Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.4-16-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Капітальний ремонт магістральних газопроводів" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації бу
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.4-16-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Капитальный ремонт магистральных газопроводов" и СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации…)
16.07.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення сталевих трубопроводів діаметром 1220-2800 мм з використанням мобільних комплексів" та СОУ Д.2.7-33-2.5-
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Восстановления стальных трубопроводов диаметром 1220-2800 мм с использованием мобильных комплексов" и СОУ Д.2.7-33-2.5-)
15.07.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційного матеріалу "FІЕХІGИМ-HР"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве гидроизоляционного материала "FІЕХІGИМ-HР")
08.07.2009
Рішення НТР Про проект ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків"
(Решение НТР О проекте ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов")
25.06.2009
Рішення НТР Про проект нової редакції Типових регіональних правил забудови
(Решение НТР О проекте новой редакции Типичных региональных правил застройки)
25.06.2009
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.5-___:200_ "Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.5-___:200_ "Кабельные линии напряжением до 10 000 В з использованием гибких гофрированных двухслойных труб из полиэтилена. Проектирования")
01.07.2009
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в"яжучими матеріалами, для влаштування та ремонтові шарів дорожнього одягу автомобільних доріг"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технология применения материалов из известняков, которые обработанные и не обработанные вяжущими материалами, для устройства и ремонта рдел дорожной одежды автомобильных дорог")
01.07.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізатора ґрунту Еnvіrоsеаі ІBS
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве стабилизатора грунта Еnvіrоsеаі ІBS)
01.07.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві полімерної емульсії Еnvіrоsеаі М 10+50
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве полимерной эмульсии Еnvіrоsеаі М 10+50)
01.07.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві бетонів з литих бетонних сумішей з добавками "Комплекс ДО-15"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве бетонов из литых бетонных смесей с добавками "Комплекс К-15")
30.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки STАRDОРЕ 130 Р
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве адгезийной добавки STАRDОРЕ 130 Р)
30.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої добавки GЕNІСЕІ
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве модифыкующей добавки GЕNІСЕІ)
30.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки TОРСЕІ
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве стабилизирующей добавки TОРСЕІ)
30.06.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
30.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві зварних полімерних колодязів WЕHО
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве сварных полимерных колодцев WЕHО)
24.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу ІМРRЕG RF
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве теплоизоляционного материала ІМРRЕG RF)
24.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплектові виробів для фасадної теплоізоляції "КЕМАTЕRМ SУSTЕМ"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для фасадной теплоизоляции "КЕМАTЕRМ SУSTЕМ")
24.06.2009
Рішення НТР Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
(Решение НТР Об отмене без замены перечня строительных норм бывшего СССР (за пометками СНиП и СН))
24.06.2009
Роз"яснення про пайову доля забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів (відповідно до листа Мінрегіонбуду від 21.05.2009 N 12/12-541)
(Разъяснения о долевом участии застройщиков в создании и развитии инфраструктуры населенных пунктов (соответственно письму Минрегионстроя от 21.05.2009 N 12/12-541))
01.01.2009
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Споруди транспортові. Огородження парапетного типові. Загальні технічні умови"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Сооружения транспорта. Ограждения парапетного типа. Общие технические условия")
18.06.2009
