Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
ГОСТ 380-2005 (В Україні-ДСТУ 2651:2005). Сталь вуглецева звичайної якості. Мазкі
(ГОСТ 380-2005 (В Украине-ДСТУ 2651:2005). Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки)
01.01.2008
НТПД-90. Норми технологічного проектування дизельних електростанцій
(НТПД-90. Нормы технологического проектирования дизельных электростанций)
01.01.1990
ДБН Д.2.7-2000. Зміна до Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів
(ДБН Д.2.7-2000. Изменение к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов)
01.01.2008
СЦПРС. Розділ 8. Гірничорудна промисловість(зі змінами і доповненнями).
(СЦПРС. Раздел 8. Горнорудная промышленность(с изменениями и дополнениями).)
01.01.1990
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Зміна N5 (утвержд. наказом Мінрегионстроя України N193 від 06.05.08г.)
(ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Изменение N5 (утвержд. приказом Минрегионстроя Украины N193 от 06.05.08г.))
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Зміна
(ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Изменение)
01.01.1998
ВБН В.2.3-218-178-2004. Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій
(ВБН В.2.3-218-178-2004. Сооружения транспорта. Устраивание поверхностных обработок покрытия автомобильных дорог на основе битумных эмульсий)
01.01.2005
ДСТУ Б В.2.5-36:2007 (ЕN ІSО 15874-7: 2003, ЕN ІSО 15875-7: 2003, УЛЬТРАСУЧАСНО). Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань
(ДСТУ Б. В.2.5-36:2007 (ЕN ІSО 15874-7: 2003, ЕN ІSО 15875-7: 2003, МОD). Номенклатура показателей при подтверждении соответствия трубопроводной продукции для строительства сетей горячего водоснабжения и отопления домов и сооружений и методы испытаний)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-141:2007. Будівельні матеріали. Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови
(ДСТУ Б. В.2.7-141:2007. Строительные материалы. Трубы из непластифицированого поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для холодного водоснабжения. Технические условия)
01.01.2008
ДБН 338-92. Проектування, пристрій і експлуатація індустріальних безрулонных дахів житлових і суспільних будівель
(ДБН 338-92. Проектирование, устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий)
01.01.1993
ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, ІDT). Конструкції будинків і споруд. Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови (на заміну ДСТУ Б В.2.6-5-97/ДСТ5088-94/)
(ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, ІDT). Конструкции домов и сооружений. Занавеса для оконных и дверных блоков. Технические условия (на замену ДСТУ Б В.2.6-5-97/ГОСТ5088-94/))
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості.
(ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Дома и сооружения. Методы измерения освещенности.)
01.01.1998
ДСТУ Б В.2.7-145:2008. Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови
(ДСТУ Б. В.2.7-145:2008. Строительные материалы. Изделия бетонные тротуарные неармированы. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-142:2007 (ІSО/DІS 15877:2006, ЕN ІSО 1452:1999, УЛЬТРАСУЧАСНО). Труби з хлорованого полівінілхлориду (хпвх) та фасонні вироби до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
(ДСТУ Б. В.2.7-142:2007 (ІSО/DІS 15877:2006, ЕN ІSО 1452:1999, МОD). Трубы из хлорируемого поливинилхлорида (хпвх) и фасонные изделия к ним для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия)
01.01.2008
ГОСТ 22233-93 (В Україні -ДСТУ б В.2.6-3-95). Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для захищаючих будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
(ГОСТ 22233-93 (В Украине -ДСТУ Б В.2.6-3-95). Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия)
01.01.1995
ДСТУ ІSО 4190-5-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої (ІSО 4190-5:1996, ІDT)
(ДСТУ ІSО 4190-5-2001. Установка лифтовая (элеваторная). Часть 5. Устройства управления, сигнализации и дополнительные устройства (ІSО 4190-5:1996, ІDT))
01.01.2002
ДСТУ ІSО 4190-3-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ІSО 4190-3:1982, ІDT)
(ДСТУ ІSО 4190-3-2001. Установка лифтовая (элеваторная). Часть 3. Лифты служебные класса V (ІSО 4190-3:1982, ІDT))
01.01.2002
ДСТУ ІSО 4190-2-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ІSО 4190-2:2001, ІDT).
(ДСТУ ІSО 4190-2-2001. Установка лифтовая (элеваторная). Часть 2. Лифты класса ІV (ІSО 4190-2:2001, ІDT).)
