Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Про утворення Ліцензійної комісії
(Об образовании Лицензионной комиссии)
05.03.2008
Про затвердження Переліку робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури (дію скасовано-наказ Держархбудінспекції N102 від 08/07/2008)
(Об утверждении Перечня работ осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры (действие отменено - приказ Держархбудинспекции N102 от 08/07/2008))
19.02.2008
Щодо правомірності здійснення будівництва на сусідній ділянці
(Относительно правомерности осуществления строительства на соседнем участке)
24.10.2007
Щодо використання нежитлових приміщень у житлових будинках
(Относительно использования нежилищных помещений в жилых домах)
20.10.2007
Щодо порядку отримання кваліфікаційного сертифікату
(Относительно порядка получения квалификационного сертификата)
15.10.2007
Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів
(Относительно полномочий Держархбудинспекции и ее территориальных органов)
01.01.2008
Чи має право підприємство на укладення договорів генерального підряду, не маючи ліцензії на виконання будівельних робіт.
(Имеет ли право предприятие на заключение договоров генерального подотряда, не имея лицензии на выполнение строительных работ.)
01.01.2008
Стосовно визначення вартості підготовки експертного висновку
(Относительно определения стоимости подготовки экспертного вывода)
01.01.2008
Щодо надання роз"яснення деяких питань законодавства, пов"язаних з державною реєстрацією прав власності на нерухоме майно
(Относительно предоставления разъяснения некоторых вопросов законодательства, связанных с государственной регистрацией прав собственности на недвижимое имущество)
01.01.2007
Стосовно необхідності вимагання при продовженні терміну дії дозволу на виконання будівельних робіт від замовників будівництва поновлених договорів оренди земельних ділянок
(Относительно необходимости вымогания при продолжении срока действия разрешения на выполнение строительных работ от заказчиков строительства обновленных договоров аренды земельных участков)
01.01.2007
Щодо введення в експлуатацію вбудовано-прибудованих приміщень
(Относительно введения в эксплуатацию встроенно-пристроенных помещений)
01.01.2007
Щодо прийняття в експлуатацію самочинно збудованих об"єктів
(Относительно принятия в эксплуатацию самочинный построенных объектов)
01.01.2007
Роз"яснення про визначення додаткових витрат, пов"язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди (лист від 09.06.2008 N 9/8-286)
(Разъяснение об определении дополнительных расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды (лист от 09.06.2008 N 9/8-286))
01.01.2008
Роз"яснення щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 40 "Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
(Разъяснение относительно применения положений постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2007 N 40 "Об установлении предельного размера средств заказчиков, что привлекаются для развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов)
01.01.2008
Рішення НТР Про уточнені індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день
(Решение НТР Об уточненных индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
26.06.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
25.06.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
25.06.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
25.06.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
25.06.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
25.06.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
25.06.2008
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
24.06.2008
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-537: 200_ "Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-537: 200_ "Сооружения транспорта. Устраивание слоев дорожной одежды методом ресайклінгу с использованием гранулированных доменных шлаков")
29.05.2008
Рішення НТР Про проект ДБН В.1.1-...-200... "Інженерний захист від підтоплення ґрунтовими водами територій та споруд"
(Решения НТР О проекте ДБН В.1.1-...-200... "Инженерная защита от подтопления грунтовыми водами территорий и сооружений")
29.05.2008
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативи витрат праці для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд"
(Решение НТР О проекте СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативы расходов труда для определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений")
02.06.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