Рішення 14 квітня 2009 р. N 18. Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подалі вдосконалення роботи
(Решение 14 апреля 2009 г. N 18. О состоянии выполнения Мінрегіонбудом мероприятий по созданию доступной архитектурной среды для маломобильных групп населения и дальнейшее усовершенствование работы)
14.04.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
28.05.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 уні
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивных свай в стойких и нестойких водонасыщенных грунтах группы 1-2)
20.05.2009
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу МАNІTОWОС 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецш
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Краны стреловые самоходные на гусеничном ходу МАNІTОWОС 15000 грузоподъемностью 250 т. Краны на …)
19.05.2009
Рішення НТР Про скасування міждержавних стандартів (ДСТ), прийнятих до 1992 долі
(Решение НТР Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 года)
08.05.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві армуючої склосітки марок "TЕХTОІАN TG 15", "TЕХTОІАN TG 17/1", "TЕХTОІАN TG 131"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве армированной стеклосетки марок "TЕХTОІАN TG 15", "TЕХTОІАN TG 17/1", "TЕХTОІАN TG 131")
07.05.2009
Рішення НТР Про розгляд проектові ДБН А.3.1-5-200Х "Організація будівельного виробництва"
(Решение НТР О рассмотрении проекта ДБН А.3.1-5-200Х "Организация строительного производства")
28.04.2009
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспортові. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Сооружения транспорта. Специальные вспомогательные сооружения для строительства мостов. Проектирования")
30.04.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
30.04.2009
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установки Rоbbіns HD
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Прокладка трубопроводов диаметром до 600 мм методом горизонтально направленного бурения с помощью установки Rоbbіns HD)
30.04.2009
Рішення НТР Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Автомобільні дороги"
(Решение НТР Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Автомобильные дороги")
23.04.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві засобів захисту поверхонь "РRОTЕСT GИАRD"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве средств защиты поверхностей "РRОTЕСT GИАRD")
07.04.2009
Щодо переліку нормативних документів з кошторисного ціноутворення
(Относительно перечня нормативных документов из сметного ценообразования)
03.02.2009
Про порядок укладання договорів з потокового (планово-попереджувального) ремонтові та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України
(О порядке заключения договоров из текущего (планово-предупредительного) ремонта и эксплуатационного удержания автомобильных дорог государственного и местного значения общего пользования Украины)
24.01.2009
( НПАОП 02.0-1.04-05) Про затвердження Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (Див. зміни - наказ Держгірпромнагляду України від 07.11.07. N 257)
(( НПАОП 02.0-1.04-05) Об утверждении Правил охраны труда для работников лесного хозяйства и лесной промышленности (См. изменения - приказ Держгірпромнагляду Украины от 07.11.07. N 257))
13.07.2005
"До уваги користувачів ДБН 360-92**" (витяг)
("К вниманию пользователей ДБН 360-92**" ())
20.07.2009
"Щодо вимог до внутрішнього опорядження в житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов "/ПЕРЕЛІК вимог до внутрішнього опорядження та обладнання квартир і приміщень зага
("Относительно требований к внутреннему снаряжению в жилых домах для граждан, которые соответственно законодательству требуют улучшения жилых условий"/ПЕРЕЧЕНЬ требований к внутреннему снаряжению и оснащению квартир и помещений)
11.08.2009
"Про неухильне виконання законодавчих норм щодо пайової участі замовника в розвитку інфраструктури населених пунктів"
("Про неуклонное выполнение законодательных норм относительно долевого участия заказчика в развития инфраструктуры населенных пунктов")
11.08.2009
"Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення упорядкую для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах земельної ділянки, відведеної під будівництво об"єктів містобудування, крім доз
("Относительно необходимости получения разрешений, в том числе ордеров на нарушение благоустройства для выполнения строительных (подготовительных) работ в границах земельного участка, отведенной под строительство объектов градостроительства, кроме доз)
08.07.2009
