Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
"О рассмотрении программного комплекса "Проект-ХХІ".
("О рассмотрении программного комплекса "Проект-ХХI".)
03.12.2007
"Об осуществлении архитектурно-строительного контроля (надзора) работ"
("Об осуществлении архитектурно-строительного контроля (надзора) работ")
23.10.2007
Про розгляд програмного комплексу "Кошторис -Лідер ПВР".
(О рассмотрении программного комплекса "Смета -Лидер ПИР".)
08.10.2007
"Об определении стоимости разработки технической документации на АСУ ТП"
("Об определении стоимости разработки технической документации на АСУ ТП")
11.08.1998
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.08.07 N 138"
("О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 09.08.07 N 138")
04.10.2007
"Про подання інформації щодо рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності"
("О представлении информации относительно уровня загальновиробничих расходов за результатами деятельности")
09.08.2007
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
02.08.2007
"Про прогнозну середньорічну опосередковану вартість споруди житла по регіонах України на 2008 рік"
("О прогнозной среднегодовой опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2008 год")
16.07.2007
"Про прийняття Зміни N 1 ГОСТ 12085-88 "Крейда природна збагатила. Технічні умови"
("О принятии Изменения N 1 ГОСТ 12085-88 "Мел природный обогащенный. Технические условия")
11.09.2007
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.08.07 N 138"
("О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 09.08.07 N 138")
03.10.2007
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України"
("О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
30.07.2007
"Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України на 2008 рік"
("О прогнозных среднегодовых показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2008 год")
12.07.2007
Про призначення Салія І. М. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Салия И. Г. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
26.09.2007
Правила забудови території Київської області
(Правила застройки территории Киевской области)
01.01.2003
Рішення КМР "Про заходи щодо запобігання порушеня, містобудівного законодавства та вдосконалення порядку проектування та експлуатації житлового фонду на територіях садибної забудови м. Києва"
(Решения КМР "О мероприятиях по предотвращению порушеня, градостроительного законодательства и совершенствования порядка проектирования и эксплуатации жилищного фонда на территориях усадебной застройки г. Киева")
23.06.1999
Рішення КМР "Про порядок виконання робіт по підземних спорудах та надземному інженерному обладнанню міста"
(Решение КМР "О порядке выполнения работ по подземным сооружениям и надземному инженерному оборудованию города")
04.02.1980
Рішення КМР "Про затвердження Основних напрямів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності в місті Києві"
(Решение КМР "Об утверждение Основных направлений охраны окружающей естественной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Киеве")
25.01.2007
Рішення КМР "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2007 рік"
(Решение КМР "О Программе социально-экономического и культурного развития города Киева на 2007 год")
28.12.2006
ГОСТ 30167-95 (В Україні-ДСТУ-3052). Ресурсозберігання. Порядок встановлення показників ресурсозберігання в документації на продукцію міждержавна рада із стандартизації, метрології і сертифікації
(ГОСТ 30167-95 (В Украине-ДСТУ-3052). Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации)
01.01.2002
ОСТ 108.320.102-78. Труби безшовні з вуглецевих і кремнемарганцовистых сталей для трубопроводів теплових електростанцій. Сортамент
(ОСТ 108.320.102-78. Трубы бесшовные из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Сортамент)
01.01.1979
ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования)
01.01.1976
ГОСТ 17.5.3.06-85. Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару грунту при виробництві земляних робіт
(ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ)
01.01.1986
ГОСТ 26002-83*. Пиломатеріали хвойних порід північного сортування, що поставляються для експорту. Технічні умови
(ГОСТ 26002-83*. Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия)
01.01.1985
ВСН 97-83. Інструкція по проектуванню міських і селищних електричних сітей
(ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей)
01.01.1983
ГОСТ 19414-90. Деревина клеєна масивна. Загальні вимоги до зубчатих клейових з"єднань
(ГОСТ 19414-90. Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям)
01.01.1991
ГОСТ 19041-85 (СТ СЕВ 2373-80). Транспортні пакети і блок-пакети пилопродукции. Пакетування, маркіровка, транспортування і зберігання