29.05.2008
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
29.05.2008
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
26.05.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
06.05.2008
Рішення НТР Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ _____ :200____ Мінпаливенерго "Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС"
(Решение НТР О согласовании проекта СОУ-Н ЕЕ _____ :200____ Минтопливэнерго "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЕС")
24.04.2008
Рішення НТР Про уточнені усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації додаткових витрат, що пов"язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період, та розрахункової трудомістк
(Решение НТР Об уточненных усредненных показателях для определения в составе сметной документации инвестора дополнительных расходов, что связаны с выполнением строительно-монтажных работ в летний период, и расчетной трудомістк)
24.04.2008
Рішення НТР Про погодження Зміни N 4 до ВБН Д.2.7-218-045-2002
(Решение НТР О согласовании Изменения N 4 к ВБН Д.2.7-218-045-2002)
21.04.2008
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
27.03.2008
Рішення НТР Про проект Зміни N 4 ДБН В.2.2-9-99
(Решение НТР О проекте Изменения N 4 ДБН В.2.2-9-99)
27.03.2008
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
27.03.2008
Рішення НТР Про проект "Рекомендацій з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення" Рішення НТР від 27 березня 2008 р. N 36
(Решение НТР О проекте "Рекомендаций из проектирования жилых домов с квартирами социального назначения" Решения НТР от 27 марта 2008 г. N 36)
27.03.2008
Рішення НТР Про Зміну N4 до ДБН Д.1.1-1-2000
(Решение НТР Об Изменении N4 к ДБН Д.1.1-1-2000)
19.03.2008
Щодо видачі дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву
(Относительно выдачи разрешения на снятие и перенесение грунтового покрова)
31.03.2008
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
(Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов)
19.06.1996
РД 34.02.301-91. Положення про організацію відомчого контролю воздухоохранной діяльності теплових електричних станцій і котельних
(РД 34.02.301-91. Положение об организации ведомственного контроля воздухоохранной деятельности тепловых электрических станций и котельных)
01.01.1991
РД 34.02.101-90. Екологічний паспорт теплової електростанції. Основні положення
(РД 34.02.101-90. Экологический паспорт тепловой электростанции. Основные положения)
01.01.1991
РД 24.030.101-88. Методичні вказівки загальні вимоги до виготовлення сталевих зварних судин
(РД 24.030.101-88. Методические указания общие требования к изготовлению стальных сварных сосудов)
01.01.1988
"Щодо нормативних документів, призначених для застосування у галузі будівництва"
("Относительно нормативных документов, предназначенных для применения в отрасли строительства")
20.05.2008
18.12.2007, 16/253 06.12.2007(витяг). "Стосовно надання роз"яснень до чинного законодавства з питань фінансування об"єктів будівництва"
(18.12.2007, 16/253 06.12.2007(вытянул). "Относительно предоставления разъяснений к действующему законодательству по вопросам финансирования объектов строительства")
01.01.2007
"Про наказ Мінрегионстроя України від 24.04.2008 N 185 "Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О приказе Минрегионстроя Украины от 24.04.2008 N 185 "о показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
24.04.2008
"Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва і опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення за станом на 1 200 квітня
("Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредованной стоимости строительства объектов социального назначения по состоянию на 1 апреля 200)
24.04.2008
"Про індекси і показники визначення кошторисної вартості проектно-дослідницьких робіт"
("Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ")
31.03.2008
"Про наказ 27.02.2008 N 100 "Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлової фундації за станом на 1 січень 2008 року"
("О приказе 27.02.2008 N 100 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2008 года")
18.03.2008
"Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 р. N 186 "Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О внесении изменений к приказу от 24.04.2008 р. N 186 "О научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины")
20.06.2008
"Про закріплення заступників Міністра за регіонами України"
("О закреплении заместителей Министра за регионами Украины")
17.06.2008