"Щодо наказові Мінрегіонбуду України від 13.07.2009 N 285 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України на 2010 рік"
("Относительно приказа Минрегионстроя Украины от 13.07.2009 N 285 "Про прогнозные среднегодовые показатели опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2010 год")
13.07.2009
"Щодо нормативного визначення "Об"єкт житлового будівництва"
("Относительно нормативного определения "Объект жилищного строительства")
25.03.2009
"Про скасування наказові Держбуду від 05.01.2000 N 2"
("Об отмене приказа Держбуду от 05.01.2000 N 2")
23.07.2009
"Про внесення змін до наказові Мінрегіонбуду від 16.12.2008 N 597 "Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-151:2008 Будівельні матеріали. Сурми поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (ЕN 12201-2:200
("О внесении изменений в приказ Минрегионстроя от 16.12.2008 N 597 "О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-151:2008 Строительные материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия (ЕN 12201-2:200)
23.07.2009
"Про затвердження ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт"
("Об утверждение ДБН В.3.2-2-2009 "Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт")
22.07.2009
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН Б.1.1-4-2009 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування")
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН Б.1.1-4-2009 "Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования"))
13.07.2009
"Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду" (продовження терміну технічного редагування та коригування дати надання чинності нормативним документам)
("О внесении изменений в приказы Минрегионстроя" (продолжения термина технического редактирования и корректирования дать предоставления действия нормативным документам))
08.07.2009
"Про внесення змін до наказові Мінрегіонбуду від 23.04.08 N 184 "Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О внесении изменений в приказ Минрегионстроя от 23.04.08 N 184 "О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины")
01.07.2009
"Про визнання такими, що втратили чинність на території України будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)"
("О признание такими, что утратили действие на территории Украины строительных норм бывшего СССР (за пометками СНиП и СН)")
22.07.2009
"Про внесення змін та доповнень до наказові Мінрегіонбуду від 23.04.08
("О внесение изменений и дополнений к приказу Минрегионстроя от 23.04.08)
27.05.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б СЕN/TR 196-4:2009 Методи випробування цементові. Частина 4. Кількісне визначення складників (СЕN/TR 196-4:2007, ІDT)"
("О принятие национального стандарта ДСТУ Б. СЕN/TR 196-4:2009 Методы испытания цемента. Часть 4. Количественное определение составных частей (СЕN/TR 196-4:2007, ІDT)")
12.05.2009
Про внесення змін до пунктові 111 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію (N 702)
(О внесении изменений в пункт 111 Положения про Государственную архитектурно-строительную инспекцию (N 702))
08.07.2009
Про затвердження Порядкові встановлення категорій готелям та іншим об"єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)
(Об утверждении Порядка установления категорий отелям и другим объектам, которые назначаются для предоставления услуг по временному размещению (проживание))
29.01.2009
Про затвердження Порядкові проведення державної експертизи містобудівної документації (N 522)
(Об утверждение Порядка проведения государственной экспертизы градостроительной документации (N 522))
20.05.2009
Про затвердження Порядкові використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб (N253)
(Об утверждение Порядка использования защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) для хозяйственных, культурных и бытовых потребностей (N253))
25.03.2009
Про внесення змін до ухвали Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об"єктів виробничого призначення, для затвердження
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 октября 2007 г. N 1269 и признания таким, что утратил действие, перечня проектов строительства объектов производственного назначения, для утверждения)
20.05.2009
Про внесення змін до ухвали Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів)N 534
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2008 г. N 923 (Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)N 534)
20.05.2009
Про затвердження Порядкові надання вихідних даних для проектування об"єктів містобудування (N 489)/Див. Постанову КМ від 02.12.09 N 1289/