(ГОСТ 19041-85 (СТ СЭВ 2373-80). Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение)
01.01.1996
ГОСТ 7802-81*(СT СЕВ 2323-80). Болти із збільшеною напівкруглою головкою і квадратним подголовком класу точності З
(ГОСТ 7802-81*(СT СЭВ 2323-80). Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С)
01.01.1982
ГОСТ 7798-70. Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкция і розміри
(ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры)
01.01.1972
ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранні класу точності В. Конструкция і розміри
(ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры)
01.01.1972
ГОСТ 28815-96. Розчини водні захисних засобів для деревини. Технічні умови
(ГОСТ 28815-96. Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия)
01.01.1997
ГОСТ 20022.14-84. Захист деревини. Методи визначення предпропиточной вогкості
(ГОСТ 20022.14-84. Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности)
01.01.1986
ГОСТ 19297-73. Тканини бавовняні з вогнезахисною обробкою. Технічні умови
(ГОСТ 19297-73. Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия)
01.01.1975
ГОСТ 20022.6-93. Захист деревини. Способи просочення
(ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. Способы пропитки)
01.01.1995
ГОСТ 20022.2-80*. Захист деревини. Класифікація
(ГОСТ 20022.2-80*. Защита древесины. Классификация)
01.01.1981
ГОСТ 20022.0-93. Захист деревини. Параметри захищеності
(ГОСТ 20022.0-93. Защита древесины. Параметры защищенности)
01.01.1995
ГОСТ 12.3.034-84. Роботи по захисту деревини. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.034-84. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности)
01.01.1986
ГОСТ 30219-95. Деревина огнезащищенная. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань. Транспортування і зберігання
(ГОСТ 30219-95. Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение)
01.01.1996
ГОСТ 16369-96. Пакети транспортні лісоматеріалів. Розміри
(ГОСТ 16369-96. Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры)
01.01.1998
ГОСТ 16143-81. Деталі і вироби з деревини і деревних матеріалів. Метод визначення блиску прозорих лакових покриттів
(ГОСТ 16143-81. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения блеска прозрачных лаковых покрытий)
01.01.1982
ГОСТ 15612-85*. Вироби з деревини і деревних матеріалів методи визначення параметрів шорсткості поверхні
(ГОСТ 15612-85*. Изделия из древесины и древесных материалов методы определения параметров шероховатости поверхности)
01.01.1986
ГОСТ 10885-85. Сталь листова гарячекатана двошарова корозійно-стійка. Технічні умови
(ГОСТ 10885-85. Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия)
01.01.1986
ГОСТ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
(ГОСТ 2293-99. Охрана труда. Сроки и определения основных понятий)
01.01.2000
ГОСТ 22045-89. Крани мостові електричні однобалочні опорні. Технічні умови
(ГОСТ 22045-89. Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия)
01.01.1991
ГОСТ 9.401-91. ЕСЗКС. Покриття лакофарбні. Загальні вимоги і методи прискорених випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників
(ГОСТ 9.401-91. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов)
01.01.1992
СТ СЕВ 3284-81. Двері дерев"яні. Метод випробування опору пробиттю
(СТ СЭВ 3284-81. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию)
01.01.1984
ГОСТ 24033-80. Вікна і балконні двері дерев"яні. Методи механічних випробувань
(ГОСТ 24033-80. Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний)
01.01.1981
ГОСТ 8645-68. Труби сталеві прямокутні. Сортамент
(ГОСТ 8645-68. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент)
01.01.1969
ГОСТ 8639-82. Труби сталеві квадратні. Сортамент
(ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент)
01.01.1982
ГОСТ 9.303-84. Єдина система корозії і старіння. Покриття металеві і неметалічні неорганічні. Загальні вимоги до вибору
(ГОСТ 9.303-84. Единая система коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору)
01.01.1985
ГОСТ 9302-83. Пиломатеріали хвойних порід чорноморського сортування, що поставляються для експорту. Технічні умови
(ГОСТ 9302-83. Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия)
01.01.1985
ГОСТ 9272-81 (СТ СЕВ 3478-81, СТ СЕВ 4418-83). Блоки скляні порожнисті. Технічні умови
(ГОСТ 9272-81 (СТ СЭВ 3478-81, СТ СЭВ 4418-83). Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия)
01.01.1993
ОНД 1-84. Інструкція про порядок розгляду, узгодження і експертизи воздухоохранных заходів і видачі дозволів на викид забруднюючих речовин в атмосферу по проектних рішеннях
(ОНД 1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям)
01.01.1985