01.01.2002
ДСТУ ІSО 4190-1-2001. Установка ліфтова (елеваторна) Частина 1. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ і VІ (ІSО 4190-1:1999, ІDT)
(ДСТУ ІSО 4190-1-2001. Установка лифтовая (элеваторная) Часть 1. Лифты классов И, ІІ, ІІІ и VІ (ІSО 4190-1:1999, ІDT))
01.01.2002
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції
(ДСТУ-Н Б. А.2.2-5:2007. Установка из разработки и составления энергетического паспорта домов при новом строительстве и реконструкции)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007. ССНБ. Установка. Руководящий документ J. Относительно переходных мер соответственно директиве относительно строительных изделий)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007. ССНБ. Установка. Руководящий документ F. Долговечность за директивой относительно строительных изделий)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ І. Щодо застосування і використання єврокодів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007. ССНБ. Установка. Руководящий документ І. Относительно применения и использование еврокодов)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ І. Щодо застосування статті 4(4). Директиви стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007. ССНБ. Установка. Руководящий документ И. Относительно применения статьи 4(4). Директивы относительно строительных изделий)
01.01.2008
Рішення колегії Про проекти першочергових документів, необхідних для запровадження нового порядку ліцензування
(Решение коллегии О проектах первоочередных документов, необходимых для ввода нового порядка лицензирования)
14.12.2007
Рішення колегії Про хід виконання Закону України від 16.05.2007 р. N 1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності
(Решение коллегии О ходу выполнения Закона Украины от 16.05.2007 р. N 1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности)
14.12.2007
Абетковий покажчик назв професій робітників, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 64)
(Алфавитный указатель названий профессий рабочих, предусмотренных Справочником квалификационных характеристик профессий работников (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Выпуск 64))
01.01.2008
Перелік інтегрованих професій робітників та їх складових, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 64)
(Перечень интегрированных профессий рабочих и их составляющих, предусмотренных Справочником квалификационных характеристик профессий работников (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Выпуск 64))
01.01.2008
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Розділ 2. Професії робітників. Доповнення до кваліфікаційної характеристики професії "машиніст крана (кранівник)"
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. Раздел 2. Профессии рабочих. Дополнение к квалификационной характеристике профессии "машинист крана (крановщик)")
01.01.2007
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Зміна N 8 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг"
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Изменение N 8 к разделу 4 "Рабочего. Строительство и ремонт автомобильных дорог")
01.01.2008
Рішення 22 лютого 2008 р. N 1. Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2007 році та основні завдання на 2008 рік
(Решение 22 февраля 2008 г. N 1. Об итогах работы Министерства регионального развития и строительства Украины в 2007 году и основные задания на 2008 год)
22.02.2007
Рішення НТР Про розгляд нової редакції Порядку погодження та супроводу у центральному апараті Мінрегіонбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відс
(Решение НТР О рассмотрении новой редакции Порядка согласования и сопровождения в центральном аппарате Минрегионбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения)
29.02.2008
Рішення НТР Про схвалення звіту науково-дослідної роботи "Розробка наукових основ нормування технологічної безпеки, методів і правил розрахунку нормативного ресурсу об"єктів довготривалої експлуатації"
(Решение НТР Об одобрении отчета научно-исследовательской работы "Разработка научных основ нормирования технологической безопасности, методов и правил расчета нормативного ресурса объектов долговременной эксплуатации")
29.02.2008
Рішення НТР Про розгляд методичних рекомендацій
(Решение НТР О рассмотрении методических рекомендаций)
29.02.2008
Рішення НТР Про досвід Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів з розроблення енергозберігаючих технологій виробництва теплоефективних матеріалів на прикладі про
(Решение НТР Об опыте Украинского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института строительных материалов и изделий из разработки энергосохраняющих технологий производства теплоефективних материалов на примере о)
29.02.2008
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
03.03.2008
Рішення НТР Про проект Зміни N 3 до ДБН Д.2.7-2000
(Решение НТР О проекте Изменения N 3 к ДБН Д.2.7-2000)
03.03.2008
Рішення НТР Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-4-97
(Решение НТР О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-4-97)
29.02.2008
Рішення НТР Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-3-97
(Решение НТР О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-3-97)
29.02.2008
Рішення НТР Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно -технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративн
(Решения НТР Об уточнении показателей общепроизводственных, административных расходов и разряда выполнения работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе общепроизводственных и административных расходов)
29.02.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
28.02.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
28.02.2008
Рішення НТР Про проект ВБН В.1.1-__:200_ "Факельні системи. Промислова безпека. Основні вимоги"
(Решение НТР О проекте ВБН В.1.1-__:200_ "Факельные системы. Промышленная безопасность. Основные требования")
20.02.2008
Роз"яснення щодо переліку об"єктів цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов"язковим (лист Мінрегіонбуду від 08.02.2008 р. N 7/8-125)
(Разъяснение относительно перечня объектов гражданского и производственного назначения, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным (лист Минрегионбуду от 08.02.2008 р. N 7/8-125))
01.01.2008
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови" (відповідно до ЕN)
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Изделия бетонные тротуарные неармированные. Технические условия" (соответственно ЕN))
31.01.2008
Рішення НТР Про погодження стандарту організації
(Решение НТР О согласовании стандарта организации)
05.02.2008
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
24.01.2008
Стосовно надання роз"яснень до чинного законодавства з питань фінансування об"єктів будівництва (Витяг). листи Мінрегіонбуду України : N16/253 від 6.12.07 р., N16/4-418 від 18.12.07 р
(Относительно предоставления разъяснений к действующему законодательству по вопросам финансирования объектов строительства. Письма Минрегионбуду Украины : N16/253 от 6.12.07 г., N16/4-418 от 18.12.07 г.)