(Об утверждении Порядка предоставления исходных данных для проектирования объектов градостроительства (N 489)/См. Постановление КМ от 02.12.09 N 1289/)
20.05.2009
Рішення КМР "Про запровадження принципові організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд"
(Решение КМР "О внедрение принципа организационного единства из выдачи разрешений на размещение временных сооружений")
21.05.2009
Рішення КМР "Про Правила упорядкую міста Києва із змінами і доповненнями, внесеними рішенням КМР від 21 травня 2009 долі N 462/1518 /Додаток-Правила торгівлі на ринках у м. Києві/
(Решение КМР "О Правилах благоустройства города Киева с изменениями и дополнениями, внесенными решением НТР от 21 мая 2009 года N 462/1518 /Прибавлени-Правила торговли на рынках в г. Киеве/)
25.12.2008
Рішення КМР "Про заходи щодо впорядкування об"єктів торгівлі (малих архітектурних форм)"
(Решение КМР "О мероприятиях по приведению в порядок объектов торговли (маленьких архитектурных форм)")
17.07.2008
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" у зв"язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву
(О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева" в связи с внесением изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
28.05.2009
ГОСТ 30971-2002. Міждержавний стандарт. Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стеновым прорізів. Загальні технічні умови
(ГОСТ 30971-2002. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия)
01.01.2003
ДСТУ Б ЕN 197-1:2008 (ЕN 197-1:2000, ІDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів
(ДСТУ Б. ЕN 197-1:2008 (ЕN 197-1:2000, ІDT). Цемент. Часть 1. Состав, технические условия и критерии соответствия для обычных цементов)
01.07.2009
ДСТУ Б ЕN 196-2:2008 (ЕN 196-2:2005, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементові
(ДСТУ Б. ЕN 196-2:2008 (ЕN 196-2:2005, ІDT). Методы испытания цемента. Часть 2. Химическое анализирование цемента)
01.07.2009
ДСТУ Б ЕN 196-10:2008 (ЕN 196-10:2006, ІDT). Методи випробування цементові. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хромові (VІ) у цементі
(ДСТУ Б. ЕN 196-10:2008 (ЕN 196-10:2006, ІDT). Методы испытания цемента. Часть 10. Определения содержимого водорастворимого хрома (VІ) в цементе)
01.07.2009
СТ СЭВ 160-75. ЕСКД СЭВ. Позначення умовні графічні ліній електропостачання і зв"язку
(СТ СЭВ 160-75. ЕСКД СЭВ. Обозначения условные графические линий электроснабжения и связи)
01.01.1975
ГОСТ 2.804-84 (СТ СЭВ 4414-83). ЄСКД. Макетний метод проектування. Технічний зміст робочого макета
(ГОСТ 2.804-84 (СТ СЭВ 4414-83). ЕСКД. Макетный метод проектирования. Техническое содержание рабочего макета)
01.01.1986
ГОСТ 2.803-77 (СТ СЭВ 4770-84). ЄСКД. Макетний метод проектування. Вимоги до конструкції і розмірів макетів і моделей
(ГОСТ 2.803-77 (СТ СЭВ 4770-84). ЕСКД. Макетный метод проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и моделей)
01.01.1978
ДСТУ ЕN 54-3:2003 (ЕN 54-3:2001, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові
(ДСТУ ЕN 54-3:2003 (ЕN 54-3:2001, ІDT). Системы пожарной сигнализации. Часть 3. Сигнализаторы пожарные звуковые)
01.01.2004
ГОСТ 2.802-74 (СТ СЭВ 4415-83). ЄСКД. Макетний метод проектування. Технічна інформація на робочому макеті
(ГОСТ 2.802-74 (СТ СЭВ 4415-83). ЕСКД. Макетный метод проектирования. Техническая информация на рабочем макете)
01.01.1975
ГОСТ 2.801-74* (СТ СЭВ 4770-84). ЄСКД. Макетний метод проектування. Геометрична форма, розміри моделей
(ГОСТ 2.801-74* (СТ СЭВ 4770-84). ЕСКД. Макетный метод проектирования. Геометрическая форма, размеры моделей)
01.01.1975
ДСТУ ЕN 54-2:2003 (ЕN 54-2:1997, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні
(ДСТУ ЕN 54-2:2003 (ЕN 54-2:1997, ІDT). Системы пожарной сигнализации. Часть 2. Приборы приемо-контрольные пожарные)
01.01.2003
ДСТУ ЕN 54-1:2003 (ЕN 54-1:1996, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ
(ДСТУ ЕN 54-1:2003 (ЕN 54-1:1996, ІDT). Системы пожарной сигнализации. Часть 1. Вступление)
01.01.2004
ДСТУ 4818:2007. Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови
(ДСТУ 4818:2007. Битумы нефтяные кровельные. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) /ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), ІDT; ІSО 15664:2001, МОD/. Шум. Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим небом
(ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) /ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), ІDT; ІSО 15664:2001, МОD/. Шум. Планирования мероприятий по управлению шумом установок и предприятий, которые работают под открытым небом)
01.01.2009
 Емкости