ГОСТ 464-79. Заземлення для стаціонарних установок дротяного зв"язку, радіорелейних станцій, радіотрансляційних вузлів дротяного віщання і антен систем колективного прийому телебачення. Норми опору
(ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления)
01.01.1980
ДСТУ 4329-2004. Магістральні трубопроводи. Знаки позначання трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосовування
(ДСТУ 4329-2004. Магистральные трубопроводы. Знаки обозначения трасс. Общие технические требования. Правила применения)
01.01.2005
ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування. Зміна N 1
(ДСТУ 2587-94. Разметка дорожная. Технические требования. Методы контроля. Правила применения. Изменение N 1)
01.01.2002
ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування
(ДСТУ 2587-94. Разметка дорожная. Технические требования. Методы контроля. Правила применения)
01.01.1995
Аналіз вартості житла в Україні
(Анализ стоимости жилья в Украине)
01.01.2007
ГОСТ 25818-91. Золи-віднесення теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови
(ГОСТ 25818-91. Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия)
01.01.1991
ГОСТ 1516.1-76*. Електроустаткування змінного струму на напруги від 3 до 500 кВ. Вимоги до електричної міцності
(ГОСТ 1516.1-76*. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности)
01.01.1978
ГОСТ 9467-75. Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки конструкційних і теплостійких сталей. Типи
(ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы)
01.01.1977
ГОСТ 2.756-76 (СT СЕВ 712-77). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Сприймаюча частина електромеханічних пристроїв
(ГОСТ 2.756-76 (СT СЭВ 712-77). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств)
01.01.1998
ГОСТ 8734-75 (СТ СЕВ 1483-78). Труби сталеві безшовні холоднодеформированные. Сортамент
(ГОСТ 8734-75 (СТ СЭВ 1483-78). Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент)
01.01.1977
ГОСТ 6141-91. Плитки керамічні глазурують для внутрішнього облицьовування стін. Технічні умови
(ГОСТ 6141-91. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия)
01.01.1991
ГОСТ 5583-78 (ІСО 2046-73). Кисень газоподібний технічний і медичний. Технічні умови
(ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия)
01.01.1979
ГОСТ 5520-79. Прокат листової з вуглецевої, низколегированной і легованої сталі для казанів і судин, що працюють під тиском. Технічні умови
(ГОСТ 5520-79. Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия)
01.01.1980
ВСН 38-82. Інструкція про склад, порядок розробки, узгодження і твердження схем і проектів районного планування, планування і забудови міст, пос...(Див. -ДБН Б.1.1-6:2007)
(ВСН 38-82. Инструкция в составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, пос...(См. -ДБН Б.1.1-6:2007))
01.01.1982
ВУПП-88. По протипожежному проектуванню підприємств, будівель і споруд нафтопереробної і нафтохімічної промисловості (ВНТП-28-79)
(ВУПП-88. По противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНТП-28-79))
01.01.1989
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 5. Вугільна промисловість (із змінами і доповненнями). (видання "Інпроєкт")
(Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 5. Угольная промышленность (с изменениями и дополнениями). (издание "Инпроект"))
01.01.1990
ДСТУ Б В.2.7-135:2007. Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-135:2007. Строительные материалы. Битумы дорожные, модифицированные полимерами. Технические условия)
01.01.2007
ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина я. Проектування Частина ІІ. Будівництво
(ДБН В.2.3-4:2007. Сооружения транспорта. Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование Часть ІІ. Строительство)
01.01.2007
ГОСТ 27579-88. Ферми сталеві кроквяні з гнутосварных профілів прямокутного перетину. Технічні умови
(ГОСТ 27579-88. Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия)
01.01.1988
ГОСТ 23237-78. Опори окремо що стоять під технологічні трубопроводи. Типи і основні параметри
(ГОСТ 23237-78. Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры)
01.01.1979
ГОСТ 23236-78. Естакади двох"ярусні під технологічні трубопроводи. Типи і основні параметри
(ГОСТ 23236-78. Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры)
01.01.1979
ГОСТ 23235-78. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи і основні параметри
(ГОСТ 23235-78. Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры)
01.01.1979
ДСТ 23307-78 (СТ СЭВ 5850-86). Мати теплоізоляційні з мінеральної вати вертикально-шаруваті. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 22.12.08 N 625)
(ГОСТ 23307-78 (СТ СЭВ 5850-86). Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.08 N 625))
01.01.1979
 Емкости