
РД 34.02.201-91. Інструкція по розміщенню і експлуатації гаражів-стоянок автомобілів, що належать громадянам, в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою понад 1 кВ
(РД 34.02.201-91. Инструкция по размещению и эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ)
01.01.1991
Про внесення змін до державних нормативно-правових актів про охорону праці
(О внесении изменений в государственные нормативно-правовые акты об охране труда)
22.03.2002
(ДНАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.07-94) Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
((ДНАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.07-94) Изменения к Правилам строения и безопасной эксплуатации посудин, что работают под давлением)
18.10.1994
(ДНАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.08-94) Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів
((ДНАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.08-94) Изменения к Правилам строения и безопасной эксплуатации паровых и водогреющих котлов)
26.05.1994
Цінник на розробку технічної документації на АСУТП
(Ценник на разработку технической документации на АСУТП)
01.01.1991
(НПАОП 0.00-4.35-04). Типове положення про службу охорони праці
((НПАОП 0.00-4.35-04). Типовое положение о службе охраны труда)
15.11.2004
(ДНАОП 0.00-1.28-97; НПАОП 60.2-1.28-97). Правила охорони праці на автомобільному транспорті
((ДНАОП 0.00-1.28-97; НПАОП 60.2-1.28-97). Правила охраны труда на автомобильном транспорте)
13.01.1997
Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94
(Технические правила ремонта и содержания городских улиц и дорог КТМ 204 Украины 010-94)
27.12.1994
ОСТ 45.27-84. (НАОП 5.2.30-2.04-84)(НПАОП 45.21-7.04-84). Система стандартів безпеки праці. Металеві щогли і башти радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки
(ОСТ 45.27-84. (НАОП 5.2.30-2.04-84)(НПАОП 45.21-7.04-84). Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности)
01.01.1984
Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-2005)
(Перечень работ с повышенной опасностью (НПАОП 0.00-8.24-2005))
26.01.2005
7/8 "Про використовування кошторисних норм на нові технології і матеріали в будівництві"
(7/8 "Об использовании сметных норм на новые технологии и материалы в строительстве")
24.12.2007
 Емкости