01.01.2008
Роз"яснення про дотримання нових норм щодо улаштування сміттєпроводів при проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію та утриманні житлових та громадських будинків і споруд
(Разъяснение о соблюдении новых норм относительно устраивания мусоропроводов при проектировании, строительстве, введении в эксплуатацию и содержании жилых и общественных домов и сооружений)
01.01.2007
Роз"яснення про використання кошторисних норм на нові технології і матеріали у будівництві
(Разъяснение об использовании сметных норм на новые технологии и материалы в строительстве)
01.01.2007
Рішення НТР Про проект ДБН А.2.1-...-200... "Інженерні вишукування для будівництва"
(Решение НТР О проекте ДБН А.2.1-...-200... "Инженерные изыски для строительства")
24.12.2007
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
24.12.2007
Рішення НТР Про проект Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві
(Решение НТР О проекте Рекомендаций из страхования рисков в строительстве)
24.12.2007
Рішення НТР Про проекти ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість", ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека", ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров"я люд
(Решение НТР О проектах ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Механическое сопротивление и стойкость", ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Пожарная безопасность", ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность жизни и здоровья люд)
24.12.2007
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
24.12.2007
Рішення НТР Про проект нормативного документа
(Решение НТР О проекте нормативного документа)
24.12.2007
Рішення НТР Про проект нормативного документа
(Решение НТР О проекте нормативного документа)
24.12.2007
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Черепиця полімерпіщана. Технічні умови" (відповідно до ЕN)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Черепица полимерпещанная. Технические условия" (соответственно ЕN)")
24.12.2007
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм-стандарту організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм-стандарту организации)
17.12.2007
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
12.12.2007
СОУ ЖКГ 74.30-35077234.0004:2007. Стандартизація житлово-комунального господарства. Правила оформлення галузевого стандартові
(СОУ ЖКГ 74.30-35077234.0004:2007. Стандартизация жилищно-коммунального хозяйства. Правила оформления отраслевого стандарта)
01.01.2007
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об"єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів
(Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм содержания объектов улично-дорожной сети населенных пунктов)
05.07.2007
Про визнання акту не підметом державній реєстрації
(О признании акта не подлежащим государственной регистрации)
12.01.2008
Щодо ліцензування провадження будівельної діяльності
(Относительно лицензирования осуществления строительной деятельности)
25.10.2007
(НАПБ Б.03.001-2004). Про затвердження Типових норм належності вогнегасників
((НАПБ Б.03.001-2004). Об утверждении Типичных норм принадлежности огнетушителей)
02.04.2004
"Щодо рівня заробітної плати, який рекомендується враховувати в 2008 році при визначенні вартості будівництва"
("Относительно уровня заработной платы, которая рекомендуется учитывать в 2008 году при определении стоимости строительства")
15.02.2008
"Про наказ Мінрегіонбуду України від 22.01.2008 N 31 "Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О приказе Минрегионстроя Украины от 22.01.2008 N 31 "о показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
26.01.2008
"Щодо наказу Держбуду України від 27.12.2007 N 389"
("Относительно приказа Госстроя Украины от 27.12.2007 N 389")
26.01.2008
"Про перелік об"єктів цивільного і виробничого призначення, для твердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної ..." (Втр. чин. -лист Мінрегіонбуду України від 09.07.09 N9/11-1001)
(7/8-125 вот "О перечне объектов гражданского и производственного назначения, для утверждения проектов строительства которых комплексное заключение государственной ..." (Утр. дейст. -письмо Минрегионстроя Украины от 09.07.09 N9/11-1001))
08.02.2008
"Про нормативну базу по праці і професійній класифікації в будівництві на 2005 -2010 роки"
("О нормативной базе по труду и профессиональной классификации в строительстве на 2005 -2010 годы")
08.02.2008
"Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого
("Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного)
20.02.2008
"Про утворення робочої групи з питань розвитку технічного регулювання у будівництві"
("Об образовании рабочей группы по вопросам развития технической регуляции в строительстве")
12.02.2008
"Про забезпечення виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 р. N 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
("Об обеспечении выполнения Указа Президента Украины от 18 декабря 2007 г. N 1228 "О дополнительных безотлагательных мероприятиях по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями")
31.01.2008
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
22.01.2008
Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2008 року). Перелік діючих нормативних документів.
(Каталог нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на в 01.01.2008 года). Перечень действующих нормативных документов.)
01.01.2008
 



Емкости