(витяг). "Про втрату чинності СН 467-74"
((вытянул). "О потере действия СН 467-74")
01.01.2007
(витяг). "Про втрату чинності ВСН ГО 38-83"
((вытянул). "О потере действия ВСН ГО 38-83")
01.01.2007
(витяг). "Про затвердження державних будівельних норм ДБН В.2.3-18-2007"
((вытянул). "Об утверждение государственных строительных норм ДБН В.2.3-18-2007")
01.01.2007
"Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации"
("Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации")
09.11.2006
"Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины")
24.04.2008
ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги
(ДСТУ 4268:2003. Услуги туристические. Средства размещения. Общие требования)
01.01.2004
ГОСТ 14192-96. Маркіровка вантажів
(ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов)
01.01.1998
ВСН 480-86. Монтаж низьковольтних комплектних пристроїв. Сіті заземлення електротехнічних установок. Монтаж преобразовательных пристроїв. Зовнішнє освітлення
(ВСН 480-86. Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети заземления электротехнических установок. Монтаж преобразовательных устройств. Наружное освещение)
01.01.1987
ВСН 363-76. Інструкція по монтажу шинопроводов напругою до 1000 В
(ВСН 363-76. Инструкция по монтажу шинопроводов напряжением до 1000 В)
01.01.1977
ВСН 34.3-89. Інженерно-гідрометеорологічні дослідження для гідроенергетичного будівництва
(ВСН 34.3-89. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для гидроэнергетического строительства)
01.01.1989
ВСН 34.2-88. Інженерно-геологічні дослідження для гідроенергетичних споруд
(ВСН 34.2-88. Инженерно-геологические изыскания для гидроэнергетических сооружений)
01.01.1989
ВСН 34.1-87. Інженерно-геодезичні дослідження для гідроенергетичного будівництва
(ВСН 34.1-87. Инженерно-геодезические изыскания для гидроэнергетического строительства)
01.01.1988
ВСН 123-90. Інструкція по оформленню приймально-здавальної документації по електромонтажних роботах
(ВСН 123-90. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам)
01.01.1991
ВСН 44-91. Єдині норми тривалості проектування і будівництва підприємств, будівель і споруд галузі "Електроенергетика"
(ВСН 44-91. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений отрасли "Электроэнергетика")
01.01.1991
ВСН 31-83. Правила виробництва бетонних робіт при зведенні гідротехнічних споруд
(ВСН 31-83. Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений)
01.01.1984
ГОСТ 24297-87. Вхідний контроль продукції. Основні положення
(ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения)
01.01.1988
ГОСТ 30136-95 (ІСО 8457-1-89). Катанка з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови
(ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89). Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия)
01.01.1995
ГОСТ 16504-81. Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни і визначення N 5297) (із змінами від 10 жовтня 2003 р.)
(ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения N 5297) (с изменениями от 10 октября 2003 г.))
01.01.2003
ГОСТ 2879-88. Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент
(ГОСТ 2879-88. Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент)
01.01.1989
ГОСТ 2591-88 (СT СЕВ 3899-82). Прокат сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент (утв. ухвалою Держстандарту СРСР від 29 червня 1988 р. N 2518)
(ГОСТ 2591-88 (СT СЭВ 3899-82). Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент (утв. постановлением Госстандарта СССР от 29 июня 1988 г. N 2518))
01.01.1995
ГОСТ 30242-97 (В Україні-ДСТУ 3491-96). Дефекти з"єднань при зварці металів плавленням. Класифікація, позначення і визначення
(ГОСТ 30242-97 (В Украине-ДСТУ 3491-96). Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения)
01.01.2003
ГОСТ 1133-71. Сталь кована кругла і квадратна. Сортамент
(ГОСТ 1133-71. Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент)
01.01.1972
ГОСТ 9045-93. Прокат тонколистовий холоднокатаний з низкоуглеродистой якісної сталі для холодного штампування. Технічні умови
(ГОСТ 9045-93. Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия)
01.01.1997
ГОСТ 7399-97. Дроти і шнури на номінальну напругу до 450/750 В. Технічні умови
(ГОСТ 7399-97. Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия)
01.01.1998
ДСТ 535-2005 (В Україні - ДСТУ 4484:2005). Прокат сортової і фасонний зі сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови
(ГОСТ 535-2005 (В Украине - ДСТУ 4484:2005). Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия)
01.01.2008
 Емкости